Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης 22.2.2013 Ημερίδα Ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης 22.2.2013 Ημερίδα Ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης 22.2.2013 Ημερίδα Ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2 Η εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επικεντρώνεται στο τετράπτυχο:  Γνώση  Καινοτομία  Βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη  Κοινωνική συνοχή

3  Βάσει των νέων προγνώσεων του Cedefop για την προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της παρεπόμενης οικονομικής ύφεσης, στον παραπάνω πίνακα με προβολή στο 2020, αποτυπώνεται ανάγλυφα η τάση συρρίκνωσης της ζήτησης σε θέσεις απασχόλησης χαμηλών προσόντων και η αντίστοιχη προϊούσα αύξηση σε μεσαία και υψηλά προσόντα.  Έως το 2020 αναμένεται το 84% των θέσεων εργασίας να απευθύνεται σε πολίτες με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε μεσαίο και υψηλό επίπεδο. 3

4  Συνεπώς, η Διά Βίου Μάθηση διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να ανταποκριθούμε ως κοινωνία και οικονομία στις απαιτήσεις της σημερινής και αυριανής αγοράς εργασίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.  Στο πλαίσιο του έργου “INSTALL” Καινοτόμος Στρατηγική για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι είναι δόκιμο να μιλάμε για «Μάθηση για τη ζωή».  Σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών και ειδικότερα των νέων σε σχέση με την εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση και την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

5  Το βασικό καινοτομικό στοιχείο του έργου είναι ότι απευθύνεται σε νέους και νέες, μέσα από σύγχρονες εφαρμογές επικοινωνίας και με βασικό εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τη «Μάθηση μέσω παιχνιδιού».  Συγκεκριμένα, η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα αφορά στην αξιολόγηση των γνώσεων και του βαθμού της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρακτικές διά βίου μάθησης.

6  Η διάδραση μέσω της εφαρμογής θα γίνεται είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω κινητού τηλεφώνου (smartphone).  Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι χρήστες θα είναι δυνατόν να συνδεθούν με τους επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους καθώς και με το ενημερωτικό portal.  Ένας συγκεκριμένος αριθμός από όσους καταφέρουν να ‘τερματίσουν’ πρώτοι το μαθησιακό παιχνίδι, θα κερδίσουν κουπόνια κατάρτισης.

7  Σκοπός του παιχνιδιού είναι η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών σε θέματα που αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση και απευθύνεται στους κατοίκους της Ελλάδας οι οποίοι επιθυμούν να ωφεληθούν από τη Δια βίου Μάθηση.  Το παιχνίδι αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με τα αντικείμενα της Δια Βίου Μάθησης.  Η εγγραφή στο παιχνίδι γίνεται από τη σελίδα http://www.install-project.gr http://www.install-project.gr  Ο χρήστης εγγράφετε με μοναδικό όνομα χρήστη και συνθηματικό

8  Ο χρήστης πρέπει να αποδεχθεί τους όρους του παιχνιδιού  Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή της διαδικασίας στο χρήστη  Στο παιχνίδι μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, ωστόσο για να μπορεί να συμμετάσχει στην τελική κλήρωση πρέπει να είναι ενήλικος.  Ο χρήστης μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί και να συνεχίσει στο σημείο που είχε σταματήσει κάνοντας εκ νέου ταυτοποίηση.  Το παιχνίδι διαιρείται σε 8 επίπεδα.

9 Διαδικασία “login” Διαδικασία απάντησης ερωτήσεων

10  Δημιουργία τράπεζας θεμάτων που θα αξιοποιηθεί από την εφαρμογή μέσω της οποίας θα αξιολογούνται οι γνώσεις και βαθμός ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο μαθησιακό παιχνίδι.  Διαμόρφωση του Σχεδίου Δημοσιότητας του έργου.  Συνδιαμόρφωση: ◦ του περιεχομένου των ημερίδων ενημέρωσης των πολιτών, ◦ των ενημερωτικών φυλλαδίων, ◦ του portal ενημέρωσης και ◦ του μαθησιακού εργαλείου που θα βασίζεται σε παιχνίδι και του Συνεδρίου μετά την ολοκλήρωση του έργου.

11  Βασικός στόχος του ΕΟ.Π.Π.Ε.Π. είναι να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και το συνδετικό κρίκο του Υπουργείου Παιδείας με τα παραγωγικά Υπουργεία. Η πιστοποίηση των προσόντων και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας καθώς και η ανάπτυξη του ΕΠΠ αποτελούν προτεραιότητα για τη χώρα.  Το ζητούμενο σήμερα είναι η εργασία και στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποσκοπούν οι πολιτικές μας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο.  Ο ΕΟ.Π.Π.Ε.Π. σχεδιάζει και εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εισροών και Εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και υποστηρίζει τις υπηρεσίες Επαγ/κού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής.  Οι κύριοι άξονες δράσης και οι βασικές περιοχές ευθύνης του Οργανισμού είναι οι εξής:

12 ◦ Πιστοποίηση Εισροών:  Σύστημα πιστοποίησης/αδειοδότησης Φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης.  Σύστημα πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων & Πλαισίων Προγραμμάτων.

13 ◦ Πιστοποίηση Εκροών:  Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων & αντιστοίχισή του με το EQF.  Πιστοποίηση εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης.  Αδειοδότηση Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.  Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων για την Ε.Ε.Κ.  Αναγνώριση Ισοτιμίας Τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης Εκπαίδευσης.  Καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της Ε.Ε.Κ.

14 Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας ◦ Eπιστημονική και τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. ◦ Δικτύωση φορέων και στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. ◦ Ανάπτυξη σταδιοδρομίας νέων-ενηλίκων.

15  Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των ατόμων, δηλ. των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την ολοκλή ρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας.  Στο ΕΠΠ τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσα δηλαδή το άτομο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.  Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι συγκροτούνται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.

16  Το ΕΠΠ περιλαμβάνει 8 επίπεδα αναφοράς που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων που αποκτώνται:  Σε όλο το φάσμα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (από την υποχρεωτική έως και την ανώτατη εκπαίδευση),  Από τη μη τυπική μάθηση,  Από την άτυπη μάθηση.

17  Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί την Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας: ◦ Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων http://www.nqf.gov.grhttp://www.nqf.gov.gr ◦ Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass) http://www.eoppep.gr/index.php/europass http://www.eoppep.gr/index.php/europass ◦ Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας – μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου http://www.eoppep.gr/index.php/br-/quidancehttp://www.eoppep.gr/index.php/br-/quidance ◦ Εθνικός φορέας εκπροσώπησης στο Δίκτυο European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN http://www.euroquidance.net ◦ Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ε.Ε.Κ. http://www.eoppep.gr/index.php/ga-eopp-menu/11- qualityassurance http://www.eoppep.gr/index.php/ga-eopp-menu/11- qualityassurance

18  Οι προαναφερθείσες δράσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αφορούν μεγάλο εύρος της Διά Βίου Μάθησης και συνδέονται άμεσα με τους στόχους του έργου INSTALL Καινοτόμος Στρατηγική για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα.  Η συμμετοχή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο έργο, σε συνέργεια με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τ.Ε.Ι. Πατρών αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία μιας ευρείας «κοινότητας μάθησης», ώστε να προσεγγίσουμε ειδικότερα τους νέους και τις νέες της χώρας που αναζητούν ευκαιρίες μάθησης, απασχόλησης, προσωπικής ανάπτυξης και να δείξουμε ότι η μάθηση μπορεί να γίνει όχι μόνο διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και «μάθηση για τη ζωή».

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης 22.2.2013 Ημερίδα Ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google