Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στα

2 Συμμετέχοντα Τμήματα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

3 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εφοδιάσει του συμμετέχοντες αποφοίτους μηχανικούς (ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους & περιβάλλοντος) καθώς και τους αποφοίτους συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις Σύγχρονες Ενεργειακές Τεχνολογίες με έμφαση στις τεχνολογίες Παραγωγής & Διαχείρισης Ενέργειας

4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ιδιαίτερη στόχευση δίνεται στις Ανανεώσιμες Ενεργειακές Πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Το Δ.Π.Μ.Σ. κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, όπως η ενεργειακή αυτονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

6 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί να αποτελέσει πόλο μεταφοράς τεχνογνωσίας & των αντίστοιχων διεθνών εξελίξεων στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων & τεχνολογιών.

7 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Έξυπνα Δίκτυα Διασπαρμένη Παραγωγή Μικροδίκτυα Συνδυασμένη Παραγωγή Ποιότητα Ισχύος Διασυνδέσεις Νέα Υλικά ΚΕΝΑΚ

8 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Η επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια η ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα των ΑΠΕ είναι έντονη και διαρκής

9 Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

10 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων. Οι μεταπτυχιακές φοιτητές παρακολουθούν συνολικά δέκα (10) μαθήματα (τέσσερα (4) υποχρεωτικά και έξι (6) επιλογής υποχρεωτικά) Το τελευταίο εξάμηνο ακολουθεί η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

11 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Α’ Εξάμηνο (υποχρεωτικά): 1.Ηλεκτρικά κυκλώματα ισχύος 2.Σύνθεση ενεργειακών συστημάτων 3.Φαινόμενα Μεταφοράς 4.Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων

12 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Β’ Εξάμηνο (επιλογή 3 από 6): 1.Φωτοβολταϊκά συστήματα 2.Αιολικά συστήματα 3.Γεωθερμία – Βιομάζα 4.Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων & εγκαταστάσεων 5.Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας 6.Ενεργειακή οικονομία

13 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Γ’ Εξάμηνο (επιλογή 3 από 6): 1.Ανάπτυξη προηγμένων φωτοβολταϊκών 2.Έξυπνα δίκτυα και ΑΠΕ 3.Δίκτυα και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης 4.Ηλεκτρονικά Ισχύος & Τεχνολογίες Διασύνδεσης 5.Ενεργά και παθητικά ηλιακά συστήματα 6.Θερμικές κινητήριες μηχανές

14 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Σε κάθε ένα από τα μαθήματα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ στη μεταπτυχιακή εργασία 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ήτοι 60 πιστωτικές μονάδες ανά έτος και 120 στο σύνολο του Προγράμματος Μορφές διδασκαλίας αποτελούν: Οι διαλέξεις (θεωρητική παρουσίαση), η εργαστηριακή εξάσκηση, οι μελέτες περιπτώσεων, τα σεμινάρια, η ερευνητική ενασχόληση και οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο από τους διδάσκοντες

15 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Διαθέσιμη εργαστηριακή υποδομή: Τα παρακάτω, ερευνητικά στην πλειονότητά τους, εργαστήρια και δομές του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, υποστηρίζουν το πρόγραμμα 1.Εργ. Αιολικής Ενέργειας & Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων 2.Φωτοβολταϊκό πάρκο 3.Εργ. Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών 4.Εργ. Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων 5.Εργ. Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 6.Εργ. Παραγωγής Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 7.Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής

16 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες του ενεργειακού τομέα τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός των συνεργασιών θα είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, αλλά και η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των παρεχόμενων σπουδών σε τρέχουσες ενεργειακές τεχνολογίες. Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε θέματα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

17 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Το Δ.Π.Μ.Σ έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΠΘ και αναμένεται η έγκριση του εντός Ιουλίου 2013. Το πρόγραμμα στο σύνολο του θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, ενώ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών. Προβλεπόμενη Έναρξη Προγράμματος: Φεβρουάριος 2014

18 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Επικοινωνία: 2810 379223, 2810 379793, 2810 256191 karapidakis@staff.teicrete.gr


Κατέβασμα ppt "Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google