Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθημάτων του Γ.ΕΛ. Δ. Κολοκοτρώνης Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθημάτων του Γ.ΕΛ. Δ. Κολοκοτρώνης Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθημάτων του Γ.ΕΛ. Δ. Κολοκοτρώνης Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικός σκοπός: οι μαθητές:  να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη  να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα  να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το αντίστοιχο Α.Π.Σ. του Π.Ι.

3 Πρόταση μη γραμμικού χρονοπρογραμματισμού ύλης (Ι) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ολοκλήρωσης 1. Ανάλυση προβλήματος 328-9 2.Βασικές έννοιες αλγορίθμων (μέχρι Δομή Επιλογής) & 7.Βασικά στοιχεία προγρ/σμού 517-10 2.Βασικές έννοιες αλγορίθμων (από Δομή Επιλογής μέχρι τέλος) & 8.Επιλογή και επανάληψη 1414-12

4 3.Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι & 9.Πίνακες 1415-2 4.Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων 1 20-2 6.Εισαγωγή στον προγραμματισμό 3 7-3 10.Υποπρογράμματα10 11-4 Σύνολο50 Πρόταση μη γραμμικού χρονοπρογραμματισμού ύλης (ΙΙ) Σε κάθε περίπτωση, στο βιβλίο ύλης πρέπει να γράφεται και ο αριθμός της συγκεκριμένης υποενότητας την οποία καλύπτουμε, π.χ. «2.1 Τι είναι αλγόριθμος».

5 Πρόταση καταμερισμού βαθμολογίας στις Πανελλαδικές 2008 (Ι) Θέμα 1 ο 1 - Σ2 2 - Λ2 3 - Λ2 4 - Σ2 5 – Σ2 1. -α1 2. -α1 3. -β1 4. -β1 Α2 Χ 5 = 10 Γ1 1 Χ 4 =4 Β1 2 Χ 3 = 6 1. Διαίρει και Βασίλευε2 2. Δυναμικού Προγραμματισμού2 3. Άπληστη Μέθοδος2 Β2 2 Χ 3 =6 Ο μεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδο ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναμο πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής. (3) Αντίθετα ο διερμηνευτής διαβάζει μία προς μία τις εντολές του αρχικού προγράμματος και για κάθε μια εκτελεί αμέσως μια ισοδύναμη ακολουθία εντολών μηχανής. (3) ΓΡΑΨΕ «Δώσε αριθμό από 0 έως & 5» ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΕΠΙΛΕΞΕ Χ 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0 ΓΡΑΨΕ «Μηδέν» 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1,3,5 ΓΡΑΨΕ «Περιττός» 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2,4 ΓΡΑΨΕ « Άρτιος» 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ «Έδωσες λάθος αριθμό» 1 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ1 Γ2 6 (1+1 + 1 + 1 + 1 + 1) 1. - α2 2. - στ2 3. - ε2 4. - β2 Δ 2 Χ 4 = 8

6 Πρόταση καταμερισμού βαθμολογίας στις Πανελλαδικές 2008 (ΙΙ) Α. 8 ΘΕΜΑ 2ο Κατανομή των 8 Μορίων (0,5+0,5+2+2+3) 0,5 – Στις αρχικές εξωτερικές εντολές εκχώρησης και ‘διάβασε’ 0,5 – Στο ‘Εμφάνισε pow’ εκτός της επανάληψης 2- Στη κάθε συνθήκη (δηλ. 2+2=4) μαζί με το βελάκι επιστροφής στο σωστό σημείο(1 στο ρόμβο – 1 στο βελάκι) 3 – Στις εντολές μέσα στις επαναλήψεις (1,5 στην εσωτερική και 1,5 στην εξωτερική)

7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γενικός σκοπός (Ι):  η επέκταση της γενικής πληροφορικής παιδείας των μαθητών με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης,

