Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

15 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "15 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 15 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) Υ ΠΟ Ε ΚΠΟΝΗΣΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ Σ ΧΕΔΙΟ Π ΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ «ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ»

2 1. Διαχειριστικό Σχέδιο: Σκοπός, Περιεχόμενο 1.Εισαγωγή – περιγραφή της περιοχής. 2.Κύρια είδη και βιότοποι που χρήζουν σημασίας - ανάλυση των οικολογικών τους απαιτήσεων. 3.Είδη Χαρακτηρισμού και Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (Favorable Reference Values-FRVs) για να σχηματιστούν έτσι και οι Στόχοι Διατήρησης της περιοχής. Με βάση του Στόχους Διατήρησης περιγράφονται τα μέτρα διαχείρισης που πρέπει να παρθούν. 4.Ανάλυση απειλών – κινδύνων. 5.Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης (τόσο για τα είδη, όσο και για τον αναγκαίο για τη διατήρηση τους βιότοπο). 6.Μέτρα/δράσεις Διαχείρισης προς επίτευξη των Στόχων της Οδηγίας. 7.Δράσεις ενημέρωσης/διαβούλευσης των εμπλεκομένων. 8.Παραρτήματα

3 Η περιοχή «Ξερός ποταμός» καθορίστηκε ως ΖΕΠ για επτά είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά που αναπαράγονται στην περιοχή: Διπλογέρακο Buteo rufinus Ζάνος Falco peregrinus Κράγκα Coracias garrulus Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus Σιταροπούλλι Emberiza caesia Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca Τρυπομάζης Sylvia melanothorax Το όγδοο είδος καθορισμού είναι ο Γύπας Gyps fulvus, είδος το οποίο φώλιαζε στο παρελθόν στην περιοχή και σήμερα χρησιμοποιεί τη περιοχή της ΖΕΠ για τροφοληψία. Τα αποδημητικά είδη χαρακτηρισμού είναι το Μαυροφάλκονο Falco vespertinus και το Ασπροσιάχινο Circus macrourus 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

4 Διπλογέρακο Buteo rufinus Η μόνη γερακίνα που φωλιάζει στην Κύπρο 2 ζευγάρια στη ΖΕΠ «Ξερός ποταμός», που είναι σημαντική περιοχή για το είδος στην Κύπρο Φωλιάζει σε γκρεμούς ή μεγάλα δένδρα Τροφή κυρίως ερπετά, αρουραίοι 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

5 Ζάνος Falco peregrinus Η ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο, με 3 ζευγάρια Φωλιάζει σε γκρεμούς και τρέφεται κυρίως με πουλιά όπως περιστέρια 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

6 Κράγκα Coracias garrulus Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ για το απειλούμενο αυτό είδος. Τρέφεται με μεγάλα έντομα και μικρά ερπετά Διαχειμάζει στην Αφρική Η ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» είναι η πιο σημαντική περιοχή για το είδος στην Κύπρο, με 100-150 ζευγάρια, από Απρίλιο μέχρι Αύγουστο Η Κράγκα φωλιάζει σε τρύπες σε όχτους ή γκρεμούς ή σε κουφάλες δέντρων, και το ανοικτό τοπίο της ΖΕΠ, με μη εντατική γεωργία, παρέχει καλούς χώρους τροφοληψίας 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

7 Τρουλλουρία Burhinus oedicnemus Είδος που φωλιάζει σε σημαντικούς αριθμούς στην Κύπρο Μέχρι 30 ζευγάρια φωλιάζουν στη ΖΕΠ «Ξερός ποταμός», που είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στην Κύπρο Νυκτόβιο είδος που φωλιάζει στο έδαφος σε ανοικτές εκτάσεις αλλά και σε καλλιεργημένες εκτάσεις. Τρέφεται κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

8 Σιταροπούλλι Emberiza caesia Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ. Τρέφεται με έντομα Διαχειμάζει στην Αφρική Η ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο 300-700 ζευγάρια φωλιάζουν 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

