Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΦΑ 14 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΦΑ 14 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΦΑ 14 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Αρχαίες Ερμηνευτικές Θεωρίες Σοφία Παπαϊωάννου Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας

2 2 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Η ερμηνεία του μύθου ομοιάζει με το υφαντό της Πηνελόπης. Διάφορες κλωστές, κάθε μια από τις οποίες αντιπροσωπεύει μια θεωρία ερμηνείας, ενυφαίνονται στο πλαίσιο ενός μύθου. Όταν μια ερμηνεία ξεπερνιέται ή παραμερίζεται, «ξηλώνεται» από το υφαντό, και μια άλλη παίρνει τη θέση της. Το αποτέλεσμα είναι πως, όπως ακριβώς το υφαντό της Πηνελόπης, το υφαντό της ερμηνείας ενός μύθου συνεχώς μεταβάλλεται και δεν μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί. Ο «Ιστός» του Μύθου Εικόνα 1. Πηνελόπη και Τηλέμαχος, Chiusi, Museo Archeologico Nazionale

3 3 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Αρχαίες Προσεγγίσεις του Μύθου (1) Αρχαϊκές 750-480 Ο μύθος ως σεβαστή Παράδοση Αμφισβήτηση του Μύθου (Εκλογίκευση) Ξενοφάνης Οι Μύθοι ως ΑλληγορίαΘεαγένης- Αναξαγόρας Κλασικές 480-323 Οι Μύθοι ως Μοντέλα Καθοδήγησης Αισχύλος Οι Μύθοι είναι ΑνακριβείςΕυριπίδης Μύθοι Αμφισβητούμενης ΗθικήςΣωκράτης Οι Μύθοι ως ΚίνδυνοςΠλάτωνας Ελληνιστικές 323-146 Οι θεοί ως αποθεωμένοι ήρωες / βασιλείς Ευήμερος

4 4 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Ξενοφάνης από την Κολοφώνα c.570 π.Χ. (1) Αμφισβήτησε τον Ανθρωπομορφισμό των θεών (VS21B14) Clem.Str.5,109 ἀ λλ' ο ἱ βροτο ὶ δοκ σι γενν ᾶ σθαι θεο ύ ς, τ ὴ ν σφετ έ ρην δ' ἐ σθ ῆ τα ἔ χειν φων ή ν τε δ έ μας τε (VS21B16) Clem.Str.7,22 Α ἰ θ ί οπ έ ς τε σιμο ὺ ς μ έ λαν ά ς τε Θρ ῆ ικ έ ς τε γλαυκο ὺ ς κα ὶ πυρρο ύ ς. (VS21B15) Clem.Str.5,110 ἀ λλ' ε ἰ χε ῖ ρας ἔ χον β ό ες ἠὲ λ έ οντες ἢ γρ ά ψαι χε ί ρεσσι κα ὶ ἔ ργα τελε ῖ ν ἅ περ ἄ νδρες, ἵ πποι μ έ ν θ' ἵ πποισι, β ό ες δ έ τε βουσ ὶ ν ὁ μο ί ας κα ί θε ῶ ν ἰ δ έ ας ἔ γραφον κα ὶ σ ώ ματ' ἐ πο ί ουν τοια ῦ θ', ο ἷό ν περ κα ὐ το ὶ δ έ μας ε ἶ χον.

