Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Περιβαλλοντικού Προβλήματος Του Οδικού Θορύβου Στον Οικισμό Λευκώνα- Νομού Σερρών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Περιβαλλοντικού Προβλήματος Του Οδικού Θορύβου Στον Οικισμό Λευκώνα- Νομού Σερρών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Περιβαλλοντικού Προβλήματος Του Οδικού Θορύβου Στον Οικισμό Λευκώνα- Νομού Σερρών Αναλυτικότερα : Ι) Μετρήσεις Επιπέδων Τιμών Του Θορύβου, ΙΙ) Χαρτογράφηση Των Υπό Μελέτη Περιοχών Σέρρες, Μάιος 2007

2 Η Πτυχιακή εκπονήθηκε από τους κάτωθεν σπουδαστές : 1) Αγοράκη Δημήτρη, ΑΕΜ : 390, εξάμηνο φοίτησης : 10ο 2) Αυγουστάτο Άγγελο, ΑΕΜ : 350, εξάμηνο φοίτησης : 10ο 3) Καζαντζίδη Χαράλαμπο, ΑΕΜ : 388, εξάμηνο φοίτησης : 10ο Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : κ. Μαρινάκη Αικατερίνη

3 Επιμερισμός Πτυχιακής Εργασίας : Η παρουσίαση της πτυχιακής επιμερίστηκε σε τρία κομμάτια που θα αναπτυχθούν ξεχωριστά από τον κάθε σπουδαστή : 1) Ανάπτυξη θεωρητικού μέρους από τον Αγοράκη Δημήτρη. ( σύνολο διαφανειών 12-εκτιμώμενος χρόνος παρουσίασης 5 λεπτά) ( σύνολο διαφανειών 12-εκτιμώμενος χρόνος παρουσίασης 5 λεπτά) 2) Ανάπτυξη πρακτικού μέρους από τον Καζαντζίδη Χαράλαμπο. (σύνολο διαφανειών 9-εκτιμώμενος χρόνος παρουσίασης 7 λεπτά) (σύνολο διαφανειών 9-εκτιμώμενος χρόνος παρουσίασης 7 λεπτά) 3) Αναφορά και σύγκριση αποτελεσμάτων - επίλογος από τον Αυγουστάτο Άγγελο. ( σύνολο διαφανειών 9- εκτιμώμενος χρόνος παρουσίασης 5 λεπτά).

4 Περιεχόμενα-Θεωρητικού μέρους Εισηγητής : Αγοράκης Δημήτρης 1) Στόχος Της Πτυχιακής Εργασίας 2) Ο Δήμος Λευκώνα 3) Πληθυσμιακή Μεταβολή 4) Η Μορφή Του Οδικού Δικτύου Του Δήμου 5) Οι Συγκοινωνίες Στον Δήμο Σήμερα 6) Τα Συστατικά Μέρη Της Κυκλοφορίας 7) Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά 8) Γεωμετρικά μοντέλα περιγραφής της πόλης 9) Η Πολεοδομική Περιγραφή Του Δήμου 10) Η Κυκλοφορία Και Ο Οδικός Θόρυβος 11) Από Τι Εξαρτάται Ο Κυκλοφοριακός Θόρυβος 12) Ποιές Είναι Οι Επιπτώσεις Στην Υγεία Του Ανθρώπου

5 1) Στόχος Της Πτυχιακής Εργασίας Με την μελέτη αυτή επιδιώξαμε : 1) Την επισήμανση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος, από κυκλοφοριακής άποψης 2) Την πολεοδομική καταγραφή των υπό μελέτη περιοχών του οικισμού, 3) Την, κατά το μέγιστο, καλύτερη αποτύπωση του προβλήματος του οδικού θορύβου και του αντίκτυπου που έχει στους κατοίκους του οικισμού και τέλος 4) Την εργασία αυτή διέπει, η ανάγκη πληροφόρησης του ευρύ κοινού για τα προβλήματα που δημιουργεί ο θόρυβος στην ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου και οι τρόποι αντιμετώπισής του, με μία σειρά μέτρων που προτείνουμε.