9 Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca Ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στην Κύπρο. Η ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο 750-1,250 ζευγάρια φωλιάζουν, σε τρύπες σε δένδρα ή ξερολιθιές. Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

10 Τρυπομάζης Sylvia melanothorax Ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στην Κύπρο. Η ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο 750 – 1,250 ζευγάρια φωλιάζουν σε θάμνους. Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

11 Γύπας Gyps fulvus Είδος που είναι και άκρως απειλούμενο στην Κύπρο – πρόγραμμα διάσωσης Η ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» είναι από τις πιο σημαντικές περιοχές τροφοληψίας για το είδος στην Κύπρο Τρέφεται με ψοφίμια Απειλές η έλλειψη τροφής και οι δηλητηριάσεις 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

12 Μαυροφάλκονο Falco vespertinus Απειλούμενο είδος το οποίο δε φωλιάζει στην Κύπρο αλλά περνά από το νησί μας σε σημαντικούς αριθμούς κατά τη μετανάστευση. Φωλιάζει κυρίως στην ανατολική Ευρώπη και στη Ρωσία και διαχειμάζει στην Αφρική. Είναι μικρό αρπακτικό με μήκος μέχρι 30εκ. Στην αποδημία, συχνάζει συνήθως με άλλα μεταναστευτικά φαλκόνια. Τρέφεται με μεγάλα έντομα και μυρμήγκια. Στη ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» υπολογίζεται ότι περνούν τακτικά 50- 500 άτομα, κυρίως το Φθινόπωρο Το φαλκόνι χρησιμοποιεί τους βιότοπους της ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» για τροφοληψία και για ξεκούραση 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

13 Ασπροσιάχινο Circus macrourus Απειλούμενο είδος το οποίο δεν φωλιάζει στην Κύπρο αλλά περνά από το νησί μας σε σημαντικούς αριθμούς κατά τη μετανάστευση Μεγάλο αρπακτικό με άνοιγμα φτερών 97-118εκ. Φωλιάζει κυρίως σε Ουκρανία, Ν.Ρωσία και Καζακστάν και διαχειμάζει στην Αφρική, Ινδία και σε περιορισμένες περιοχές στη Μέση Ανατολή. Απαντάται σε ανοικτές εκτάσεις - γεωργικές περιοχές, φρυγανότοπους - στην αποδημία. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, ερπετά και πουλιά. Στη ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» υπολογίζεται ότι περνούν τακτικά 20-60 άτομα του πολύ σπάνιου αυτού είδους κατά την αποδημία. Το Ασπροσιάχινο χρησιμοποιεί τους ανοικτούς βιότοπους της ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» για τροφοληψία και για ξεκούραση 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

14 Καθορισμός ΕΤΑ για είδη χαρακτηρισμού Στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favourable Conservation Status, FCS). Για να μπορεί να γίνει αυτό για τα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών ΖΕΠ, πρέπει να εξακριβωθεί το πληθυσμιακό επίπεδο του είδους που να ανταποκρίνεται σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης. Το επίπεδο αυτό είναι η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) ή Favourable Reference Value (FRV), και καθορίζεται πρώτα σε επίπεδο Κύπρου και μετά για κάθε σχετική περιοχή ΖΕΠ. 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

15 Μεθοδολογία για ΕΤΑ Τα εργαλεία στη διάθεση μας για καθορισμό των ΕΤΑ είναι: 1.Μέθοδος βιοτόπου (Habitat method) για υπολογισμό μέγιστου αναπαραγωγικού πληθυσμού (ποια πυκνότητα μπορεί να υποστηρίξει ο διαθέσιμος βιότοπος?) 2.Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA) για υπολογισμό του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού (βάση βιολογικών δεδομένων του είδους) 3.Γνώμη ειδικών: για καθορισμό μιας εφικτής ΕΤΑ με γνώμονα το τι μπορεί να επιτευχθεί από άποψη διαχείρισης 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

