Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Παρουσίαση, Δημήτρης Λαμπρούλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Παρουσίαση, Δημήτρης Λαμπρούλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Παρουσίαση, Δημήτρης Λαμπρούλης.

2 Εισαγωγή στη Διαχείριση της Τεχνολογικής Καινοτομίας. Η διαχείριση της καινοτομίας είναι μια διαδικασία με ιδιαίτερη αλληλεπίδραση. Είναι αποτέλεσμα μια συνεχόμενης μεταφοράς γνώσης μεταξύ διαφόρων σημείων- οντοτήτων όπου η συμμετοχή του κάθε μέλους της ομάδας μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Η πρόκληση είναι όχι μόνο της δημιουργίας καινοτομίας, αλλά της κατάλληλης διαχείρισης της για την δημιουργία κέρδους στην εταιρεία. Ο ρόλος της διαχείρισης της καινοτομίας στην απόδοση μιας επιχείρησης είναι σαφής, η διαδικασία της διαχείρισης της πρέπει να μοντελοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της υγιούς λειτουργίας της επιχείρησης.

3 Εισαγωγή στη Διαχείριση της Τεχνολογικής Καινοτομίας. Σύμφωνα με τον Roberts (1987) η διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας είναι η οργάνωση και ο προσανατολισμός των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων με αποδοτικό τρόπο προς την κατεύθυνση Της απόκτησης εξελιγμένης γνώσης. Της γέννησης τεχνικών ιδεών που στοχεύουν σε καινούργια ή βελτιωμένα προιόντα διαδικασίες και υπηρεσίες. Της ανάπτυξης εφαρμόσιμων προιόντων. Της μεταφοράς ιδεών αυτών στην παραγωγή, διανομή, και τη χρήση.

4 Αυξάνοντας την δυνατότητα μιας καινοτομίας. Η καινοτομία σχετίζεται με ποικίλους τομείς όπως, η δημιουργία νέων ιδεών και εννοιών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η βιομηχανική ανάπτυξη, η Ε&Α, ο επανασχεδιασμός της διαδικασίας της επιχείρησης, το μάρκετινγκ κλπ. Μια διαδικασία μπορεί να οριστεί ως μια λογική ακολουθία που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που προσθέτουν την αξία για τους πελάτες, και που διεξάγονται με στόχο την επιτυχία ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Η διαδικασία καινοτομίας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται και με τη δημιουργία των νέων προϊόντων (που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν νέα προϊόντα) και με τη δυνατότητα να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά με σκοπό την αύξηση της αξίας των προϊόντων (ξανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες της επιχείρησης).

5 Εστίαση αγοράς στις καινοτομίες. Η διαδικασία της καινοτομίας πρέπει να καθοδηγηθεί από μαι καλά καθορισμένη αγορά και να βασίζεται όχι μόνο στην εισαγωγή στην αγορά, η οποία αποτελείται από τον προσδιορισμό των ευκαιριών και των μη ικανοποιηθέντων αναγκών, αλλά και από την παραγωγή αγοράς, δηλ την ικανοποίηση των πελατών με το νέο προιόν ή την υπηρεσία. Η διαδικασία της καινοτομίας πρέπει να καθοδηγείται από τη σαφώς καθορισμένη εστίαση της αγοράς και περιλαμβάνει 4 βασικές δραστηριότητες.

6 Εστίαση αγοράς στις καινοτομίες. Προσδιορισμό των νέων ιδεών των προϊόντων και των υπηρεσιών. Πρόβλεψη των αναγκών των πελατών με την ανάλυση των τάσεων της αγοράς και την ανάλυση των επιτυχιών των ανταγωνιστών. Ενθάρρυνση των νέων ιδεών και της δημιουργικότητας μεταξύ του προσωπικού. Καθορισμός των μηχανισμών και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των ιδεών που αναπτύσσονται. Προγραμματισμός της δημιουργίας των νέων ιδεών.

7 Επανασχεδιασμός των διαδικασιών παραγωγής. Επανασχεδιασμός των διαδικασιών παραγωγής έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία ή παραγωγικότητα μαζί με υψηλότερη ποιότητα και μειωμένες δαπάνες παραγωγής. Αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής για να επιτραπούν αλλαγές στα προϊόντα. Αξιολόγηση της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών και διαχείριση οργανωτικών εργαλείων σε διαδικασίες παραγωγής για να αυξηθεί η αξία των προϊόντων.

