Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κεφάλαιο 10 Νερό. 2 Εισαγωγή Το νερό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Εξ αιτίας αυτής του της ιδιότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κεφάλαιο 10 Νερό. 2 Εισαγωγή Το νερό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Εξ αιτίας αυτής του της ιδιότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κεφάλαιο 10 Νερό

2 2 Εισαγωγή Το νερό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Εξ αιτίας αυτής του της ιδιότητας υπόκειται σε πάρα πολλούς νόμους και κανονισμούς Σαν μια μεταβαλλόμενη πηγή, είναι δύσκολο κάποιος να το διαχειριστεί και να το θεωρήσει ιδιοκτησία του. Το νερό έχει τα χαρακτηριστικά τόσο του ___________ (επιφανειακά νερά ) όσο και _____________ (πολλά υπόγεια νερά) πόρου.

3 3 Πιθανή σπανιότητα νερού Το επιφανειακό νερό είναι μία ανανεώσιμη πηγή που προέρχεται από λίμνες, ποτάμια και αποθέματα. Το υπόγειο νερό είναι πόρος που συλλέγεται από γεωτρήσεις.

4 4 Γεώτρηση: κάθε υπόγειος γεωλογικός σχηματισμός (τεχνητός ή φυσικός) που έχει την ικανότητα να αποθηκεύει και να μεταφέρει νερό σε επαρκείς ποσότητες για επικερδή χρήση και εκμετάλλευση.

5 5 Κάποιες γεωτρήσεις δεν έχουν την ικανότητα να ανανεώνουν το νερό και επομένως είναι μη ανανεώσιμες πηγές. Και οι πηγές που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το νερό τους με τον ίδιο ρυθμό που αυτό εκμεταλλεύεται θεωρούνται επίσης πεπερασμένες. Μόνο τα 400 τρις γαλόνια από τα 16,000 (2.5%) που εκτιμάται ότι είναι η ποσότητα του νερού είναι ανανεώσιμα.

6 6 Ο υδρολογικός κύκλος

7 7 Ο υδρολογικός κύκλος είναι συνεχής και παίρνει ενέργεια από ________. Animated picture

8 8 Ανθρώπινη επίδραση στον κύκλο του νερού Μπορεί η ανθρώπινη συμπεριφορά να επηρεάσει τον κύκλο του νερού ; –Αυξήσεις πληθυσμού –Αυξημένη ποιότητα ζωής –Βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη Έχουν δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες στο φυσικό περιβάλλον. Οικιακή, βιομηχανική και αγροτική κατανάλωση, περιλαμβάνει τη χρήση απορρυπαντικών, διαλυτών και λιπασμάτων, που συχνά επιβαρύνουν το περιβάλλον με επικίνδυνα χημικά και βακτήρια. Ακόμη, η ελλιπής απόρριψη αυξάνει την σκληρότητα και το ρυθμό εξάτμισης του εδάφους. Η αστικοποίηση συνδέεται με αυξημένη ξηρασία του νερού μέσω των αγωγών και των αποχετευτικών συστημάτων των πόλεων. Πράγμα που επηρεάζει το βαθμό της καθαρότητας, εξάτμισης και την ταχύτητα μεταφοράς σε σχέση με το φυσικό κύκλο.

9 9 Παγκόσμια κατανομή νερού Το νερό είναι ένα μοναδικό αγαθό. –Η πλειοψηφία του βρίσκεται αλατισμένο στους ωκεανούς. Η αφαλάτωση του νερού είναι μια δύσκολη και ακριβή διαδικασία πράγμα που καθιστά σχεδόν αδύνατη τη χρήση του για οικιακή, αγροτική και βιομηχανική χρήση. Το καθαρό(πόσιμο) είναι συνήθως το νερό που χρησιμοποιούμε –Μόνο το 3% της συνολικής ποσότητας νερού είναι καθαρό και τα 2/3 της ποσότητας αυτής είναι παγωμένο, δημιουργώντας τον πάγο στους πόλους και τα παγόβουνα. –Το1% που απομένει είναι το καθαρό νερό που προέρχεται είτε από επιφανειακές ή υπόγειες πηγές. Οι υπόγειες πηγές αποτελούν τα 2/3 αυτής της ποσότητας –Το επιφανειακό νερό μπορεί να είναι και νερό που συμπληρώνει τα κενά ανάμεσα στο έδαφος ή και κενά μεταξύ βράχων.

