Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΚΟΥΜΑΚΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ MD MPH PHD ΛΈΚΤΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΚΠΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΚΟΥΜΑΚΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ MD MPH PHD ΛΈΚΤΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΚΠΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΚΟΥΜΑΚΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ MD MPH PHD ΛΈΚΤΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΚΠΑ

2 Σημερινή άσκηση  Θα περιγράψουμε τους διαφορετικούς τύπους μικροσκοπίων  Θα αναλύσουμε τη χρησιμότητα τους για άμεσα νωπά παρασκευάσματα (χωρίς χρώση)  Θα περιγράψουμε τη χρησιμότητα των απλών χρώσεων αλλά και των ειδικών χρώσεων,για μικρόβια τα οποία πρέπει να υποστούν ειδικές χρώσεις για να παρατηρήσουμε χαρακτηριστικές δομές τους όπως κυτταρικό, κάψες και άλλα  Πρακτική άσκηση μικροσκόπησης σε παρασκεύασμα μεσοδοντίου με απλή χρώση μπλε του μεθυλενίου

3 ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ  Οι μικροοργανισμοί είναι πάρα πολύ μικροί και δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι  Για την παρατήρηση τους χρησιμοποιούνται μικροσκόπια που μεγενθύνουν το αντικείμενο παρατήρησης.  Στόχος όλων των μεθόδων είναι να καταστήσουν το αόρατο (μικρόβια) ορατό  Έτσι είναι δυνατή η μελέτη της μορφολογικής δομής των μικροβίων, η ταυτοποίηση τους, ο προσδιορισμός των λοιμογόνων ιδιοτήτων και να γίνει εφικτή η φαρμακευτική τους αντιμετώπιση

4

5 ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ Φωτονικά μικροσκόπια (χρησιμοποιούν το ορατό φως ως φωτεινή πηγή για την παρατήρηση δειγμάτων) 1.Κοινό ή σύνθετο μικροσκόπιο 2. Μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου 3. Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων 4. Μικροσκόπιο φθορισμού Ηλεκτρονικά μικροσκόπια (χρησιμοποιείται μια ακτίνα ηλεκτρονίων αντί για αντί του φωτός)

6 ΚΟΙΝΟ Η ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ  Πρόκειται για το μικροσκόπιο που χρησιμοποιείται στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη γιατί είναι εύχρηστο  Είναι εφοδιασμένο με 3 είδη φακών τους αντικειμενικούς, τους προσοφθάλμιους και τον συγκεντρωτικό

7 1. ΚΟΙΝΟ Η ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ  Οι αντικειμενικοί φακοί είναι αυτοί που στοχεύουν την τράπεζα του μικροσκοπίου, δηλαδή βρίσκονται κοντά στο παρασκευάσμα. Εναλλάσσονται και κάθε φορά χρησιμοποιείται ένας. Είναι 4 ο σαρωτικός (10x), ο μικρής μεγένθυσης (20x), ο μεγάλης μεγένθυσης 40x και ο ελαιοκαταδυτικός (100x)  Οι προσφθάμιοι φακοί είναι δύο (δυοφθάλμιο μικροσκόπιο). Συνήθως χρησιμοποιούνται φακοί 10x  O συγκεντρωτικός φακός εστιάζει το φως της φωτεινής πηγής στο παρασκεύασμα

8

9 ΚΟΙΝΟ Η ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ  Η τελική μεγέθυνση παρατήρησης είναι το γινόμενο της μεγέθυνσης του χρησιμοποιούμενου αντικειμενικού φακού επί (x) τη μεγέθυνση των προσοφθάλμιων φακών (π.χ. σε παρατήρηση με ελαιοκαταδυτικό φακό, η τελική μεγέθυνση παρατήρησης είναι 100x x 10x =1000x  Η διακριτική ικανότητα (ανάλυση) είναι το μέτρο της ικανότητας σαφούς διαχωρισμού δύο γειτονικών αντικειμένων. Αδρά, το ανώτατο όριο του κοινού μικροσκοπίου ισούται με 200nm (0.2μm). Τα περισσότερα βακτηριακά κύτταρα έχουν διάμετρο από 0.3-1μm.Έτσι, τα εσωτερικά τους οργανίδια δεν είναι ορατά.

