Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) Υ ΠΟ Ε ΚΠΟΝΗΣΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ Σ ΧΕΔΙΟ Π ΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟ – ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ «ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟ – ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ»

2 Περιεχόμενα Σύνοψη Παρουσίασης 1.Διαχειριστικό Σχέδιο – Σκοπός, Περιεχόμενο 2.Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας 3.Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς 4.Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες 5.Στόχοι Διατήρησης 6.Μέτρα Διαχείρισης

3 1. Διαχειριστικό Σχέδιο: Σκοπός, Περιεχόμενο Σκοπός: Διαχείριση Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) μέσω μέτρων βάσει τον οποίων θα επιτευχθεί η διατήρηση των ειδών πτηνοπανίδας και των οικοτόπων τους στην περιοχή. Μεθοδολογία Εκπόνησης Δ.Σχ. Συλλογή Δεδομένων από Αρμόδιες Υπηρεσίες Επισκέψεις Πεδίου Αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων στοιχείων

4 1. Διαχειριστικό Σχέδιο: Σκοπός, Περιεχόμενο 1.Εισαγωγή – περιγραφή της περιοχής. 2.Κύρια είδη και βιότοποι που χρήζουν σημασίας - ανάλυση των οικολογικών τους απαιτήσεων. 3.Είδη Χαρακτηρισμού και Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (Favorable Reference Values-FRVs) για να σχηματιστούν έτσι και οι Στόχοι Διατήρησης της περιοχής. Με βάση του Στόχους Διατήρησης περιγράφονται τα μέτρα διαχείρισης που πρέπει να παρθούν. 4.Ανάλυση απειλών – κινδύνων. 5.Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης (τόσο για τα είδη, όσο και για τον αναγκαίο για τη διατήρηση τους βιότοπο). 6.Μέτρα/δράσεις Διαχείρισης προς επίτευξη των Στόχων της Οδηγίας. 7.Δράσεις ενημέρωσης/διαβούλευσης των εμπλεκομένων. 8.Παραρτήματα

5 Τα πουλιά για τα οποία χρειάζεται να γίνει διαχείριση είναι τα ακόλουθα φωλεάζοντα είδη: Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis desmarestii Ζάνος Falco peregrinus Μαυρομμάτης Falco eleonorae και τα δύο ενδύθηκα είδη της Κύπρο, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

6 Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis desmarestii Θαλασσοπούλι το οποίο ανήκει στην οικογένεια των Κορμοράνων (Phalacrocoracidae) και αναπαράγεται σε μικρούς αριθμούς στη Κύπρο Είναι αρκετά μεγάλο πουλί (68-78 εκ.) με μακρύ λαιμό και τρέφεται με φαριά, τα οποία κυνηγούν βουτώντας στη θάλλασσα Aποκλειστικά θαλασσόβιο ενώ αναπαράγεται σε ‘χαλαρές’ αποικίες σε βράχια στις ακτές. Η φωλιά του είναι σωρός από φυτικά υλικά, συνήθως σε μικρή σπηλιά Η ΖΕΠ «Ακρωτήριο Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού» είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο, και φιλοξενεί 5 ζευγάρια. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

7 Ζάνος Falco peregrinus Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ (Παράρτημα 1 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) που φωλιάζει στην Κύπρο Η ΖΕΠ «Ακρωτήριο Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού» είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο, με 2 ζευγάρια Φωλιάζει σε γκρεμούς και τρέφεται κυρίως με πουλιά όπως περιστέρια 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

8 Μαυρομμάτης Falco eleonorae Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ (Παράρτημα 1 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) που φωλιάζει στην Κύπρο Η ΖΕΠ «Ακρωτήριο Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού» είναι μια από τις 2 σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο, με 45-75 ζευγάρια Φωλιάζει στην Μεσόγειο μόνο, ενώ περνά το χειμώνα στη ΝΑ Αφρική και Μαδαγασκάρη. Φτάνει στη Κύπρο το Απρίλιο και μένη μέχρι των Οκτώβριο, ενώ γεννά τα αυγά του πολύ αργά, το Ιούλιο-Αύγουστο. Φωλιάζει σε γκρεμούς και τρέφεται κυρίως με πουλιά και έντομα 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