5 5 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Ξενοφάνης από την Κολοφώνα c.570 π.Χ. (2) Αμφισβήτησε τον Πολυθεϊσμό (VS21B23) Clem.Str.5,109 B23 ε ἷ ς θε ὸ ς ἔ ν τε θεο ῖ σι κα ὶ ἀ νθρ ώ ποισι μ έ γιστος, ο ὔ τι δ έ μας θνητο ῖ σιν ὁ μο ί ιος ο ὐ δ ὲ ν ό ημα. B24 ο ὖ λος ὁ ρ ᾷ, ο ὖ λος δ ὲ νοε ῖ, ο ὖ λος δ έ τ' ἀ κο ύ ει. B25 ἀ λλ' ἀ π ά νευθε π ό νοιο ν ό ου φρεν ὶ π ά ντα κραδα ί νει. B26 α ἰ ε ὶ δ' ἐ ν τα ὐ τ ῷ μ ί μνει κινε ύ μενος ο ὐ δ έ ν, ο ὐ δ ὲ μετ έ ρχεσθα ί μιν ἐ πιπρ έ πει ἄ λλοτε ἄ λλ ῃ.

6 6 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Οι Μύθοι ως Αλληγορία Θεαγένης από το Ρήγιο (525 π.Χ.) Οι θεοί είναι σύμβολα των ιδιοτήτων του ανθρώπου. Π.χ., Αθηνά = σοφία Αναξαγόρας από τις Κλαζομενές (c.500-428 π.Χ.) Τα αμαρτήματα και οι αδικίες των θεών στην ουσία απεικονίζουν το κακό και διδάσκουν την αρετή. Νεοπλατωνικοί Φιλόσοφοι: Πλωτίνος (3 ος αι. μ.Χ.) Fulgentius (6 ος αι. μ.Χ.) Εικόνα 2. Η γέννηση της Αθηνάς, black figured lip cup, the British Museum

7 7 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Οι Μύθοι ως Διδακτικά Μοντέλα (Παραδείγματα) Εικόνα 3. Ο Αισχύλος (c.525-456) χρησιμοποίησε τον μύθο για να διδάξει τους Αθηναίους για τους θεούς και των ρόλο αυτών στην πολιτική ζωή της Αθήνας Εικόνα 4. Η Δίκη του Ορέστη. Οι Ερινύες καταδιώκουν τον Ορέστη. Η Δίκη γίνεται στον Άρειο Πάγο. Δίπλα στην Αθηνά κάθεται ο Απόλλων ο οποίος προεδρεύει. Χαρακτική του G. Schwab, Die schönsten Sagen, 1912

8 8 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Μύθοι ως Ανακρίβειες Εικόνα 5. Σκηνή από την Πρεσβεία προς τον Αχιλλέα, Βοστώνη, Μuseum of Fine Arts 95.39, Ερυθρόμορφη Αττική Λήκυθος Ο Ευριπίδης για τη γέννηση του Διονύσου (Βάκχες 286κεξ): κα ὶ καταγελ ᾷ ς νιν, ὡ ς ἐ νερρ ά φη Δι ὸ ς μηρ ῷ ; διδ ά ξω σ ᾽ ὡ ς καλ ῶ ς ἔ χει τ ό δε. ἐ πε ί νιν ἥ ρπασ ᾽ ἐ κ πυρ ὸ ς κεραυν ί ου Ζε ύ ς, ἐ ς δ ᾽ Ὄ λυμπον βρ έ φος ἀ ν ή γαγεν θε ό ν, Ἥ ρα νιν ἤ θελ ᾽ ἐ κβαλε ῖ ν ἀ π ᾽ ο ὐ ρανο ῦ · Ζε ὺ ς δ ᾽ ἀ ντεμηχαν ή σαθ ᾽ ο ἷ α δ ὴ θε ό ς. ῥή ξας μ έ ρος τι το ῦ χθ ό ν ᾽ ἐ γκυκλουμ έ νου α ἰ θ έ ρος, ἔ θηκε τ ό νδ ᾽ ὅ μηρον ἐ κδιδο ύ ς, […] Δι ό νυσον Ἥ ρας νεικ έ ων· χρ ό ν ῳ δ έ νιν βροτο ὶ ῥ αφ ῆ να ί φασιν ἐ ν μηρ ῷ Δι ό ς, ὄ νομα μεταστ ή σαντες, ὅ τι θε ᾷ θε ὸ ς Ἥ ρ ᾳ ποθ ᾽ ὡ μ ή ρευσε, συνθ έ ντες λ ό γον.

