Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό
Αισθητικη σωματοσ ιι Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ To ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων (ιόντων ή ηλεκρονίων) μέσα σε αγωγούς Στον ηλεκτρισμό συναντώνται τρία βασικά μεγέθη: Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύ­ματος, η διαφορά δυναμικού και η αντίσταση του αγωγού. Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ορίζεται σαν το ποσό των ηλεκτρικών φορ­τίων που ρέουν μέσα σε ένα αγωγό στη μονάδα του χρόνου. Ι = Q/t Μονάδα έντασης είναι το Ampere (A) Ι = ένταση Q = φορτία t = χρόνος

3 Η αντίσταση του ηλεκτρικού ρεύματος
Συμβολίζει την δυσκολία που φέρνει ο αγωγός στη ροή των ηλεκτρικών φορτίων Νόμος του Ohm I = V/R όπου Ι = η ένταση σε Amperes, V = διαφορά δυναμικού σε Volt και R = αντίσταση σε Ohms Η διαφορά δυναμικού Η διαφορά δυναμικού είναι η ηλεκτρική δύναμη που οδηγεί τα ηλεκτρόνια μέσα στον αγωγό. Μονάδα μέτρησης είναι το Volt

4 ΓΑΛΒΑΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Είδη θεραπευτικών ηλεκτρικών ρευμάτων που χρησιμοποιούνται στην αισθητική Τα ηλεκτρικά ρεύματα που χρησιμοποιούνται στις αισθητικές περιποιήσεις σώ­ματος και γενικότερα για θεραπευτικούς σκοπούς ανήκουν στην κατηγορία των ρευ­μάτων της ηλεκτροθεραπείας και είναι συνεχή ή εναλλασσόμενα. Συνεχή ρεύματα (γαλβανικό ρεύμα) Το γαλβανικό ρεύμα είναι το πρώτο ρεύμα που χρησιμοποιήθηκε στην ηλεκτρο­θεραπεία. Τα συνεχή ηλεκτρικά ρεύματα ή αμιγή γαλβανικά, είναι τα ρεύματα εκείνα στα οποία υπάρχει μία συνεχής ροή ηλεκτρικών φορτίων προς μια κατεύθυνση. Τα θε­τικά ηλεκτρικά φορτία ρέουν από το θετικό πόλο του κυκλώματος προς τον αρνητι­κό και τα αρνητικά αντίστροφα. Η πολικότητα των ηλεκτροδίων και η ένταση του ρεύ­ματος παραμένουν σταθερές.

5 Η ένταση του αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για το ανάλογα θεραπευτικό α­ποτέλεσμα.
Οι τιμές της έντασης που εφαρμόζονται στις περιποιήσεις σώματος με γαλβανικό ρεύμα είναι από 1mA (χιλιοστό του Αμπέρ) μέχρι και μερικά mA. Ο χρόνος εφαρμογής και η ένταση του ρεύματος παίζουν σημαντικό ρόλο για το τελικό βιολογικό αποτέλεσμα

6 ΦΑΡΑΔΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το φαραδικό ρεύμα είναι εναλλασσόμενο διακοπτόμενο ρεύμα κατάλληλο να προκαλέσει μηχανικές αντιδράσεις (μυϊκές συσπάσει) χωρίς χημικά αποτελέσματα. Τα φαραδικά ρεύματα μπορεί να είναι ανορθωμένα ή ημιανορθωμένα Στα ημιανορθωμένα φαραδικά ρεύματα υπάρχει συνεχή φορά του ρεύματος η συνέχεια τους όμως διακόπτεται και επαναλαμβάνεται ρυθμικά στη μονάδα του χρόνου.

7 Στα ανορθωμένα φαραδικά ρεύματα υπάρχει συνεχή φορά του ρεύματος χωρίς διακοπές.

8 Χαρακτηριστικά φαραδικού ρεύματος
Το φαραδικό ρεύμα δεν έχει πολικότητα και τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: Μορφή: Το είδος του παλμού (π.χ τετραγωνικό, τριγωνικό κ.λ'.π) Ένταση: Η μέγιστη τιμή σε mAmp κάθε παλμού Συχνότητα: Ο αριθμός των παλμών (ώσεων)ανά μονάδα χρόνου. Διάρκεια ώσεως: Χρόνος διάρκειας κάθε παλμού. Διάρκεια παύσης: Χρόνος διάρκειας κάθε παύσης μεταξύ δύο ώσεων. Όταν το φαραδικό ρεύμα διαπερνά το ανθρώπινο σώμα: οι μύες τονώνονται η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται και αυξάνεται ο μεταβολισμός το)ν κυττάρων.

9 ΓΑΛΒΑΝΟΦΑΡΑΔΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Αποτελεί συνδυασμό γαλβανικού και φαραδικού ρεύματος. Ως ηλεκτροθεραπευτική μέθοδο ο γαλβανοφαραδισμός είναι περίπλοκος και α­παιτεί αρκετή εμπειρία του/της αισθητικού γιατί μπορεί να προκαλέσει χημικό έ­γκαυμα. Η μέθοδος εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες και των δύο ρευμάτων. Όταν η ένταση του γαλβανικού ρεύματος είναι μεγαλύτερη της έντασης του φαραδικού τότε τα α­ποτελέσματα που υπερέχουν είναι του γαλβανισμού. Αντίθετα όταν η ένταση του φα­ραδικού ρεύματος είναι μεγαλύτερη της έντασης του γαλβανικού τα αποτελέσματα που υπερέχουν είναι του φαραδισμού. Επειδή το γαλβανικό ρεύμα προκαλεί υπεραιμία, καλό είναι κατ' αρχή να εφαρ­μόζεται γαλβανισμός και όταν οι ιστοί είναι έτοιμοι να εφαρμόζεται μικτό ρεύμα (δηλαδή γαλβανοφαραδικό ρεύμα).


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google