6 2) Ο Δήμος Λευκώνα Ο Δήμος Λευκώνα είναι ένας από τους 22 νέους Δήμους, του Δήμου Σερρών. Αποτελείται από τις πρώην κοινότητες Χριστός, Καλά Δένδρα και Λευκώνα με έδρα την πρώην κοινότητα Λευκώνα. Γεωγραφικά, βρίσκετε βορειοδυτικά του Δήμου Σερρών και έχει συνολική έκταση 56,200 στρ ή 1,4% της συνολικής έκτασης του Νομού Σερρών.

7 3) Πληθυσμιακή Μεταβολή Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, η μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου δίνετε από το παρακάτω διάγραμμα. (καταγραφές από το 1920 ως την τελευταία απογραφή του 2001) Πηγή : Δήμος Λευκώνα (http://www.lefkonas.gr)

8 4) Το Οδικό Δίκτυο Του Δήμου i) Η μορφή του οδικού δικτύου είναι ορθογωνική, δηλαδή οι οδικές αρτηρίες εμφανίζονται ως ένας ορθογωνικός κάνναβος, καθώς τείνουν να συγκλίνουν προς το κέντρο του οικισμού. ii) Έντονη κυκλοφορία στην κεντρική οδό του οικισμού (Κ. Καραμανλή), αφού αποτελεί την κύρια οδό διέλευσης των οχημάτων προς την Θεσσαλονίκη. iii) Λόγο της Βιομηχανικής Περιοχής (Βι.Πε.) παρατηρείται μεγάλη κίνηση βαρέων οχημάτων από την κεντρική οδό. Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο τα φαινόμενα εξασθενούν αφού δεν υφίσταται κυκλοφοριακό πρόβλημα στις παράπλευρες οδούς. iv) Στα πλεονεκτήματα του Δήμου συγκαταλέγεται η περιφερειακή οδός, στην είσοδο του Λευκώνα από Θεσσαλονίκη, που βοήθησε στην μερική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας διαμέσου του οικισμού.

9 5) Οι Συγκοινωνίες Στον Δήμο Οι επικοινωνία του Δήμου με την πόλη των Σερρών επιτυγχάνεται με αστικά λεωφορεία, λόγω της μικρής απόστασης που χωρίζει τους δύο (2) δήμους. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι δύο (2) οικισμοί, που απαρτίζουν τον Δήμο Λευκώνα, επικοινωνούν με τις Σέρρες με την χρήση υπεραστικών δρομολογίων. Λόγω της θέσης του Δήμου, το κεντρικό οδικό του δίκτυο εξυπηρετεί τις μετακινήσεις προς Θεσσαλονίκη, δρομολόγια που πραγματοποιούνται από τις 06:00πμ μέχρι και τις 21:00μμ.

10 6) Τα συστατικά μέρη της κυκλοφορίας Συστατικά μέρη της κυκλοφορίας αποτελούν ο κυκλοφοριακός φόρτος και το είδος των οχημάτων. Η συσχέτιση των δύο παραπάνω συστατικών στοιχείων, μας δίνει την σύνθεση της κυκλοφορίας. Με τον όρο αυτό, εννοούμε την ποσοστιαία κατανομή του κυκλοφοριακού φόρτου ανά είδος οχήματος. Το είδος των οχημάτων διαχωρίζεται σε τέσσερις (4) μεγάλες κατηγορίες : α) Επιβατικά (Ι.Χ. Και Ταξί) β) Λεωφορεία – Πούλμαν γ) Φορτηγά αυτοκίνητα (ορίζονται όσα έχουν πάνω από τέσσερα (4) ελαστικά), και τέλος δ) Μοτοσικλέτες, μηχανάκια ( στην κατηγορία αυτή συνυπάρχουν και τα ποδήλατα, με την προϋπόθεση να μην αποτελούν ουσιαστικό ποσοστό)

11 7) Περί Πολεοδομίας Πολεοδομία είναι η τέχνη και η επιστήμη που ασχολείται με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των πόλεων και γενικότερα οικισμών που έχει σαν αντικείμενο την δόμηση αυτών. Η πολεοδομική περιγραφή της πόλης μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες περιγραφών. Αυτές είναι : Α) Λεκτική περιγραφή, συνηθέστερη μέχρι σήμερα κατηγορία Β) Γεωμετρική ή μαθηματική περιγραφή, με βάση την γενική μορφή της πόλης σε κάτοψη. Παραδείγματα γεωμετρικής περιγραφής θα ακολουθήσουν παρακάτω.