8 Διαχείριση της γνώσης. Η καινοτομία σαν αποτέλεσμα της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας. Ο τρόπος και οι διαδικασίες που οι επιχειρήσεις αποφασίζουν σχετικά με το ποίες τεχνολογίες να αναπτυχθούν στο εσωτερικό (τρέχουσα κατάρτιση, δημιουργία ενός τμήματος Ε&Α, κλπ). Μέχρι ποιο σημείο οι επιχειρήσεις προμηθεύονται ή διαθέτουν την τεχνολογία σε εξωτερικά κέντρα, όπως συμβαίνει με την υπεργολαβία των προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης Ε&Α, σε άλλες επιχειρήσεις, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

9 Τι είναι γνώση. Γνώση είναι οργανωμένες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίλυση των προβλημάτων (Carayannis, 1999). Η γνώση είναι πληροφορίες που έχουν οργανωθεί και αναλυθεί με στόχο να γίνουν κατανοητές και να μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων ή τη λήψη αποφάσεων (Turban, 1992). Η γνώση περιλαμβάνει τους άμεσους και έμμεσους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αντικείμενα (μονάδες), λειτουργίες και σχέσεις σε συνδυασμό με ειδικές και γενικές διαδικασίες εφευρετικήςής και συλλογιστικής που συμμετέχουν στο πρότυπο που διαπλάθεται ( Sowa, 1999). H γνώση απαρτίζεται από αλήθειες και πεποιθήσεις, εκτιμήσεις και έννοιες, κρίσεις και προσδοκίες, μεθοδολογίες και τεχνογνωσία (Wiig, 1993). Η γνώση είναι το σύνολο των αντιλήψεων, των εμπειριών και των διαδικασιών που θεωρούνται ορθές και αληθείς και οι οποίες κατ' επέκταση κατευθύνουν τη σκέψη, τη συμπεριφορά και την επικοινωνία των ανθρώπων (van der Spek and Spijkervet, 1997) H γνώση είναι η ορθολογική σκέψη πάνω σε πληροφορίες προκειμένου να δοθεί μια κατεύθυνση στη διεξαγωγή των έργων, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων με στόχο την απόδοση, τη μάθηση και τη διδασκαλία (Beckman, 1997) H οργανωσιακή γνώση είναι οι επεξεργασμένες πληροφορίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα και τις διαδικασίες που διευκολύνουν τη δράση. Πρόκειται επίσης, για γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω των συστημάτων, των διαδικασιών, των προϊόντων, των κανονισμών και του περιβάλλοντος του οργανισμού (Myers, 1996)

10 Τι είναι γνώση. Nonaka and Takeuchi (1995) διαίρεσαν την προσβασιμότητα στη γνώση δύο κατηγορίες, δηλαδή την έμφυτη και σαφή. Κατά τον Beckman (1997) υπάρχουν τα εξής τρία στάδια προσβασιμότητας Άρρητη (tacit) (το ανθρώπινο μυαλό, οργανισμός)- δυνατότητα έμμεσης πρόσβασης, πάντοτε με δυσκολία, μέσω της εκμαίευση γνώσεων και της παρατήρησης της συμπεριφοράς. Υπονοούμενη (implicit) (ανθρώπινο μυαλό, οργανισμός)- δυνατότητα πρόσβασης μέσω αναζήτησης και συζήτησης, ωστόσο, η ανεπίσημη γνώση θα πρέπει πρώτα να εντοπιστεί και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί. Σαφής (explicit) (έγγραφα, ηλεκτρονικός υπολογιστής)- άμεση πρόσβαση, τεκμηρίωση μέσα από επίσημες πηγές γνώσης οι οποίες συχνά είναι πολύ καλά οργανωμένες.

11 Ανάπτυξη προϊόντων. Πως οι επιχειρήσεις οδηγούνται από μια ιδέα στην εισαγωγή ενός νέου προϊόντος η υπηρεσίας στην αγορά. Αυτή η διαδικασία απαιτεί μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και των προδιαγραφών ενός προϊόντος, όπως και περιγραφή μερών και συστημάτων που αυτό περιέχει και πρέπει να ληφθούν υπόψη στην διαδικασία παραγωγής και διανομής καθώς και στις υπηρεσίες μεταπώλησης του προϊόντος. Πως οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν ένα νέο προϊόν σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο. Πως οι επιχειρήσεις συντονίζουν το εσωτερικό προσωπικό και τις εξωτερικές ομάδες? Τι είδους μεθόδους διαχείρισης θα εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις?

