Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Αιγαίου & ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Αιγαίου & ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου & ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» ΧΧΧ G.I.S στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές Α. Στεφανάκου, sttm10028@stt.aegean.grsttm10028@stt.aegean.gr Υπ. Διδάκτωρ Παν. Αιγαίου, Τμ. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Collective work, (2011). Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Ναυτιλία. Εκδότης: Σταμούλης (2011), ISBN: 9789603517801  Collective work, (2016). Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα και Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDIS. Ίδρυμα Ευγενίδου, Β Έκδοση (2016), ISBN: 978-960-337-086-4

3 Περίγραμμα Σεμιναρίου 1. Βασικές αρχές ναυσιπλοΐας με ηλεκτρονικούς χάρτες 2. Ηλεκτρονικοί ναυτιλιακοί χάρτες (ENCs) 3. Γενικά χαρακτηριστικά και βασικές λειτουργίες συστημάτων ECDIS 4. Προετοιμασία και σχεδίαση πλου με το ECDIS 5. Εκτέλεση και υποτύπωση πλου με το ECDIS

4 Ιστορική Εξέλιξη Μεθόδων Ναυσιπλοΐας με Ηλεκτρονικούς Χάρτες  Οι δυνατότητες χρήσεως ηλεκτρονικών χαρτών στη ναυσιπλοΐα ανάγονται στις αρχές τις δεκαετίας του ’80  Τα πρώτα συστήματα με δυνατότητα απεικονίσεως ηλεκτρονικών χαρτών με όλες τις πληροφορίες ενός έντυπου ναυτικού χάρτη εμφανίστηκαν κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’80.

5 Πρότυπα, Προδιαγραφές και Απαιτήσεις  Ε πιτροπή για το ECDIS (Committee on ECDIS-COE), συστάθηκε από το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό ( International Hydrographic Organization-IHO )  Με σκοπό: την Ανάπτυξη προδιαγραφών για τους Ηλεκτρονικούς Χάρτες Ναυσιπλοΐας (Electronic Navigation Charts-ENC) και του Συστήματος Ηλεκτρονικής Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών (ECDIS)  Η πρόταση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας αφορούσε:  Για τους ENC : 1. Τον ελάχιστο αριθμό δεδομένων των χαρτών 2. Τον συμπληρωματικό αριθμό δεδομένων χαρτών 3. Τα χαρακτηριστικά της Βάσης Δεδομένων τους 4. Τη συμβατότητα των δεδομένων του χάρτη και άλλων πληροφοριών 5. Το ελάχιστο περιεχόμενο της απεικόνισης των χαρτών 6. Τη τυποποίηση των συμβόλων και των χρωμάτων 7. Τη συμβατότητα με τα τυποποιημένα σύμβολα των συμβατικών χαρτών 8. Τη μέθοδο για την έγκαιρη ανανέωση των χαρτών  Για το ECDIS: 1. Τη μέθοδο ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων μεταξύ των Υδρογραφικών Υπηρεσιών 2. Τη μέθοδο διάθεσης δεδομένων στους χρήστες 3. Τις διαδικασίες προσδιορισμού του κόστους ανταλλαγής & διάθεσης των δεδομένων

6 Πρότυπα, Προδιαγραφές και Απαιτήσεις  Publication S-52-Specification for Chart Content and Display Aspects of ECDIS-1987  Publication S-57-IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data  Άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται με την διαμόρφωση προτύπων του ECDIS : 1. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization-IMO) 2. Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission-IEC) 3. Διεθνής Οργανισμός Προτύπων (International Organization for Standards) 4. Διεθνής Επιτροπή Ράδιο-Ναυτιλίας (Comite International Radio-Maritime) 5. Ομάδα Εργασίας Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών (Digital Geographic Information Working Group-DGIWG)