12 8) Γεωμετρικά μοντέλα περιγραφής της πόλης Τα γεωμετρικά μοντέλα που συναντάμε στην περιγραφή της πόλης είναι ( 6 ). 1) Συγκεντρωμένη, 2) Δακτυλιοειδής, 3) Γραμμική, 4) Αστεροειδής, 5) Μορφή Σχάρας και 6) Αστικός Γαλαξίας

13 9) Η πολεοδομική περιγραφή του Δήμου Πρόκειται για έναν Δήμο που προϋφίσταται του έτους 1923, συνεπώς και έχουν εφαρμοστεί οι αντίστοιχες διατάξεις. Η πολεοδομική του περιγραφή προσεγγίζει αυτή της μορφής σχάρας. Δηλαδή μέγιστη πυκνότητα προς το εσωτερικό του Δήμου και βαθμιαία ελάττωση προς το εξωτερικό μέρος του. Τα οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου ορίζονται με ακρίβεια, λεπτομέρειες των οποίων θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια.

14 10) Η Κυκλοφορία Και Ο Οδικός Θόρυβος Δύο άρρηκτα συνυφασμένες έννοιες είναι η κυκλοφορία (που την αναλύσαμε πιο πάνω), και οδικός θόρυβος. Είναι δύο ανάλογα ποσά, στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με την άνοδο του κυκλοφοριακού φόρτου έχουμε ταυτόχρονη άνοδο των επιπέδων του οδικού θορύβου. Ο θόρυβος στην γενική του μορφή ορίζεται βάση δύο κριτηρίων: i) Κάθε ακατανόητος μη περιοδικός ήχος, του οποίου η τιμή αυξομειώνεται με τυχαίο τρόπο, και ii) κάθε ανεπιθύμητος ήχος γενικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά του θορύβου είναι : i) η στάθμη (δηλαδή η έντασή του) και ii) η συχνότητά του. Ιδιαίτερα ο κυκλοφοριακός θόρυβος, θεωρείται ίσως η πιο σημαντική πηγή ενόχλησης κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Στις ηχομετρήσεις (μετρήσεις έντασης θορύβου),έχει υιοθετηθεί η μονάδα ντεσιμπέλ της κλίμακας Α, όπως αποκαλείται, και συμβολίζεται με db (A)

15 11) Από Τι Εξαρτάται Ο Κυκλοφοριακός Θόρυβος Ο κυκλοφοριακός θόρυβος εξαρτάται από : i) Από τον κυκλοφοριακό φόρτο, ii) Από την σύνθεση της κυκλοφορίας, iii) Από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (κλίση οδοστρώματος κτλ), iv) Από την ποιότητα του οδοστρώματος, v) Από την ταχύτητα της κυκλοφορίας, vi) Από την χωροθέτηση της οδού και τέλος, vii) Από τις κλιματικές συνθήκες.

16 12) Ποιές Είναι Οι Επιπτώσεις Στην Υγεία Του Ανθρώπου Το κυριότερο αποτέλεσμα του Θορύβου στην φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού είναι η ελάττωση της ακουστικής οξύτητας, που προοδευτικά μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα, ακόμη και κώφωση. Η παρατεταμένη έκθεση σε επίπεδα θορύβου άνω των 75 db είναι σίγουρο πως οδηγεί σε μη αναστρέψιμη βλάβη στο εσωτερικό του αυτιού ( βλάβη νευρικών κυττάρων ). Εκτός από την ελάττωση της ακουστικής οξύτητας, ο θόρυβος προκαλεί και άλλες διαταραχές της φυσιολογικής λειτουργίας πολλών οργάνων με αποτέλεσμα : i) Αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του ρυθμού λειτουργίας της καρδιάς, ii) Επιτάχυνση της αναπνοής, iii) Συσπάσεις των μυών, iv) Πεπτικές διαταραχές με πιθανό αποτέλεσμα το έλκος, v) Δημιουργία αισθήματος κόπωσης, vi) Επίδραση στην ισορροπία, vii) Άμεση διέγερση του εμβρύου και επίδραση στην ανάπτυξη, viii) Ναυτία και ζαλάδες.