8  η ενημέρωση των μαθητών για τις εφαρμογές της πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα για τις δυνατότητες που προσφέρει και τις προοπτικές που δημιουργεί στον κλάδο/κατεύθυνση που επέλεξαν (ή πρόκειται να επιλέξουν) για να σπουδάσουν,  η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας εκ μέρους των μαθητών, στα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά, κ.ά. ζητήματα που τίθενται με την «εισβολή» των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γενικός σκοπός (ΙΙ):

9 Ενότητα Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη 1. Ο Κόσμος της Πληροφορικής *Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της πληροφορικής *Κατηγορίες υπολογιστών *Το υλικό των υπολογιστών *Το λογισμικό συστήματος *Το λογισμικό εφαρμογών *Προγραμματιστικά περιβάλλοντα *Πληροφοριακά Συστήματα Διδακτικές ώρες [1] : 20Διδακτικές ώρες [1] : 20 [1] *Εστιασμένη επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής *Πολυμέσα *Επικοινωνίες και Δίκτυα Διδακτικές ώρες: 15Διδακτικές ώρες: 15 [1] [1] Οι ώρες διδασκαλίας προτείνονται ενδεικτικά [1]

10 Ενότητα Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη 2. Διερευνώ - Δημιουργώ - Ανακαλύπτω Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικές ώρες: 27Διδακτικές ώρες: 27 Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, λογισμικό ανάπτυξης πολυμέσων, λογισμικό δικτύων, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικές ώρες: 30Διδακτικές ώρες: 30 3. Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος *Όλα αλλάζουν... *Νέες επαγγελματικές προοπτικές Διδακτικές ώρες: 3Διδακτικές ώρες: 3 *Το μέλλον... Διδακτικές ώρες: 5Διδακτικές ώρες: 5

11 Διδακτικές οδηγίεςΠ.Ι. (Ι) Διδακτικές οδηγίες Π.Ι. (Ι) α) Η ύλη δε θα πρέπει να διδάσκεται γραμμικά. Συνιστάται οι μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες (της δεύτερης ενότητας) από την αρχή της σχολικής χρονιάς παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτισή τους. β) Στη δεύτερη ενότητα, η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του Π.Σ. (>50%), παρέχεται η δυνατότητα για δραστηριότητες ελεύθερης επιλογής οι οποίες διευκολύνουν την ενεργητική απόκτηση της γνώσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα και την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης.

12 Διδακτικές οδηγίες Π.Ι. (ΙΙ) Οι εργασίες και οι δραστηριότητες θα πρέπει: να είναι σαφώς ορισμένες και να αντλούν ιδέες από πραγματικές καταστάσεις και από τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, να συνδέονται και να «διαπερνούν» όλο το Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Βιολογία, κτλ.), ώστε να προωθούν την αντίληψη ότι ο υπολογιστής δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο, να είναι δομημένες, ώστε να μπορούν να ολοκληρώνονται τμηματικά, να δίνουν έμφαση στην ανάλυση και στο σχεδιασμό της λύσης. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός θα είναι η βάση της δουλειάς εκτός εργαστηρίου (στο σπίτι ή στην αίθουσα), να προκαλούν το ενδιαφέρον για περαιτέρω προβληματισμό, έρευνα και μελέτη.

13 Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα πρέπει να προκαλείται συζήτηση και προβληματισμός για τις εφαρμογές και τις επιπτώσεις της πληροφορικής στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές παιδεία στην πληροφορική (στόχος σε επίπεδο «στάσεων») Στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές παιδεία στην πληροφορική (στόχος σε επίπεδο «στάσεων»). Οδηγός για τη διδασκαλία του μαθήματος αποτελεί το Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής, το Π.Σ. και οι διδακτικές οδηγίες. Ενδεικτικά προτείνεται:  Εφαρμογές Πληροφορικής, Α΄ Τάξη Κεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16  Εφαρμογές Υπολογιστών, Β΄/Γ΄ Τάξη Κεφάλαια: 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 Διδακτικές οδηγίες Π.Ι. (ΙΙΙ)

14 ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ΔΙΚΤΥΑ Γενικός σκοπός: Να αποκτήσουν οι μαθητές  εμπειρία και δεξιότητες στη διαδικασία σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης μιας απλής εφαρμογής πολυμέσων,  βασικές γνώσεις και την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα θεμελίωσης των δικτύων υπολογιστών και των εφαρμογών τους σε κοινωνικές και παραγωγικές δραστηριότητες.