7 Διαχωρισμοί Συστημάτων σε Σχέση με τα Πρότυπα  Συστήματα Ηλεκτρονικής Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών (ECDIS): είναι τα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικών χαρτών που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του IHO και του IMO  Συστήματα Ηλεκτρονικών Χαρτών (ENC ): είναι τα υπόλοιπα συστήματα τα οποία δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα των IHO και IMO

8 Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Χαρτών  Διανυσματικοί Χάρτες (Vector Charts-VCs) Ηλεκτρονικοί Χάρτες Πλοήγησης (Electronic Navigation Charts-ENCs)  Ναυτικοί Χάρτες Σάρωσης (Raster Navigational Charts-RNCs)

9 Διανυσματικοί Χάρτες (Vector Charts-VCs) Οι Διανυσματικοί χάρτες χρησιμοποιούνται από τα συστήματα ECDIS Χαρακτηριστικά χαρτών διανυσματικής μορφή ς: 1. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσεως των αντικειμένων 2. Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων Τα κυριότερα αντικείμενα τα οποία συνθέτουν ένα χάρτη διανυσματικής μορφής είναι : 1. Σημειακά αντικείμενα 2. Γραμμικά αντικείμενα 3. Επιφανειακά αντικείμενα

10 Διανυσματικοί Χάρτες (Vector Charts-VCs)

11 Ηλεκτρονικοί Χάρτες Πλοήγησης (Electronic Navigation Charts-ENCs)  Οι ηλεκτρονικοί χάρτες πλοήγησης χρησιμοποιούνται από τα συστήματα ECDIS  Όλοι οι διανυσματικοί χάρτες ΔΕΝ είναι ηλεκτρονικοί χάρτες πλοήγησης  Είναι μόνο εάν:  Προέρχονται από τα Εθνικά Υδρογραφικά Γραφεία των κρατών  Είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές της Publication-S-57 του IHO

12 Ναυτικοί Χάρτες Σάρωσης (Raster Navigational Charts-RNCs)  Αποτελούνται από εικονοστοιχεία (Pixels) πάχους 0.3 mm  Κάθε εικονοστοιχείο προσδιορίζεται με συντεταγμένες  Οι ναυτικοί χάρτες σάρωσης ΔΕΝ επιβάλλεται να εγκρίνονται για να χρησιμοποιούνται στη πλοήγηση  Ωστόσο, σύμφωνα με την Απόφαση Resolution MSC. 86(70) (IMO) επιτρέπεται η χρήση τους σε ένα σύστημα ECDIS  Σύστημα Απεικόνισης Χαρτών Σάρωσης – Raster Chart Display System (RCDS)

13 Πλεονεκτήματα/ Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικών Χαρτών Πλοήγησης & Ναυτικών Χαρτών Σάρωσης Ναυτικοί Χάρτες ΣάρωσηςΗλεκτρονικοί Χάρτες Πλοήγησης Πλεονεκτήματα Έχουν μικρό κόστοςΈχουν πολλές δυνατότητες (αυτόματη ενημέρωση, δυνατότητα επιλογής εμφανιζόμενων πληροφοριών, παρουσίαση επιπρόσθετων χαρακτηριστικών ) Η εξοικείωση των χρηστών είναι άμεσηΗ χρήση τους αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας ναυσιπλοΐας Καταλαμβάνουν μικρό χώρο στα μέσα αποθήκευσης Μειονεκτήματα Απώλεια δεδομένων κατά την εστίαση σε μικρή κλίμακαΕίναι πολύ πιο πολύπλοκοι Απαιτείται παρέμβαση του χρήστη σε περιοχές όπου υπάρχει επικάλυψη χαρτών Έχουν υψηλές απαιτήσεις εξειδικευμένης εκπαίδευσης Έχουν σχεδόν μηδενικές δυνατότητες τροποποίησης (μη εύκολη ενημέρωση, μη δυνατότητα επιλογής των εμφανιζόμενων πληροφοριών) Ο χειρισμός μεταξύ μικρών και μεγάλων κλιμάκων είναι πολύπλοκος Καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στα μέσα αποθήκευσης του συστήματος

