Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ανώτερη Λειτουργός ΙΔΕΠ Λάρνακα 26 Απριλίου 2016 Αξιοποίηση του Erasmus+ από Νέους, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στην ΕΕΚ και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ανώτερη Λειτουργός ΙΔΕΠ Λάρνακα 26 Απριλίου 2016 Αξιοποίηση του Erasmus+ από Νέους, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στην ΕΕΚ και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ανώτερη Λειτουργός ΙΔΕΠ Λάρνακα 26 Απριλίου 2016 Αξιοποίηση του Erasmus+ από Νέους, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στην ΕΕΚ και την ΕΕ 1

2  Erasmus Plus – Βασική Δράση 1 (KA1) – Μαθησιακή Κινητικότητα (ΕΕΚ - KA102 & EE – KA104)  Erasmus Plus – Βασική Δράση 2 (KA2) – Στρατηγικές Συμπράξεις (ΚΑ2 Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Δράσεις) Περιεχόμενα 2

3  Είναι το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ που καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και της Νεολαίας και του Αθλητισμού  Κυρίως επιχορηγεί τη μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού (Βασική Δράση 1) και τις συνεργασίες μεταξύ Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων/οργανισμών σε θέματα Εκπαίδευσης/Κατάρτισής (Βασική Δράση 2) Τι είναι το ERASMUS+ 3

4  Η οικονομική κρίση και το ψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων - επιχορήγηση των νέων για τοποθέτηση σε χώρους εργασίας για κατάρτιση  Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων που παρατηρείται στην Ευρώπη και η ανάγκη για δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας για πάταξη του φαινομένου - επιχορήγηση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών από διάφορους τομείς εκπαίδευσης/κατάρτισης/ εργασίας Σύγχρονες πραγματικότητες που σχετίζουν το ERASMUS+ με τον κόσμο των επιχειρήσεων 4

5 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Με 2 τρόπους: Να επιχορηγηθούν για αποστολή των εκπαιδευτών τους για περαιτέρω εκπαίδευση σε άλλη συμμετέχουσα χώρα (Εξερχόμενοι) Να δεχτούν εκπαιδευόμενους (φοιτητές/απόφοιτους) από άλλες χώρες για κατάρτιση/εργασία (Εισερχόμενοι)- “We Mean Business initiative” ή να προσφέρουν κατάρτιση παίρνοντας δίδακτρα, (για την εκπαίδευση ενηλίκων-EE) Πως μπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από τη Βασική Δράση 1 5

6 Κάθε οργανισμός/επιχείρηση που διαθέτει τμήμα εκπαίδευσης/ κατάρτισης, του προσωπικού του/της ή παρέχει εκπαίδευση/ κατάρτιση (εκπαιδευτικό κέντρο), μπορεί να επιχορηγηθεί για Μαθησιακή Κινητικότητα των εκπαιδευτών του/της Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Επιχορηγούνται έξοδα ταξιδίου και διαμονής, διατροφής για τους συμμετέχοντες και οργανωτικά έξοδα για τον οργανισμό (κόστος διαχείρισης ). Στην περίπτωση οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων, επιχορηγούνται επιπλέον δίδακτρα σεμιναρίων (αν υφίστανται) Κινητικότητα εξερχόμενων εκπαιδευτών (1) 6

7 Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 2 ημερών (εκτός των ημερών ταξιδίου) και 2 μηνών Η κινητικότητα (εξερχόμενοι) μπορεί να έχει τις πιο κάτω μορφές: Διδασκαλία /παροχή κατάρτισης (να διδάξουν ή να προσφέρουν κατάρτιση στο συνεργαζόμενο οργανισμό, άλλης χώρας) Κατάρτιση των εξερχόμενων εκπαιδευτών (να πάρουν κατάρτιση από το συνεργαζόμενο οργανισμό σε άλλη χώρα, όπως να τοποθετηθούν σε χώρο εργασίας για κατάρτιση, Job shadowing ή παρακολούθηση, ή να συμμετέχουν σε σεμινάρια (μόνο στην περίπτωση οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων) Κινητικότητα εξερχόμενων εκπαιδευτών (2) 7

