Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το νέο πρόσωπο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΔΡ ΤΑΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΛΕ ΜΤΕΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το νέο πρόσωπο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΔΡ ΤΑΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΛΕ ΜΤΕΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το νέο πρόσωπο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΔΡ ΤΑΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΛΕ ΜΤΕΕ

2 Η τεχνική Εκπαίδευση στην Ευρώπη

3 Στρατηγικός Σχεδιασμός  Σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη Βιομηχανία  Καταπολέμηση της προκατάληψης κατά της ΜΤΕΕ  Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση Κλάδων και Ειδικοτήτων  Αναθεώρηση και Περιορισμός των μαθημάτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  Ανάπτυξη Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων ανά κλάδο και ειδικότητα στη βάση των ευρωπαϊκών και εθνικών επιπέδων προσόντων

4 Στρατηγικός Σχεδιασμός  Πιστοποίηση προσόντων στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση  Οριζόντια και Κάθετη διακίνηση μαθητών  Αναθεώρηση του Συστήματος Μαθητείας  Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών  Πιστοποίηση προσόντων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη ΜΤΕΕ  Εγκαθίδρυση Συστήματος συλλογής και διάχυσης πληροφοριών για τη ΜΤΕΕ

5 Αναθεώρηση και Περιορισμός των μαθημάτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Οι μαθητές της Τεχνικής Εκπαίδευσης εξετάζονται σε μαθήματα προσαρμοσμένα κατά κύριο λόγο σε αναλυτικά προγράμματα τα οποία συνδέονται με τη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Η Επιτροπή προτείνει όπως η εξέταση στα μαθηματικά και τη φυσική γίνεται με δοκίμια που αναπτύσσονται στη βάση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της ΜΤΕΕ (εφαρμοσμένα). Εννοείται ότι τα δοκίμια θα έχουν την ίδια αξία και τον ίδιο βαθμό δυσκολίας.

6 Κατάργηση του κοινού Α’ Έτους για τον κάθε Κλάδο Εισήγηση της Επιτροπής είναι οι Ειδικότητες των Κλάδων να επιλέγονται από το Α΄ έτος σπουδών. Ως εκ τούτου, στο Α΄ έτος σπουδών οι μαθητές δεν θα ακολουθούν κοινό πρόγραμμα για τον Κλάδο, όπως γινόταν μέχρι τώρα, θα έχουν, όμως, τη δυνατότητα να παρακολουθούν κοινά μαθήματα, όπου αυτό είναι εφικτό.

7 Α’ Έτος Β’ Έτος Γ’ Έτος Μαθήματα Κλάδου και Ειδικότητας Εξεταστέα Ύλη Οριζόντιες Δεξιότητες

8 Τονίζεται ότι οι εισηγήσεις της Επιτροπής γίνονται με αμετάκλητη προϋπόθεση τη διατήρηση της ισοτιμίας των απολυτηρίων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Η ισοτιμία δεν σημαίνει ίδια αναλυτικά προγράμματα, αλλά του ίδιου επιπέδου, προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες γνώσεις που πρέπει ο απόφοιτος της ΜΤΕΕ να έχει ως βάση για τη σπουδή και εξειδίκευση, που επιλέγει, και τα οποία δεν τον αποκλείουν και από σπουδές σε θεωρητικούς κλάδους.

9 Αναθεώρηση Κλάδων και Ειδικοτήτων Οργάνωση Ομάδων Εστίασης Εντοπισμός των υπαρχουσών και αναδυόμενων αναγκών στην αγορά εργασίας και στη Βιομηχανία σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Οργανώθηκαν Ομάδες Εστίασης με εκπροσώπους από 22 οργανισμούς. Στις 6 και 7 Απριλίου έγιναν ημιδομημένες συνεντεύξεις, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υπό την προεδρία του Διευθυντή ΜΤΕΕ, οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και μελετήθηκαν από την Επιτροπή.