9 9 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Αρχαίες Προσεγγίσεις του Μύθου (2) Αρχαϊκές 750-480 Ο μύθος ως σεβαστή Παράδοση Αμφισβήτηση του Μύθου (Εκλογίκευση) Ξενοφάνης Οι Μύθοι ως ΑλληγορίαΘεαγένης- Αναξαγόρας Κλασικές 480-323 Οι Μύθοι ως Μοντέλα Καθοδήγησης Αισχύλος Οι Μύθοι είναι ΑνακριβείςΕυριπίδης Μύθοι Αμφισβητούμενης ΗθικήςΣωκράτης Οι Μύθοι ως ΚίνδυνοςΠλάτωνας Ελληνιστικές 323-146 Οι θεοί ως αποθεωμένοι ήρωες / βασιλείς Ευήμερος

10 10 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Οι Μύθοι είναι επικίνδυνοι Ο Πλάτωνας απαγορεύει την ποίηση (=μύθους) στην Ιδανική Πολιτεία του Στο 10 βιβλίο της Πολιτείας ο Πλάτωνας διώχνει τους ποιητές από την πόλη διατεινόμενος πως η ποίηση είναι βλαβερή και επικίνδυνη για τους εξής λόγους: Οι ποιητές προσποιούνται πως έχουν γνώση επί παντός επιστητού, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν τίποτε απολύτως. Τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται δεν είναι δυνατό να τα γνωρίζει κανείς: είναι φαντάσματα, εικόνες, και ελάχιστη επαφή έχουν με την πραγματικότητα. Με το να παρουσιάζουν επεισόδια τόσο απομακρυσμένα από την αλήθεια οι ποιητές διαστρεβλώνουν τις ψυχές, τις κατευθύνουν μακριά από την πραγματικότητα και προς την φαντασία. Ακόμα χειρότερα, οι εικόνες που οι ποιητές συνθέτουν δεν μιμούνται το καλό κομμάτι της ψυχής. Το λογικό τμήμα της ψυχής είναι ήρεμο, σταθερό και δύσκολο στο να το κατανοήσει και να το μιμηθεί κάποιος. Οι ποιητές μιμούνται τα χειρότερα τμήματα—τις ροπές και επιθυμίες, οι οποίες οδηγούν στην δημιουργία χαρακτήρων ευσυγκίνητων και εκδηλωτικών. Η ποίηση φυσικά και έχει μεγάλη επίδραση στα χειρότερα τμήματα των ψυχών και διεγείρει, τρέφει και ενδυναμώνει τα κατώτερα στοιχεία της ενώ απορροφά ενέργεια που θα έπρεπε να διοχετεύεται στο ανώτερο, λογικό κομμάτι. Η Ποίηση διαφθείρει ακόμη και τις άριστες ψυχές. Μας εξαπατά και μας κάνει να δείχνουμε συμπάθεια σε εκείνους που υποφέρουν και θρηνούν υπερβολικά, που ερωτεύονται υπερβολικά, που γελούν με τιποτένια πράγματα. Μας ωθεί, επιπλέον, και στο σημείο να συμπάσχουμε, να αισθανόμαστε κι εμείς αυτά τα χαμηλής ποιότητας συναισθήματα (λύπη, έρωτας, κλπ). Και δεν ντρεπόμαστε να τα απολαμβάνουμε τα συναισθήματα αυτά διότι προφασιζόμαστε πως συμπάσχουμε με έναν φανταστικό χαρακτήρα, όχι στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο της δικής μας καθημερινότητας.