14 Βασικές Μονάδες ενός Συστήματος Ηλεκτρονικού Χάρτη  Βάση δεδομένων των ηλεκτρονικών χαρτών  Υλικές μονάδες (hardware) του Η/Υ του συστήματος  Ναυτιλιακό λογισμικό (software)  Διασυνδέσεις (interfaces) με άλλα ναυτιλιακά όργανα και συστήματα

15 Βασικές Δυνατότητες του Ναυτιλιακού Λογισμικού 1. Σχεδίαση και απεικόνιση της σχεδιασθείσας διαδρομής 2. Συνεχής αυτόματη υποτύπωση του στίγματος με χρήση δύο διαφορετικών συμβόλων του πλοίου 3. Απεικόνιση της πορείας και της ταχύτητας 4. Καταχώρηση συμπληρωματικών πληροφοριών από το χρήστη 5. Παροχή ηχητικών και οπτικών προειδοποιήσεων κινδύνου 6. Επιλογή προσανατολισμού ηλεκτρονικού χάρτη 7. Επιλογή του πλήθους των χαρτογραφικών πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη 8. Αυτόματη διόρθωση των ηλεκτρονικών χαρτών 9. Προσθήκη εικόνας RANTAR και στόχων ARPA

16 Κατηγορίες Χρήσεων Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IHO, οι ENC κατασκευάζονται για τις επόμενες (6) κατηγορίες:  Κατηγορία 1: Overview (Σχεδιάσεως πλου)  Κατηγορία 2:General (Ναυτιλίας ανοικτής θάλασσας)  Κατηγορία 3:Coastal (Ακτοπλοΐας)  Κατηγορία 4:Approach (Προσεγγίσεως ακτών)  Κατηγορία 5:Harbor(Εισόδους σε όρμους-πρόσγεια λιμένων)  Κατηγορία 6:Berthing (Λιμενοδεικτών)

17 Κατηγορίες Χρήσεων Ηλεκτρονικών Ναυτιλιακών Χαρτών  Κάθε μια από τις (6) κατηγορίες θα πρέπει να :  Περιέχει πληροφορίες που ανήκουν σε γεωγραφικές περιοχές όπου ορίζονται από δύο παράλληλους και από δύο μεσημβρινούς ( φατνία ).

18 Ονομασία Ψηφιακών Αρχείων ΕΝC  Κάθε ένα αρχείο έχει ένα όνομα της μορφής : CCPXXXXX.EEE  CC: χώρα παραγωγής ENC  P : κατηγορία του ENC  ΧΧΧΧΧ : αρίθμηση του συγκεκριμένου φατνίου ENC  ΕΕΕ (000,001,002,003…..) : αρχική έκδοση (000) και διαδοχικές διορθώσεις (001,002,003…)

19 Προδιαγραφές Εκδόσεως ENC  Το Πρότυπο S-57 (IHO)  Το Πρότυπο S-100  Το Πρότυπο S-101

20 Χωρικά και Περιγραφικά Αντικείμενα των ENC

21 Παράδειγμα Εφαρμογής για Περιγραφικό Αντικείμενο (Wrecks)

22 Παράδειγμα Εφαρμογής για Συλλεκτικά Περιγραφικά Αντικείμενα

23 Διανομή και Ενημέρωση ENC  Περιφερειακά Κέντρα Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (Regional Electronic Navigational Chart Centre-RENCC) -Περιφερειακό Συντονιστικό Κέντρο Διαθέσεως ENC (PRIMAR) -Περιφερειακό Συντονιστικό Κέντρο Διαθέσεως ENC (IC-ENC) Εθνικά Κέντρα Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (National Electronic Navigational Chart Centre-NENCC)

24 Κρυπτογράφηση ENC  Το 2003 ο IHO αποδέχτηκε την πρόταση ορισμένων RENCC για την αναγκαιότητα κρυπτογραφήσεως των ENC και διαθέσεως τους σε κρυπτογραφημένη μορφή, αντί του Προτύπου S-57.  Πρότυπο κρυπτογραφήσεως S-63 ( IHO )  Για την εκχώρηση άδειας χρήσεως ENC απαιτείται: 1. Κλειδί διαθέσεως ENC από το αντίστοιχο RENCC 2. Κλειδί ταυτότητας υλικού/λογισμικού 3. Εμπλοκή Διεθνούς Υδρογραφικού Γραφείου (International Hydrographic Bureau-IHB) Let’s attack ENC data base Yes!!