17 Περιεχόμενα Πρακτικού-Μέρους Εισηγητής : Καζαντζίδης Χαράλαμπος 1) Η Μεθοδολογία Που Ακολουθήσαμε 2) Σημεία Μετρήσεων, ακολουθούμενα από φωτογραφικό υλικό 3) Όργανα Μετρήσεων 4) Τρόπος Οργάνωσης Των Μετρήσεων 5) Οι Δείκτες Laeq Και Laf10 6) Διαγράμματα Μέσων Όρων Των Δεικτών Κάθε Σημείου 7) Διαγράμματα Συνολικού Κυκλοφοριακού Φόρτου Ανά Σημείο 8) Αποτύπωση Περιοχής – Χάρτης Χρήσεων Γης 9) Πολεοδομική Καταγραφή Του Δήμου

18 1) Η Μεθοδολογία Που Ακολουθήσαμε Όπως έχουμε προαναφέρει και στις αρχές του θεωρητικού μέρους, στόχος ήταν οι μετρήσεις των επιπέδων θορύβου, και η ταυτόχρονη καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή του Δήμου Λευκώνα. Για την υλοποίηση της μελέτης αυτής, επιλέχθηκαν τέσσερις (4) διαφορετικές περιοχές εντός του οικισμού. Τα σημεία αυτά επιλέχθηκαν με γνώμονα, την μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των οδικών αρτηριών του οικισμού που, εμφάνιζαν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Οι μετρήσεις περιελάμβαναν : i) 7 μέρες καταγραφής, ξεκινώντας από τις 22/11/2006 ως και 28/11/2006, ii) 6 ώρες μετρήσεων ανά ημέρα, iii) Χωριζόμενες σε 3 σετ καταγραφής των 2 ωρών (σε προκαθορισμένες ώρες) iv) Επί μισή ώρα μετρήσεων σε κάθε σετ, σε κάθε σημείο (επί συνόλου 4 σημείων). Αναλυτικότερα το Σετ Μετρήσεων φαίνετε παρακάτω ως εξής :

19 2) Σημεία Μετρήσεων Όπως προείπαμε τα τέσσερα (4) σημεία μας καλύπτουν μια ευρύτερη περιοχή στον οικισμό Λευκώνα. Τα σημεία αυτά είναι: 1) Σημείο με σήμανση Δ1 –Κόμβος Επί Της Καραμανλή 2) Σημείο με σήμανση Δ2 –Φανάρι Επί Της Καραμανλή 3) Σημείο με σήμανση Δ3 –Οδός Λαυρεντίδη 4) Σημείο με σήμανση Δ4 –Οδός Άλσους

20 3) Όργανα Μετρήσεων Το όργανο μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκε, μας το παραχώρησε ο Δήμος Σερρών για την τέλεση των μετρήσεων. Πρόκειται για μοντέλο της εταιρίας cel και μπορεί να πραγματοποιήσει άμεσα διαφόρων ειδών ηχομετρήσεων. Όντας απλό στην χρήση του, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την διάρκεια χρησιμοποίησής του. Τέλος, για την μέθοδο αποτύπωσης των κτισμάτων στις περιοχές μελέτης χρησιμοποιήθηκε μία απλή 30μετρη μετροταινία.

21 4) Τρόπος Οργάνωσης Μετρήσεων Εξαιτίας της πληθώρας των ηχομετρήσεων αλλά και της καταγραφής του κυκλοφοριακού φόρτου, προτείναμε την οργάνωση των μετρήσεων σε λογιστικά φύλλα excel. Με βάση αυτά οι καταγραφές οργανώθηκαν ανά σημείο με ταυτόχρονη εγγραφή σε αυτά και του κυκλοφοριακού φόρτου. Στα φύλλα που θα ακολουθήσουν φαίνονται οι ενδείξεις των δεικτών θορύβου Laeq και Laf10 όπως κατεγράφησαν (καθώς και τον άλλων δύο δεικτών – που δεν μας ενδιαφέρουν) i) Φύλλο δεδομένων σημείου Δ1------------------------ ii) Φύλλο δεδομένων σημείου Δ2------------------------ iii) Φύλλο δεδομένων σημείου Δ3------------------------ iv) Φύλλο δεδομένων σημείου Δ4------------------------