12 Τι είναι διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας. Πετυχημένη διαχείριση καινοτομίας τεχνολογικής καινοτομίας υπάρχει όταν ένα ευρύ φάσμα των καινοτόμων στοιχείων και δραστηριοτήτων ενός οργανισμού διαχειρίζεται σωστά και συνδυάζεται αποτελεσματικά με μια στρατηγική καινοτομίας. Η διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας καλύπτει όλα εκείνα τα στοιχεία των εταιρειών όπου η ανάπτυξη και η χρήση της τεχνολογικής καινοτομίας βελτιώνουν την ικανότητα να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Η διαχείριση τεχνολογική καινοτομίας περιλαμβάνει στοιχεία όπως η έρευνα και ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η τεχνολογική καινοτομία παίζει έναν πρωταρχικό ρόλο στην παροχή συγκριτικών και απόλυτων πλεονεκτημάτων.

13 Τι είναι διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να εμφανίζεται σε πολλούς και απροσδόκητους παράγοντες. Η τεχνολογική καινοτομία είναι κάτι πολύ περισσότερο από την επιτυχή εφαρμογή των ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Πολλές αξιέπαινες ευρεσιτεχνίες που προσφέρονται από τους εφευρέτες τους στο κοινό δεν έχουν βγει στην αγορά εργασίας, κυρίως, επειδή “ότι είναι καθενός επιχείρηση δεν είναι κανενός επιχείρηση”( Cottrell, 1912)

14 Τι είναι διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η τεχνολογική καινοτομία είναι συχνότερα ένα αποτέλεσμα εισαγωγών από ποικίλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, συνεργασίας πελατών και προμηθευτών, διαφόρων μορφών ομάδων και δικτύων και επίσημων τεχνολογικών συνεργασιών. Η διαχείριση τεχνολογικής καινοτομίας περιλαμβάνει συμμαχίες, τεχνολογικές συνεργασίες και δίκτυα. Η διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας συνεπάγεται τη διαχείριση της καινοτομίας προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή περιλαμβάνει παράγοντες αποδοτικότητας, που ενθαρρύνονται μέσα από διάφορα συστήματα διοίκησης. Η διαχείριση περιλαμβάνει δραστηριότητες σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός συνεπάγεται την επιλογή κομψών και αποδοτικών επιλογών έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις. Ο τελικός στόχος της Διαχείρισης της Τεχνολογικής Καινοτομίας είναι η διαδικασία της εμπορευματοποίησης- που σημαίνει έσοδα από επενδύσεις στην καινοτομία. Η ιδιοποίηση της αξίας από τις επενδύσεις των εταιρειών σε τεχνολογική καινοτομία περιλαμβάνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησιακής, χορήγηση αδειών, δημιουργία τεχνικών προτύπων, ταχύτητα, μυστικότητα και ιδιοκτησία συμπληρωματικών προτερημάτων.

15 Τι είναι διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η καινοτομία στην μεταποιητική βιομηχανία και τις υπηρεσίες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό γιατί το όριο μεταξύ των υπηρεσιών και της μεταποιητικής βιομηχανίας είναι ολοένα και πιο ασαφές (Quinn, 1992; Miles, 2000; Davies and Hobday, 2005). Μπορεί η ΙΒΜ να θεωρηθεί μεταποιητική εταιρεία όταν η στρατηγική της είναι να εφοδιάζει τον πελάτη με λύσεις παρά με προϊόντα. Τα εργοστάσια λογισμικού που χρησιμοποιούν ιδιαίτερα αυτοματοποιημένα εργαλεία γραψίματος, κατασκευάζουν προϊόντα? Η αξία των μεταποιητικών προϊόντων βρίσκεται συχνά σε άυλες ιδιότητες όπως η ταχεία παράδοση, η ευκολία της χρήσης, η μάρκα και η αξιοπιστία, οι οποίες, εάν δεν ήταν ενσωματωμένες στα προϊόντα, θα θεωρούνταν ως υπηρεσίες (Lester, 1998).

16 Τι είναι διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας. Ένα παράδειγμα είναι το πακέτο υπηρεσιών Ericsson and Nokia για τα προϊόντα τους. Δεδομένου ότι οι εταιρείες υπηρεσιών δημιουργούν ικανότητες βασισμένες στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, για να αυξήσουν την διαφοροποίηση των προϊόντων τους, να μειώσουν τις δαπάνες ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών και να προστατεύσουν την ιδιόκτητη τεχνολογία τους- ασχολούνται με πολλά ζητήματα ανάλογα με αυτά των μεταποιημένων εταιρειών. Η διαχείριση της τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ) και των συστημάτων πληροφοριών ενσωματώνεται μέσα σε αυτές τις περιοχές και δεν συμπεριλαμβάνεται ως ευδιάκριτη περιοχή της Διαχείρισης της Τεχνολογικής Καινοτομίας.