25 Το Σύστημα ECDIS  Σύμφωνα με την Απόφαση MSC 232 (82)IMO ένα σύστημα ECDIS ορίζεται ως:  Το πληροφοριακό σύστημα πλοήγησης, το οποίο με τις κατάλληλες διευθετήσεις (back-up) μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι συμμορφώνεται με τους χάρτες που απαιτούνται από τους κανονισμούς V/19 και V/27 της Συνθήκης SOLAS, απεικονίζει επιλεγμένες πληροφορίες από ένα Σύστημα Ηλεκτρονικών Χαρτών Πλοήγησης (System Electronic Navigational Chart- SENC) με πληροφορίες θέσεις, με σκοπό: 1. Το σχεδιασμό πορείας 2. Την παρακολούθηση πορείας

26 Το Σύστημα ECDIS  Ένα σύστημα για να ταξινομηθεί ως ECDIS πρέπει να διαθέτει και εφεδρικό σύστημα (back- up)  Ένα σύστημα ECDIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για τους συμβατικούς χάρτες μόνο εάν η πληροφορία προέρχεται από έναν ηλεκτρονικό χάρτη πλοήγησης που έχει μετατραπεί από ένα σύστημα SENC.  Διαφορά εννοιών ENC και SENC

27 Σύγκριση Συστημάτων ECDIS και ENC Κριτήριο σύγκρισηςΣύστημα ENCΣύστημα ECDISΠαρατηρήσεις Είναι απαραίτητη η χρήση εγκεκριμένων ηλ. Χαρτών πλοήγησης; Όχι απαραίτητα Ναι Είναι απαραίτητη η χρήση εγκεκριμένων ναυτικών χαρτών σάρωσης; Όχι απαραίτητα Ναι Υπάρχουν συστήματα ENC που δεν υποστηρίζουν τους χάρτες αυτού του τύπου Μπορεί να χρησιμοποιηθούν μη εγκεκριμένοι χάρτες; ΝαιΌχι Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για το υλικό (hardware) του συστήματος; ΌχιΝαιΤο ECDIS πρέπει να διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας και συγκεκριμένα συστήματα εφεδρείας Το σύστημα χρειάζεται προηγούμενη έγκριση τύπου; ΌχιΝαιΤο ECDIS πρέπει να περνά από έγκριση από ανεξάρτητο φορέα προκειμένου να πιστοποιηθεί

28 Τυποποίηση του Συστήματος

29 Βασικές Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές ECDIS 1. Οι χρησιμοποιούμενοι ENC να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του S- 57 (IHO) 2. Η γραφική απεικόνιση στην οθόνη του ECDIS να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του (S-52) IHO 3. Να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των λειτουργικών προδιαγραφών του ECDIS σύμφωνα με τον IMO 4. Να έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του υλικού για εγκατάσταση σε πλοίο σύμφωνα με την IEC (IEC 61174)

30 Υπόχρεα Πλοία στη Λειτουργία του ECDIS

31 Απαιτήσεις Εκπαιδεύσεως στις Μεθόδους Ναυσιπλοΐας με το ECDIS  Σύμφωνα με το Πρότυπο Πιστοποιητικών Εκπαιδεύσεως και Τηρήσεων Φυλακών των Ναυτικών (Standards of Training Certification and Watchkeeping of Seafarers- STCW ) του IMO η βασική γενική εκπαίδευση (generic training) στο ECDIS περιλαμβάνει: 1. Προετοιμασία και σχεδίαση πλου 2. Αυτόματη και χειρονακτική διόρθωση ENC 3. Εκτέλεση και υποτύπωση πλου 4. Διασύνδεση ECDIS με άλλα ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα 5. Εφεδρικό σύστημα ασφαλείας ECDIS 6. Κίνδυνοι από λανθασμένοι ή πλημμελή χρήση του ECDIS