16 Μεθοδολογία για ΕΤΑ - αποτελέσματα ΕΙΔΟΣ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) Σε επίπεδο Κύπρου (αριθμός ζευγαριών) ΖΕΠ «Ξερός ποταμός» (αριθμός ζευγαριών) Buteo rufinus 752 Falco peregrinus 904 Burhinus oedicnemus 2,00050 Coracias garrulus 3,500200 Emberiza caesia 10,000700 Sylvia melanothorax 75,0001,000 Oenanthe cypriaca 80,0001,000 Gyps fulvus 65p(200i)5p

17 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ (άτομα) ΖΕΠ «Ξερός ποταμός»Κύπρος Circus macrourus 10-20 (Άνοιξη) 20-40 (Φθινόπωρο) 50-500 (Άνοιξη) 80-350 (Φθινόπωρο) Falco vespertinus 20-50 (Άνοιξη) 50-250 (Φθινόπωρο) 250-750 (Άνοιξη) 750-5,000 (Φθινόπωρο)

18 Η βιοποικιλότητα [=φύση] είναι η ασφάλεια ζωής μας, καθώς μας παρέχει τρόφιμα, γλυκό νερό και καθαρό αέρα, καταφύγιο και φαρμακευτικές ουσίες, μετριάζει τις φυσικές καταστροφές, τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες και συμβάλλει στη ρύθμιση του κλίματος. Η βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης το φυσικό μας κεφάλαιο, καθώς παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες στις οποίες στηρίζεται η οικονομία μας. Η υποβάθμιση και η απώλεια βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών αυτών: χάνουμε είδη και ενδιαιτήματα, στερούμαστε τον πλούτο και την απασχόληση που προκύπτουν από τη φύση και διακινδυνεύουμε την ίδια την ευημερία μας. Οι τρέχοντες ρυθμοί εξαφάνισης ειδών δεν έχουν προηγούμενο. Εξαιτίας κυρίως των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ο ρυθμός απώλειας ειδών είναι σήμερα εκατονταπλάσιος έως χιλιαπλάσιος του φυσικού… Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα…

19 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

20

21

22 Γεωργική δραστηριότητα -Η σημαντικότερη ανθρωπογενής δραστηριότητα αφορά τη γεωργία και κυρίως σιτηρά, εσπεριδοειδή, ελιές, αμπέλια και αγρανάπαυση. -Οι καλλιέργειες αυτές ευνοούν σε σημαντικό βαθμό την πτηνοπανίδα, όμως η συμβατική μέθοδος καλλιέργειας απαιτεί τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. -Πρακτικές καψαλίσματος – πυρκαγιές. -Εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας.

23 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Κτηνοτροφική δραστηριότητα -Eντός της ΖΕΠ υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα, καθώς έχουν καταγραφεί 13 υποστατικά αιγοπροβάτων και αγελάδων. -Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΟΑΠ 136,9 εκτάρια δηλώθηκαν εντός ΖΕΠ ως βοσκοτόπια το 2015. -Η ήπια βόσκηση συντηρεί τις φρυγανικές κοινότητες, καθώς παρεμποδίζει την ανάπτυξη υψηλών θαμνώνων, -Όμως η έντονη βόσκηση και η επακόλουθη διαχείριση με καύση, μια πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως, υποβαθμίζουν τη χλωριδική σύνθεση των κοινοτήτων και παράλληλα δημιουργούν και κίνδυνο πυρκαγιάς.

24 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Οδικό δίκτυο -Το οδικό δίκτυο αποτελείται στο μεγαλύτερο του μέρος από χωμάτινους αγροτικούς δρόμους, μέρος του οποίου δεν είναι εγγεγραμμένο -Εξυπηρετεί τις εντός της ΖΕΠ διάσπαρτες καλλιέργειες και υποστατικά. -Απώλεια φυσικών οικοτόπων -Παροχή πρόσβασης σε οχήματα με αποτέλεσμα την αύξηση της όχλησης και παράλληλα του κινδύνου πυρκαγιών και ενάσκησης παράνομων δραστηριοτήτων.

