Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης: στόχοι & πόροι/δυνατότητες συνδυάζονται ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης: στόχοι & πόροι/δυνατότητες συνδυάζονται ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης: στόχοι & πόροι/δυνατότητες συνδυάζονται ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ευκαιρίες στην αγορά.Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης: στόχοι & πόροι/δυνατότητες συνδυάζονται ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ευκαιρίες στην αγορά. Οι αντικειμενικοί στόχοι του Μάρκετινγκ πρέπει να επικοινωνούν με τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης, έτσι το Μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να εκπληρώσει τους στόχους τις αυτούς.Οι αντικειμενικοί στόχοι του Μάρκετινγκ πρέπει να επικοινωνούν με τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης, έτσι το Μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να εκπληρώσει τους στόχους τις αυτούς. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ξεκινά με εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης όσον αφορά δυνατότητες και μειονεκτήματα, μετάΟ στρατηγικός σχεδιασμός ξεκινά με εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης όσον αφορά δυνατότητες και μειονεκτήματα, μετά Συνεχίζει με εξωτερική ανάλυση να αναγνωρίσει ευκαιρίες και απειλές.Συνεχίζει με εξωτερική ανάλυση να αναγνωρίσει ευκαιρίες και απειλές. Τελειώνει με την αναγνώριση κύριων θεμάτων που ζητούν αντιμετώπιση (προβλήματα, ευκαιρίες)Τελειώνει με την αναγνώριση κύριων θεμάτων που ζητούν αντιμετώπιση (προβλήματα, ευκαιρίες)

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η στρατηγική της επιχείρησης είναι η απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις:Η στρατηγική της επιχείρησης είναι η απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις: Γιατί κάποιος θα αγόραζε ξανά τα προϊόντα η υπηρεσίες της επιχείρησης?Γιατί κάποιος θα αγόραζε ξανά τα προϊόντα η υπηρεσίες της επιχείρησης? Πως μπορούμε να αποκτήσουμε ένα αποδεκτό επίπεδο ‘πωλήσεις- κέρδος’ ενώ εξυπηρετούμε τους χρήστες μας?Πως μπορούμε να αποκτήσουμε ένα αποδεκτό επίπεδο ‘πωλήσεις- κέρδος’ ενώ εξυπηρετούμε τους χρήστες μας? Πως μπορούμε να διατηρήσουμε την θέση μας ‘χωροθέτηση’ σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο?Πως μπορούμε να διατηρήσουμε την θέση μας ‘χωροθέτηση’ σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο? Τα ακόλουθα εξηγούν την σημαντική συνεισφορά του Μάρκετινγκ στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης.Τα ακόλουθα εξηγούν την σημαντική συνεισφορά του Μάρκετινγκ στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης.

4 Ορισμός του Μάρκετινγκ «Marketing is the management process responsible for identifying, anticipating and satisfying consumers’ requirements profitably».«Marketing is the management process responsible for identifying, anticipating and satisfying consumers’ requirements profitably». (UK Chartered Institute of Marketing) (UK Chartered Institute of Marketing) «Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals».«Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals». (The American Marketing Association) (The American Marketing Association) «Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and exchanging products of value with others». (Philip Kotler)«Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and exchanging products of value with others». (Philip Kotler)

5 Ορισμός του Μάρκετινγκ Το Μάρκετινγκ σαν όρος χρησιμοποιείται διαφορετικά και συχνά συνδυάζεται με διάφορα πράγματα από διαφορετικούς ανθρώπους:Το Μάρκετινγκ σαν όρος χρησιμοποιείται διαφορετικά και συχνά συνδυάζεται με διάφορα πράγματα από διαφορετικούς ανθρώπους: Σαν μια λειτουργία η τίτλος εργασίας σε έναν οργανισμό.Σαν μια λειτουργία η τίτλος εργασίας σε έναν οργανισμό. Για να περιγράψει συγκεκριμένες τεχνικές, όπως η διαφήμιση, οι πωλήσεις, η έρευνα αγοράς.Για να περιγράψει συγκεκριμένες τεχνικές, όπως η διαφήμιση, οι πωλήσεις, η έρευνα αγοράς. Για να επισημάνει μια ειδική πρόταση της επιχείρησης όσον αφορά τις ανάγκες των πελατών (μια φιλοσοφία της επιχείρησης).Για να επισημάνει μια ειδική πρόταση της επιχείρησης όσον αφορά τις ανάγκες των πελατών (μια φιλοσοφία της επιχείρησης).