9 Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που είναι ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στην Κύπρο. Η ΖΕΠ «Ακρωτήριο Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού» είναι καλή περιοχή για το είδος Γύρο στα 50 ζευγάρια φωλιάζουν, σε τρύπες σε δένδρα ή ξερολιθιές. Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

10 Τρυπομάζης Sylvia melanothorax Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που είναι ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στην Κύπρο. Η ΖΕΠ «Ακρωτήριο Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού» είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο Γύρο στα 250 ζευγάρια φωλιάζουν, σε θάμνους. Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

11 Άλλα είδη στη περιοχή «Ακρωτήριο Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού» Συνολικά στη ΖΕΠ έχουν καταγραφεί 102 είδη πτηνών 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

12 Καθορισμός ΕΤΑ για είδη χαρακτηρισμού Στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favourable Conservation Status, FCS). Για να μπορεί να γίνει αυτό για τα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών ΖΕΠ, πρέπει να εξακριβωθεί το πληθυσμιακό επίπεδο του είδους που να ανταποκρίνεται σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης. Το επίπεδο αυτό είναι η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) ή Favourable Reference Value (FRV), και καθορίζεται πρώτα σε επίπεδο Κύπρου και μετά για κάθε σχετική περιοχή ΖΕΠ. 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

13 Μεθοδολογία για ΕΤΑ Τα εργαλεία στη διάθεση μας για καθορισμό των ΕΤΑ είναι: 1.Μέθοδος βιοτόπου (Habitat method) για υπολογισμό μέγιστου αναπαραγωγικού πληθυσμού (ποια πυκνότητα μπορεί να υποστηρίξει ο διαθέσιμος βιότοπος?) 2.Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA) για υπολογισμό του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού (βάση βιολογικών δεδομένων του είδους) 3.Γνώμη ειδικών: για καθορισμό μιας εφικτής ΕΤΑ με γνώμονα το τι μπορεί να επιτευχθεί από άποψη διαχείρισης 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

14 Καθορισμός ΕΤΑ για είδη χαρακτηρισμού

15 + Ουσιαστικά, για τον καθορισμό των ΕΤΑ αρχικά υπολογίστηκε η μέγιστη τιμή πληθυσμού σε μια περιοχή με τη μέθοδο βιοτόπου και η ελάχιστη τιμή βιώσιμου πληθυσμού με τη μέθοδο ανάλυσης βιωσιμότητας πληθυσμού, εφόσον αυτό ήταν εφικτό (ή εναλλακτικά τον κανόνα ελάχιστου πληθυσμού). + Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκε η γνώμη των ειδικών για να καθοριστεί η ΕΤΑ κάπου μεταξύ των δύο προαναφερθέντων τιμών σε μια τιμή που είναι και βιώσιμη και επιστημονικά λογική… 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς Μεθοδολογία για ΕΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) Σε επίπεδο Κύπρου (αριθμός ζευγαριών) ΖΕΠ «Ακρωτήριο Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού» (αριθμός ζευγαριών) Phalacrocorax aristotelis desmarestii 505 Falco peregrinus 902 Falco eleonorae 16080 Oenanthe cypriaca 80,00050 Sylvia melanothorax 75,000250

16 Η βιοποικιλότητα [=φύση] είναι η ασφάλεια ζωής μας, καθώς μας παρέχει τρόφιμα, γλυκό νερό και καθαρό αέρα, καταφύγιο και φαρμακευτικές ουσίες, μετριάζει τις φυσικές καταστροφές, τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες και συμβάλλει στη ρύθμιση του κλίματος. Η βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης το φυσικό μας κεφάλαιο, καθώς παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες στις οποίες στηρίζεται η οικονομία μας. Η υποβάθμιση και η απώλεια βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών αυτών: χάνουμε είδη και ενδιαιτήματα, στερούμαστε τον πλούτο και την απασχόληση που προκύπτουν από τη φύση και διακινδυνεύουμε την ίδια την ευημερία μας. Οι τρέχοντες ρυθμοί εξαφάνισης ειδών δεν έχουν προηγούμενο. Εξαιτίας κυρίως των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ο ρυθμός απώλειας ειδών είναι σήμερα εκατονταπλάσιος έως χιλιαπλάσιος του φυσικού… Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα…