10 Σύνθετο μικροσκόπιο-κεχρωσμένα δείγματα  Για να λάβουμε μια σαφή εικόνα από το σύνθετο φωτονικό μικροσκόπιο, τα παρατηρούμενα πρέπει να εμφανίζουν αντίθεση με το μέσον τους (την ουσία στην οποία είναι τοποθετημένα).  Για να επιτύχουμε αυτή την αντίθεση πρέπει να μεταβάλλουμε τον δείκτη διάθλασης του μέσου  Δείκτης διάθλασης είναι το μέτρο της δυνατότητας κάμψης των ακτίνων του φωτός ενός υλικού  Ενας τρόπος μεταβολής του δείκτη διάθλασης είναι ο χρωματισμός των δειγμάτων με ειδικές χρωστικές  Έτσι οι ακτίνες που περνούν από το κεχρωσμένο δείγμα θα ακολουθούν διαφορετική πορεία από αυτές που περνούν από το μέσο  Η ελαφρώς διαφορετική πορεία των ακτίνων συλλέγεται και μεγενθύνεται από τους αντικειμενικούς φακούς

11

12 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  Χρησιμοποιείται για την εξέταση των ζωντανών μικροοργανοισμών, που είτε είναι αόρατοι στο συνηθισμένο φωτονικό μικροσκόπιο, είτε δεν μπορούν να χρωματιστούν με τις συνήθεις μεθόδους ή καταστρέφονται από τις χρωστικές  Συνήθως χρησιμοποιείται για τις πολύ λεπτές σπειροχαίτες, όπως Treponema pallidum, που προκαλεί την σύφιλη.

13 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  Αντί του κανονικού συγκεντρωτικού φακού, χρησιμοποιεί έναν φακό που περιέχει έναν αδιαφανή δίσκο.  Ο δίσκος εμποδίζει το φως που θα έμπαινε στον αντικειμενικό φακό άμεσα  Μόνο το φως που αντανακλάται από το δείγμα περνάει από τον αντικειμενικό φακό.  Επειδή δεν υπάρχει κανένα άμεσο φως από το υπόβαθρο, το δείγμα εμφανίζεται φωτεινό σε σκούρο υπόβαθρο- το σκοτεινό πεδίο.

14 Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων  Χρησιμοποιείται για την παρατήρηση ζωντανών παρασκευασμάτων και επιτρέπει τη λεπτομερή εξέταση των εσωτερικών δομών των μικροοργανισμών  Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι φωτεινές ακτίνες μπορεί να βρίσκονται στην ίδια ή διαφορετική φάση κύματος.  Εάν η κορυφή του κύματος του φωτός από μία πηγή συμπίπτει με την κορυφή του κύματος του φωτός από μία άλλη πηγή, οι ακτίνες αλληλεπιδρούν και αλληλοαναιρούνται (ίδια φάση- σχετική φωτεινότητα). Εάν η κορυφή του κύματος του φωτός συμπίπτει με την κοιλάδα του κύματος του φωτός από μία άλλη πηγή, οι ακτίνες αλληλοαναιρούνται (διαφορετική φάση-σχετικό σκοτάδι)

15 Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων  Ορισμένες ακτίνες μόνο διαπερνούν το δείγμα (υπάρχει δακτυλιοειδές διάφραγμα) χωρίς να αλλάξουν πορεία, ενώ άλλες διαθλώνται ή περιθλώνται από ορισμένα στοιχεία του δείγματος  Περίθλαση αφορά την μεταβολή της πορείας του φωτός κοντά στα άκρα συγκεκριμένων δομών που υπάρχουν στο δείγμα.  Τελικά τα σύνολα των περιθλώμενων και μη περιθλώμενων ακτίνων συγκεντρώνονται και σχηματίζουν μια εικόνα του δείγματος, που περιέχει σχετικα φωτεινές και γκρίζες περιοχές

16

17

18

19 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  Τα παρασκευάσματα χρωματίζονται με τεχνητές φθοριζούσες ουσίες (φθοριοχρώματα)  Τα φθοριοχρώματα απορροφούν το φως μικρού μήκους κύματος (υπεριώδες φάσμα) και εκπέμπουν φως σε μεγαλύτερο μήκος κύματος (ορατό φάσμα)  Τεχνική των αντισωμάτων φθορισμού ή ανοσοφθορισμού (FA)