15 ΕνότηταΠεριεχόμενο Πολυμέσα 1. Πολυμέσα*Ο κόσμος των πολυμέσων *Ανάλυση-Σχεδίαση εφαρμογής πολυμέσων *Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων *Οι εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας Διδακτικές ώρες [1] : 20 [1] Δίκτυα 2. Δίκτυα*Επικοινωνίες δεδομένων *Βασικές αρχές δικτύων *Τοπικά δίκτυα *Δίκτυα ευρείας περιοχής *Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας *Εργαστηριακή άσκηση Διδακτικές ώρες: 30 [1] [1] Οι ώρες διδασκαλίας προτείνονται ενδεικτικά [1]

16 1η Ενότητα: Πολυμέσα Ειδικοί σκοποί Οι μαθητές πρέπει: να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών πολυμέσων να μπορούν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν έτοιμες εφαρμογές πολυμέσων να μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία επεξεργασίας ήχου, εικόνας, video κ.λπ. να μπορούν να υλοποιούν απλές εφαρμογές πολυμέσων

17 2η Ενότητα: Δίκτυα Ειδικοί σκοποί Οι μαθητές πρέπει: να έχουν κατανοήσει και να μπορούν να αναλύουν βασικά θέματα επικοινωνιών δεδομένων και βασικές αρχές των δικτύων και των διαδικτύων υπολογιστών να μπορούν να αναφέρουν, να περιγράφουν, να διακρίνουν και να συγκρίνουν τις βασικές τοπολογίες δικτύων να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν για το διαδίκτυο και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που βασίζονται σε αυτό να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη πρακτική εφαρμογή στο περιβάλλον του σχολικού εργαστηρίου.

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Να αποκτήσουν οι μαθητές επαρκείς και στέρεες γνώσεις για την εσωτερική δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και να κατανοήσουν τη σημασία και το ρόλο του λογισμικού συστήματος. Γενικός σκοπός:

19 ΕνότηταΠεριεχόμενο Εσωτερική δομή οργάνωση και λειτουργία του υπολογιστή 1. Εσωτερική δομή οργάνωση και λειτουργία του υπολογιστή *Κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων *Παράσταση και επεξεργασία πληροφοριών *Οργάνωση επεξεργαστών *Οργάνωση και διαχείριση μνήμης Διδακτικές ώρες: 20 Περιφερειακές Μονάδες 2. Περιφερειακές Μονάδες*Τύποι περιφερειακών *Διάδρομοι υπολογιστικών συστημάτων *Εκτυπωτές *Μονάδες Γραφικών *Μονάδες εισαγωγής δεδομένων *Μονάδες αποθήκευσης πληροφοριών *Μονάδες πολυμέσων *Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης Διδακτικές ώρες: 10 Λογισμικό συστήματος 3. Λογισμικό συστήματος*Αρχές λειτουργικών συστημάτων *Διεργασίες *Διαχείριση αρχείων και δίσκων *Εφαρμογή στο λειτουργικό σύστημα του σχολικού εργαστηρίου Διδακτικές ώρες: 20

20 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γενικός σκοπός: να αποκτήσουν οι μαθητές στέρεες γνώσεις, επαρκή εικόνα και εμπειρία χρήσης στις εφαρμογές λογισμικού γενικής χρήσης μέσω ποικίλων και ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων οι οποίες:  Ενθαρρύνουν την αναλυτική και τη συνθετική σκέψη.  Παρέχουν ευχέρεια στη χρήση συμβολικών μέσων έκφρασης και διερεύνησης.  Καλλιεργούν διαχρονικές δεξιότητες στη χρήση λογισμικού.  Δίνουν μια συνολική εικόνα της πληροφορικής και αποκαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών, εργαλείων, κλπ.  Διευκολύνουν την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να δημιουργεί.  Ενθαρρύνουν και ενισχύουν το συμμετοχικό-συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης.