22 5) Οι Δείκτες Laeq Και Laf10 Όπως είδαμε και στα διαγράμματα, οι ζητούμενες μετρήσεις περιγράφονταν από τους δείκτες Laeq και Laf10. Οι δύο δείκτες είναι αποτελούν προσομοιώσεις τόσο του αγγλικού μοντέλου καταγραφής όσο και του γαλλικού μοντέλου καταγραφής ηχομετρήσεων. Ο μεν Laeq αναφέρεται στο αγγλικό μοντέλο και ο δε Laf10 αναφέρεται στο γαλλικό μοντέλο. Και οι δύο δείκτες ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια δεικτών. Ανάλογοι τέτοιοι δείκτες είναι οι : i) Lden, είναι δείκτης του επιπέδου του συνολικού θορύβου την ημέρα, το βράδυ και τη νύχτα( από τα αρχικά (D-ay=ημέρα,E-vening=βράδυ και N-ight=νύχτα), ο οποίος χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της όχλησης που συνδέεται με την έκθεση στο θόρυβο, ii) Lnight, είναι δείκτης του ηχητικού επιπέδου κατά την νύκτα, ο οποίος ποσοτικοποιεί τις οχλήσεις του ύπνου Οι δείκτες θορύβου Lden και Lnight χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στρατηγικών χαρτών θορύβου.

23 6) Διαγράμματα Μέσων Όρων Των Δεικτών Κάθε Σημείου Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα των ηχομετρήσεων παραθέτουμε τους μέσους όρους των δύο δεικτών Laeq και Laf10. Έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ηχομετρήσεων σε κάθε σημείο των περιοχών μελέτης.

24 7) Διαγράμματα Συνολικού Κυκλοφοριακού Φόρτου Ανά Σημείο Πέραν των ηχομετρήσεων, η μελέτη περιελάμβανε και συνεχή καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου ανά σημείο μέτρησης. Την καταγραφή ορίζουν, οι κατηγορίες των ειδών των οχημάτων που περνούσαν από το εκάστοτε σημείο. Έτσι δημιουργήθηκαν τα ολικά διαγράμματα καταγραφής των οχημάτων όπως φαίνετε πιο κάτω.

25 8) Αποτύπωση Περιοχής – Χάρτης Χρήσεων Γης Η τελική εργασία της ομάδας ήταν η αποτύπωση των περιοχών, τόσο με την δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου όσο και με την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης καταγραφής των χρήσεων γης. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής ήταν η δημιουργία ψηφιακού χάρτη που απεικονίζονται : i) Όλα τα κτίσματα των υπό μελέτη περιοχών ii) Αναφέρονται τα πρόσωπα του κάθε κτίσματος iii) Επίσης η χρήση του κάθε οικήματος Χάρτης : - - - - - - - - - - - - - Συγκεφαλαιώνοντας παραθέτουμε και το αντίστοιχο φύλλο excel με τις προαναφερθείσες αποτυπώσεις, οργανωμένες ανά Ο.Τ. και χρήση : - - - - - - - - - -

26 9) Η Πολεοδομική Καταγραφή Του Δήμου Με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, μετά από επιτόπιες έρευνες στον οικισμό, μπορέσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την ανοικοδόμηση του Δήμου τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση της ανοικοδόμησης στον οικισμό την τελευταία δεκαετία, όπως φαίνετε και από τα διαγράμματα – συνολικής ανοικοδόμησης και ποσοστιαίας μεταβολής.