20

21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ  Για την παρατήρηση των αντικειμένων χρησιμοποιείται δέσμη ηλεκτρονίων αντί για ορατή ή υπεριώδη φωτεινή ακτινοβολία  Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εκπομπής χρησιμεύει για την παρατήρηση ενδοκυττάριων δομών (ακόμη και μορίων νουκλεικών οξέων), ενώ το σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χρησιμεύει για τη μελέτη δομών που βρίσκονται στις επιφάνειες των κυττάρων

22

23 ΑΜΕΣΟ ΝΩΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ

24

25 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Η μονιμοποίηση των μικροοργανισμών σε αντικειμενοφόρο πλάκα.  Σκοτώνει τα μικρόβια.  Συντηρεί τα διάφορα μέρη των μικροβίων 1. θέρμανση σε φλόγα 2. εφαρμογή διαλύματος μεθυλικής αλκοόλης για 1 λεπτό

26 Είναι η σήμανση των μικροοργανισμών με έγχρωμες ουσίες προκειμένου να αποκαλύψουμε τις δομές τους. Μεταβολή του δείκτη διάθλασης των δειγμάτων από τον δείκτη διάθλασης του μέσου Αποτέλεσμα: οι ακτίνες φωτός που περνούν από το κεχρωσμένο δείγμα ακολουθούν διαφορετική πορεία από αυτές που περνούν από το μέσο τους ΧΡΩΣΗ (STAIN)

27 ΒΑΣΙΚΕΣ:Αποτελούνται από θετικό ιόν (cationic auxochrome), Όχι σύμφωνα με την αντίδρασή τους στο ph Xρησιμοποιούνται περισσότερο από τις όξινες Κυανούν του μεθυλενίου, κρυσταλλικό ιώδες, πράσινο του μαλαχίτη, σαφρανίνη ΟΞΙΝΕΣ: Αποτελούνται από αρνητικό ιόν (anionic auxochrome) Ηωσίνη, όξινη φουξίνη, νιγροσίνη ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

28 Χρωστικές Άλατα που αποτελούνται από ένα θετικό και ένα αρνητικό ιόν, ένα από τα οποία είναι έγχρωμο και ονομάζεται χρωμοφόρο  Βασικές χρωστικές : το χρώμα βρίσκεται στο θετικό ιόν (κρυσταλλικό ιώδες, κυανό του μεθυλενίου)  Όξινες χρωστικές: το χρώμα βρίσκεται στο αρνητικό ιόν (ηωσίνη, φουξίνη, νιγροσίνη)

29 Κατηγορίες χρώσεων  Απλές  Διαφορικές  Ειδικές

30 ΑΠΛΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ  Είναι υδατικά ή αλκοολικά διαλύματα μιας βασικής χρωστικής (κυανούν του μεθυλενίου, κρυσταλλικό ιώδες, σαφρανίνη)  Δίνεται έμφαση σε όλοκληρο τον οργανισμό και γίνονται ορατές οι βασικές δομές και τα κύτταρα του.

31 Χρωστική μπλε του μεθυλενίου

32 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ  Αντιδρούν διαφορετικά στα διάφορα είδη μικροβίων.  Διάκριση βακτηρίων (Gram χρώση, οξεάντοχη χρώση)

33 Χρώση Gram Αναπτύχθηκε το 1884 από το Δανό βακτηριολόγο Hans Christian Gram  Μία από τις πιο χρήσιμες χρώσεις επειδή ταξινομεί τα βακτήρια σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Gram-θετικά και Gram-αρνητικά

34

35 Χρώση Gram  Τα βακτήρια που διατηρούν το κρυσταλλικό ιώδες και το ιωδιούχο διάλυμα μετά τον αποχρωματισμό με αλκοόλη ταξινομούνται ως gram-θετικά  Τα βακτήρια που αποχρωματίζονται ταξινομούνται ως Gram-αρνητικά  Αντιδρούν διαφορετικά λόγω της διαφορετικής δομής των κυτταρικών τοιχωμάτων τους

36

37

38

39 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ  Χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη συγκεκριμένων τμημάτων των μικροοργανισμών ή οργανιδίων όπως ενδοσπόρια, μαστίγια, έλυτρα

40

41 Ανάδειξη σχήματος

42 Ανάδειξη διάταξης


Κατέβασμα ppt "ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΚΟΥΜΑΚΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ MD MPH PHD ΛΈΚΤΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΚΠΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google