Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορικός Άτλας centennia Παρουσίαση με βίντεο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορικός Άτλας centennia Παρουσίαση με βίντεο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστορικός Άτλας centennia Παρουσίαση με βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=ZRGKhnn-SWw

2 Συγγραφική ομάδα και πλαίσιο έργου Γεωργανόπουλος Ευριπίδης, Συντονιστής συγγραφικής ομάδας και επιστημονικός υπεύθυνος. Υποψ.Διδάκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,Φιλόλογος Δ.Ε. Παπάζογλου Αγγελική, Υποψ.Διδάκτορας Βυζαντινής Ιστορίας, Φιλόλογος Δ.Ε. Σπυροπούλου Αδαμαντία, Ιστορικός, Φιλόλογος Δ.Ε. Το λογισμικό Ιστορικός Άτλαντας Centennia εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο πλαίσιοτου έργου ΚΙΡΚΗ, αντικείμενο του οποίου είναι ο εξελληνισμός και η προσαρμογή στις ανάγκες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος ώριμων και καταξιωμένων προϊόντων εκπαιδευτικούλογισμικού της διεθνούς αγοράς καθώς και η αναπαραγωγή και διανομή των προϊόντων αυτώνσε 350 σχολικά εργαστήρια. Στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού συμμετείχαν πάνω από 1000 επιστήμονες, παιδαγωγοί,μηχανικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εργάστηκαν σε 57 πανεπιστημιακά τμήματα,53 εταιρίες και 18 μουσεία, ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού αποστέλλονται στα σχολεία μετά από αξιολόγηση του Γραφείου Πιστοποίησηςτου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως προς την παιδαγωγική τους αρτιότητα και του Ε.Α.ΙΤΥ ως προς την τεχνολογική τους αρτιότητα.

3 Παρουσίαση περιεχομένου και στόχων του centennia Περιεχόμενο: Στον Ιστορικό Άτλαντα Centennia παρουσιάζεται κυρίως η ιστορία της Ευρώπης και δευτερευόντως της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής από το 1000 μ.Χ. έως το 1997 μ.Χ. μέσα από πληθώρα χαρτών. Η παρουσίαση της τόσο σημαντικής δεύτερης χιλιετίας δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση των χαρτών αλλά προχωρεί και στην παροχή πληροφοριών για πρόσωπα, γεγονότα και περιοχές, συνοπτικών βέβαια και επιγραμματικών σ΄ ένα βαθμό. Πρέπει να τονίσουμε πως το πρόγραμμα αυτό και οι δραστηριότητες που το συνοδεύουν, συμπληρώνουν με ένα νέο τρόπο το μάθημα της Ιστορίας. Κύριος στόχος: Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος του μαθητή για την ιστορία μέσα από την οπτικοποίηση και συγκεκριμενοποίηση των εδαφικών διαφοροποιήσεων πουσυντελέσθηκαν στην Ευρώπη στη διάρκεια της χιλιετίας αυτής. Η οπτική αυτή συγκεκριμενοποίηση θα συμβάλλει με τη σειρά της στην κατανόηση των γεωπολιτικών αλλαγών, των αιτιών ακμής και παρακμής αυτοκρατοριών και κρατών και των ιστορικών εξελίξεων γενικότερα. Παράλληλα θα κάνει εναργέστερη την παρουσίακαι πορεία των διαφόρων εθνών στο γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα,όμως, με τη μελέτη των επιμέρους γεωγραφικών περιοχών και των εδαφικώναλλαγών που συντελούνται σ΄ αυτές κατά τη διάκρεια της ιστορίας είναι απαραίτητο οι μαθητές να αναζητούν πληροφορίες μέσω του λογισμικού. Τις πληροφορίεςαυτές μπορούν να τις συγκρίνουν, να τις συνδυάζουν και να προβαίνουν σε σύνδεση και συσχέτιση γεγονότων, χρονολογιών και ιστορικών περιόδων είτε αυτόνομα είτε αναφορικά με τους χάρτες.