25 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Υδρομορφολογικές επεμβάσεις στη κοίτη του ποταμού και παράνομες γεωτρήσεις -Μεγάλος αριθμός επεμβάσεων στην κοίτη του ποταμού για σκοπούς διευθέτησης ροής προς αποφυγή πλημμυρισμού παράπλευρων περιοχών. -Σημαντικός αριθμός παράνομων γεωτρήσεων κάτι το οποίο συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της ροής του ποταμού. -Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρόχθιων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στα είδη πανίδας τα οποία βασίζονται σε αυτά για εξεύρεση τροφής και νερού, ή και περιοχές φωλιάσματος και ξεκούρασης Παράνομες Δραστηριότητες

26 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Διάνοιξη χωμάτινων δρόμων -Μεγάλο ποσοστό των αγροτικών δρόμων εντός της περιοχής ΖΕΠ, δεν είναι εγγεγραμμένοι και διανοίχτηκαν με σκοπό να παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση προς ιδιωτικά τεμάχια στην περιοχή. -Αυτό αυξάνει την πρόσβαση σε διάφορα σημεία της περιοχής, συνεισφέρει στην αύξηση της όχλησης των ειδών και οδηγεί σε απώλεια των οικοτόπων της περιοχής. Λαθροθηρία και παράνομη εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων -Στην περιοχή καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας και παράνομη εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων -Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ειδών, προστατευόμενων αλλά και θηρεύσιμων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σημαντική όχληση και απώλεια οικοτόπων. Παράνομες Δραστηριότητες

27 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων -Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει σοβαρές επιπτώσεις για τα αρπακτικά της περιοχής. -Παράλληλα η χρήση τρωκτικοκτόνων οδηγεί σε απώλεια αρπακτικών μέσω δευτερογενούς δηλητηρίασης. Ανέγερση παράνομων υποστατικών -Στην περιοχή παρατηρείται σημαντικός αριθμός παράνομων υποστατικών τα οποία ανεγείρονται για την εξυπηρέτηση κυρίως γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. -Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια οικοτόπων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σημαντική όχληση στην πτηνοπανίδα. Παράνομες Δραστηριότητες

28 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Η ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» αποτελεί μια πολύ σημαντική περιοχή για την πτηνοπανίδα αφού φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα οποία αναπαράγονται στην περιοχή.  Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει οικότοπους τροφοληψίας και αναπαραγωγής για τα είδη αυτά, και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης τους στην Κύπρο.  Η περιοχή βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, όμως υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την όχληση, τον κατακερματισμό και απώλεια βιοτόπων και τη λαθροθηρία.  Αναγνωρίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και η προοπτική αύξησης των πληθυσμών ειδών καθορισμού σε αυτή. 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

29 6. Μέτρα Διαχείρισης Τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα διαχωρίστηκαν στις εξής 4 κατηγορίες: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα με άμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν στην ρύθμιση και περαιτέρω διαχείριση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων της περιοχής με έμμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν έμμεσα στην διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους μέσω της περιβαλλοντικής ανάδειξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, έτσι ώστε να αξιολογείται η κατάσταση των ειδών, των οικοτόπων τους και της προστατευόμενης περιοχής εν γένει.

30 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση των θαμνωδών οικοτόπων Περιγραφή: Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι θαμνώδεις οικότοποι (σκληρόφυλλη βλάστηση) εντός της ΖΕΠ κυρίως για να επωφεληθούν τα είδη Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Emberiza caesia αλλά και τα δυο ενδημικά είδη (Sylvia melanothorax, Oenanthe cypriaca). Στόχος θα είναι η δημιουργία ενός μωσαϊκού οικοτόπων με πιο πυκνές αλλά και πιο ανοικτές θαμνώδεις εκτάσεις (φρυγανότοπους). Παράλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο, να γίνουν φυτεύσεις γηγενών θάμνων προς ενίσχυση των φυσικών οικοτόπων. Η βιώσιμη, μη εντατική, βόσκηση είναι σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης αυτών των περιοχών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€3 000 – €4 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