17 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

18

19 Όνομα ΠΖ Κωδικός Πολεοδομικής Ζώνη ΣΥΝΟΛΟ (%) Οικιστική H6 0,1 Προστασίας Ζ3 99,8 Ζ3-ΠΤ Ζ4-ΠΦ ΓεωργικήΓ30,1

20

21 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Κτηνοτροφική δραστηριότητα -Περιμετρικά της ΖΕΠ υπάρχει σημαντικός αριθμός κτηνοτροφικών υποστατικών (7) με σημαντικό αριθμό ζώων. -Υπάρχει σημαντική πίεση στους οικότοπους λόγω εντατικής /ανεξέλεγκτης βόσκησης (υπερβόσκηση) σε κάποια σημεία της ΖΕΠ. -Η ήπια βόσκηση συντηρεί τις φρυγανικές κοινότητες και μπορεί να είναι αρκετά επωφελής για την πτηνοπανίδα. -Η έντονη βόσκηση (και η επακόλουθη διαχείριση με καύση), υποβαθμίζει τη χλωριδική σύνθεση των κοινοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των συστάδων φυσικής βλάστησης, οι οποίες είναι σημαντικές για την ορνιθοπανίδα. Αυξημένη επισκεψιμότητα -Έντονη παρουσία επισκεπτών στο δυτικό κυρίως όριο της περιοχής. -Όμως, η ελεγχόμενη διακίνηση των επισκεπτών εντός της ΖΕΠ καθώς η εποχικότητα επισκέψεων περιορίζει την όχληση που προκύπτει για τα είδη.

22 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Οικιστική και τουριστική ανάπτυξη στα όρια της περιοχής -Οι έντονοι ρυθμοί οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης που παρουσίασε η περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση των οικιστικών ζωνών εκτός του πυρήνα της κοινότητας Πισσουρίου. -Οι οικιστικές ζώνες συνορεύουν με το όριο της ΖΕΠ (ορισμένες εφάπτονται) με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ανάπτυξη σε αυτές, να επηρεάζει σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, άμεσα ή έμμεσα, την προστατευόμενη περιοχή -Σε τέτοια περίπτωση αυξάνεται η όχληση λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ανθρώπινης παρουσίας. -Η ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων απαιτεί συνοδές υπηρεσίες π.χ. οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να κατακερματίζεται και να υποβαθμίζεται ο περιβάλλοντας βιότοπος. Διέλευση σκαφών κοντα στους γκρεμούς Σημαντική πηγή όχλησης η διέλευση ή προσέγγιση σκαφών στους γκρεμούς και τις παραλίες της περιοχής - όχληση ειδών όπως το Falco eleonorae και το Phalacrocorax aristotelis

23 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Διάνοιξη χωμάτινων δρόμων -Εντός της περιοχής παρατηρείται η ύπαρξη μη εγγεγραμμένων δρόμων και έχουν διανοιχθεί παράνομα. -Αυτό αυξάνει την πρόσβαση σε διάφορα σημεία της περιοχής, συνεισφέρει στην αύξηση της όχλησης των ειδών και οδηγεί σε απώλεια των οικοτόπων της περιοχής. Λαθροθηρία και παράνομη εξάσκηση σκύλων -Στην περιοχή καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας και παράνομης εξάσκησης σκύλων. -Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ειδών, προστατευόμενων αλλά και θηρεύσιμων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σημαντική όχληση και απώλεια οικοτόπων. Παράνομες Δραστηριότητες

24 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων -Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει σοβαρές επιπτώσεις για τα αρπακτικά της περιοχής. -Είναι η πρώτη αιτία κατάρρευσης των πληθυσμών του γύπα. -Η χρήση τρωκτικοκτόνων οδηγεί σε απώλεια αρπακτικών μέσω πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης. Παράνομες Δραστηριότητες Ανέγερση παράνομων υποστατικών -Παρατηρείται αριθμός υποστατικών τα οποία ανεγείρονται για την εξυπηρέτηση κυρίως γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και ενδέχεται να είναι παράνομα. -Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τα είδη της περιοχής αφού αυξάνει την όχληση και την δραστηριότητα στην περιοχή.