10 10 Απόθεμα νερού ΗΠΑ Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε γιατί η ημερήσια κατανάλωση νερού στις ΗΠΑ ξεπερνά τα 4.2 τρις γαλόνια. Όμως, το νερό δεν είναι πάντα εκεί που χρειάζεται, εξ αιτίας της άνισης κατανομής της χρήσης ανάλογα με τον τόπο και το χρόνο. Η ζήτηση για νερό συνεχώς αυξάνει. Materials come from EPA

11 11 Η πιθανή σπανιότητα νερού Το Tucson, της Arizona Είναι ένα παράδειγμα υπερεκμετάλλευσης γεωτρήσεων και έλλειψης νερού. Ένα πρόγραμμα διαφοροποίησης το Central Arizona Project μεταφέρει νερό από τον ποταμό Colorado στο Phoenix και το Tucson. Το μεγάλο αυτό πρόγραμμα έκλεισε το έλλειμμα νερού στο Tucson.

12 12 Η πιθανότητα σπανιότητας νερού Η προσφερόμενη ποσότητα νερού είναι αρκετή αλλά παρουσιάζει στρεβλώσεις. Η ποιότητα του νερού συνεχώς χειροτερεύει. –Τα υπόγεια νερά είναι εκτεθειμένα σε τοξικά απόβλητα. –Τα επιφανειακά είναι εκτεθειμένα σε διάφορα κοινοτικά, ιδιωτικά και βιομηχανικά απόβλητα.

13 13 Η πιθανότητα σπανιότητας νερού Η ερώτηση αν οι κατανομές είναι αποτελεσματικές πρέπει να τεθεί. Νερό ΕπιφανειακόΥπόγειο Καταναλωτικές χρήσεις ( πότισμα και πόσιμο) Μη καταναλωτικές χρήσεις : Κολύμβηση, κωπηλασία και περιβαλλοντικές χρήσεις. Πότισμα και Πόσιμο

14 14 Η αποτελεσματική κατανομή των υδάτινων πόρων Δεδομένης της αδυναμίας αποθήκευσης ___________ (τύπος νερού ;) βασίζεται στα φυσικά φαινόμενα περισσότερο από την κατανάλωση. Επομένως, ________________ τα αποτελέσματα (υπολογίστε την καθυστέρηση) δεν είναι τόσο σημαντική. Η αποτελεσματική κατανομή των επιφανειακών υδάτων έχει : –Προσωρινό κόστος ανταγωνιστικών καταναλωτών ; –Ετήσια μεταβλητότητα ροών επιφανειακών υδάτων.

15 15 Η αποτελεσματική κατανομή των υδάτινων πόρων Αποτελεσματικότητα δεδομένης της ύπαρξης πολλών κατναλωτών –Το ΜΝΒ θα πρέπει να είναι ίδιο σε όλους τους χρήστες. (MNB a =MNB b =…=MNB n ) –MNB = MB (ζήτηση) - MC (εξόρυξης + διανομής) –Αν τα MNB δεν είναι ίσα, τα καθαρά οφέλη μπορεί να αυξηθούν με ανακατανομή θετική προς το χρήστη με την υψηλότερη MNB. –Η αναδιανομή του νερού συνεχίζεται μέχρι τα MNB να εξισωθούν με το μέγιστο ΜΝΒ. Η εξίσωση θα μεγιστοποιήσει τα καθαρά κέρδη γιατί το κέρδος που χάνεται από αυτούς που χάνουν νερό είναι μικρότερο από το όφελος όσων παίρνουν επιπλέον νερό.

16 16 Η αποτελεσματική κατανομή των υδάτινων πόρων MNB B S A B QBQB QAQA Q* A Q* B MNB 0 MNB A Αύξηση ΜNB QTQT $/μονάδα Ποσότητα νερού

17 17 Η αποτελεσματική κατανομή των υδάτινων πόρων Τα κέρδη τόσο για τον Α όσο και για τον Β είναι θετικά. –Γιατί ; –Αυτό σημαίνει ότι η χρήση νερού θα πρέπει να έχει θετική εξωτερικότητα. –Θα ήταν δυνατόν τα οριακά οφέλη να είναι ίσα με το 0 ;

18 18 Η αποτελεσματική κατανομή των υδάτινων πόρων φυσιολογική χρονιά 1. ________ είναι το πρόσθετο NB. 2. Η αποτελεσματική κατανομή για το A είναι _________. 3 Η αποτελεσματική κατανομή για το B είναι_________. 4. Η συνολική ποσότητα νερού είναι _____. 5. Η ομάδα ___ παίρνει γιατί ______________. 6. Η ράντα σπανιότητας ______ (θετική, αρνητική ή μηδενική) Quantity of water S A B QBQB QAQA MNB 0 πρόσθετο NB QTQT $/unit

19 19 The Efficient Allocation of Surface Water under Very Wet YEAR 1. Water allocation for group A is_________. 2. Water allocation for group B is_________. 3. Scarcity rent is ______ (positive, negative or zero). S_wet A B Q WB Q WA Aggregate Marginal NB Quantity of water $/unit