31 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα προστασίας και ενίσχυσης του Γύπα Gyps fulvus Περιγραφή: Για το Γύπα απαιτείται στοχευόμενο πρόγραμμα, σε επίπεδο Κύπρου και σε επίπεδο ΖΕΠ «Ξερός ποταμός». Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να καλύπτει ενημέρωση του κοινού γενικά, της τοπικής κοινωνίας στη ΖΕΠ (και γύρω κοινότητες) για το άκρως απειλούμενο καθεστώς του Γύπα και την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής της απαγόρευσης χρήσης δηλητηρίων αλλά και κτηνιατρικών φαρμάκων που επηρεάζουν αρνητικά τους σπερματοφάγους Γύπες. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η παροχή ασφαλής τροφής σε ‘Εστιατόρια Γυπών’. Απαιτείται επίσης η συστηματική παρακολούθηση του πληθυσμού του Γύπα. Σε επίπεδο Κύπρου, και αφού μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος δηλητηρίασης των Γυπών, το πρόγραμμα για το Γύπα μπορεί να περιέχει και επιπρόσθετες εισαγωγές Γυπών από την Κρήτη για ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€10 000 – €15 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

32 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Προστασία των περιοχών φωλεοποίησης των ειδών Buteo rufinus, Aquila fasciata και Falco peregrinus εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Στις περιοχές που βρίσκονται οι φωλιές/αποικίες των αρπακτικών αυτών και σε ακτίνα 1km από αυτές να αξιολογηθεί η εξάσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας και όπου χρειάζεται να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου. Οι ίδιες περιοχές θα πρέπει επίσης να είναι κλειστές για όλες τις διαχειριστικές δράσεις, όπως επίσης και στους περιπατητές/πτηνοπαρατηρητές την περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουλίου. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

33 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.4Είδος Μέτρου:Μελέτη-ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Αναγνώριση των σημαντικότερων περιοχών φωλεοποίησης Περιγραφή: Εκπόνηση οικολογικής μελέτης για να αναγνωριστούν οι σημαντικότερες περιοχές φωλεοποίησης για την Kράγκα Coracias garrulus, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση των οικοτόπων τους. Παράλληλα, θα πρέπει να συσταθούν μακροπρόθεσμες μελέτες της αναπαραγωγικής βιολογίας και οικολογίας των ειδών αυτών με σκοπό να παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία για μελλοντικές διαχειριστικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές θα έχουν ως στόχο την αύξηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού για τα είδη αυτά, έτσι ώστε να φτάσουν τους στόχους διατήρησης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€5 000 - €8 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

34 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα τοποθέτησης φωλιών εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση φωλιών και στη συνέχεια να εκπονηθεί και ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου, τόσο ως προς την αύξηση των περιοχών φωλεοποίησης, όσο και προς τον αριθμό των αναπαραγόμενων ζευγαριών Kράγκας. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει φωλιές για τα είδη: Coracias garrulus και Oenanthe cypriaca. Παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια που υπάρχουν εντός της περιοχής θα πρέπει να διατηρηθούν ή και να συντηρηθούν για σκοπούς φωλεοποίησης και ως χώροι ανάπαυσης των πουλιών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 - €3 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

35 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.6Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Τοποθέτηση ποτίστρων Περιγραφή: Η τοποθέτηση ποτίστρων θα βοηθήσει τα είδη πτηνοπανίδας που απαντούν στην περιοχή να ανταπεξέλθουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο καθώς και κατά τις περιόδους ξηρασίας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 - €3 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

