Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μάθημα:Εκπαιδευτική Πολιτική Καθηγήτρια:Τάχου Σ. Εξάμηνο:Στ' Τερζίδου Ραφαέλα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μάθημα:Εκπαιδευτική Πολιτική Καθηγήτρια:Τάχου Σ. Εξάμηνο:Στ' Τερζίδου Ραφαέλα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μάθημα:Εκπαιδευτική Πολιτική Καθηγήτρια:Τάχου Σ. Εξάμηνο:Στ' Τερζίδου Ραφαέλα Α.Ε.Μ.3218 Η Εκπαίδευση στην Ε.Ε. απο το 1986-1992

2 Το μεγάλο γεγονός του 1986 ήταν η Ενιαία ΕυρωπαΪκή Πράξη,η οποία μπορεί να μην αναφέρεται άμεσα σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού,μπορεί όμως να χαρακτηριστεί ως μεγάλος σταθμός για τα εκπαιδευτικά θέματα.Η Ε.Ε.Π. εγκαινίασε μια νέα εποχή θέτοντας ως στόχο την ΕυρωπαΪκή ολοκλήρωση μέσω της κατάργησης των ''φυσικών συνόρων''(κατάργηση ελέγχων στους οποίους υποβάλλονταν οι πολίτες καθώς και των ''τεχνικών συνόρων''(ελεύθερη εγκατάσταση των ατόμων που ασκούσαν ελεύθερα επαγγέλματα,αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών,κινητικότητα σπουδαστών κ.λ.π.). Με αιχμή την έρευνα και την ''τεχνολογική ανάπτυξη'' και απώτερο στόχο την ''εξάλλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση των προσώπων,των υπηρεσιών και των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών'',λήφθηκαν συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα,όπως για παράδειγμα η Οδηγία του Συμβουλίου της 21 Δεκεμβρίου 1988 για την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας της 24ης Μαϊου 1988 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.

3 Σε γενικές γραμμές υπογραμμίζονται τα εξής: Να ενισχυθεί στους νέους η αίσθηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και να τους γίνει σαφής η αξία του ευρωπαϊκού πολιτισμου. Να δοθούν στους νέους ευκαιρίες να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας. Να συνειδητοποιήσουν οι νέοι τα πλεονεκτήματα που αντιπροσωπεύει η Ευρωπαίκή Ενωση. Να διευρυνθούν οι ιστορικές,πολιτιστικές,οικονομικές και κοινωνικές γνώσεις των νέων για την κοινότητα. Το κύριο χαρακτηριστικό του ψηφίσματος είναι ο εγωκεντρισμός.Στο κείμενο είναι διάχυτη η παραδοχή οτι υπάρχει-έστω και εν δυνάμει-μια ευρωπαϊκή ταυτότητα,η οποία πρέπει να ενισχυθεί στις νέες γενιές.. Στο ψήφισμα υιοθετείται η βασική θέση της Έκθεσης της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας,η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή κοινωνία οικονομικά,κοινωνικά,πολιτικά και πολιτιστικά οργανωμένη και ασκεί αυστηρή κριτική στην αντίληψη σύμφωνα με την οποία η Ένωση οφείλει να έχει αποκλειστικά οικονομικό χαρακτήρα.

4 Μεταξύ των δράσεων που υλοποιήθηκαν αυτή την περίοδο και συνέβαλαν ουσιαστικά στη σταδιακή διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης,ξεχωρίζουν οι εξής:  Σύμβαση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εξειδικεύεται σε θέματα έρευνας σε 4 τμήματα:ιστορία και πολιτισμός,οικονομικές επιστήμες,νομικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες.Το Ινστιτούτο αναπτύσσει διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία και συνδέονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  Υιοθέτηση του προγράμματος Erasmus -βάση των άρθρων 128 και 235 της Συνθήκης της Ρώμης-για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την οργάνωση ανταλλαγών σπουδαστών για αναγνωρισμένες περιόδους σπουδών, την κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση σπουδών και διπλωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.Υποστηρίχθηκε ακόμη η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση,μέσω της χορήγησης οικονομικής βοήθειας σε ευρωπαίους εταίρους.

