Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συναισθηματική Υπολογιστική Εβδομάδα 1 Εισαγωγή στη Συναισθηματική νευροεπιστήμη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συναισθηματική Υπολογιστική Εβδομάδα 1 Εισαγωγή στη Συναισθηματική νευροεπιστήμη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συναισθηματική Υπολογιστική Εβδομάδα 1 Εισαγωγή στη Συναισθηματική νευροεπιστήμη

2  Συναίσθημα ως νευρωνικό γεγονός βασισμένο σε αλλαγές που συμβαίνουν σε πέντε βασικές συνιστώσες  Φυσιολογική Διέγερση  φυσιολογικές αλλαγές: αλλαγές στην αίσθηση της θερμοκρασίας, την αναπνοή, η συστολή, η διαστολή του καρδιαγγειακού συστήματος, οι μυϊκοί σπασμοί  Υποκειμενικό Συναίσθημα  εκφράσεις του προσώπου, αλλαγές στη φωνή, διάφορες στάσεις του σώματος, χειρονομίες κατά τη διάρκεια συναισθηματικής φόρτισης  Κινητικές Εκφράσεις  λεκτική αναφορά σε διαφορετικά εσωτερικά συναισθήματα με χρήση πλούσιου λεξιλογίου όρων συναισθηματικού περιεχομένου Η Φυσιολογία του συναισθήματος (1)

3  Προετοιμασία Συμπεριφοράς  διακόπτουν τις τρέχουσες και στοχευµένες συμπεριφορές και παράγουν κάποιες (αντι-)δράσεις συμπεριφοράς που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις εκάστοτε περιβαλλοντολογικές συνθήκες, οι οποίες πυροδότησαν το συγκεκριμένο συναίσθημα  Γνωστικές Διαδικασίες  τα συναισθήματα έχουν μια γνωστική συνιστώσα που αποτελείται από τις διαδικασίες αξιολόγησης των γεγονότων που οδήγησαν στις συντονισμένες αλλαγές που προκλήθηκαν στις τέσσερις πιο πάνω συνιστώσες  οι συναισθηματικές αντιδράσεις καθορίζονται από την υποκειμενική αξιολόγηση των γεγονότων αναφερόμενοι τόσο στην σημασία της ευημερίας όσο και στην επίτευξη των προσωπικών στόχων του κάθε ανθρώπου. Η Φυσιολογία του συναισθήματος (2)

4  επιβίωση και προσαρμογή  διαμόρφωση της μνήμης  λήψη αποφάσεων  μάθηση  κατεύθυνση των δράσεων  οργάνωση συμπεριφοράς προς κίνητρα  κοινωνικές αλληλεπιδράσεις  Στόχος Συναισθηματικής Νευροεπιστήμης  ακριβής προσδιορισμός των νευρωνικών υποστρωμάτων για επεξεργασία και ρύθμιση συναισθήματος  πολλαπλές αποκρίσεις με ποικιλότροπη εναλλαγή στον χρόνο  η συναισθηματική επεξεργασία είναι ένα χωρο-χρονικό μοτίβο ευαίσθητο σε ερεθίσματα-γεγονότα που κωδικοποιούν τη συμμετοχή πολλών νευρωνικών πηγών. Επίδραση του συναισθήματος

5  The Expression of the Emotions in Man and Animal, Charles Darwin (1872)  Emotions are similar across species and cultures Ιστορική αναδρομή σε Συναισθηματική Νευροεπιστήμη (1)

6  James-Lange Theory of emotion (late 1800s) Ιστορική αναδρομή σε Συναισθηματική Νευροεπιστήμη (2) Physiology  Appraisal “My heart is pounding, so I must be afraid.”

7  Cannon-Bard Theory of emotion (1920s) Ιστορική αναδρομή σε Συναισθηματική Νευροεπιστήμη (3) Appraisal  Physiology “I feel afraid, so my heart pounds.”

8  Where these theories fall short?  J-L: Assumes there is a unique physiological signature to each emotion  C-B: Physiological responses are generated so quickly, it’s unlikely that we could have perceived the emotion first Ιστορική αναδρομή σε Συναισθηματική Νευροεπιστήμη (4)

9  Schachter Two Factor Theory (Schachter and Singer, 1962) Ιστορική αναδρομή σε Συναισθηματική Νευροεπιστήμη (5) Physiology + Context  Feeling and action

10 Βιοσήματα (1) Τα πιο βασικά αποτελέσματα της ψυχοφυσιολογίας που σχετίζονται με την φυσιολογία του συναισθήματος  Ο νόμος των αρχικών τιμών  ο νόμος αυτός δεν γενικεύεται σε όλα τα βιολογικά σήματα ενώ μπορεί να επηρεαστεί από άλλες μεταβλητές  οι φυσιολογικές αντιδράσεις σε ένα ερέθισμα εξαρτώνται από το φυσιολογικό επίπεδο πριν από το ερέθισμα  Βαθμός Διέγερσης  δείχνει αν το υποκείμενο είναι ήρεμο ή ενθουσιασμένο η αποδοτικότητα ενός ατόμου είναι συνάρτηση της διέγερσης του  Ερέθισμα-Απόκριση  μελετάει το πως η απόκριση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα είναι παρόμοια για τους περισσότερους ανθρώπους  λόγω ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος τα υποκείμενα παράγουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο απόκρισης