25 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Η ΖΕΠ «Ακρωτήριο Άσπρο-Πέτρα του Ρωμιού» αποτελεί μια πολύ σημαντική περιοχή για την πτηνοπανίδα αφού φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς ειδών του Παραρτήματος Ι (Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) που αναπαράγονται.  Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει οικότοπους τροφοληψίας και αναπαραγωγής για τα είδη αυτά, και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης τους στην Κύπρο.  Στην περιοχή υπάρχει περιορισμένη ανθρωπογενής δραστηριότητα, που περιορίζεται κυρίως σε κτηνοτροφικές δραστηριότητες (βόσκηση), και σε αυξημένη επισκεψιμότητα.  Παράλληλα οι δυνητικές πιέσεις οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης στα όρια της περιοχής είναι σημαντικές.  Αναγνωρίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και η προοπτική αύξησης των πληθυσμών ειδών καθορισμού σε αυτή. 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

26 5. Στόχοι Διατήρησης Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης τόσο για τα είδη, όσο και για τον αναγκαίο για τη διατήρηση τους βιότοπο. Α. Διατήρηση της ΖΕΠ σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, μέσω της κατάλληλης προστασίας και διαχείρισης των ενδιαιτημάτων για την αναπαραγωγή των ειδών χαρακτηρισμού: Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Ζάνος Falco peregrinus, Μαυρομμάτης Falco eleonorae, και τα δύο ενδημικά είδη της Κύπρου, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax. Β. Δημιουργία και ενίσχυση της υποστήριξης για τη διατήρηση της ΖΕΠ «Ακρωτήριο Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού», από την τοπική κοινότητα και το κοινό γενικότερα, μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών στην περιοχή αλλά και με την ενθάρρυνση και στήριξη της έρευνας.

27 Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης τόσο για τα είδη, όσο και για τον αναγκαίο για τη διατήρηση τους βιότοπο. 5. Στόχοι Διατήρησης Phalacrocorax aristotelis desmarestii, διατήρηση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 5 αναπαραγωγικά ζευγάρια Falco peregrinus, διατήρηση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 3 αναπαραγωγικά ζευγάρια Falco eleonorae, διατήρηση και ενίσχυση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 80 αναπαραγωγικά ζευγάρια Oenanthe cypriaca, διατήρηση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 50 αναπαραγωγικά ζευγάρια Sylvia melanothorax, διατήρηση και ενίσχυση αναπαραγωγικού πληθυσμού με στόχο τα 250 αναπαραγωγικά ζευγάρια

28 6. Μέτρα Διαχείρισης Τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα διαχωρίστηκαν στις εξής 4 κατηγορίες: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα με άμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν στην ρύθμιση και περαιτέρω διαχείριση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων της περιοχής με έμμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν έμμεσα στην διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους μέσω της περιβαλλοντικής ανάδειξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, έτσι ώστε να αξιολογείται η κατάσταση των ειδών, των οικοτόπων τους και της προστατευόμενης περιοχής εν γένει.

29 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: A. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και Οικοτόπων Κωδικός Μέτρου:Α.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση των θαμνωδών οικοτόπων Περιγραφή: Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι θαμνώδεις οικότοποι (σκληρόφυλλη βλάστηση) εντός της ΖΕΠ κυρίως για να επωφεληθούν τα είδη Sylvia melanothorax και Oenanthe cypriaca, Στόχος θα είναι η δημιουργία ενός μωσαϊκού οικοτόπων με πιο πυκνές αλλά και πιο ανοικτές θαμνώδεις εκτάσεις (φρυγανότοπους). Παράλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο, να γίνουν φυτεύσεις γηγενών θάμνων προς ενίσχυση των φυσικών οικοτόπων. Η βιώσιμη, μη εντατική, βόσκηση είναι σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης αυτών των περιοχών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€4000 - €5000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

