Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 2: Εφημερίδα της Κυβέρνησης Γρηγόριος Βάρρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 2: Εφημερίδα της Κυβέρνησης Γρηγόριος Βάρρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 2: Εφημερίδα της Κυβέρνησης Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

4 Αντίστοιχη με την ιεράρχηση της Νομοθεσίας (των νομοθετημάτων) είναι και η ιεράρχηση του Δικαίου (των κανόνων Δικαίου). ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

5 Στην υψηλότερη βαθμίδα βρίσκονται οι κανόνες του Συντάγματος (συνοδευόμενοι από τους κανόνες των Συντακτικών Πράξεων και των Ψηφισμάτων,εφόσον αυτοί δεν αντιτίθενται προς τους κανόνες του Συνάγματος). ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

6 Ακολουθούν στη δεύτερη βαθμίδα οι κανόνες που περιέχονται στις Διεθνείς συνθήκες που σύναψε ή προσχώρησε σε αυτές η Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου και τμήματος του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου (κανονισμοί, αποφάσεις επιδιωκόμενο αποτέλεσμα οδηγιών). ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

7 Έπειτα στην τρίτη βαθμίδα βρίσκονται οι κανόνες δικαίου που περιέχονται σε τυπικούς νόμους και σε όσα νομοθετήματα έχουν εξομοιωθεί από άποψη τυπικής ισχύος με τυπικούς νόμους (δηλαδή στα προγενέστερα του Συντάγματος 1975 νομοθετικά διατάγματα και αναγκαστικούς νόμους). ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 7 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

8 Ακολουθούν στην τέταρτη βαθμίδα οι κανόνες δικαίου που Θεσπίσθηκαν με πράξεις της εκτελεστικής λειτουργίας (κανονιστικά προεδρικά διατάγματα και κάθε είδους πράξεις υποδεέστερων διοικητικών οργάνων). ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 8 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

9 Υπάρχει και πέμπτη βαθμίδα (η οποία δεν υπάρχει στην ιεράρχηση της νομοθεσίας): Πρόκειται για κανόνες που δεν θεσπίσθηκαν άμεσα από κρατικό όργανο αλλά διαμορφώθηκαν με βάση την ιδιωτική βούληση και περιέχονται: σε έθιμα, σε συλλογικές συμβάσεις, σε καταστατικά σωματείων, εταιρειών ομοσπονδιών, σε κανονισμούς επιχειρήσεων-εκμεταλλεύσεων κλπ. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 9 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

10 Κανόνας δικαίου που αντίκειται σε κανόνα δικαίου με ανώτερη τυπική ισχύ δεν ισχύει.Στην πυραμίδα του Δικαίου,τα τμήματα που βρίσκονται πιο κάτω πρέπει να είναι σύμφωνα με τα τμήματα που βρίσκονται πιο πάνω. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 10 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

11 Όλα τα νομοθετήματα της Ελλάδας,αλλά και πράξεις της εκτελεστικής λειτουργίας (Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) δημοσιεύονται στο επίσημο έντυπο του Κράτους, που ονομάζεται «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» (ιστοσελίδα www.et.gr ).www.et.gr Το έντυπο αυτό εκδίδεται από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και αποτελείται από ένδεκα τεύχη. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 11 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

12 Το Τεύχος Α, όπου δημοσιεύονται τυπικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα και διεθνείς συμβάσεις. Το Τεύχος Β, όπου δημοσιεύονται υπουργικές αποφάσεις. Το Τεύχος Γ, όπου δημοσιεύονται διοικητικές πράξεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση έμμισθων δημοσίων υπαλλήλων. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 12 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

13 Το Τεύχος Δ', όπου δημοσιεύονται διοικητικές πράξεις που αφορούν την πολεοδομία, τις απαλλοτριώσεις κλπ. Το Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων. Το Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Το Παράρτημα, όπου δημοσιεύονται οι πίνακες επιτυχόντων σε διαγωνισμούς. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 13 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

14 Το Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Το Τεύχος Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, όπου δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Α.Ε.Δ., από τις οποίες όσες επιλύουν διαφωνία ανώτατων δικαστηρίων (Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου) ως προς την κατ' ουσία συνταγματικότητα ή μη διάταξης τυπικού νόμου, έχουν ισχύ τυπικού νόμου. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 14 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

15 Το Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Το Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. Το Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΙΑ.ΔΗ.ΣΥ.), όπου δημοσιεύονται περιλήψεις δημοπρασιών και διαγωνισμοί προμηθειών του Δημοσίου. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 15 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

16 Κάθε τεύχος απαρτίζεται από φύλλα (Φ.Ε.Κ.), το καθένα από τα οποία φέρει ένδειξη του Τεύχους στο οποίο έχει δημοσιευθεί, έναν αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεώς του. Π.χ. ΦΕΚ Α' 42/22-2-2005. Συνεπώς, όποιος ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί σχετικά με το περιεχόμενο ενός νομοθετήματος μπορεί να ανατρέξει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προϋπόθεση βεβαίως της ανεύρεσης του νομοθετήματος είναι να γνωρίζει τον αριθμό Φ.Ε.Κ., στο οποίο έχει δημοσιευθεί. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 16 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

17 Αντίστοιχο έντυπο με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σε αυτό το έντυπο μπορεί να βρει κανείς τη νομοθεσία της Ενώσεως και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 17 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

18 Η Επίσημη Εφημερίδα διαιρείται σε δύο μέρη: στο L(Lois), όπου δημοσιεύονται τα νομοθετήματα της Ενώσεως (κανονισμοί, αποφάσεις κλπ) και στο C(Communications) για τις διάφορες άλλες ανακοινώσεις της Ενώσεως. Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 18 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

19 Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας είναι οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Ενώσεως μας παρέχει η μηνιαία Έκθεση της Επιτροπής και η ετήσια Έκθεση της Επιτροπής. Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίσημη Συλλογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 19 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

20 Πολλές φορές ο πολίτης έρχεται σε επαφή με το Δίκαιο και τη Νομοθεσία μέσω των λεγόμενων εγκυκλίων (οδηγιών). Οι εγκύκλιοι είναι ερμηνευτικά κείμενα που εκδίδει η Διοίκηση για την ερμηνεία των κανόνων δικαίου που ισχύουν κάθε φορά. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 20 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

21 Έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και αποσκοπούν να καταστήσουν κατανοητή τη νομοθεσία σε υφιστάμενα διοικητικά όργανα (δημόσιους υπαλλήλους συνήθως), αλλά και στους πολίτες γενικότερα. Οι εγκύκλιοι δεν έχουν νομοθετική (κανονιστική) ισχύ, είναι «εργαλεία» για να γίνουν κατανοητά το Δίκαιο και η Νομοθεσία. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 21 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

22 Βιβλιογραφία ΝΟΜΟΣ 3316/2005 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9- 8-05) Α' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΜΕΟ/α/ο/2361) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ν.3369/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν.3316/2005 (Δ17γ/157/Φ.Ν. 4393) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν.3316/2005) (ΔΜΕΟ/α/ΟΙΚ/1161) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 541/1978) ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - Π.Δ. 138/2009 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6,7,8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.3316/2005 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΚΕΝΑΚ (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι)ΚΕΝΑΚ (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι) Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

23 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.. Έκδοση: 1.0, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG120/ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

24 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Μυριούνης Χρήστος Άρτα, 2015 24 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 2: Εφημερίδα της Κυβέρνησης Γρηγόριος Βάρρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google