21 ΕνότηταΠεριεχόμενο Ενημερώνομαι 1. Ενημερώνομαι *Επισκόπηση των εφαρμογών λογισμικού που αφορούν στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Χρησιμότητα, ομοιότητες και διαφορές τους. Το περιβάλλον τους και οι βασικές λειτουργίες τους *Επικοινωνία-συνεργασία μεταξύ εφαρμογών λογισμικού *Μελλοντικές τάσεις Διδακτικές ώρες: 10Διδακτικές ώρες: 10 Διερευνώ- Συσχετίζω 2. Διερευνώ- Συσχετίζω *Προσδιορισμός του προβλήματος και των απαιτήσεων *Ανάλυση των απαιτήσεων που προκύπτουν *Οργάνωση των δεδομένων *Αναζήτηση και προσδιορισμός των κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού *Διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ εφαρμογών Διδακτικές ώρες: 10

22 ΕνότηταΠεριεχόμενο 3. Σχεδιάζω - Εφαρμόζω *Διαγραμματική απεικόνιση της ροής των απαραίτητων εργασιών *Τμηματική υλοποίηση στο επιλεγμένο περιβάλλον ανάπτυξης *Σύνθεση των επιμέρους δραστηριοτήτων *Δοκιμή με πραγματικά δεδομένα *Εντοπισμός σφαλμάτων ή παραλείψεων *Δημιουργία τελικού ολοκληρωμένου προϊόντος *Τεκμηρίωση-Αξιολόγηση *Παράδοση του προϊόντος, με συνοδευτικό υλικό, στους χρήστες Διδακτικές ώρες: 30

23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σκοποί: Να μελετήσουν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πληροφοριών. Να μελετήσουν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πληροφοριών. Να συσχετίσουν την τεχνολογία των επικοινωνιών με κάλυψη αναγκών, με επαγγέλματα, αλλά και με επιστημονικές γνώσεις που βρίσκουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα. Να συσχετίσουν την τεχνολογία των επικοινωνιών με κάλυψη αναγκών, με επαγγέλματα, αλλά και με επιστημονικές γνώσεις που βρίσκουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα. Να διερευνήσουν διάφορα συστήματα επικοινωνίας, όπως είναι τα συστήματα τεχνικού σχεδιασμού, τα οπτικά συστήματα, τα συστήματα ήχου και εικόνας κτλ. Να διερευνήσουν διάφορα συστήματα επικοινωνίας, όπως είναι τα συστήματα τεχνικού σχεδιασμού, τα οπτικά συστήματα, τα συστήματα ήχου και εικόνας κτλ. Να αναλύσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Να αναλύσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Να ενημερωθούν για την επιτάχυνση των τεχνολογικών μεταβολών. Να ενημερωθούν για την επιτάχυνση των τεχνολογικών μεταβολών. Να γνωρίσουν τα συστήματα επικοινωνιών που απαιτούνται για να λειτουργεί το κοινωνικό σύνολο. Να γνωρίσουν τα συστήματα επικοινωνιών που απαιτούνται για να λειτουργεί το κοινωνικό σύνολο.

24 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΛ Π.Δ. 60/30-3-2006 Προφορική βαθμολογία τετραμήνων Συνεκτιμώνται, όσον αφορά στο μαθητή: α. Η συμμετοχή του στη διδακτική − μαθησιακή διαδικασία. β. Η επιμέλεια και το ενδιαφέρον του. γ. Η επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες*. δ. Οι εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το σχολείο. ε. Ο φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται. * Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων,

25 Μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών  Σε κάθε ΓΕ.Λ. δύνανται να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος και σε χώρο που καθορίζεται από το Διευθυντή του Λυκείου φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών.  Στο φάκελο αυτό είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του μαθητή.