6 Ορισμός του Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ είναι μια φιλοσοφία των επιχειρήσεων που τοποθετεί τους πελάτες (παρόντες και πιθανούς μελλοντικώς) στο κέντρο της στρατηγικής της επιχείρησης. Είναι ο γενικός τίτλος για όλες αυτές τις λειτουργίες που έχουν σαν σκοπούς να: αναγνωρίσουν τις ανάγκες πελατών,αναγνωρίσουν τις ανάγκες πελατών, προσδιορίσουν μια στρατηγική για το προϊόν,προσδιορίσουν μια στρατηγική για το προϊόν, εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διανομή του προϊόντος,εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διανομή του προϊόντος, πληροφορήσουν και να πείσουν τους πελάτες να αγοράσουν το προϊόν,πληροφορήσουν και να πείσουν τους πελάτες να αγοράσουν το προϊόν, προσδιορίσουν την τιμολογιακή πολιτική του προϊόντοςπροσδιορίσουν την τιμολογιακή πολιτική του προϊόντος

7 H ιδεα Μάρκετινγκ αναφέρεται Η ικανοποίηση του πελάτη είναι ο κύριος σκοπός της ιδέας του μάρκετινγκ.Η ικανοποίηση του πελάτη είναι ο κύριος σκοπός της ιδέας του μάρκετινγκ. Η δημιουργία σχέσης με τον πελάτη.Η δημιουργία σχέσης με τον πελάτη. Η μακροπρόθεσμη διαχείριση της σχέσης.Η μακροπρόθεσμη διαχείριση της σχέσης. Μια ανθρώπινη ανάγκη οδηγεί σε επιθυμίες για συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες ώστε να ικανοποιηθούν αυτές οι βαθύτερες ανάγκες. Τότε, ζήτηση δημιουργείται – συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες απαιτούνται υποστηριζόμενα από καταναλωτική ισχύ.Μια ανθρώπινη ανάγκη οδηγεί σε επιθυμίες για συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες ώστε να ικανοποιηθούν αυτές οι βαθύτερες ανάγκες. Τότε, ζήτηση δημιουργείται – συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες απαιτούνται υποστηριζόμενα από καταναλωτική ισχύ.

8 Οι δραστηριότητες του Μάρκετινγκ Η λειτουργία του Μάρκετινγκ αφορά το κερδοφόρο ταίριασμα των πόρων και δυνατοτήτων της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται ένα πλάνο με συγκεκριμένες δραστηριότητες:Η λειτουργία του Μάρκετινγκ αφορά το κερδοφόρο ταίριασμα των πόρων και δυνατοτήτων της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται ένα πλάνο με συγκεκριμένες δραστηριότητες: Έρευνα Μάρκετινγκ και πελατών,Έρευνα Μάρκετινγκ και πελατών, Σχεδιασμός (marketing planning),Σχεδιασμός (marketing planning), Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος,Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος, Προώθηση προϊόντος και επικοινωνία,Προώθηση προϊόντος και επικοινωνία, Τιμολόγηση,Τιμολόγηση, Διανομή.Διανομή.