17 Μια εταιρική προοπτική. Η διαχείριση της τεχνολογικής Καινοτομίας είναι σημαντική για την αύξηση, την αποδοτικότητα, και την επιβίωση των εταιρειών. Οι φαρμακευτικές εταιρείες GSK, Pfizer, Merck, στηρίζονται στην έρευνα για να δημιουργήσουν ιδιαίτερα κερδοφόρα φάρμακα για τη θεραπεία του έλκους ή την παραγωγή ανασταλτικών παραγόντων του AIDS. Η Sony στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, η Samsung στους ημιαγωγούς DRAM, BMW στα αυτοκίνητα, HSBC με τις online οικονομικές υπηρεσίες της και η Google με τις μηχανές αναζήτησης της, εξαρτώνται από νέα προϊόντα και υπηρεσίες για να παρέχουν τα μέσα με τα οποία ανταγωνίζονται και αυτές οι καινοτομίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις τους. Η τόλμη όσον αφορά τις διαδικασίες δίνει στην Toyota την δυνατότητα να παράγουν καλύτερα και φθηνότερα αυτοκίνητα από τους ανταγωνιστές τους και επιτρέπει στις εταιρείες ηλεκτρονικών, όπως η Acer στην Ταϊβάν να παράγουν αποτελεσματικά για σημαντικούς πελάτες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, και την Ιαπωνία. Η επιτυχία των υπεραγορών όπως η Wal-Mart και Tesco εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαίτερες καινοτόμες διαδικασίες τους.

18 Μια εταιρική προοπτική. Οι επιχειρήσεις συχνά αποτυγχάνουν να αποκτήσουν αξία από τις τεχνολογικές καινοτομίες τους. Η Ampex απέτυχε να δεί την πραγματική αγορά για τις εξελίξεις της στα βίντεο εγγραφή. Το βιντεοσύστημα Betamax of Sony ήταν τεχνικά καλύτερο από τον ανταγωνιστικό σύστημα VHS of Matsushita αλλά έχασε τον ανταγωνισμό για την καταναλωτική αγορά. Ο Η/Υ της IBM ήταν από πολλές απόψεις κατώτερος από άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά γνώρισε τεράστια επιτυχία. Οι ηγέτες μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από την πρόβλεψη της σημασία της χρήσης συστημάτων Unix and Microsoft NT. H Ιταλική εταιρεία ιματισμού Benetton και η ισπανική Zara έχουν φανεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην ενσωμάτωση καινοτομίας στα προϊόντα, διαδικασίες, μάρκετινγκ και πωλήσεις τους, πράγμα που τους επιτρέπει να πετύχουν τους ανταγωνιστικούς στόχους τους που είναι η γρήγορη παράδοση προϊόντων μόδας, που αλλάζει διαρκώς στην αγορά. Μπορούν να παραδώσουν “γρήγορη μόδα”, εξασφαλίζοντας ότι αυτό που φορούσε η Madonna στην συναυλία το Σάββατο θα είναι στα καταστήματα την επόμενη Τετάρτη.

19 Δεν μπορούμε να καινοτομήσουμε. Γιατί μερικές επιχειρήσεις αρνούνται να καινοτομήσουν. Εδώ είναι εφτά πιο συνηθισμένες δικαιολογίες. “Πρέπει να προστατεύσουμε το κεφάλαιο κίνησης με κάθε κόστος ή να πεθάνουμε”. Αυτό έκανε και η ΙΒΜ με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας και για αυτό έχασε το πλοίο των Η/Υ” “Η βιομηχανία μας είναι ώριμη”. Αυτό πίστευαν οι εταιρείες παπουτσιών- μέχρι να έρθουν οι εταιρίες Nike and Reebok. “Είμαστε μέσα σε μια κοινότυπη επιχείρηση”. Οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι τα λάστιχα είχαν γίνει κοινότυπα. Μετά η Goodyear ανακάλυψε τα Aqutread. “Μόνο αυτοί που βρίσκονται σε ανώτερα κλιμάκια μέσα σε μικρές επιχειρήσεις μπορούν να πρωτοτυπήσουν”. Οι μισθωτοί υπάλληλοι της 3Μ έχουν δημιουργήσει 60.000 καινούργια προιόντα-αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται να είσαι αφεντικό για να εφευρίσκεις. “Κανένας από τους ανθρώπους μας δεν γεννήθηκε νεωτεριστής”. Ο νεωτερισμός είναι λειτουργία του συστήματος διαχείρησης μιας επιχείρησης, όχι τα ειδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε υπαλλήλου. “Η δημιουργία καινούργιων προϊόντων είναι διακινδυνευμένη”. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις παίρνουν ώντος ρίσκα, αλλά με προσοχή” “Δεν έχουμε τις πηγές για να καινοτομήσουμε”. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τις πηγές τους σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες.