11 Βιοσήματα (2)  Ατομική απόκριση  ολοκληρώνει τη θεωρία ερεθίσματος και απόκρισης με μία σημαντική διαφορά  μελετάει τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι αποκρίσεις ενός υποκειμένου σε διαφορετικά ερεθίσματα  Κάρδιο-Σωματικές επιπτώσεις  αλλαγές των καρδιακών αποκρίσεων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του σώματος για συγκεκριμένες συμπεριφορικές αποκρίσεις (π.χ. μάχη ή φυγή)  Εξοικείωση  Εμφανίζεται κατά την επανάληψη ερεθισμάτων όμοιου ψυχολογικού υπόβαθρου.  Όταν ένα συγκεκριμένο ερέθισμα επαναλαμβάνεται τότε οι φυσιολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται με αυτό μειώνονται

12 Δισδιάστατος χώρος συναισθημάτων Δύο ορθογώνιεςδιαστάσεις - σθένος(valence) (ευχάριστο - δυσάρεστο) - διέγερση (arousal) (υψηλή - χαμηλή)

13 Ερεθίσματα συναισθηματικού περιεχομένου Συλλογή οπτικών ερεθισμάτων συναισθηματικού περιεχομένου International Affective Picture System (IAPS) -σύνολο τυποποιημένων εικόνων -βαθμονομημένες κατά μήκος του σθένους και της διέγερσης

14 Τα ερεθίσματα IAPS επιφέρουν συναισθηματικές αποκρίσεις (1)  Συνέπεια μεταξύ περιεχομένου εικόνας και συναισθήματος  Η μυϊκή δραστηριότητα (EMG) βρέθηκε μεγαλύτερη για τις δυσάρεστες από ό, τι για τις ευχάριστες ή ουδέτερες εικόνες.  Αύξηση στην ένταση της μυϊκής δραστηριότητας ανάλογη με την αύξηση του αριθμού των προβολών των δυσάρεστων εικόνων.  Η αγωγιμότητα του δέρματος (SCR) ήταν μεγαλύτερη για τις δυσάρεστες από ό, τι για τις ευχάριστες ή ουδέτερες εικόνες.  Ο καρδιακός ρυθμός (ECG) επιβράδυνε σε μεγαλύτερο ποσοστό για τις δυσάρεστες εικόνες σε σχέση με τις ουδέτερες εικόνες.

15 Τα ερεθίσματα IAPS επιφέρουν συναισθηματικές αποκρίσεις (2)  Προβολή IAPS εικόνων για 0,005 του δευτερολέπτου, οι ευχάριστες και δυσάρεστες εικόνες προκάλεσαν ένα υψηλότερο επίπεδο SCR από ό, τι οι ουδέτερες εικόνες.  Με τη χρήση ανιχνευτών ξαφνιάσματος, οι μεγαλύτερες ριπές των οφθαλμών έλαβαν χώρα κατά τη προβολή των δυσάρεστων σε σύγκριση με τις ευχάριστες IAPS εικόνες.  Οι δυσάρεστες IAPS εικόνες επιφέρουν επιβραδύνσεις του ECG ρυθμού.  Οι ευχάριστες IAPS εικόνες επιφέρουν επιταχύνσεις του ECG ρυθμού.  Η διέγερση των IAPS σχετίζεται γραμμικά με αλλαγές στην SCR δραστηριότητα.

16 Τα ερεθίσματα IAPS επιφέρουν συναισθηματικές αποκρίσεις (2)  Προβολή IAPS εικόνων για 0,005 του δευτερολέπτου, οι ευχάριστες και δυσάρεστες εικόνες προκάλεσαν ένα υψηλότερο επίπεδο SCR από ό, τι οι ουδέτερες εικόνες.  Με τη χρήση ανιχνευτών ξαφνιάσματος, οι μεγαλύτερες ριπές των οφθαλμών έλαβαν χώρα κατά τη προβολή των δυσάρεστων σε σύγκριση με τις ευχάριστες IAPS εικόνες.  Οι δυσάρεστες IAPS εικόνες επιφέρουν επιβραδύνσεις του ECG ρυθμού.  Οι ευχάριστες IAPS εικόνες επιφέρουν επιταχύνσεις του ECG ρυθμού.  Η διέγερση των IAPS σχετίζεται γραμμικά με αλλαγές στην SCR δραστηριότητα.

17 Λιμβικό σύστημα (1)  Broca’s Limbic Lobe: Cortex forming a ring around corpus callosum: Cingulate gyrus, medial surface temporal lobe, hippocampus

18 Λιμβικό σύστημα (2)  The Papez Circuit  Limbic structures, including cortex, are involved in emotion.  Emotional system on the medial wall of the brain linking cortex with hypothalamus


Κατέβασμα ppt "Συναισθηματική Υπολογιστική Εβδομάδα 1 Εισαγωγή στη Συναισθηματική νευροεπιστήμη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google