10 ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Γενική Μηχανολογία1. Γενική Μηχανολογία (Α) 2. Υδραυλικά, Θερμικά και Ψυκτικά Συστήματα 2. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων (Β) 3.Μηχανική Αυτοκινήτων 3. Μηχανική - Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων (διεπιστημονική) (Β) 4. Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονικά των Αυτοκινήτων 4. Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας / Φυσικού Αερίου (Γ) 5. Συντήρηση Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (διεπιστημονική) (Β) 1. Κλάδος Μηχανολογίας Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

11 ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί (Β) 2. Ηλεκτρονικά 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες (Β) 3. Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (διεπιστημονική) (Γ) 4. Ηλεκτρικές Μηχανές, Αυτοματισμός και Συστήματα Ελέγχου 4. Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός (διεπιστημονική) (Β) 5. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 2. Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

12 3. Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Πολιτική Μηχανική 1. Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική (Α) 2. Αρχιτεκτονική 3. Τοπογραφία Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

13 4. Κλάδος Σχεδιασμού, Κατασκευών και Διακόσμησης ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Σχεδίαση και Κατασκευή Επίπλων1. Σχεδίαση και Κατασκευή Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών (Β) 2. Γραφικές Τέχνες 2. Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα (Β) 3. Διακοσμητική 3. Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων (Α) 4. Σχεδιαστές Μόδας 4. Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων (Α) Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

14 5. Κλάδος Γεωπονίας ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Φυτική και Ζωική Παραγωγή (Β) 2. Γεωργία, Βιο-Καλλιέργειες και Καινοτόμες Καλλιέργειες (Γ) Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

15 6. Κλάδος Υπηρεσιών ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων 1. Τουριστικά (Α) 2. Υπάλληλοι Λογιστηρίων και Τραπεζών 2. Λογιστικά (Α) Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

16 7. Κλάδος Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων και Επισίτισης ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων (Γ) 2. Διατροφολογία (Γ) Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

17 8. Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Έρευνα, Σχεδιασμός και Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων) – (διεπιστημονική) (Γ) 2. Τρισδιάστατος Σχεδιασμός (διεπιστημονική) (Γ) Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

18 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 9. Κλάδος Ναυτιλιακών και Θαλάσσιων Επαγγελμάτων ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Ιχθυοκαλλιέργειες (Γ) 2. Ναυτιλιακά Επαγγέλματα (Γ) 3. Υδάτινη Μηχανική (διεπιστημονική) (Γ)

19 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Κλάδος Μηχανολογίας ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Μηχανική Παραγωγή - Εργαλειομηχανές 1. Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής (Α) 2. Υδραυλικά, Θερμικά και Ψυκτικά Συστήματα 2. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων (Α) 3. Συγκολλήσεις και Μεταλλικές Κατασκευές 3. Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου (Β) 4. Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Ξενοδοχείων 4. Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων (διεπιστημονική – με δυνατότητα εξειδίκευσης σε Αυτοκίνητα / Δίκυκλα και Σκάφη) (Β) 5. Μηχανική Αυτοκινήτων 6.Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονικά των Αυτοκινήτων 7. Δίκυκλα και Μηχανές Σκαφών

20 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2. Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις1. Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών (Α) 2. Ηλεκτρικές Μηχανές, Αυτοματισμοί και Συστήματα Ελέγχου 2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών (Α) 3. Οικιακές Συσκευές, Ψύξη και Κλιματισμός 3. Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού (διεπιστημονική) (Β) 4. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

21 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3. Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Οικοδομική1.Τεχνίτες Δομικών Έργων (Α) 2. Βοηθοί Εργαστηρίου 2. Βοηθοί Εργαστηρίου Δομικών Υλικών (Α) 3. Σχεδιαστές 3. Σχεδιαστές Δομικών Έργων (Α) 4.Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων (διεπιστημονική) (Β)

22 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4. Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών: Κατασκευών και Διακόσμησης ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Ξυλουργική – Επιπλοποιία1. Επιπλοποιία και Ξύλινες Κατασκευές (Α) 2. Γραφικές Τέχνες2. Γραφικές Τέχνες (Α) 3. Διακοσμητική3. Τεχνικός Διακόσμησης (Α) 4. Αργυροχοΐα – Χρυσοχοΐα4. Κατασκευή Κοσμημάτων και Δημιουργία Διακοσμητικών Αντικειμένων (Β) 5. Παραγωγή Ειδών Ένδυσης5. Παραγωγή Ενδυμάτων (Α) Σημείωση : Οι προσφερόμενες ειδικότητες ανήκαν σε διαφορετικούς κλάδους (Κλάδος Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας, Κλάδος Καλλιτεχνικών Σπουδών και Κλάδος Ένδυσης)