20 Τι αναζητάει ο επιχειρηματίας. Απρόσμενες επιτυχίες. Κάποιες επιχειρήσεις πετυχαίνουν πέρα και πάνω από τα πιο τρελά τους όνειρα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να βρούν αναπάντεχες επιτυχίες σαν “παράκαμψη” και χάνουν τις μελλοντικές ευκαιρίες. Steve Jobs and Steve Wozniak πέτυχαν σπουδαίο κέρδος. Αλλά το ίδιο έκανε και ο Bill Gates της Microsoft o οποίος συνειδητοποίησε ότι η επιτυχία των προσωπικών υπολογιστών δημιούργησε μια σημαντική ευκαιρία για το software καθώς και για ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης. Όλες οι αποτυχίες είναι απρόσμενες. Κανένας δεν θέλει να αποτύχει. Αλλά αυτές οι αποτυχίες δίνουν μάθηματα, από τα οποία αν διδαχθεί κάποιος μπορεί να οδηγηθεί σε νέες ευκαιρίες. H Ford με την αποτυχία της από το Edsel συνειδητοποίησε ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονταν λιγότερο για την μεταφορά και περισσότερο για τον τρόπο ζωής που αυτό υποδήλωνε. Απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες. Είτε θετικοί όπως η παρουσίαση των Η/Υ είτε η απερίσκεπτη αεροπειρατία των ινδικών Αερογραμμών το 1999, δημιουργούν ευκαιρίες για αυτούς που έχουν φαντασία. Η ΙΒΜ αντέδρασε γρήγορα και έγινε σύντομα η κυρίαρχη βιομηχανία στην περιοχή των καινούργιων προϊόντων. Παρόμοια, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την τεχνολογία να δημιουργήσουν ανιχνευτικό μηχανισμό μετάλλων “εκμεταλλεύτηκαν” τις νέες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τις αεροπειρατείες.

21 Τι αναζητάει ο επιχειρηματίας. Διαδικαστικές αδυναμίες. Αναρωτιέται ο επιχειρηματίας ποίοι περιορισμοί, και αδύναμοι συνδετικοί κρίκοι υπάρχουν στις διαδικασίες μας και ποίοι στους ανταγωνιστές μας. Η DHL and UPL εκμεταλλεύτηκαν οτι το ταχυδρομείο δεν μπορεί να εγγυηθεί παράδοση δεμάτων την επόμενη μέρα. Αλλαγές δομής της βιομηχανίας/αγοράς. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν κλασικές πηγές του προϊόντος και της εξελιγμένης αγοράς. Οι ανωμαλίες της μεταφορικής βιομηχανίας, για παράδειγμα, δημιούργησαν ευκαιρίες για τους καινοτόμους, όπως η ΠΡΟΟΔΟς logistics Services, Capocci Logistics Services.

22 Τι αναζητάει ο επιχειρηματίας. Εντυπωσιακή ανάπτυξη. Αν κάτι πουλάει σαν τα ζεστά κέικ, μπορεί κάποιος να σκεφτεί να ασχοληθεί με την επιχείρηση ζεστών κέικ- αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης πολλών παραγωγών αυτού του είδους. Αλλαγή απόψεων. Η άποψη των πελατών για τα προϊόντα της επιχείρησης μπορεί να αλλάξει ή να την αλλάξει η επιχείρηση από μόνη της. Ακόμα και αν το προϊόν είναι το ίδιο, αυτή η αλλαγή των συνειδήσεων μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. – Η Black and Decker είχε την φήμη των εργαλείων “κάντο μόνο σου”. Τα ίδια εργαλεία λανσαρίστηκαν κάτω από διαφορετική επωνυμία επιτρέποντας στη Black and Decker να εισχωρήσει στην επαγγελματική αγορά. Νέα γνώση. – Οι εφευρέσεις και οι ανακαλύψεις οδηγούν σε καινούργιες ευκαιρίες για τα προϊόντα ή τις αγορές. Αλλά αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι πάντα προφανείς. – Μια αμερικανική εταιρεία ανακάλυψε το video για τους επαγγελματίες των video. Αλλά ήταν οι Ιάπωνες οι οποίοι συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες του με τους καταναλωτές.


Κατέβασμα ppt "Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Παρουσίαση, Δημήτρης Λαμπρούλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google