20 20 The Efficient Allocation of Surface Water under a DROUGHT YEAR 1. ________ is the aggregate NB. 2. Efficient allocation for group A is_________. 3. Efficient allocation for group B is_________. S_drought A B Q DA MNB 0 Aggregate Marginal NB QTQT Quantity of water $/unit

21 21 Η αποτελεσματική κατανομή των επιφανειακών υδάτινων πόρων Σκεφτείτε την αποτελεσματική κατανομή, τι συνθήκες θα πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση πλημμυρών ;

22 22 Οι παραδοχές σχετικά με τους εξαντλήσιμους πόρους ισχύουν και εδώ. Υπάρχει μία σχέση κόστους κέρδους που ακολουθεί την καμπύλη κόστους ευκαιρίας για τα υπόγεια νερά. Η αποτελεσματική κατανομή των υπόγειων υδάτινων πόρων

23 23 Η αποτελεσματική κατανομή υπόγειων υδάτινων πόρων (a) Αυξημένο κόστος εξόρυξης με υποκατάστατο πόρο : ποσότητα (b) Οριακό κόστος

24 24 Η αποτελεσματική κατανομή των υπόγειων υδάτινων πόρων Η αποτελεσματική κατανομή θα δείξει μείωση των υπόγειων υδάτινων πόρων σε σχέση με το χρόνο. Όσο μειώνεται η ποσότητα του νερού τόσο αυξάνεται το κόστος εξόρυξης. Σε αποτελεσματικές αγορές υπόγειων υδάτων,η τιμή αυξάνεται σε σχέση με το χρόνο μέχρι η άντληση να σταματήσει. (επειδή P=MC)

25 25 Η αποτελεσματική κατανομή των υπόγειων υδάτινων πόρων Η άντληση σταματά όταν: –Τα πηγάδια ξεραίνονται (τα αποθέματα εξαντλούνται), ή –Όταν το συνολικό οριακό είναι Μεγαλύτερο από το οριακό όφελος του νερού, ή Μεγαλύτερο από το οριακό κόστος διαχείρισης επιφανειακών υδάτων.

26 26 Συστήματα κατανομής Οι νομικές φόρμες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση νερού διαφοροποιούνται ανάλογα με το κλίμα και καλύπτουν τις ανάγκες σε νερό με βάση την μορφολογία του εδάφους. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης κατανέμουν την δυνατότητα χρήσης του νερού με βάση τον ιδιοκτήτη του εδάφους. –Το μέτρο αυτό είναι πιο αποτελεσματικό σε χαμηλά υψόμετρα –Τι γίνεται σε υψηλά υψόμετρα ;

27 27 Συστήματα κατανομής Πριν τη χρήση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που επιτρέπουν τη μεταφορά νερού από τη μία περιοχή στην άλλη. –Σύστημα αρχαιότητας : Ο πρώτος που φτάνει στην περιοχή παίρνει και το δικαίωμα εκμετάλλευσης. –Τα κέρδη δημιουργούνται από τη διαχείριση νερού σε πιο επικερδείς πηγές. –Στις περισσότερες περιπτώσεις, το νερό ανήκει σε δήμους ή στο κράτος (γραφειοκρατία ;)

28 28 Αναποτελεσματικότητα στην κατανομή των υδάτινων πόρων “δικαιώματα αρχαιότητας : –Υποστηρίζουν την αποθήκευση νερού Οι γεωτρήσεις λειτουργούν σαν κοινόχρηστοι πόροι. –Αν δεν το χρησιμοποιήσεις θα το αντλήσεις αργότερα. Έτσι κανείς δεν έχει κίνητρο να το φυλάξει

29 29 Τιμολόγηση νερού Παραδοσιακή τιμολόγηση : καλύπτει μόνο το κόστος διανομής το νερό θεωρείται σαν ελεύθερο αγαθό. Σταθερή τιμή: η τιμή είναι ίδια ανεξαρτήτως χρήστη ή ποσότητας. Η διαφοροποίηση στις τιμές του νερού είναι δύσκολη. Ένας τρόπος για τη διατήρηση του νερού είναι η αύξηση του κόστους. -- Εξασφαλίζοντας το MC της χρήσης επιπλέον ποσότητας είναι υψηλό. – Εξασφαλίζοντας χαμηλές τιμές για τις πρώτες μονάδες νερού.

30 30 Κλιμακωτή τιμολόγηση Αν ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει 9 κυβικά θα πληρώσει $______ Αν ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει 11 κυβικά θα πληρώσει $______ Αν ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει 9 κυβικά θα πληρώσει $______

31 31 Πίνακας κατανάλωσης

32 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

33 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

34 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

35 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "1 Κεφάλαιο 10 Νερό. 2 Εισαγωγή Το νερό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Εξ αιτίας αυτής του της ιδιότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google