4 Παρουσίαση στόχων και συνοδευτικών βιβλίων του centennia Αποτελεί λοιπόν βασικό στόχο των δραστηριοτήτων του προγράμματος να αναδείξουν τη συσχέτιση σημερινών εξελίξεων με ανάλογεςτου παρελθόντος και, κυρίως, να καταδείξουν την άμεση και καίρια εξάρτηση του σημερινού ιστορικού γίγνεσθαι από τις ιστορικές εξελίξεις του παρελθόντος. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο ο μαθητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχονται από το centennia και, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που του παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο, να επιχειρήσει να προχωρήσει με επιχειρήματα σε ερμηνεία και σχολιασμό των ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων, ανάλογα πάντοτε με την τάξη στην οποία βρίσκεται. Απαραίτητο βοήθημα τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για το μαθητή αποτελούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνοδεύουν το λογισμικό. Πιο αναλυτικά το βιβλίο καθηγητή: Περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες και καθοδηγητικούς άξονες για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο ρόλος του καθηγητή, κι από τη φύση του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μόνο ρόλος πομπού, αλλά ρόλος καθοδηγητικός. Γι΄ αυτό πρέπει ο ίδιος πρώτα να κατανοήσει το πώς θα εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόγραμμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να εμμείνει μόνο στα προτεινόμενα φύλλα δραστηριότητας. Το βιβλίο λοιπόν, δίνει στον καθηγητή παραδείγματα καθοδηγητικών ερωτήσεων, υποβολής προτάσεων και παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών. Αντίστοιχα, το βιβλίο του μαθητή, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται και ως βιβλιοτετράδιο, είναι πολύ πιο απλό, καθώς μετά από μια εισαγωγή και τις πρακτικές οδηγίες για την καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος, παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό στους μαθητές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που τους προκαλεί να εκτελέσουν, μέσα από την οπτικοποίηση των ιστορικών εξελίξεων που συντελέστηκαν στην Ευρώπη από το 1000 μ.Χ. έως σήμερα. Τα παραπάνω βιβλία (Μαθητή και Καθηγητή) καθώς και το Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού, που συνοδεύουν το εξελληνισμένο λογισμικό, είναι επιπλέον διαθέσιμα και σε εκτυπώσιμη μορφή μέσα στο cd του. Δείτε αναλυτικά το βιβλίο δραστηριοτήτων του μαθητη : http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/Edusoft_files/edusoft_files/Programs_files/Tutorials/Centennia_Student.pdf

5 Ενδεικτικά κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνοδεύουν το λογισμικό(β΄Γυμνασίου)

6

7

8 Ενδεικτικά κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνοδεύουν το λογισμικό(β΄Λυκείου)

9 Αδυναμίες ορθής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού γενικά... Η προσπάθεια για σταδιακή εκτεχνολόγηση της εκπαίδευσης απαιτεί νέες γνώσεις και δεξιότητες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι μεταξύ άλλων και η ικανότητα επιλογής των κατάλληλων για τη διδασκαλία τους ηλεκτρονικών περιβαλλόντων. Το κάθε λογισμικό αντιμετωπίζεται ως άθροισμα παραμέτρων, ο συμψηφισμός των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε καλή, μέτρια ή κακή συνολική αποτίμηση. Η αθροιστική λογική όμως ενέχει τον κίνδυνο της ενασχόλησης με τα επουσιώδη και τα επιμέρους και της αδυναμίας να τοποθετηθεί η κάθε πρόταση στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό της πλαίσιο και στην ιστορική της διάσταση. Κυρίαρχο ρόλο συνήθως καταλαμβάνει η τεχνολογική παράμετρος. Η τεχνολογία όμως αντιμετωπίζεται εκτός ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου, με αποτέλεσμα να δίνεται βαρύτητα σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά, όπως τα χρώματα, οι ήχοι, οι μουσικές ή ο βαθμός της αλληλεπιδραστικότητας κλπ. και όχι στο όλο της πρότασης που κατατίθεται. Για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες, πρέπει να αντιμετωπίζονται τα προϊόντα αυτά ως κείμενα της ιστορικής συγκυρίας που δημιουργήθηκαν. Κάθε λογισμικό – κείμενο αποτελεί προϊόν της εποχής του, ενσαρκώνοντας πολλά από τα στοιχεία της (θεωρητικές αναζητήσεις για τη διδασκαλία και τη διδασκαλία μέσω Η/Υ, άλλα αντίστοιχα προϊόντα την ίδια εποχή, τεχνολογικές πρόοδοι κλπ.), αλλά και από την ιδεολογία και τις επιδιώξεις των δημιουργών τους.