36 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εφαρμογή θεσμού Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Περιγραφή: Κάθε σχέδιο ή έργο (π.χ. οικιστική ή τουριστική ανάπτυξη) που εμπίπτει ή γειτνιάζει με την περιοχή Natura 2000, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000, το οποίο δύναται να επηρεάσει σημαντικά την περιοχή και τους στόχους διατήρησης, θα πρέπει η αδειοδότηση του να εξετάζεται υπό το θεσμό της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας αυτής ότι δεν θα υλοποιηθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη εντός της περιοχής ΖΕΠ (γήπεδα γκολφ, δρόμοι, μεμονωμένες κατοικίες) που θα έχει επιπτώσεις στα είδη καθορισμού ή τους οικότοπους τους. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

37 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης αγροτικών πρακτικών για τις γεωργικές περιοχές εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Η επέκταση γεωργίας εντός ακαλλιέργητων περιοχών θα πρέπει να αποτραπεί. Αποτροπή μετατροπής καλλιεργειών εντός της ΖΕΠ σε πιο εντατικές μορφές καλλιέργειας Μ12M, 10.1.11. Εφαρμογή προνοιών της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Προστασία και διατήρηση όλων των απομειναριών φυσικής βλάστησης και των ξερολιθιών Μ10.1.6, M10.1.7, M10.1.11. Το 15% κάθε αγροτεμαχίου εντός ΖΕΠ να τυγχάνει ειδικής διαχείρισης ως ‘Ενισχυμένη Περιοχή Οικολογικής Εστίασης’ (ΕΠΟιΕ) Μ10.1.6, M10.1.7, Μ12, M10.1.11. Απαγόρευση της χρήσης ποντικοφάρμακων δεύτερης γενιάς σ’ όλη την ΖΕΠ Μ12. Περιορισμός της χρήσης εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες εντός περιοχών ΖΕΠ Μ10.1.1, Μ12, Μ10.1.3, Μ. 10.1.1. Περιορισμός της βόσκησης σε όλες τις περιοχές ΖΕΠ M12, Μ. 10.1.1. Εφαρμογή υποχρεωτικής τριετούς αμειψισποράς για σιτηρά Μ10.1.2 και Μ10.1.2.Β2. Εφαρμογή της πρόνοιας της ασυγκόμιστης παραγωγής του 10% του ΠΑΑ 2014-2020 Μ12 Δημιουργία ‘Οδηγού Γεωργίας εντός περιοχών Νatura 2000’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10000 - €15000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

38 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων Περιγραφή: 1.Η λαθροθηρία με τη χρήση όπλων, δικτύων και ξόβεργων αποτελεί μια απειλή για την περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου περιπολιών ενάντια της λαθροθηρίας. 2.Αυστηρός έλεγχος ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαραγωγής από την εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων (κάθε χρόνο). 3.Αυστηροί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται και στους κυνηγούς με σκοπό τη διακρίβωση της εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων μετά το πέρας της κυνηγετικής περιόδου και επιβολή αντίστοιχων ποινών. 4.Έλεγχος, καταγραφή και σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων. 5.Περιορισμός του φαινομένου απόρριψης αδρανών υλικών και σκουπιδιών σε διάφορα σημεία της ΖΕΠ, μέσω της αύξησης περιπολιών και της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας. 6.Περιορισμός της ανεξέλεγκτης διάνοιξης αγροτικών δρόμων. 7.Μέτρα για αποτροπή της παράνομης απόρριψης σκυβάλων. 8.Έλεγχος μη αδειοδοτημένων υποστατικών. 9.Απαγόρευση κυκλοφορίας τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνων) σε χωματόδρομους και μη εγγεγραμμένους δρόμους. 10.Έλεγχος και καταγραφή όλων των παράνομων δραστηριοτήτων και εφαρμογή μέτρων επαναφοράς της νομιμότητας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€7000- €10000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

39 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση και έλεγχος κυνηγετικής δραστηριότητας Περιγραφή: 1.Αν και το κυνήγι επιτρέπεται σε μέρος της ΖΕΠ, εντούτοις δεν αποτελεί πρόβλημα δεδομένου όμως ότι οι σχετικοί κανονισμοί εφαρμόζονται αυστηρά. Επιβάλλονται αυξημένες περιπολίες κατά της λαθροθηρίας για ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. 2.Η εκπαίδευση κυνηγετικών σκυλιών δεν θα πραγματοποιείται εντός της ΖΕΠ και σε όλες τις απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και στις υπόλοιπες περιοχές την περίοδο αναπαραγωγής (Μάρτιο – τέλος Ιουλίου). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