27 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων – Συμπερασμάτων Και Προτάσεις Επίλυσης Εισηγητής : Αυγουστάτος Άγγελος 1) Εξαγωγή Συμπερασμάτων Από Τα Διαγράμματα Κυκλοφοριακού Φόρτου 2) Εξαγωγή Συμπερασμάτων Από Τους Δείκτες Laeq και Laf10 3) Πίνακας Βαθμονόμησης Του Θορύβου 4) Μέθοδος Αντιμετώπισης Του Θορύβου 5) Μέτρα Αντιμετώπισης Του Θορύβου 6) Τρόπος Εφαρμογής Των «Ήσυχων Προϊόντων» 7) Ερωτηματολόγια Δημοτών Λευκώνα 8) Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων 9) Επίλογος

28 1) Εξαγωγή Συμπερασμάτων Από Τα Διαγράμματα Κυκλοφοριακού Φόρτου. Παρατηρώντας τα διαγράμματα κυκλοφοριακού φόρτου και των τεσσάρων σημείων, είναι εμφανείς η διαφορά των σημείων Δ1 και Δ2. Αυτό είναι ευνόητο, αν αναλογιστούμε την νευραλγική θέση στην οποία βρίσκεται τόσο το Δ1 όσο και το Δ2 σε σχέση με τα Δ3 και Δ4. Η αναλογίες φανερώνουν αυτήν την διαφορά αφού κατά αντιστοιχία από το σημείο Δ1 περνούν 1000 αυτ/τα μέσο όρο την ημέρα,απο το Δ2 940 αυτ/τα,απο το Δ3 80 αυτ/τα και τέλος από το Δ4 λιγότερα από 30 αυτ/τα την ημέρα.

29 2) Εξαγωγή Συμπερασμάτων Από Τους Δείκτες Laeq Και Laf10 Ακόμη και οι δύο δείκτες θορύβου ( Laeq και Laf10) έρχονται να επικυρώσουν αυτήν την διαφορά των Δ1 και Δ2. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο τα επίπεδα θορύβου στα σημεία Δ1 καθώς και Δ2 κυμαίνονται πάνω από τα 71 db,την στιγμή που τα Δ3 και Δ4 βρίσκονται αισθητά πιο κάτω, με τον μέσο όρο τους να μην ξεπερνάει τα 65 db.

30 3) Πίνακας Βαθμονόμησης Του Θορύβου Με βάση τον προηγούμενο πίνακα και τα επίπεδα τιμών που παρατηρήσαμε αξίζει να αναφέρουμε εδώ σε ποιές κατηγορίες ηχητικής ρύπανσης ανήκουν. Παραθέτουμε τα γενικά πρότυπα θορύβου, έτσι όπως ορίζονται από τους διεθνής φορείς που μελετούν το φαινόμενο αυτό. 1) Για το Δ1 οι τιμές θορύβου ξεκινούν από 70,8 db και σκαρφαλώνει μέχρι τα 75,3 db 2) Για το Δ2 οι τιμές θορύβου είναι από 71,5 db έως και τα 76,3 db 3) Για το Δ3 οι τιμές είναι από τα 58 db έως και τα 67,9 db 4) Στο Δ4 καταγράψαμε από 59,3 db εως και τα 65,3 db

31 4) Μέθοδος Αντιμετώπισης Η μέθοδος αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου, και ιδιαίτερα του οδικού θορύβου, μπορεί να διακριθεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές έχουν να κάνουν τόσο με θεωρητικά όσο και με περισσότερο πρακτικά μέτρα. Έτσι διακρίνουμε τις μεθόδους σε : 1) Με περιορισμό του θορύβου στην πηγή, 2) Με περιορισμό θορύβου στην διάδοση, 3) Με προστασία του ευαίσθητου δέκτη

32 5) Μέτρα Αντιμετώπισης Κατά Του Θορύβου Τα μέτρα αντιμετώπισης χωρίζονται με βάση τους προαναφερθέντες περιορισμούς. Έτσι έχουμε για τον Δήμο Λευκώνα : 1) Μέτρα Στην Πηγή 1α) Έλεγχοι Θορύβου για παράνομες εξατμίσεις τόσο στα αυτ/τα όσο και στα μηχανάκια 1β) Έλεγχοι Θορύβου σε σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλήθος των οποίων βρίσκεται επί της κεντρικής οδού Κ.Καραμανλή. 2) Μέτρα Στην Διάδοση 2α) Κατασκευές ηχοπετασμάτων 2β) χρήση «ήσυχων προϊόντων» 3) Προστασία Του ευαίσθητου Δέκτη 3α)σχεδιασμός κτηρίων με βάση την ηχομόνωση και ηχοπροστασία