10 Κριτήρια αξιολόγησης του centennia συνοδευόμενο απ'τον οδηγό δραστηριοτήτων Α. Αξιολόγηση της ύλης 1. Η ύλη είναι έγκυρη και αξιόπιστη πολύ 2. Τυχόν αμφιβολίες για το περιεχόμενο μπορούν να διασταυρωθούν μέτρια 3. Οι συγγραφείς και οι παραγωγοί έχουν υψηλό κύρος πολύ 4. Ισορροπημένη παρουσίαση της πληροφορίας πολύ 5. Απόψεις και εικόνες χωρίς προκαταλήψεις μέτρια 6. Ισορροπημένη αντιπροσώπευση πολιτισμικών, εθνικών και φυλετικών ομάδων μέτρια 7. Ορθή χρήση γραμματικής και συντακτικού πολύ 8. Το περιεχόμενο περιέχει πρωτότυπη γνώση καθόλου 9. Έννοιες και λεξιλόγιο σχετικές με τις ικανότητες των εκπαιδευομένων πολύ 10. Πληροφορία που ανταποκρίνεται στην ηλικιακή ομάδα και στη διδασκόμενη ύλη πολύ 11. Σαφής καθορισμός των σκοπών και των στόχων της προβαλλόμενης γνώσης καθόλου 12. Πλήρης πληροφορία και όχι αποσπασματική καθόλου 13. Λογική διαδοχή των παρουσιαζόμενων θεμάτων με τρόπο βοηθητικό προς το μαθητή μέτρια 14. Ποικιλία δραστηριοτήτων με ευχέρεια επιλογής του επιπέδου πολυπλοκότητας μέτρια

11 Κριτήρια αξιολόγησης του centennia Β. Δομή 1. Η οργάνωση της ύλης είναι σαφής και κατανοητή μέτρια 2. Η δομή του συστήματος επιτρέπει στο μαθητή να κινηθεί ελεύθερα μέτρια 3. Η δομή του συστήματος επιτρέπει την ανασκόπηση και την επανάληψη ενοτήτων μέτρια 4. Ο έλεγχος της μάθησης ανταποκρίνεται στην ηλικία των μαθητών πολύ 5. Ο έλεγχος της μάθησης ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών πολύ Γ. Προσαρμοστικότητα 1. Το σύστημα λαμβάνει υπ’ όψιν τις ατομικές διαφορές των μαθητών καθόλου 2. Το σύστημα λαμβάνει υπ’ όψιν τις διαφορετικές ικανότητες των μαθητών καθόλου 3. Το σύστημα λαμβάνει υπ’ όψιν την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών πολύ 4. Το σύστημα λαμβάνει υπ’ όψιν τα διαφορετικά κίνητρα των μαθητών καθόλου 5. Το σύστημα λαμβάνει υπ’ όψιν την διαφορετική εμπειρία των μαθητών καθόλου 6. Το σύστημα λαμβάνει υπ’ όψιν τα διαφορετικά στυλ εκμάθησης πολύ 7. Το centennia περιέχει ασκήσεις κατανόησης πολύ 8. Το centennia περιέχει ασκήσεις που αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα πολύ 9. Το centennia ευνοεί την εκμάθηση στην πράξη πολύ 10. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα αλλαγής των βασικών ρυθμίσεων καθόλου 11. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του βαθμού δυσκολίας καθόλου