11 11 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Ο “Μύθος” της Ατλαντίδας Η αφήγηση του Πλάτωνα για την Ατλαντίδα δεν είναι “μύθος”: – Δεν είναι προφορική ιστορία ή ιστορία ή οποία παραδίδεται από το παρελθόν και έχει σημασία για ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. – Παραδίδεται γραπτώς και έχει επώνυμο δημιουργό – Πολιτική μεταφορά του Πλάτωνα στο πλαίσιο των διαλόγων του Τίμαιος και Κριτίας. Σε ολόκληρη την αρχαιότητα κανείς δεν πίστευε πως αντιπροσώπευε κάποια μνήμη του απώτατου ιστορικού παρελθόντος.

12 12 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Ευημερισμός Για τον Ευήμερο από τη Μεσσήνη, βλ. http://www.csun.edu/~hcfll004/euhemerus.html. Μαρτυρία Διοδώρου Σικελιώτη (Ιστορική Βιβλιοθήκη 6.1.4κεξ): Φίλος του Βασιλιά Κασσάνδρου της Μακεδονίας (301 - 297). Επιστήμονας περιηγητής σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ινδικός Ωκεανός, προς Αραβία. Χάνει τον προσανατολισμό και καταλήγει σε μια άγνωστη χώρα, ένα σύμπλεγμα νησιών, ένα εκ των οποίων ονομάζονταν Παναχαία. Ιερό του Δία, το οποίο ιδρύθηκε τον καιρό που ο Δίας ήταν βασιλιάς όλου του κατοικούμενου κόσμου, και ζούσε ακόμη μεταξύ των ανθρώπων. Στήλη από χρυσάφι με επιγραφή όπου καταγράφονταν περιληπτικά τα έργα του Ουρανού, του Κρόνου και του Δία.

13 13 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Addendum: Για τα αποσπάσματα των κειμένων των Προσωκρατικών φιλοσόφων χρησιμοποιούμε την έκδοση των : H.A. Diels – W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch. Berlin: Weidmann, 1935 (5 η έκδοση). [1 η έκδοση, μόνον από τον Diels το 1903].

14 14 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

15 Σημειώματα

16 16 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0

17 17 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Σημείωμα Αναφοράς Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Σοφία Παπαϊωάννου 2014. Σοφία Παπαϊωάννου 2014. Τίτλος μαθήματος: «Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία. Τίτλος ενότητας «Ενότητα A: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Αρχαίες Ερμηνευτικές Θεωρίες » Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: (http://opencourses.uoa.gr/courses/PHIL5/)http://opencourses.uoa.gr/courses/PHIL5/

18 18 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

19 19 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνα 1. Πηνελόπη και Τηλέμαχος, Chiusi, Museo Archeologico Nazionale, Αντικείμενο Beazley Αντικείμενο Beazley Εικόνα 2. Η γέννηση της Αθηνάς, black figured lip cup, the British Museum, Από το flickr έργο της Pilar Tores Attribution: By: Pilar Torres (CC BY-NC-SA 2.0)Από το flickr έργο της Pilar Tores By: Pilar Torres Εικόνα 3. Αισχύλος, Marmorbüste im Museo Capitolino, Rom Ve siècle avant J.-C https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Aischylos_B%C3%BCs te.jpg, This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Aischylos_B%C3%BCs te.jpgpublic domaincopyright term

20 20 Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες Θεωρίες. Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2) Εικόνα 4. Ορέστης, Αθηνά, Ερινύες, Χαρακτική του G. Schwab, Die schönsten Sagen, 1912, file in: archaic.fr, This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.archaic.frpublic domain copyright term Εικόνα 5. BIRTH OF DIONYSOS, ZEUS SEATED ON ROCK, HERMES HOLDING SCEPTRE, Boston (MA), Museum of Fine Arts: 95.39, Αντικείμενο Beazley Αντικείμενο Beazley


Κατέβασμα ppt "ΚΦΑ 14 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και Θρησκεία Ενότητα Α: Ορισμός του Μύθου και Θεωρίες Ερμηνείας του Μύθου. 1. Ορισμός του Μύθου. Αρχαίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google