26 Οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: Η 1η κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Η 2η κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ερωτήσεις που ελέγχουν τη συνθετική και κριτική ικανότητα του μαθητή και απαιτούν συνδυασμό γνώσεων. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη. Τελικές Εξετάσεις (π.χ. Τεχνολογία Επικοινωνιών) Tα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα των Α΄ και Β΄ τάξεων του κάθε Λυκείου.

27 Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή − καθηγητή και από το Διευθυντή του Λυκείου. Εξεταστέα ύλη

28 Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων Tα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι: ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Π.Ι., διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. * Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

29 Πολυμέσα – Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού, Εφαρμογές Πληροφορικής – Υπολογιστών Τα μαθήματα αυτά δεν εξετάζονται γραπτώς. Θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά οι βαθμοί σχετικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών.

30 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει:  τρία θέματα θεωρίας και  μία άσκηση ή πρόβλημα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του. Η βαθμολογία προκύπτει κατά 60% (3x20%) από τα θέματα της θεωρίας και κατά 40% από την άσκηση ή το πρόβλημα.

31 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σ.Σ. ΠΡΟΣ ΥΠΕΠΘ - ΠΙ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕ.Λ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σχ.Σ. ΠΕ19 Εφαρμογές Πληροφορικ ής Α’ Τάξης Επιλογής Διδάσκεται στο τέλος του ωρολογίου Προγράμματος Μη γραπτώς εξεταζόμενο Δεν υπολογίζεται ο βαθμός του στο Μ.Ο. προαγωγής  Να γίνει υποχρεωτικό (μάθημα γενικής παιδείας για την Α΄ τάξη)  Να λαμβάνεται υπόψη στο ΜΟ.  Να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα μαθήματα κατά την σύνταξη των ωρολογίων σχολικών προγραμμάτων  Να είναι γραπτώς εξεταζόμενο σύμφωνα με τον τρόπο που ισχύει για τις εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων του Τ.Ε.Ε-ΕΠΑ.Λ (γραπτά και δραστηριότητες), με προσδιορισμό όμως του συστήματος θεμάτων ώστε να εξετάζονται σε γνώσεις, ικανότητες και στάσεις (γραπτά-γνώσεις, γραπτά- στάσεις, ικανότητες-εργαστηριακές δραστηριότητες).

32 ΜΑΘΗΜ Α ΓΕ.Λ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σχ.Σ. ΠΕ19 Εφαρμογέ ς Υπολογιστ ών Β’/Γ’ Τάξη Επιλογής, Διδάσκεται στο τέλος του ωρολογίου Προγράμματος Μη γραπτώς εξεταζόμενο, Δεν υπολογίζεται ο βαθμός του στο Μ.Ο. προαγωγής  Να γίνει υποχρεωτικό (μάθημα γενικής παιδείας)  Να λαμβάνεται υπόψη στο ΜΟ.  Να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα μαθήματα κατά τη σύνταξη των ωρολογίων σχολικών προγραμμάτων.  Να είναι γραπτώς εξεταζόμενο σύμφωνα με τον τρόπο που ισχύει για τις εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων του Τ.Ε.Ε-ΕΠΑ.Λ (γραπτά και δραστηριότητες), με προσδιορισμό όμως του συστήματος θεμάτων ώστε να εξετάζονται σε γνώσεις, ικανότητες και στάσεις (γραπτά-γνώσεις, γραπτά- στάσεις, ικανότητες-εργαστηριακές δραστηριότητες). Να εξεταστεί η έκδοση οδηγιών για διδασκαλία θεμάτων Αλγοριθμικής, όπως οι τρεις βασικές δομές με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