8 Κάθε οργανισμός/εταιρεία /επιχείρηση μπορεί να δεχτεί κάποιο εκπαιδευόμενο από άλλη χώρα, για σκοπούς κατάρτισης του ή να προσφέρει κατάρτιση σε εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενους, με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού κέντρου (ΕΕΚ ή ΕΕ) Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι φοιτητές, σπουδαστές Επαγγελματικών Σχολών, απόφοιτοι (ΑΕ ή ΕΕΚ) κατά τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησης τους, ή εκπαιδευτές της ΕΕ Η διάρκεια τοποθέτησης είναι από 2 εβδομάδες μέχρι 12 μήνες Οι εκπαιδευόμενοι επιχορηγούνται από το πρόγραμμα χωρίς κόστος για τον οργανισμό υποδοχής. Στην ΕΕ, εάν ο οργανισμός υποδοχής είναι εκπαιδευτικό κέντρο, μπορεί να ζητήσει δίδακτρα Εισερχόμενοι για εκπαίδευση 8

9 Επιπλέον του ότι οι εκπαιδευόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αντιμισθία: Έρχονται από άλλες χώρες με διαφορετική κουλτούρα, γνώσεις και εμπειρίες (συνήθως πολύ καλοί φοιτητές με πολλές γνώσεις και δεξιότητες) Είναι νέοι άνθρωποι που εντάσσονται στο προσωπικό της εταιρείας με ενθουσιασμό για εργασία, φρέσκιες ιδέες, διάθεση για δημιουργικότητα Προσφέρουν ποικιλότροπα, με την προσωπικότητα τους, στην εταιρεία γενικά αλλά και το προσωπικό που δέχεται τις νέες ιδέες και τη διαφορετική κουλτούρα και γλώσσα Πλεονεκτήματα για την εταιρεία/οργανισμό υποδοχής εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ (1) 9

10 Η εταιρεία/οργανισμός ενισχύει το δίκτυο συνεργασίας του με την προσθήκη των ιδρυμάτων αποστολής των εκπαιδευομένων Δοκιμάζονται πιθανοί μελλοντικοί υπάλληλοι στην εταιρεία/οργανισμό Ενισχύεται το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας/οργανισμού Πλεονεκτήματα για την εταιρεία/οργανισμό υποδοχής εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ (2) 10

11  Για εισερχόμενη κινητικότητα εκπαιδευομένων: oι ενδιαφερόμενες εταιρείες/οργανισμοί/επιχειρήσεις, μπορούν να απευθύνονται στο ΙΔΕΠ για παροχή πληροφοριών, ώστε να περιλάβουν το προφίλ του οργανισμού τους καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητες του εκπαιδευόμενου που αναζητούν, σε ειδική πλατφόρμα “ErasmusIntern/EPALE”  Για εξερχόμενη κινητικότητα εκπαιδευτών: οι ενδιαφερόμενες εταιρείες/οργανισμοί /επιχειρήσεις, μπορούν να απευθύνονται στο ΙΔΕΠ για παροχή πληροφοριών για την εξεύρεση χώρων κατάρτισης, για τους εκπαιδευτές τους, μέσα από την πλατφόρμα “ErasmusIntern/EPALE” Συμμετοχή εταιρειών/οργανισμών 11

12 Συνολικός προϋπολογισμός ΙΔΕΠ: € 6.546.870  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΚΑ1): € 1.234.797 και (ΚΑ2): € 605,133  Εκπαίδευση Ενηλίκων(ΚΑ1): € 29.511 και (ΚΑ2): € 480.824 Προϋπολογισμός 2016 για την Κύπρο 12

13 Δυνατότητα συμμετοχής, ως συντονιστής ή εταίρος, στις ακόλουθες Δραστηριότητες που επιχορηγούνται από τη Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships) - αποκεντρωμένη Δραστηριότητα –αίτηση προς το ΙΔΕΠ Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) - κεντρική Δραστηριότητα – αίτηση προς τον Εκτελεστικό Φορέα της ΕΕ, EACEA Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances) – κεντρική Δραστηριότητα – αίτηση προς τον Εκτελεστικό Φορέα της ΕΕ, EACEA Συμμετοχή οργανισμών/επιχειρήσεων στη Βασική Δράση 2 13