40 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου: Πλήρης απαγόρευση του ψεκασμού με εντομοκτόνα σε όλα τα υδάτινα σώματα (συμπεριλαμβανομένου φραγμάτων, λιμνών και ποταμών), εντός της ΖΕΠ. Περιγραφή: Η παρουσία εφήμερων ποταμών αλλά και σημείων με παρουσία νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περιοχή και πολύτιμη πηγή νερού για την πτηνοπανίδα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να απαγορευτεί ο ψεκασμός όλων των υδάτινων σωμάτων με εντομοκτόνα. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

41 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.6Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου: Τοποθέτηση αντανακλαστικής σήμανσης στα ηλεκτρικά καλώδια που περνούν πάνω από τη ΖΕΠ (για τη μείωση ρίσκου σύγκρουσης των πτηνών) Περιγραφή: Η παρουσία μεγάλου μήκους δικτύου καλωδίων της ΑΗΚ εντός της ΖΕΠ αυξάνει το ρίσκο πρόσκρουσης πτηνών σε αυτά. Για τη μείωση ρίσκου θανάτωσης των πτηνών, προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών ανακλαστικών σημάνσεων κατά μήκος των καλωδίων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€8000 - €10000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

42 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.7Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Μέτρα υδατικής διαχείρισης και διαχείρισης υδατορεμάτων Περιγραφή: Η παρουσία ποτάμιων υδατικών σωμάτων εντός της ΖΕΠ (ποταμοί, φράγματα) συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση κατάλληλων οικοτόπων και των ειδών πτηνοπανίδας. Για το λόγο αυτό η ποσοτική και ποιοτική διαχείριση των πόρων τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διαχείριση της περιοχής ΖΕΠ. Ως εκ τούτου προτείνεται η εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας (Ν79 (Ι)/2010) και επιβολή των καθορισμένων ποινών ως εξής: Απαγόρευση κάθε είδους επέμβασης, βλάβης, ή καταστροφής σε όχθη, τοίχο ή κοίτη υδατορέματος Αποκατάσταση των πηγών στις οποίες έχει καταγραφεί η κατασκευή παράνομου έργου υδροληψίας Καθαρισμός υφιστάμενων πηγών. Στις περιπτώσεις παράνομης διάνοιξης και λειτουργίας γεωτρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου Μέτρο Β.3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

43 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Κατασκευή υποδομών επισκεπτών Περιγραφή: Η ανάδειξη της περιοχής ΖΕΠ εξ’ υπακούει την κατασκευή υποδομών οι οποίες θα είναι συμβατές με το τοπίο και τους στόχους διαχείρισης, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση επισκεπτών. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν: Κατασκευή και λειτουργία περιπτέρου ενημέρωσης επισκεπτών. Κατασκευή δικτύου μονοπατιών που θα συνδέουν τα ελκυστικότερα σημεία της περιοχής και που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου των πτηνοπαρατηρητών και των φωτογράφων, να απολαύσουν την περιοχή χωρίς να προκαλείται όχληση στα είδη πτηνοπανίδας. Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για τα είδη της περιοχής και τους στόχους διατήρησης σε διαφορά σημεία της ΖΕΠ. Κατασκευή σημείων θέας. Συντήρηση των πιο πάνω υποδομών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €20 000- €30 000 εφάπαξ και €3 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