12 Κριτήρια αξιολόγησης του centennia Δ. Σχέση του λογισμικού με το αναλυτικό πρόγραμμα 1.Περιέχει αλληλουχίες συμβατές με το αναλυτικό πρόγραμμα πολύ 2.Είναι συμβατό με τα νοητικά σχήματα των μαθητών/ριών πολύ 3.Κατανοούν οι χρήστες/ριες πώς πρέπει να πλοηγούνται και σε ποιο σημείο του λογισμικού βρίσκονται κάθε στιγμή πολύ πολύ οικείο 4.Αισθάνονται ότι βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον ή ότι χάνονται πολύ οικείο 5.Οι μαθητές/ριες είναι ελεύθεροι/ες να ‘ανακαλύψουν’ το λογισμικό μέτρια 6.Η πλοήγηση είναι γραμμική ή διακλαδωμένη γραμμική Ε. Αισθητική 1.Tα χρώματα είναι ελκυστικά και βοηθούν στην κατανόηση πολύ 2.O τρόπος παρουσίασης των κειμένων είναι κατάλληλος πολύ 3.Γίνεται χρήση κατάλληλων υπερκειμένων, γραφικών, ήχου, κινούμενων σχεδίων και βίντεο μέτρια 4.Η παρουσίαση της οθόνης είναι ελκυστική και κατανοητή πολύ 5.Η παρουσίαση των εκπαιδευτικών οδηγιών είναι κατανοητή πολύ 6.Υπάρχουν επαρκείς κατάλογοι επιλογών και εικονίδια μέτρια 7.Η σχεδίαση της διεπαφής είναι κατάλληλη, παρέχονται πληροφορίες για τον προσανατολισμό και κατάλληλα εργαλεία πλοήγησης πολύ

13 Κριτήρια αξιολόγησης του centennia ΣΤ. Πλοήγηση -Το σύστημα διαθέτει πλήκτρο: 1. Βοήθειας για διαδικαστικές πληροφορίες ναι 2. Απάντησης για τυχόν ερωτήσεις ναι 3. Γλωσσάρι για τον ορισμό εννοιών ναι 4. Στόχων, για να μπορεί ο μαθητής να κάνει ανασκόπηση των στόχων του μαθήματος όχι 5. Χάρτη περιεχομένων, για να μπορεί ο χρήστης να δει τις επιλογές του όχι 6. Σύντομης επισκόπησης ή εισαγωγής μιας ενότητας όχι 7. Μενού για να βγει από μια ενότητα και να ξαναγυρίσει στο βασικό μενού όχι 8. Εξόδου, για να βγει από το πρόγραμμα ναι 9. Περίληψης για να δει την περίληψη ή τα συμπεράσματα ενός μαθήματος όχι 10. Ανασκόπησης για την ανασκόπηση τμημάτων μιας ενότητας όχι 11. Σχολίων, για την καταγραφή των σχολίων των μαθητών ναι 12. Παραδειγμάτων πάνω σε διδασκόμενες ενότητες όχι 13. Μετάβασης, στην προηγούμενη ή επόμενη οθόνη της ίδιας ενότητας ναι Ζ. Ανατροφοδότηση 1. Το σύστημα διαθέτει ανατροφοδότηση για την επαλήθευση σωστών απαντήσεων όχι 2. Η ανατροφοδότηση είναι άμεση. Σε περίπτωση λανθασμένων απαντήσεων δίνονται πληροφορίες στο μαθητή για την διόρθωση τους ή υποδείξεις ώστε να ξανασκεφτεί την απάντηση όχι 3. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης της ανατροφοδότησης όχι 4. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα βαθμολόγησης του ελέγχου επίδοσης όχι 5. Το σύστημα διαθέτει τρόπο μέτρησης του χρόνου που καταναλώνεται ανά άσκηση όχι

