Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9. Νευρικό σύστημα Βιολογία Α’ Λυκείου. Νευρικό σύστημα ►Δ►Δ►Δ►Διατήρηση εσωτερικού περιβάλλοντος σταθερού (ομοιόσταση) ΝΝΝΝευρικό σύστημα ΕΕΕΕνδοκρινικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9. Νευρικό σύστημα Βιολογία Α’ Λυκείου. Νευρικό σύστημα ►Δ►Δ►Δ►Διατήρηση εσωτερικού περιβάλλοντος σταθερού (ομοιόσταση) ΝΝΝΝευρικό σύστημα ΕΕΕΕνδοκρινικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9. Νευρικό σύστημα Βιολογία Α’ Λυκείου

2 Νευρικό σύστημα ►Δ►Δ►Δ►Διατήρηση εσωτερικού περιβάλλοντος σταθερού (ομοιόσταση) ΝΝΝΝευρικό σύστημα ΕΕΕΕνδοκρινικό σύστημα ►Ε►Ε►Ε►Ερέθισμα  Υποδοχέας  ΚΝΣ  μυς + αδένες ►Ν►Ν►Ν►Νευρικό σύστημα: ΚΚΚΚεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός) ΠΠΠΠεριφερικό Νευρικό Σύστημα (νεύρα)

3 Δομή & λειτουργία των νευρικών κυττάρων ►Ν►Ν►Ν►Νευρικός ιστός: ΝΝΝΝευρικά κύτταρα (νευρώνες) ►Α►Α►Α►Αισθητικοί νευρώνες (= σώμα  νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος) ►Κ►Κ►Κ►Κινητικοί νευρώνες (= νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος  μύες, αδένες) ►Ε►Ε►Ε►Ενδιάμεσοι ή συνδετικοί νευρώνες (= εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός) ΝΝΝΝευρογλοιακά κύτταρα ►Θ►Θ►Θ►Θρέψη + μόνωση νευρώνων ►+►+►+►+περίβλημα μυελίνης

4 ► Δυναμικό ηρεμίας: -70mV  Na†: εξωτερικό τμήμα μεμβράνης  K† & ανιόντα: εσωτερικό τμήμα μεμβράνης ► Νευρική ώση:  Εισέρχονται Na† στιγμιαία  επαναφορά  Εξέρχονται K† στιγμιαία  επαναφορά  Δημιουργία από ερέθισμα (μηχανικό, θερμικό κτλ)  μεταφορά σε γειτονικές περιοχές μεμβράνης, κατά μήκος του νευράξονα ► Συνάψεις:  Μεταφορά μηνύματος: ► από νευρώνα σε νευρώνα ► από νευρώνα σε εκτελεστικό όργανο (μυς – αδένας)  Επικοινωνία με νευροδιαβιβαστές  Μονόδρομη

5 Νευρικές ώσεις & Συνάψεις

6

7 Περιφερικό Νευρικό Σύστημα ► Νεύρα  δεσμίδες δενδριτών/νευραξόνων ► Κυτταρικά σώματα στο ΚΝΣ & στα γάγγλια ► Νεύρα (αναλόγως με αποφυάδες τους)  Αισθητικά  Κινητικά  Μεικτά ► Άνθρωπος:  12 εγκεφαλικά νεύρα  31 νωτιαία νεύρα

8 Περιφερικό Νευρικό Σύστημα ► Νευρική οδός: διαδρομή νευρικών ώσεων  Κινητικές/Φυγόκεντρες (ΚΝΣ  εκτελεστικά)  Αισθητικές/Κεντρομόλες (υποδοχείς  ΚΝΣ) ► Αντανακλαστικό τόξο: 1.Υποδοχέας 2.Αισθητικός νευρώνας 3.Ενδιάμεσος νευρώνας 4.Κινητικός νευρώνας 5.Εκτελεστικό όργανο

9 Περιφερικό Νευρικό Σύστημα ► Αντανακλαστικά: αυτόματες ακούσιες κινήσεις (γρήγορες απαντήσεις π.χ. έκτακτης ανάγκης, ισορροπίας ► Συμμετέχει εγκέφαλος (π.χ. άνοιγμα – κλείσιμο βλεφάρων) ► Δε συμμετέχει εγκέφαλος (π.χ. επαφή με θερμό/αιχμηρό αντικείμενο) ► Αντανακλαστικό γονάτου: απλή σύναψη αισθητικού – κινητικού νευρώνα

10 Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ► Εγκέφαλος + Νωτιαίος Μυελός ► Προστατευμένα (πού ; ) ► Μήνιγγες: προστατευτικές μεμβράνες (3) ► Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)  Προστατεύει από κραδασμούς  Στηρίζει  Συμβάλλει στη θρέψη

11 Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ► Νωτιαίος μυελός  Κυλινδρικός, μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα  Μέσα: φαιά ουσία (κυτταρικά σώματα)  Έξω: λευκή ουσία (νευράξονες) ► Εγκέφαλος  Πολύπλοκος, μέσα στην κρανιακή κοιλότητα  Αποτελείται από νευρώνες  Έξω: φαιά ουσία – Μέσα: λευκή ουσία !  Κέντρα  περιοχές για αισθήσεις, αντίληψη, έλεγχο, συντονισμό, ανώτερες λειτουργίες…