23 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5. Κλάδος Γεωπονίας ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Φυτική Παραγωγή1. Γεωργικές Καλλιέργειες (Α) 2. Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων (Β)

24 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 6. Κλάδος Υπηρεσιών ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων 1. Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων (Α) 2. Στελέχη Πωλήσεων2. Ιδιαίτεροι Γραμματείς (Α) 3. Ιδιαίτεροι Γραμματείς

25 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 7. Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων ΠροσφερόμενεςΠροτεινόμενες 1. Μαγειρική – Τραπεζοκομία 1. Μάγειροι – Τραπεζοκόμοι (Α) 2. Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων (Γ)

26 Προσφερόμενες και Προτεινόμενες Ειδικότητες κατά Κλάδο και Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 8. Ειδικότητα Αισθητικής - Κομμωτικής ΠροσφερόμενηΠροτεινόμενη 1. Κομμωτική1. Κομμωτική (Α)

27 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Α΄ ΤάξηΒ΄ ΤάξηΓ΄ ΤάξηΑ΄ ΤάξηΒ΄ ΤάξηΓ΄ ΤάξηΔΙΑΦΟΡΑ Θρησκευτικά 1111110 Ελληνικά 4455551 Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη 1111110 Φυσική Αγωγή 1111110 Μουσική 11 Μαθηματικά 4444440 Φυσική 3443552 Χημεία 120100-2-2 Αγγλικά 322222 Επιλεγόμενα (Εμβάθυνσης, Ενίσχυσης, Εμπλουτισμού, Εξειδίκευσης) 44440 Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας 1512131412 -2 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 2-2 Εφαρμογές Η.Υ. 22 Πρακτική Εξάσκηση 0 Σύνολο περιόδων 35 0 Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Συνοπτική εικόνα για τη Θεωρητική Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

28 ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Α΄ ΤάξηΒ΄ ΤάξηΓ΄ ΤάξηΑ΄ ΤάξηΒ΄ ΤάξηΓ΄ ΤάξηΔΙΑΦΟΡΑ Θρησκευτικά 111111 0 Ελληνικά 445545 1 Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη 111111 0 Φυσική Αγωγή 111111 0 Μουσική 1 1 Μαθηματικά 222222 0 Φυσική 222222 0 Χημεία 120110 Αγγλικά 322222 Επιλεγόμενα (Εμβάθυνσης, Ενίσχυσης, Εμπλουτισμού, Εξειδίκευσης) 4444 0 Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας 18161017 7 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 2 -2 Εφαρμογές Η.Υ. 2 2 Πρακτική Εξάσκηση 7 -7 Σύνολο περιόδων 35 0 Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Συνοπτική εικόνα για την Πρακτική Κατεύθυνση ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

29 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Μαθήματα Εμβάθυνσης (δίωρα): τα τρία Μαθήματα Εμβάθυνσης, που είναι τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά και η Πολιτική Οικονομία, θα επιλέγονται κατά κανόνα από μαθητές/τριες για σκοπούς πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Μαθήματα Ενίσχυσης (τετράωρα): τα τρία Μαθήματα Ενίσχυσης είναι η Βιολογία, η Χημεία και η Μουσική. Θα επιλέγονται από τους μαθητές/τριες για σκοπούς πρόσβασης σε εξειδικευμένους κλάδους σπουδών, όπως είναι η Φυσική Αγωγή, οι Μουσικές Σπουδές (Μουσικό Σχολείο), η Νοσηλευτική, η Διατροφολογία και η Σχολή Αξιωματικών

30 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Μαθήματα Εμπλουτισμού (δίωρα): είναι τα μαθήματα τα οποία μπορεί να επιλέξει ο/η μαθητής/τρια οποιουδήποτε κλάδου ως εισαγωγικά μαθήματα για να ικανοποιήσει ένα ενδιαφέρον του/της, όπως είναι π.χ. η Ξυλογλυπτική, τα Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας, η Διακόσμηση Χώρου, η Σχεδίαση Μόδας κλπ. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/τριες συγκεκριμένου κλάδου δεν θα μπορούν να επιλέξουν από τα μαθήματα του κλάδου τους. Οι Επιθεωρητές ΜΤΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν περαιτέρω Μαθήματα Εμπλουτισμού για τις ειδικότητες του κλάδου τους.