30 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Προστασία των περιοχών φωλεοποίησης των ειδών Falco eleonorae, Falco peregrinus και Phalacrocorax aristotelis εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Στις περιοχές που βρίσκονται οι φωλιές/αποικίες των πουλιών αυτών και σε ακτίνα τουλάχιστο 1km να αξιολογηθεί η εξάσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας και όπου χρειάζεται να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις για την περίοδο Φεβρουαρίου–Ιουλίου. Οι ίδιες περιοχές θα πρέπει επίσης να είναι κλειστές στους περπατητές/πτηνοπαρατηρητές και αναρριχητές την περίοδο Φεβρουαρίου – Οκτωβρίου. Αποφυγή της κατασκευής οικιών/ή άλλων αναπτύξεων σε μια απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από τα βράχια και κυρίως στις περιοχές που έχει καταγραφεί φωλεοποίηση των πιο πάνω ειδών (σύνδεση με το μέτρο Β.1). Ιδιαίτερα για την περίπτωση του Phalacrocorax aristotelis θα πρέπει σε συνεργασία με το ΤΑΘΕ να απαγορευτεί η αλιεία με δίκτυα εντός της ΖΕΠ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€ 0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

31 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα τοποθέτησης φωλιών εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση των φωλιών αυτών και στην συνέχεια να εκπονηθεί και ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει φωλιές για το είδος Oenanthe cypriaca. Επίσης θα πρέπει να προωθηθεί η τοποθέτηση φωλιών ανθρωποπουλιών για την καταπολέμηση της ποντίκας (Σύνδεση με Μέτρο Β.2). Παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια θα πρέπει να διατηρηθούν για σκοπούς φωλεοποίησης και ως χώροι ανάπαυσης των πουλιών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 – €3 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

32 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εφαρμογή θεσμού Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Περιγραφή: Κάθε σχέδιο ή έργο (π.χ. οικιστική ή τουριστική ανάπτυξη) που εμπίπτει ή γειτνιάζει με την περιοχή Natura 2000, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000, το οποίο δύναται να επηρεάσει σημαντικά την περιοχή και τους στόχους διατήρησης, θα πρέπει η αδειοδότηση του να εξετάζεται υπό το θεσμό της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας αυτής ότι δεν θα υλοποιηθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη εντός της περιοχής ΖΕΠ που θα έχει επιπτώσεις στα είδη καθορισμού ή τους οικοτόπους τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί (σε περίπτωση πρόθεσης κατασκευής μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή) στα θέματα τροποποίησης των δικτύων και άλλων κατασκευών που μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν θάνατο σε είδη όπως το Phalacrocorax aristotelis. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

33 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης αγροτικών πρακτικών και βόσκησης για τις γεωργικές περιοχές εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Η επέκταση γεωργίας εντός ακαλλιέργητων περιοχών θα πρέπει να αποτραπεί. Προστασία και διατήρηση όλων των απομειναριών φυσικής. Το 15% (τουλάχιστον) κάθε αγρό-τεμαχίου εντός περιοχής ΖΕΠ να τυγχάνει ειδικής διαχείρισης ως ‘Ενισχυμένη Περιοχή Οικολογικής Εστίασης’. Απαγόρευση της χρήσης ποντικοφάρμακων δεύτερης γενιάς σ’ όλη την ΖΕΠ Να περιοριστεί η χρήση εντομοκτόνων σε καλλιέργειες εντός της περιοχής ΖΕΠ, και ειδικά των επικίνδυνων και τοξικών για το περιβάλλον. Περιορισμός της βόσκησης σε όλες τις περιοχές ΖΕΠ. Εφαρμογή υποχρεωτικού συστήματος τριετούς αμειψισποράς για τις καλλιέργειες σιτηρών. Οι πρόνοιες της Πολλαπλής συμμόρφωσης και οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές θα πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά εντός της ΖΕΠ. Εφαρμογή της πρόνοιας της ασυγκόμιστης παραγωγής του 10%. Δημιουργία οδηγού για τους αγρότες για τα μέτρα που μπορούν να αξιοποιήσουν ενώ ταυτόχρονα να γίνεται παράθεση γεωργικών πρακτικών που θα ακολουθήσουν. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5000 - €7000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

