Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr. Nalbanti Theodora School Advisor. Greek Educational System.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr. Nalbanti Theodora School Advisor. Greek Educational System."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr. Nalbanti Theodora School Advisor

2 Greek Educational System

3 Main areas of teaching computer science in GREECE 1. as an autonomous topic and 2. as a horizontal tool support

4 History of Computer Education in Greek follow the possible factual or standard according to which pupils are taught basic computer skills, and at the same time, ICT use as a tool for supporting the learning process in individual subjects. For the successful implementation of the standard topics of IT and ICT are organized by level based on content themes, which are developed and specified in terms of content, depending on the grade and, therefore, age and cognitive ability of the students and the female students, always, of course, in the context of the purpose of teaching the course.

5 197019801990 educational technology and teaching machines The "IT" approach information technology as a tool and subject of education ICT as means of teaching and learning Phases of ICT integration in Greek education

6 Integration models of ICT in education ICT as a subject ICT as cognitive means ICT as subject and means Τεχνοκρατικό μοντέλο Πραγματολογικό μοντέλο Ολοκληρωμένο μοντέλο

7 (1970 – 1980): a pilot application main features Η “Πληροφορική” προσέγγιση Information Technology Η “Πληροφορική” προσέγγιση Information Technology Πιλοτικές Εφαρμογές Pilot Application Πιλοτικές Εφαρμογές Pilot Application Λογισμικά Εξάσκησης και Πρακτικής Drill and practice Λογισμικά Εξάσκησης και Πρακτικής Drill and practice Λογισμικά Προσομοιώσεων Simulation software Λογισμικά Προσομοιώσεων Simulation software Έμφαση στον Προγραμματισμό Programming Έμφαση στον Προγραμματισμό Programming Πανεπιστήμια Λύκεια Higher education Πανεπιστήμια Λύκεια Higher education Η Προσέγγιση της Logo

8 (1980 – 1990): the integration main features Οι “υπολογιστές στα σχολεία” Computers in schools Οι “υπολογιστές στα σχολεία” Computers in schools Υπολογιστής ως εργαλείο διδασκαλίας & μάθησης Computer as teaching and learning mean Υπολογιστής ως εργαλείο διδασκαλίας & μάθησης Computer as teaching and learning mean Λογισμικά Εξάσκησης και Πρακτικής Drill and practice software Λογισμικά Εξάσκησης και Πρακτικής Drill and practice software Λογισμικά Προσομοιώσεων Simulation sofware Λογισμικά Προσομοιώσεων Simulation sofware Κατάρτιση για όλους στην Πληροφορική Training for all Κατάρτιση για όλους στην Πληροφορική Training for all Όλο το εύρος της εκπαίδευσης All schools types Όλο το εύρος της εκπαίδευσης All schools types Πληροφορική ως παιδαγωγικός στόχος Logo και εφαρμογές ρομποτικής Logo and robotics Logo και εφαρμογές ρομποτικής Logo and robotics Προγραμματισμός Υπολογιστών Computer programming Προγραμματισμός Υπολογιστών Computer programming Πληροφορική ως στοιχείο γενικής κουλτούρας

9 ICT after 1990 … εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εργαλεία στοιχεία γενικής κουλτούρας πτώση τιμών εξέλιξη δικτύων και Internet και ανάπτυξη Πολυμέσων νέοι τρόποι αναπαράστασης κείμενα, ήχοι, εικόνες, βίντεο νέοι τρόποι προσπέλασης γρήγορη αναζήτηση με βάση το περιεχόμενο αναζήτηση από απόσταση γρήγορη μετάδοση και ανταλλαγή νέοι τρόποι επικοινωνίας email, forum, chat, messenger

10 (1990 - ): the first review of integration Main features Οι υπολογιστές ως μέσο (1990-σήμερα) Οι υπολογιστές ως μέσο (1990-σήμερα) Υπολογιστής ως εργαλείο διδασκαλίας & μάθησης Ένταξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο Ηλεκτρονικ ά παιγνίδια ΤΠΕ ως εργαλείο έκφρασης και επικοινωνίας ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό και επαγγελματικό εργαλείο ΤΠΕ ως στοιχείο γενικής κουλτούρας Λογισμικά προσομοιώσεων – εικονικά εργαστήρια Πολυμέσα – υπερμέσα - εικονική πραγματικότητα Δίκτυα υπολογιστών - Διαδίκτυο Λογισμικά καθοδήγησης

11 The insertion and the development of ICT Χαρακτηριστικά Πρώτη Φάση Media και τεχνολογίες (πριν το 1970) Δεύτερη Φάση Η πληροφορική προσέγγιση (1970 – 1980) Τρίτη Φάση Μέσο και αντικείμενο εκπαίδευσης (1980 – 1990) Τέταρτη Φάση Οι Τεχνολογίες ως μέσο ( μετά το 1990) Επίπεδο Γυμνάσια - Λύκεια Λύκεια Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια Όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Τύποι δράσης Πειραματισμοί (με διάφορα τεχνολογικά μέσα) Πιλοτικές έρευνες Ανάπτυξη προωθούμενη από το κράτος Τοπική δράση Προσανατολισμοί Οπτικοακουστικά μέσα / προγραμματισμένη διδασκαλία Πληροφορική ως τρόπος σκέψης Πληροφορική: αντικείμενο ή μέσο; Πληροφορική ως μέσο (Πολυμέσα – Διαδίκτυο) Κατάρτιση εκπαιδευτικών Δεν γίνεται Συνεχής μακράς διάρκειας κατάρτιση Συνεχής μακράς διάρκειας κατάρτιση, αρχική κατάσταση Σύντομη κατάρτιση, αρχική κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση Λογισμικό Δεν υπάρχει Λογισμικό «Παιδαγωγικής Έρευνας» Λογισμικό παραγωγή της πολιτείας Λογική και λογισμικό της αγοράς Εξοπλισμός Οπτικοακουστικός εξοπλισμός Κάποιοι μικροϋπολογιστές Διάφοροι τύποι υπολογιστών (Apple, IBM compatible, Thomson, Atari) Συγκέντρωση γύρων από το πρότυπο PC (Windows)