32 Οι Επί του Πλοίου Συσκευές που Συνδέονται με το ECDIS

33 Μονάδες Μέτρησης Μεγεθών στο ECDIS ΜέγεθοςΜονάδες μέτρησης Παρατηρήσεις ΣτίγμαΜοίρες, λεπτά και δέκατα των λεπτών Οι μετρήσεις βασίζονται στο WGS- 84 ΒάθοςΜέτρα ή εκατοστά μέτρα ΎψοςΜέτραΜετράται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ΑπόστασηΝαυτικά μίλια (ν.μ.) ή δέκατα ναυτικού μιλίου ή μέτρα ΤαχύτηταΝαυτικοί κόμβοι (ν.μ /ώρα) ή δέκατα του ναυτικού κόμβου

34 Οι Δυνατότητες του ECDIS 1. Καταχώρηση δύο εναλλακτικών σεναρίων διαδρομών πλεύσης από σημεία διέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες συνθήκες 2. Παρουσίαση του στίγματος (GPS) 3. Παρουσίαση της πορείας και της ταχύτητας του πλοίου 4. Παρουσίαση στην οθόνη της εικόνας της συσκευής του Radar 5. Υπολογισμός της απόκλισης της θέσης του πλοίου ως προς τη διαδρομή πλεύσης 6.6. Προειδοποιητική ένδειξη στις περιπτώσεις που η απόκλιση της θέσης του πλοίου από τη διαδρομή πλεύσης υπερβαίνει την ορισθείσα τιμή 7.7. Προειδοποιητική ένδειξη στην περίπτωση που το πλοίο πλέει σε περιοχή με βάθη μικρότερα από την επιτρεπόμενη τιμή ασφαλείας 8.8. Προειδοποιητική ένδειξη στη περίπτωση που το πλοίο προσεγγίζει επικίνδυνα σημεία σε απόσταση μικρότερη από την απόσταση ασφαλείας

35 Καταστάσεις Λειτουργίας του ECDIS  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO για την εκτέλεση των εργασιών προετοιμασίας, σχεδιάσεως, εκτελέσεως και υποτυπώσεως πλου, το ECDIS λειτουργεί στις επόμενες καταστάσεις λειτουργίας: 1. Σχεδίαση πλου (Route Planning) 2. Υποτύπωση πλου (Route Monitoring)

36 Βιβλιοθήκη Χαρτογραφικών Συμβόλων  Σύμφωνα με το Πρότυπο S-52 (IHO) η γραφική απεικόνιση γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού εφαρμογής με το οποίο: 1. Επιλέγονται τα δεδομένα ENC που θα εμφανιστούν στην οθόνη 2. Συνδυάζονται τα χωρικά και περιγραφικά αντικείμενα 3. Σύμφωνα με τις τιμές των περιγραφικών χαρακτηριστικών, τα αντικείμενα απεικονίζονται με τα κατάλληλα χαρτογραφικά σύμβολα της βιβλιοθήκης 4. Η βιβλιοθήκη συμβόλων περιέχει δύο διαφορετικές κατηγορίες συμβόλων

37 Παραδοσιακά/ Απλοποιημένα Σύμβολα

38 Επιλογές Ρυθμίσεων Απεικόνισης Πληροφοριών SENC 1. Απεικόνιση παραδοσιακών ή απλοποιημένων συμβόλων 2. Απεικόνιση ή απόκρυψη χαρακτηριστικών 3. Προσαρμογή χρωματισμού της οθόνης σε συνθήκες περιβάλλοντος 4. Απεικόνιση χαρτογραφικών πληροφοριών σε τρία επίπεδα πληροφορίας 5. Απεικόνιση επικίνδυνων αβαθών περιοχών