34 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Προώθηση της χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά της ΖΕΠ Περιγραφή: Ο τεχνητός φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά των ειδών, μέσω της διατάραξης της ανάπτυξής τους και της δραστηριότητάς τους. Ως εκ τούτου προτείνεται: 1.Εκπόνηση ενός ενημερωτικού εγχειρίδιου/ φυλλαδίου με προτάσεις χρήσης κατάλληλου φωτισμού στα υποστατικά εντός της ΖΕΠ με στόχο τη διανομή του στους ιδιοκτήτες της περιοχής προς ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. 2.Προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι ο υφιστάμενος φωτισμός κάποιου υποστατικού έχει σημαντική επίπτωση για τα είδη, μέσω επιδότησης για κατάλληλη τροποποίηση του φωτισμού ή πρότασης εναλλακτικών λύσεων π.χ. φυτοφράκτες. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€1 000 εφάπαξ, €5 000 ετησιώς Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

35 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων Περιγραφή: 1.Η λαθροθηρία αποτελεί μια απειλή για τα είδη της περιοχής. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και συστηματικές περιπολίες με στόχο την πάταξη της λαθροθηρίας. 2.Αυστηρός έλεγχος ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαραγωγής από την εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων (κάθε χρόνο). 3.Περιορισμός του φαινομένου απόρριψης αδρανών υλικών και σκουπιδιών σε διάφορα σημεία της ΖΕΠ, μέσω της αύξησης περιπολιών και της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

36 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Πρόληψη μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Περιγραφή: Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας αλλά και της εξάρτησης από το θαλάσσιο περιβάλλον, ιδιαίτερα του είδους Phalacrocorax aristotelis, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια σε συντονισμό με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας για περιορισμό της χρήσης των νερών εντός της περιοχής Νatura 2000 από πλοία που πιθανόν να μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες. Να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του Σχεδίου Δράσης σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης από τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Αλιείας) π.χ. σε περίπτωση διαρροής πετρελαίου. Επίσης θα πρέπει να θεσμοθετηθεί πρόγραμμα ελέγχου μαζί με σχετικές περιπολίες (σε συνεργασία με το ΤΑΘΕ) για εντοπισμό απόρριψης αποβλήτων και καταπολέμησης της παράνομου καθαρισμού των πετρελαιοφόρων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€7000 - €10000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

37 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Κατασκευή υποδομών επισκεπτών Περιγραφή: Η ανάδειξη της περιοχής ΖΕΠ εξ υπακούει την κατασκευή υποδομών οι οποίες θα είναι συμβατές με το τοπίο και τους στόχους διαχείρισης, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν: -Κατασκευή και λειτουργία περιπτέρου ενημέρωσης των επισκεπτών. -Κατασκευή μονοπατιών όπου ενδείκνυται, που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου των πτηνοπαρατηρητών και των φωτογράφων, να απολαύσουν την περιοχή χωρίς να προκαλέσουν όχληση στα είδη πτηνοπανίδας. -Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για τα είδη της περιοχής και τους στόχους διατήρησης σε διαφορά σημεία. -Κατασκευή σημείων θέας. -Συντήρηση των πιο πάνω υποδομών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10 000 - €15 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

38 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Εργοδότηση λειτουργού ενημέρωσης Περιγραφή: Κρίνεται απαραίτητο για την ανάδειξη της περιοχής να υπάρχει σε συνεχή βάση λειτουργός στο περίπτερο ενημέρωσης, που θα έχει καθήκοντα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ανάδειξης της περιοχής. Θα έχει ως βάση το περίπτερο ενημέρωσης της ΖΕΠ, αλλά θα συμμετάσχει σε σχετικές εθνικές/τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάδειξης και παράλληλα θα οργανώνει δράσεις ανάδειξης της περιοχής σε σχολεία και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες. Επίσης, στα καθήκοντά θα περιλαμβάνεται και η επόπτευση της περιοχής και η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης, καθώς και η άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €12 000 - €15 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