31 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Τα Μαθήματα Εξειδίκευσης (τετράωρα) είναι τα μαθήματα εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπου, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο φοιτούν οι μαθητές, υπάρχει ζήτηση και ανάγκη για εξειδίκευση σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Θα επιλέγονται για ενδυνάμωση των εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών των διαφόρων ειδικοτήτων, π.χ. μαθητές της ειδικότητας Μάγειροι-Τραπεζοκόμοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στη Μαγειρική, ή μαθητές της ειδικότητας Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στα Δίκυκλα και Σκάφη. Οι Επιθεωρητές ΜΤΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν περαιτέρω Μαθήματα Εξειδίκευσης για τις ειδικότητες του κλάδου τους από τα υφιστάμενα.

32 Πρακτική Εξάσκηση Η εισήγηση της Επιτροπής είναι όπως το ΥΠΠ, ως θεσμικός εταίρος, αναπτύξει επίσημες και διαρκείς συνεργασίες και δίκτυα με τοπικούς εργοδότες για να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία στην παροχή εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης των μαθητών και στην εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους.

33 Εισήγηση για το χρόνο της πρακτικής εξάσκησης των μαθητών Α και Β τάξης : Θεωρητική κατεύθυνση Δύο εβδομάδες εντός του Ιουνίου μετά τις προαγωγικές εξετάσεις για δύο χρόνια Πρακτική κατεύθυνση Τέσσερεις εβδομάδες εντός του Ιουνίου μετά τις προαγωγικές εξετάσεις για δύο χρόνια.

34 Πρακτική Εξάσκηση Ο χρόνος πρακτικής άσκησης των μαθητών της ΜΤΕΕ είναι περιορισμένος, συγκριτικά με τον χρόνο πρακτικής άσκησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Cedefop 2014) όπου φτάνει το 25% του συνολικού μαθησιακού χρόνου.

35 Καταπολέμηση της Προκατάληψης κατά των τεχνικών επαγγελμάτων διαμέσου της Συμβουλευτικής Αγωγής και Διαφώτισης Το πρόβλημα έχει τις ρίζες του στην ελλιπή διαφώτιση, άγνοια των προγραμμάτων που προσφέρονται στην ΜΤΕΕ, και στη διαχρονικά ανεπτυγμένη αρνητική αντίληψη, ότι η Τεχνική Εκπαίδευση αποτελεί δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν τα καταφέρνουν στη Μέση Γενική Εκπαίδευση.

36 Συμβουλευτική Αγωγή  Εγκαθίδρυση συστήματος πιστοποίησης των προσόντων των εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής  Θεσμοθέτηση συναντήσεων σε επαρχιακό επίπεδο μεταξύ εκπαιδευτών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Συμβούλων Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ)  Τακτική εναλλαγή των Συμβούλων Επαγγελματικής Αγωγής, οι οποίοι είναι διορισμένοι στα Γυμνάσια, με τους ΣΕΑ στις Τεχνικές Σχολές  Συστηματική επιμόρφωση των ΣΕΑ για τα προγράμματα και τις προοπτικές της ΜΤΕΕ, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώνουν τους μαθητές στο Γυμνάσιο.  Διερεύνηση της πρότασης που κατά καιρούς έχει γίνει από τη ΜΤΕΕ και την ΟΛΤΕΚ για ανεξαρτητοποίηση της ΥΣΕΑ, η οποία σήμερα υπάγεται στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

37 Ενημέρωση- Διαφώτιση μαθητών, γονέων και κοινού ευρύτερα  Δημιουργία ενημερωτικών σύντομων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παρεμβάσεων  Ανάπτυξη έντυπου ενημερωτικού υλικού για την ενημέρωση μαθητών/τριών και γονέων

38 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Το νέο πρόσωπο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΔΡ ΤΑΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΛΕ ΜΤΕΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google