39 Κλίμακα Απεικονιζόμενων Ηλεκτρονικών Χαρτών  Η αλλαγή κλίμακας του απεικονιζόμενου ENC πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους: 1. Φυσικής κλίμακας (πχ: 1: 5000 ή 1:75000, κ.α) 2. Κλίμακα αποστάσεων (πχ: 3,6,12 ή 24 ν.μ)

40 Παραδείγματα Κλίμακας Απεικονιζόμενων Ηλεκτρονικών Χαρτών

41 Απεικόνιση Αβαθών Περιοχών  Απεικόνιση αβαθών περιοχών Βύθισμα σκάφους Επιλογή βυθίσματος ασφαλείας (ισοβαθής ασφαλείας-safety contour)

42 Επιλογή Πυκνότητας Πληροφοριών (Συνήθης Απεικόνιση-Standard/ Default Display) 1. Όλες οι πληροφορίες της καταστάσεως «βασική απεικόνιση» 2. Ναυτιλιακές σημάνσεις φανών, σημαντήρων, φωτοσημαντήρων ναυαγίων, κτλ. 3. Όρια διαύλων 4. Όρια αλλαγής κλίμακας χάρτη 5. Αντικείμενα που εντοπίζονται από το radar 6. Απαγορευμένες περιοχές

43 Βασική Απεικόνιση (Βase Display) 1. Ακτογραμμή 2. Ισοβαθής ασφαλείας 3. Ενδείξεις μεμονωμένων υποθαλάσσιων κινδύνων με βάθη μικρότερα από την ισοβαθή ασφαλείας 4. Ενδείξεις μεμονωμένων επιφανειακών κινδύνων που βρίσκονται εντός των ορίων της ισοβαθής ασφαλείας 5. Συστήματα θαλάσσιας κυκλοφορίας 6. Ενδείξεις κλίμακας και αποστάσεων

44 Απεικόνιση Άλλων Πληροφοριών 1. Μεμονωμένα βάθη 2. Υποβρύχια καλώδια και αγωγοί 3. Περιγραφή μεμονωμένων κινδύνων 4. Διαδρομές πορθμείων 5. Προειδοποιητικές σημειώσεις που καταχωρούνται από το χρήστη 6. Ημερομηνία έκδοσης χάρτη 7. Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 8. Ενδείξεις μονάδων μετρήσεων βαθών και υψομέτρων

45

46 Ρύθμιση Οθόνης

47

48

49 Βασικές Διαδικασίες Προετοιμασίας Πλου με το ECDIS 1. Καταχώρηση στοιχείων σκάφους 2. Έλεγχος και συμπλήρωση της Βάσης Δεδομένων των ηλεκτρονικού χάρτη SENC

50 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Διόρθωση Ηλεκτρονικών Χαρτών στο ECDIS  Οι ENC που εκδίδονται από Εθνικές Υδρογραφικές Υπηρεσίες ΔΕΝ διατίθενται απευθείας στους χρήστες, αλλά μέσω Περιφερειακών Συντονιστικών Κέντρων Διαθέσεως Ηλεκτρονικών Χαρτών (PRIMAR, IC-ENC)  Διάθεση ENC σε κρυπτογραφημένη μορφή: S-63 του IHO  Χρονική ισχύ αδειών χρήστη: 1 έτος

51 Ενημέρωση ENC A) Αυτόματη Ενημέρωση  Οι διορθώσεις των ENC αποτελούν ειδικά ψηφιακά αρχεία με τυποποιημένη αρίθμηση της μορφής: CCPXXXXX. EEE Κύριο όνομα ίδιο με το βασικό αρχείο Αύξων αριθμός διορθώσεως

52 Ενημέρωση ENC Β) Ενημέρωση εξ’ Αποστάσεως  Με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακής δορυφορικής ζεύξης Γ) Χειρονακτική Διόρθωση  Δυνατότητα διορθώσεων με χειρονακτικό τρόπο, ανεξάρτητα από τη λήψη των επίσημων αναβαθμίσεων

53 Σχεδίαση Δρομολογίου Πλου  Η σχεδίαση του δρομολογίου πραγματοποιείται με τον καθορισμό διαδοχικών σημείων πλου (Way Points).