14 Κριτήρια αξιολόγησης του centennia Η. Σχεδιασμός οθόνης 1. Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με καθαρό και σαφή τρόπο πολύ 2. Η παρουσίαση της πληροφορίας μπορεί να αιχμαλωτίσει την προσοχή του μαθητή μέτρια 3. Η παρουσίαση της πληροφορίας μπορεί να διεγείρει την ανάκληση καθόλου 4. Ο σχεδιασμός δεν επιφορτίζει τη μνήμη του μαθητή καθόλου 5. Γίνεται χρήση κατάλληλων γραμματοσειρών (στυλ και μέγεθος) πολύ 6. Η ποιότητα του κειμένου, των εικόνων, των γραφικών και του βίντεο είναι καλή μέτρια 7. Ο ήχος είναι εναλλακτικό μέσο παρουσίασης πληροφορίας καθόλου Θ. Η διαδικασία της μάθησης - Ευχρηστία λογισμικού Η διαδικασία της μάθησης κανονικά θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους τελικούς χρήστες του centennia, δηλαδή τους μαθητές, μέσα από παρατηρήσεις και ερωτηματολόγια. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να καταγραφεί και η άποψη των εκπαιδευτικών με διδακτική εμπειρία στο μάθημα πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί το λογισμικό. 1. Ο μαθητής μπορεί να μάθει να χειρίζεται το centennia χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια πολύ 2. Ο μαθητής μπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας πολύ γρήγορα μέτρια 3. Ο μέσος μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά το centennia και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μη επαφής με αυτό πολύ 4. Η δομή του συστήματος είναι κατανοητή και ο μέσος μαθητής μπορεί εύκολα να ’βρει το δρόμο του πολύ 7. Eίναι ευχάριστο στη χρήση πολύ 8. Είναι συνολικά ενδιαφέρον. πολύ

15 Προτάσεις βελτίωσης του centennia 1.Σαφής καθορισμός των σκοπών και των στόχων της προβαλλόμενης γνώσης 2.Πλήρης πληροφορία και όχι αποσπασματική 3.Το σύστημα να λαμβάνει υπ’ όψιν τις ατομικές διαφορές των μαθητών 4.Το σύστημα να λαμβάνει υπ’ όψιν τις διαφορετικές ικανότητες, κίνητρα, εμπειρίες των μαθητών 5.Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του βαθμού δυσκολίας των δραστηριοτήτων 6.Το σύστημα να διαθέτει ανατροφοδότηση για την επαλήθευση σωστών απαντήσεων των δραστηριοτήτων. Η ανατροφοδότηση να είναι άμεση. Σε περίπτωση λανθασμένων απαντήσεων να δίνονται πληροφορίες στο μαθητή για την διόρθωση τους ή υποδείξεις ώστε να ξανασκεφτεί την απάντηση 7.Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα βαθμολόγησης του ελέγχου επίδοσης 8. Το σύστημα να διαθέτει τρόπο μέτρησης του χρόνου που καταναλώνεται ανά άσκηση 9. Χάρτη περιεχομένων, για να μπορεί ο χρήστης να δει τις επιλογές του 10.Σύντομη επισκόπηση ή εισαγωγή μιας ενότητας 11.Η παρουσίαση της πληροφορίας να μπορεί να διεγείρει την ανάκληση 12.Ο ήχος να είναι εναλλακτικό μέσο παρουσίασης πληροφορίας

16 δικτυογραφία 1)Θεωρίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, Χριστίνα Σολομωνίδου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Π.Θ. 2)Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 3)Γεωργιάδου, Ε.& Οικονομίδης, A.A.: Όργανο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη - Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο, CD-ROM, ΥΠΕΠΘ/ΠαιδαγωγικόΙνστιτούτο,2001 4)Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού με checklist: Εφαρμογές και Προβλήματα, Μαρκάδας Σωτήρης Εκπαιδευτικός – Μεταπτυχιακός φοιτητής Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ., 3 ο Ειδικό Σχολείο Θεσσαλονίκη - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.


Κατέβασμα ppt "Ιστορικός Άτλας centennia Παρουσίαση με βίντεο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google