12

13 Today…. Informatics teachers are found in all levels of education! as technicians as responsible of laboratories as directors as teachers of IT courses

14

15 IT as Topic “Information literacy” The general aims are grouped under three points: i) Knowledge and methodology ii) Cooperation, communication and social interaction and iii) Science and ICT in daily life.

16 Conclusions from insertion… Need to integrate new tools and techniques for teaching and learning (WEB 2.0 ;) Training for teachers in new ways of teaching, new techniques….. Innovations.. Good Practices… Cooperation…

17 PROJECT in GREEK HIGH SCHOOL Since 2011-12 New for Greek high school because: Based on three pedagogical principles changing attitudes, practices, roles and culture Exploratory Learning Processes Collaboration for Teachers Teamwork for Students

18 Teachers Decide and Schedule Teachers submit for approval their topic (title, objectives, methodology, expected results, required). Teachers school society approved after discussion topics + 1... Teachers school society defines educational coordinator for projects

19 Students selection Students choose from suggested topics. Creation by the students of “Departments of Interest”. Draws…. Students who do not join their first selection have advantage next period.

20 Team organizing, Distribution of Topics The same topic - low cooperation Θέμα κοινό 1 η Ομάδα & Υποομάδες Υποδομή 1 2 3 4 Θέμα κοινό 2 η Ομά δα &Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 4η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις

21 Sharing Topics to Groups 1 ο Υπο-θέμα 1 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2 ο Υπο-θέμα 2 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 3 ο Υπο-θέμα 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 4 ο Υπο-θέμα 4 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις

22 C. Split into two subjects Collaborating Pair Teams 1 ο Υπο-θέμα 1 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2 ο Υπο-θέμα 2 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 1 ο Υπο-θέμα 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2 ο Υπο-θέμα 4 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4

23 D. Common topic Three groups and class

24 Team Evaluation of Project Evaluation in Four Dimensions Evaluation of Research Process Review content Project Reports Evaluation of Language and Structure of Research Report Evaluation of Public Presentation of Teamwork

25 In conclusion.. Rich content from IT (Hardware, Internet, Security, Multimedia, Operating Systems, Programming, Algorithms, OpenSoftware etc.) in combination with new online Web 2.0 tools (Wiki, Moodle, Mahara, Joomla, Blogs, Googledocs, Dropbox, Elmodo, GlosterEdu, Photo edit online, Voki, Prezi, Google Earth, Tagxedo, Scratch, Kodu, etc.) lead us in new direction!

26 συμπεράσματα ένταξης ΤΠΕ στην εκπαίδευση υπεραισιοδοξία για τη χρήση του υπολογιστή στην εκπαίδευση κριτική στην πληροφορική ως αυτόνομο διδακτικό μέσο (κυρίως προγραμματισμός) συμβολικές γλώσσες υψηλού επιπέδου αντί για τεχνοκρατική προσέγγιση (επεξεργαστές κειμένου και βάσεις δεδομένων αντί για γλώσσες προγραμματισμού) στόχος η ενσωμάτωση της χρησιμοποίησης των πληροφορικών εργαλείων στην παιδαγωγική πράξη ανάγκη για ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης και επιμόρφωση εκπαιδευτικών παράλληλα με την τεχνολογική εξέλιξη Καταλληλότερο το πραγματολογικό μοντέλο για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση λόγω αδυναμίας βραχυπρόθεσμης εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης αναγκαίος ο αρχικός πληροφορικός αλφαβητισμός

27 Προοπτικές και ερωτήματα σύνθετη τεχνολογική ανάπτυξη και συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι Ερωτήματα οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση σχετίζονται με τους στόχους ανάπτυξης επιστημονικής και τεχνικής κουλτούρας ή αναπτύσσουν τη δική τους; έτοιμη η εκπαίδευση για αλλαγές από την εισαγωγή της ΤΠΕ; ποια η σχέση της εκπαίδευσης με τη γνώση και τη μετάδοσή της; πώς η μαθησιακή διαδικασία θα προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες; Ζητήματα πληροφορία διαμεσολάβηση αναπαράσταση γνώσης οργάνωση και καταμερισμός εργασίας ταυτότητα ηθική Πτυχές της εκπαιδευτικής πληροφορικής κοινωνικά ουδέτερη τεχνολογία; πολιτικές πτυχές (άσκηση πιέσεων) οικονομικές πτυχές (αγορά πληροφορικής και λογισμικού)


Κατέβασμα ppt "Dr. Nalbanti Theodora School Advisor. Greek Educational System."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google