54 Στοιχεία Δρομολογίου της Βάσης Δεδομένων SENC 1. Οι συντεταγμένες (φ, λ) των σημείων πλου 2. Τα όρια ασφαλείας δρομολογίου πλου 3. Παράμετροι ασφαλείας 4. Αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών σημείων πλου 5. Συνολική απόσταση και διάρκεια του πλου

55 Έλεγχος και Ενημέρωση Σχεδιασθέντος Δρομολογίου 1. Βάθος ασφαλείας για πλου για πάνω από τα αβαθή 2. Ύψος ασφαλείας για πλου κάτω από γέφυρα 3. Απόσταση ασφαλείας από κρίσιμα για την ασφάλεια του πλου σημεία

56 Δυνατότητες του ECDIS στην Κατάσταση Παρακολούθηση Πλου 1. Απεικόνιση χάρτη δρομολογίου 2. Απεικόνιση θέσης και κίνησης του πλοίου 3. Απεικόνιση θέσης και κίνησης των παρακείμενων σκαφών 4. Απεικόνιση του χάρτη με διαφορετικούς προσανατολισμούς Εξακολουθούν να διατίθενται όλες οι δυνατότητες της κατάστασης Σχεδίασης Πλου, όπως: 1. Απεικόνιση με εντονότερο χρώμα της ισοβαθούς ασφαλείας 2. Απεικόνιση των βολισμάτων 3. Εμφάνιση των περιγραφικών χαρακτηριστικών 4. Απεικόνιση πληροφοριών από άλλα ηλεκτρονικά όργανα 5. Προειδοποιήσεις και σήματα κινδύνου

57

58 Πλεονεκτήματα Χρήσης ECDIS 1. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας του σχεδιασμού και παρακολούθησης πλου 2. Το στίγμα του πλοίου στους ENC δείχνει το σημείο που βρίσκετε το πλοίο εκείνη τη στιγμή 3. Αυτόματη διόρθωση ENC 4. Σύνδεση με άλλα συστήματα 5. Αυτόματο σύστημα συναγερμού 6. Απεικόνιση πλήρης εικόνας της κατάστασης του πλοίου

59 Εφεδρικό Σύστημα Ασφάλειας ECDIS 1. Ασφαλή και άμεση συνέχιση των διαδικασιών πλοηγήσεως σε περίπτωση αιφνίδιας βλάβης του κύριου ECDIS 2. Δυνατότητα ασφαλούς πλοηγήσεως για το υπολειπόμενο τμήμα του πλου

60 Όρια Αξιοπιστίας του ECDIS  Εσφαλμένη απεικόνιση του στίγματος λόγω κακής απόδοσης του συστήματος GPS  Συνεπώς απαιτείται : 1. Σωστή μεθοδολογία για τον υπολογισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων 2. Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων προσδιορισμού ακριβούς θέσης 3. Απαραίτητη εκπαίδευση χρηστών 4. Εμπειρία

61 Σύγχρονες Εξελίξεις  Οι Τρισδιάστατοι Ηλεκτρονικοί Χάρτες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε περιπτώσεις όπως: 1. Διελεύσεις σε περιορισμένα ύδατα 2. Εύκολος εντοπισμός αλιευμάτων από τα αλιευτικά σκάφη 3. Εντοπισμός ναυαγίων  Δύο τύποι χαρτών: 1. Ναυτικοί χάρτες επιφανείας 2. Χάρτες βυθού

62


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Αιγαίου & ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google