44 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Εργοδότηση λειτουργού ενημέρωσης Περιγραφή: Κρίνεται απαραίτητο για την ανάδειξη της περιοχής να υπάρχει σε συνεχή βάση λειτουργός στο περίπτερο ενημέρωσης, που θα έχει καθήκοντα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ανάδειξης της περιοχής. Θα έχει ως βάση το περίπτερο ενημέρωσης της ΖΕΠ, αλλά θα συμμετάσχει σε σχετικές εθνικές/τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παράλληλα θα οργανώνει δράσεις ανάδειξης της περιοχής σε σχολεία και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες. Επίσης, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνεται και η επόπτευση της περιοχής και η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης, καθώς και η άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €12 000- €15 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

45 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου: Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθησης της περιοχής Natura 2000 και υλοποίηση ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Περιγραφή: Για σκοπούς προώθησης και ανάδειξης της αξίας της περιοχής στο ευρύ κοινό προτείνεται: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως τηλεοπτικό φιλμάκι, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός για την περιοχή, εκπαιδευτικό υλικό που θα διαμοιραστεί σε σχολεία. Χρήση διαδικτύου (ιστοσελίδα και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης) για περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της περιοχής. Προβολή της περιοχής ως μέρος ενός δικτύου περιοχών πτηνοπαρατήρησης, σημαντικών για τα πουλιά. Μια ομάδα περιοχών (π.χ Διάριζος, Κοιλάδα Έζουσας, Βουνί Παναγιάς) μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και θα προωθείται ως πακέτο προς ενδιαφερόμενους επισκέπτες και πτηνοπαρατηρητές, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και της υπό μελέτη περιοχής. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν και περαιτέρω συνεργασίες σε σχέση με τη διαχείριση των περιοχών μεταξύ των Τοπικών Αρχών εντός των οποίων εμπίπτουν τα οικοσυστήματα αυτά. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5000 εφάπαξ και €1000 - €2000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

46 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Περιγραφή: Η Ε.Ε. παρέχει αριθμό χρηματοδοτικών οργάνων τα οποία παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη δημιουργία οικοτουριστικής και άλλου τύπου υποδομής, ανάπτυξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, τα οποία μπορεί να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης επισκεπτών. Ως εκ τούτου προτείνεται η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων και τοπικών φορέων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την περιοχή με ταυτόχρονη παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 - €5 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

47 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κατηγορία Μέτρου:Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Δ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών χαρακτηρισμού Περιγραφή: Ένα σύστημα καταγραφών με γραμμικές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένου και νυκτερινών καταγραφών) θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περιοχή για την καταγραφή των αναπαραγομένων ειδών καθορισμού, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των προγραμμάτων παρακολούθησης αρπακτικών της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα πτηνοπαρατήρησης προκειμένου να καταγράφεται το πέρασμα των αρπακτικών κατά τις 2 μεταναστευτικές περιόδους (Απρίλιο–Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 – €5 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

48 Τρόποι και εργαλεία προώθησης και ωφέλειας περιοχης Η Ε.Ε προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για την προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura 2000 με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης, τη δημιουργία πράσινων υποδομών, την ανάδειξη των περιοχών αυτών, τη ενίσχυση των οικοτουριστικού προϊόντων των περιοχών αυτών και την ενίσχυση των χρηστών στις περιπτώσεις εφαρμογής περιβαλλοντικών πρακτικών. Πρόγραμμα LIFE Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

49 Στη συνέχεια: -«Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση» Η συζήτηση θα ηχογραφείται, παρακαλώ κάθε παρέμβαση να συνοδεύεται από Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και Φορέα που εκπροσωπείτε. Το Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.iaco.com.cy www.iaco.com.cy Παρακαλούμε όπως μας στείλετε ειδικότερες παρεμβάσεις εντός ενός μηνός στα εξής: ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

50 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

51 Θέματα Συζήτησης Στόχος/Σκοποί Διαχειριστικού Σχεδίου Απειλές / Πιέσεις Περιοχής Προγραμματιζόμενα Έργα / Δράσεις στην περιοχή Μέτρα διαχείρισης περιοχής Ευκαιρίες/Προοπτικές Ανάδειξης της περιοχής κ.τ.λ. ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοιότυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy


Κατέβασμα ppt "15 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google