14 Στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στην επιχειρηματικότητα κλπ. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 οργανισμών/ιδρυμάτων από 3 διαφορετικές χώρες Οι συμμετέχοντες οργανισμοί/ ιδρύματα είναι δυνατόν να προέρχονται από διάφορους τομείς εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ εργασίας, με ενδιαφέρον και ρόλο στο θέμα της Σύμπραξης Διάρκεια : 2-3 χρόνια – μέγιστη χρηματοδότηση, 150. 000 Ευρώ το χρόνο για όλη τη Σύμπραξη Στρατηγικές Συμπράξεις (Σ.Σ.) 14

15  Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος: μοναδιαίο κόστος ανά οργανισμό/ίδρυμα ανά μήνα (ο συντονιστικός οργανισμός δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους)  Κόστος συμμετοχής σε project meetings: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα  Κόστος για ανάπτυξη “intellectual outputs”: επιχορήγηση για το κόστος προσωπικού (μοναδιαίο ημερήσιο κόστος ανά βαθμίδα προσωπικού) Επιχορήγηση για Σ.Σ. (1) 15

16  Κόστος για διοργάνωση “multiplier events”: μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων (μόνο αν υπάρχουν “intellectual outputs”)  Κόστος συμμετοχής σε δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης: μοναδιαίο κόστος για ταξίδι με βάση την απόσταση και για διαμονή με βάση τη χώρα υποδοχής και τη διάρκεια Επιχορήγηση για Σ.Σ. (2) 16

17 Στόχοs: η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και εταιρειών και η συν-δημιουργία γνώσης που μπορεί να προκύψει, καθώς και η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας/εκπαίδευσης και μάθησης Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 οργανισμών/ ιδρυμάτων από 3 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και 2 επιχειρήσεων Διάρκεια: 2 ή 3 χρόνια Μέγιστη Επιχορήγηση: 700.000 – 1.000.000 Ευρώ Knowledge Alliances - HE 17

18 Στόχοι: Εκτίμηση των αναγκών για απαιτούμενες δεξιότητες Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης Προσέγγιση της επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας Επίτευξη συστημικής επίδρασης στην ΕΕΚ Δραστηριότητες: Προσδιορισμός προτύπων ικανότητας και χασμάτων (gaps) όσον αφορά επαγγελματικές δεξιότητες Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση νέων αναλυτικών προγραμμάτων ΕΕΚ Sector Skill Alliances - VET (1) 18

19 Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 12 χωρών του προγράμματος και 2 βασικών εταίρων (Βασικοί εταίροι: Εθνικοί ή Ευρωπαϊκοί κεντρικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν χώρες/επαγγελματικούς οργανισμούς, εθνικοί επαγγελματικοί σύνδεσμοι, κοινωνικοί εταίροι) Διάρκεια: 2 ή 3 χρόνια Μέγιστη επιχορήγηση: 700.000-1.000.000 Ευρώ Sector Skill Alliances - VET (2) 19

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΕΠ Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2 1090 Λευκωσία Τηλ.: 22 448888 Φαξ: 22 678787 Website: www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy Email: info@llp.org.cyinfo@llp.org.cy 20

21 Προγράμματα Εκπαίδευσης και κατάρτισης για φοιτητές, μαθητές και απόφοιτους Φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (εντός και εκτός ΕU) Πρόσφατα απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εντός ΕU) Μαθητές/φοιτητές στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) Πρόσφατα απόφοιτοι μαθητές/φοιτητές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ΕΕΚ Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master/PhD Πρόσφατα απόφοιτοι φοιτητές επιπέδου Master/PhD Υποβάλλεται αίτηση για κινητικότητα στο εξωτερικό για εκπαίδευση/κατάρτιση, από τα Ιδρύματα/σχολεία τους 21

22 Ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών (1) Opportunities for post graduates Για προγράμματα επιπέδου Master (EMJMD): http://www.erasmusplus.cy/default.aspx?NewsID=4545&t=186 or http://www.erasmusplus.cy/Koina-Programmata-Metaptixiakon- Spoudon or the EC website: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd- catalogue_en 22

23 Ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών (2) Opportunities for post graduates Επίσης για Master Loan Guarantees, our website: http://www.erasmusplus.cy/Eggihseis-Daneion-gia- Metaptixiakous-Foitites or the EC website: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher- education/masters-loans_en.htm 23


Κατέβασμα ppt "Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ανώτερη Λειτουργός ΙΔΕΠ Λάρνακα 26 Απριλίου 2016 Αξιοποίηση του Erasmus+ από Νέους, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις στην ΕΕΚ και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google