Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκων: Σταγιάννης Απόστολος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκων: Σταγιάννης Απόστολος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκων: Σταγιάννης Απόστολος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2 Εισαγωγή Αγαθών - Άρθρο 10 Εισαγωγή αγαθών θεωρείται: -Η είσοδος αγαθών στο εσωτερικό της χώρας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της συνθήκης της Ρώμης -Η είσοδος αγαθών στο εσωτερικό της χώρας που προέρχονται από τρίτες χώρες -Η εισαγωγή αγαθών, θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση που η χώρα είναι ο πρώτος τόπος, στον οποίο τα αγαθά εισέρχονται στην Κοινότητα από Τρίτη χώρα. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3 Ενδοκοινοτική απόκτηση – Άρθρο 11 Ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται κάθε πράξη, με την οποία μεταβιβάζεται σε κάποιο πρόσωπο το δικαίωμα να διαθέτει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον πωλητή ή τον αγοραστή, από άλλο κράτος – μέλος προς το εσωτερικό της χώρας. Η ενδοκοινοτική απόκτηση είναι η νέα φορολογική πράξη, η οποία έχει αντικαταστήσει την εισαγωγή αγαθών από άλλα κράτη – μέλη στην Ελλάδα. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4 Ενδοκοινοτική απόκτηση – Άρθρο 11 Πωλητής: -Απαλλάσσει τις παραδόσεις που πραγματοποιεί προς άλλο κράτος – μέλος -Συμπληρώνει την περιοδική δήλωση αναφέροντας σε ξεχωριστό κωδικό, το σύνολο των απαλλασσόμενων ενδοκοινοτικών του πωλήσεων -Συμπληρώνει τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα παραδόσεων Αγοραστής: -Καταχωρεί το ΦΠΑ που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σε χωριστό κωδικό της περιοδικής του δήλωσης και διενεργεί παράλληλα την έκπτωση του στην ίδια δήλωση -Συμπληρώνει επίσης ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποκτήσεων Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Επιχειρήσεις με δικαίωμα έκπτωσης για κάθε απόκτηση, ανεξάρτητα από το είδος και αξία των αποκτώμενων αγαθών. -Ν.Π. μη υποκείμενα -Απαλλασσόμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης -Αγρότες άρθρου 41, μετά την υπέρβαση των 10.000€ για κάθε απόκτηση -Ν.Π. μη υποκείμενα -Απαλλασσόμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης -Αγρότες άρθρου 41 πριν υπερβούν τα 10.000€ για κάθε απόκτηση καινούριων μεταφορικών μέσων και αγαθών ΕΦΚ Λοιπά πρόσωπα για κάθε απόκτηση καινούριων μεταφορικών μέσων. Απαλλαγή στο κράτος παράδοσης. ΦΠΑ στο κράτος άφιξης

6 Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις Άρθρο 12: πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Άρθρο 13: τόπος παράδοσης αγαθών Παραδείγματα Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

7 Τόπος παροχής υπηρεσιών – Άρθρο 14 Εγκατάσταση του παρέχοντος Θέση του ακινήτου Υλική εκτέλεση υπηρεσιών - Εργασίες φασόν Μεταφορές προσώπων και πραγμάτων Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς Υπηρεσίες μεσολάβησης Μίσθωση μεταφορικών μέσων Εγκατάσταση του λήπτη της υπηρεσίας Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8 Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών – Άρθρο 15 - Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας είναι τα αποστελλόμενα ή μεταφερόμενα αγαθά από άλλο ΚΜ να έχουν τόπο άφιξης το εσωτερικό της χώρας. -Κάθε αποστολή ή μεταφορά αγαθών από άλλο ΚΜ στο εσωτερικό της χώρας φορολογείται στην Ελλάδα. -Εγκατάσταση του αποκτώντος στο εσωτερικό της χώρας -Φορολογική αντιμετώπιση τριγωνικών συναλλαγών Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Διδάσκων: Σταγιάννης Απόστολος Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google