5 Υιοθέτηση του προγράμματος EUROTECNET για την προώθηση των καινοτομιών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης,προκειμένου να ληφθούν υπόψιν οι τρέχουσες και μελλοντικές τεχνολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση,την εργασία και τα αναγκαία τυπικά προσόντα και ικανότητες.Το συγκεκεριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε για περίοδο 5 ετών(απο την 1η Ιανουαρίου 1990) και αποσκοπούσε στην εφαρμογή δοκιμαστικών σχεδίων που θα επέτρεπαν την ανανέωση της προσφοράς στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων και των ανέργων στην ενεργό ζωή,μέσω της κατάρτισής τους στις νέες τεχνολογίες. Υιοθέτηση του προγράμματος COMMET για τη προώθηση της συννεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας. Υιοθέτηση του προγράμματος PETRA για την υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης νέων και την προετοιμασία αυτών για την επαγγελματική και ενήλικη ζωή.Θα επιτρεπόταν στους νέους που παρακολουθούσαν τεχνική/επαγγελματική εκπαίδευση,που αναζητούσαν εργασία,που παρακολουθούσαν προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης,καθώς και στους εργαζόμενους νέους,να συμμετέχουν σε κύκλους κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε άλλα κράτη μέλη.Ακόμη,το περιεχόμενο της απόφασης στήριζε τη διακρατική συννεργασία και υποστήριζε πρωτοβουλίες με τις οποίες θα συμμετείχαν οι ίδιοι οι νέοι στον προγραμματισμό,τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων. Υιοθέτηση του προγράμματος LINGUA(1990-94) για την γλωσσομάθεια και την βελτίωση των γνώσεων στις γλώσσες της Ένωσης.

6 Κυκλοφορία της οδηγίας 89/48 για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας 3 ετών και για την αναγνώριση του περιεχομένου της επαγγελματικής δραστηριότητας τόσο στη χώρα καταγωγής όσο και στη χώρα υποδοχής.Το κείμενο αυτό σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη διότι προσπαθεί να καθιερώσει έναν μηχανισμό αναγνώρισης διπλωμάτων σε κοινοτικό επίπεδο,χωρίς ωστόσο να θέτει σε δυσκολία τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Η λειτουργία, απο το 1980, του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για την εκπαίδευση ''Ευριδίκη''(Eyridice).Στόχος του ήταν η ενίσχυση της συννεργασίας όσον αφορά στην εκπαίδευση μέσα απο την κατανόηση των συστημάτων και των πολιτικών απο τη συγκέντρωση και την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπ/κες πολιτικές στις χώρες-μέλη.

7 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ που υπογράφτηκε το 1992,αποτελεί τον επόμενο μεγάλο,ίσως μέχρι και τώρα πιο αποφασιστικό και πιο προβληματικό,σταθμό για τα θέματα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.Έχει ως αφετηρία την γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία που επικρατεί στους κόλπους της Κοινότητας και ως στόχο τη διατήρηση αυτής της πολυμορφίας.Απο την άλλη πλευρά η διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας συνοδεύεται,σύμφωνα πάντα με τη συνθήκη,απο την προβολή της ''κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς'' ή αλλιώς απο τη ''διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας.Ο στόχος της Συνθήκης είναι επομένως διπλός:προβολή της κοινής ''πολιτιστικής κληρονομιάς'',απο τη μια,και διατήρηση της ''πολιτιστικής πολυμορφίας'',απο την άλλη.

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μάθημα:Εκπαιδευτική Πολιτική Καθηγήτρια:Τάχου Σ. Εξάμηνο:Στ' Τερζίδου Ραφαέλα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google