9 Προσανατολισμός του Μάρκετινγκ Στην παραγωγή η στο προϊόν (production orientation)Στην παραγωγή η στο προϊόν (production orientation) Στην πώληση (sales orientation)Στην πώληση (sales orientation) Στην αγορά και την κοινωνίαΣτην αγορά και την κοινωνία (market orientation) (market orientation)

10 Αξία Πελάτη (Customer Value) Ωφέλειες οι πελάτες προσδοκούν από ένα προϊόν.Ωφέλειες οι πελάτες προσδοκούν από ένα προϊόν. Α= Ω/Κ, η Ω-Κ, όπου Α-αξία, Ω-ωφέλειες, Κ-κόστος (τιμή).Α= Ω/Κ, η Ω-Κ, όπου Α-αξία, Ω-ωφέλειες, Κ-κόστος (τιμή). Η δημιουργία αξίας πελάτη μεγαλύτερη από αυτή των ανταγωνιστών.Η δημιουργία αξίας πελάτη μεγαλύτερη από αυτή των ανταγωνιστών.

11 Στρατηγική Μάρκετινγκ Ο στρατηγικός σχεδιασμός Μάρκετινγκ περιέχει:Ο στρατηγικός σχεδιασμός Μάρκετινγκ περιέχει: Την ανάλυση ευκαιριώνΤην ανάλυση ευκαιριών Την τμηματοποίηση της αγοράςΤην τμηματοποίηση της αγοράς Την στόχευση της αγοράςΤην στόχευση της αγοράς Την χωροθέτηση της αγοράςΤην χωροθέτηση της αγοράς

12 Στρατηγική Μάρκετινγκ Η στρατηγική Μάρκετινγκ καθορίζεται από:Η στρατηγική Μάρκετινγκ καθορίζεται από: 1. το μίγμα Μάρκετινγκ: Προϊόν,Προϊόν, Προώθηση,Προώθηση, Διανομή,Διανομή, Τιμή.Τιμή. 2. μια αγορά στόχο (το τμήμα των πελατών που η επιχείρηση θέλει να επικεντρωθεί).

13 Στρατηγική Μάρκετινγκ Δημιουργία Μίγματος Μάρκετινγκ Επιλογή Αγοράς Στόχου

14 Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ 1. Οικονομικό και ανταγωνισμός: Γενική οικονομική κατάσταση (ανάλυση δεικτών),Γενική οικονομική κατάσταση (ανάλυση δεικτών), Το φυσικό περιβάλλον και υποδομές,Το φυσικό περιβάλλον και υποδομές, Η φύση του ανταγωνισμού,Η φύση του ανταγωνισμού, Μέγεθος και ποιον αγοράς.Μέγεθος και ποιον αγοράς. 2. Πολιτικό και νομικό: - Εκτίμηση της πιθανότητας ένα πολιτικό γεγονός να προκαλέσει αλλαγές στο περιβάλλον και να επηρεάσει την επιχείρηση.- Εκτίμηση της πιθανότητας ένα πολιτικό γεγονός να προκαλέσει αλλαγές στο περιβάλλον και να επηρεάσει την επιχείρηση. - Νομικά θέματα επηρεάζουν τις αποφάσεις του μίγματος Μάρκετινγκ.- Νομικά θέματα επηρεάζουν τις αποφάσεις του μίγματος Μάρκετινγκ.

15 Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ 3. Κοινωνία-Κουλτούρα: - Δημογραφικά, - Θέματα κοινωνίας και κουλτούρας. 4. Τεχνολογία: -Καινοτομίες, -αλλαγές στην τεχνολογία.

16 Συμπεριφορά καταναλωτή Η συμπεριφορά καταναλωτή πρέπει να αναλύεται και εξετάζεται γιατί:Η συμπεριφορά καταναλωτή πρέπει να αναλύεται και εξετάζεται γιατί: - Η συμπεριφορά του καταναλωτή επηρεάζει το σχεδιασμό της στρατηγικής Μάρκετινγκ, - Εξετάζει τις κυρίες επιδράσεις όσον αφορά Τι, Που, Πότε, και Πως αγοράζουν οι καταναλωτές, - Εξετάζει πως οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στην κάθε στρατηγική Μάρκετινγκ.

17 Συστατικά Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan)


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης: στόχοι & πόροι/δυνατότητες συνδυάζονται ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google