12 Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

13 Εγκέφαλος 1. Ημισφαίρια (x2) ► Μεγαλύτερο τμήμα εγκεφάλου ► Σύνδεση μεταξύ τους (μεσολόβιο) ► Λοβοί ► Έλικες & αύλακες (γιατί;) ► Φλοιός  ΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 2. Στέλεχος (συνδέει ημισφαίρια με νωτιαίο μυελό) ► Θάλαμος (αισθητικοί νευρώνες) ► Υποθάλαμος (ομοιόσταση, ΑΝΣ, ύπνος) ► Προμήκης μυελός (ζωτικής σημασίας: αναπνοή, καρδιά, πίεση…) ► Υπόφυση: αδένας που συντονίζει τους υπόλοιπους 3. Παρεγκεφαλίδα ► Συντονισμός κινήσεων

14 Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες I. Μνήμη ► Εγκέφαλος: αποθηκεύει – ανακαλεί – συνδυάζει πληροφορίες  Βραχυπρόθεσμη (ΜΒΔ)  λίγα λεπτά, περιορισμένη χωρητικότητα (7±2 στοιχεία!)  Μακροπρόθεσμη (ΜΜΔ)  μόνιμες δομικές & λειτουργικές αλλαγές στα νευρικά κύτταρα, απεριόριστη ► Εξαρτάται από: είδος, ένταση, συχνότητα ερεθίσματος (π.χ. έντονα, επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ευχάριστα/δυσάρεστα…  ? ) ► Εξασθενούν – διαγράφονται – παραμένουν ► Αμνησία  λόγω ασθενειών, τραυματισμού (αναλόγως με περιοχή)

15 Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες II. Μάθηση ► ► Εξοικείωση: αναγνώριση ερεθίσματος ως μη σημαντικού  δεν αντιδρά ► ► Ευαισθητοποίηση: επαναλαμβανόμενη έκθεση σε (επώδυνο) ερέθισμα  ταχύτερη αντίδραση ► ► Συνειρμική μάθηση: συσχετισμός δύο ή περισσοτέρων ερεθισμάτων (κλασική εξάρτηση – ανταμοιβή – τιμωρία) ► ► Αντίληψη: ανάκληση εμπειριών για επίλυση προβλημάτων

16 Συνειρμική μάθηση (Pavlov)

17 Συνειρμική μάθηση (παραδείγματα)

18

19 Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες III. Συμπεριφορά III. Συμπεριφορά: σύνολο απαντήσεων σε μεταβολές περιβάλλοντος ► ► Γενετικοί + περιβαλλοντικοί παράγοντες   Ενστικτώδης συμπεριφορά (δεν αλλάζει): αντανακλαστικά, γέλιο, χαμόγελο, κλάμα, φόβος κτλ.   Συμπεριφορά που τροποποιείται με μάθηση (αλλάζει): εξοικείωση/ευαισθητοποίηση

20 Ανώτερες Πνευματικές Λειτουργίες IV. Ομιλία ► «Προνόμιο» ανθρώπινου είδους ► Σε δεξιόχειρες ελέγχεται από αριστερό – σε αριστερόχειρες από δεξιό (κυρίως) – συμμετοχή και των 2 ημισφαιρίων ► Περιοχή Broca: έλεγχος μυών για λόγο  Αφασία Broca: δυσκολία στην άρθρωση, ερμηνεία κατανοητή ► Περιοχή Wernicke: αντίληψη/ερμηνεία λέξεων  Αφασία Wernicke: δυσκολία στην κατανόηση, παραγωγή ήχων φυσιολογική ► Για την παραγωγή λόγου  ; ► Για την αντίληψη λόγου  ;

21 Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ►Κ►Κ►Κ►ΚΝΣ + κινητικά νεύρα ►Σ►Σ►Σ►Συνεχής ακούσια λειτουργία ►Υ►Υ►Υ►Υποδοχείς  ΚΝΣ  γάγγλια ΑΝΣ  εκτελεστικά όργανα ►Σ►Σ►Σ►Σχετική αυτονομία ►Α►Α►Α►ΑΝΣ  2 ανταγωνιστικά συστήματα: ΣΣΣΣυμπαθητικό: καταστάσεις έντασης ΠΠΠΠαρασυμπαθητικό: καταστάσεις ηρεμίας ►δ►δ►δ►διαστολή – συστολή κόρης οφθαλμού ; ►κ►κ►κ►καρδιακοί παλμοί ;


Κατέβασμα ppt "9. Νευρικό σύστημα Βιολογία Α’ Λυκείου. Νευρικό σύστημα ►Δ►Δ►Δ►Διατήρηση εσωτερικού περιβάλλοντος σταθερού (ομοιόσταση) ΝΝΝΝευρικό σύστημα ΕΕΕΕνδοκρινικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google