33 ΜΑΘΗΜΑ ΓΕ.Λ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σχ.Σ. ΠΕ19 Πολυμέσα- Δίκτυα Γ’ Τάξης Επιλογής Διδάσκεται στο τέλος του ωρολογίου Προγράμματος Μη γραπτώς εξεταζόμενο Δεν υπολογίζεται ο βαθμός του στο Μ.Ο. προαγωγής  Να παραμείνει επιλογής.  Να λαμβάνεται υπόψη στο ΜΟ.  Να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα μαθήματα κατά τη σύνταξη των ωρολογίων σχολικών προγραμμάτων.  Να είναι γραπτώς εξεταζόμενο σύμφωνα με τον τρόπο που ισχύει για τις εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων του Τ.Ε.Ε-ΕΠΑ.Λ (γραπτά και δραστηριότητες), με προσδιορισμό όμως του συστήματος θεμάτων ώστε να εξετάζονται σε γνώσεις, ικανότητες και στάσεις (γραπτά-γνώσεις, γραπτά- στάσεις, ικανότητες-εργαστηριακές δραστηριότητες).

34 ΜΑΘΗΜ Α ΓΕ.Λ. ΥΠΑΡΧΟΥΣ Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σχ.Σ. ΠΕ19 Εφαρμογές Λογισμικο ύ Γ’ Επιλογής Διδάσκεται στο τέλος του ωρολογίου Προγράμματος Μη γραπτώς εξεταζόμενο Δεν υπολογίζεται ο βαθμός του στο Μ.Ο. προαγωγής  Να παραμείνει επιλογής.  Να λαμβάνεται υπόψη στο Μ.Ο.  Να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα μαθήματα κατά την σύνταξη των ωρολογίων σχολικών προγραμμάτων.  Να είναι γραπτώς εξεταζόμενο σύμφωνα με τον τρόπο που ισχύει για τις εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων του Τ.Ε.Ε-ΕΠΑ.Λ (γραπτά και δραστηριότητες), με προσδιορισμό όμως του συστήματος θεμάτων ώστε να εξετάζονται σε γνώσεις, ικανότητες και στάσεις (γραπτά-γνώσεις, γραπτά-στάσεις, ικανότητες- εργαστηριακές δραστηριότητες).

35 ΜΑΘΗΜΑ ΓΕ.Λ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σχ.Σ. ΠΕ19 Τεχνολογία Υπολογιστικ ών συστημάτων Ως Εφαρμογές Λογισμικού Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματ ιστικό περιβάλλον Πρόσθετες οδηγίες για την ροή της ύλης, την παράλληλη διδασκαλία συγγενών κεφαλαίων, την ύλη κατά την εκκίνηση του μαθήματος και τον καθορισμό του τρόπου διδασκαλίας με χρήση του Εργαστηρίου. Το μάθημα να γίνει 3ωρο την εβδομάδα

36 Ο Πληροφορικός η θέση του στο Σχολείο και η διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής Για τις διοικητικές εργασίες του Σχολείου παρατηρείται η χρησιμοποίηση καθηγητών Πληροφορικής παρά τη σχετική διάταξη, είτε για μόνιμες εργασίες είτε για ότι έκτακτο δημιουργείται και σχετίζεται με τις Νέες Τεχνολογίες. Πολλές φορές αυτή η απασχόληση γίνεται εις βάρος του κύριου έργου του που είναι η διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής και επομένως το θέμα αφορά και τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής.

37 Προτείνεται:  Η χρησιμοποίηση των πιστοποιημένων καθηγητών στις Νέες Τεχνολογίες για τις σχετικές εργασίες των σχολείων, με την εποπτεία – εάν χρειάζεται -από τον καθηγητή Πληροφορικής.  Η πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων κλάδου Πληροφορικής στα σχολεία και τις Διευθύνσεις για την ανάληψη των εργασιών που σχετίζονται με τις Νέες Τεχνολογίες.  Επίσης προτείνεται η έκδοση οδηγίας για την τήρηση από τους Διευθυντές της τοποθέτησης και 2ου καθηγητή όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών, όπως προβλέπεται από τις μέχρι τώρα διατάξεις.


Κατέβασμα ppt "Διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθημάτων του Γ.ΕΛ. Δ. Κολοκοτρώνης Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google