33 6) Τρόπος Εφαρμογής Των Ήσυχων Προϊόντων Η εφαρμογή των ήσυχων προϊόντων, αφορά την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού θορύβου τόσο σε αστικές αλλά και μη αστικές περιοχές. Η χρήση αυτού του θεσμού είναι σχετικά νέα σε εφαρμογή αλλά ωστόσο μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη. Το πρόγραμμα ¨Ήσυχα Προϊόντα¨, αφορά την καθιέρωση «Κάρτας Θορύβου» στις οικιακές συσκευές και ως εκ τούτου αποτελεί μέτρο επιλογής των συσκευών από την πλευρά του καταναλωτή. Η τεχνική υποδομή ολοκληρώθηκε από Α’ ΚΠΣ και υπάρχουν δύο ολοκληρωμένα εργαστήρια στη Ελλάδα.(ΑΠΘ και ΕΜΠ). Η Εφαρμογές των Ήσυχων Προϊόντων αφορά : 1)Αστικές Περιοχές, που περιλαμβάνει προφύλαξη των ήδη ήσυχων περιοχών και την δημιουργία νέων 2)Μη αστικές περιοχές, χρήση ειδικών δεικτών αξιολόγησης και ηχοπροστασίας και τέλος 3)Ειδικές περιοχές, όπως εκκλησίες, νοσοκομεία κτλ.

34 7) Ερωτηματολόγια Δημοτών Λευκώνα Το τελευταίο στάδιο της μελέτης, ολοκληρώθηκε με την δημιουργία μιας σειράς ερωτηματολογίων τα οποία μοιράστηκαν στα σπίτια αλλά και τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται επί της οδού Κ. Καραμανλή οπού το φαινόμενου του οδικού θορύβου είναι έντονο. Σκοπός των ερωτηματολογίων ήταν η καταγραφή των απόψεων των πολιτών σχετικά με το εν λόγο πρόβλημα, αλλά και η καταγραφή γενικά της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, τόσο από πολεοδομική αλλά και περιβαλλοντική σκοπιά. Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά (19) ερωτήσεων που αφορούσαν : 1) Γενικές ερωτήσεις περί οικογενειακής κατάστασης ( 5 το σύνολο ) 2) Ερωτήσεις που αφορούσαν το οίκημα διαμονής τους ( 7 στο σύνολο) και 3) Ερωτήσεις που αφορούσαν τα προβλήματα του Δήμου, σχετικά με τον οδικό θόρυβο και το κατά πόσο τους ενοχλεί ( 7 το σύνολο ).

35 8) Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Τα υψηλά επίπεδα οδικού θορύβου που καταγράψαμε επί της οδού Κ. Καραμανλή, επιβεβαιώθηκαν και από τις απαντήσεις που λάβαμε από τους κατοίκους επί της οδού. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τις απαντήσεις που λάβαμε σε τέσσερις (4) βασικές ερωτήσεις επί του προβλήματος.

36 9) Επίλογος Συγκεφαλαιωτικά, με το τέλος της παρουσίασης επισημαίνουμε ότι αναφορικά με το πρόβλημα του θορύβου στον Δήμο Λευκώνα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για : 1) Το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζει η κεντρική οδός Κ.Καραμανλή, που αφορά τόσο κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά και περιβαλλοντικής φύσεως, όπως ο οδικός θόρυβος που μελετήσαμε. 2) Την δημιουργία Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για οποιαδήποτε νέα εφαρμογή/σχέδιο πρόκειται να λάβει χώρα στην εν λόγο περιοχή. 3) Την καθιέρωση τακτικών ελέγχων από την αστυνομική αρχή, όχι μόνο για όρια ταχύτητας, αλλά και για τις παράνομες εξατμίσεις που φέρουν αυτ/τα και 2κυκλά. 4) Την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων για τα προβλήματα του οικισμού και την προσπάθεια ενημέρωσής του από διάφορα μέσα, έντυπα ή μη.


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Περιβαλλοντικού Προβλήματος Του Οδικού Θορύβου Στον Οικισμό Λευκώνα- Νομού Σερρών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google