39 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου: Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθησης της περιοχής Natura 2000 και υλοποίηση ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Περιγραφή: Για σκοπούς προώθησης και ανάδειξης της αξίας της περιοχής στο ευρύ κοινό προτείνεται: -Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως τηλεοπτικό φιλμάκι, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός για την περιοχή, εκπαιδευτικό υλικό που θα διαμοιραστεί σε σχολεία. -Χρήση διαδικτύου (ιστοσελίδα και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης) για περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της περιοχής. -Προβολή της περιοχής ως μέρος ενός δικτύου περιοχών πτηνοπαρατήρησης, σημαντικών για τα πουλιά. Μια ομάδα περιοχών (π.χ. «Χα-Ποτάμι», «Εκβολές ποταμών Εζουσας, Ξερού, Διαρίζου») μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και θα προωθείται ως πακέτο προς ενδιαφερόμενους επισκέπτες και πτηνοπαρατηρητές, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και της υπό μελέτη περιοχής. Επιπλέον η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν και περαιτέρω συνεργασίες σε σχέση με τη διαχείριση των περιοχών μεταξύ των Τοπικών Αρχών εντός των οποίων εμπίπτουν τα οικοσυστήματα αυτά. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5 000 εφάπαξ και €1 000 - €2 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

40 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Περιγραφή: Η Ε.Ε. παρέχει αριθμό χρηματοδοτικών οργάνων τα οποία παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη δημιουργία οικοτουριστικής και άλλου τύπου υποδομής, ανάπτυξης αι προώθησης τοπικών προϊόντων τα οποία μπορεί να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης επισκεπτών. Ως εκ τούτου προτείνεται η υλοποίησης εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων και τοπικών φορέων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την περιοχή με ταυτόχρονη παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 - €5 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

41 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κατηγορία Μέτρου:Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Δ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Παρακολούθηση ειδών καθορισμού Περιγραφή: Ένα σύστημα καταγραφών με γραμμικές διαδρομές θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περιοχή για την καταγραφή των αναπαραγομένων ειδών καθορισμού, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των προγραμμάτων παρακολούθησης αρπακτικών της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας. Στα πιο πάνω πλαίσια και με σκοπό τον εμπλουτισμό της επιστημονικής γνώσης κυρίως για τα είδη Falco eleonorae και Phalacrocorax aristotelis προτείνεται επιπλέον όπως γίνονται: 1. Παρακολούθηση των απειλών και της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης. 2. Μελέτη γύρω από την τροφική οικολογία και τις εξαπλώσεις τους, με καταγραφές τόσο από ξηρά αλλά και από τη θάλασσα. 3. Καταγραφή και αναγνώριση των παρόντων αλλά και πιθανών περιοχών φωλεοποίησης, ξεκούρασης και τροφοληψίας. 4. Καταγραφή δημογραφικών δεδομένων (ποσοστά αναπαραγωγής και θνησιμότητας) αν διαπιστωθεί έντονη μείωση των πληθυσμών τους. 5. Μελέτη της επίδρασης των μεθόδων ψαρέματος στους πληθυσμούς του Phalacrocorax aristotelis. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 – €5 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

42 Τρόποι και εργαλεία προώθησης και ωφέλειας περιοχής Η Ε.Ε προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για την προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura 2000 με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης, τη δημιουργία πράσινων υποδομών, την ανάδειξη των περιοχών αυτών, τη ενίσχυση των οικοτουριστικού προϊόντων των περιοχών αυτών και την ενίσχυση των χρηστών στις περιπτώσεις εφαρμογής περιβαλλοντικών πρακτικών. Πρόγραμμα LIFE Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

43 Στη συνέχεια: -«Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση» Η συζήτηση θα ηχογραφείται, παρακαλώ κάθε παρέμβαση να συνοδεύεται από Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και Φορέα που εκπροσωπείτε. Το Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.iaco.com.cy www.iaco.com.cy Παρακαλούμε όπως μας στείλετε ειδικότερες παρεμβάσεις εντός μηνός στα εξής: ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

44 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

45 Θέματα Συζήτησης Στόχος/Σκοποί Διαχειριστικού Σχεδίου Απειλές / Πιέσεις Περιοχής Προγραμματιζόμενα Έργα / Δράσεις στην περιοχή Μέτρα διαχείρισης περιοχής Ευκαιρίες/Προοπτικές Ανάδειξης της περιοχής κ.τ.λ. ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοιότυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy


Κατέβασμα ppt "17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google