Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας –ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας ΣΕΤ 3 1/1/ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας 1/3

2 Μετοχή (Share, Stock) Μετοχές = Αντιπροσωπεύουν μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια επιχείρηση. Είναι απαιτήσεις στα στοιχεία Ενεργητικού και Εισοδήματος μιας επιχείρ. παρέχοντας τη δυνατότητα στο επενδυτικό κοινό για συμμετοχή στο κεφάλαιό της. Επίσης, η δυνατότητα στην επιχ. να αντλεί τα απαιτούμενα κεφάλαια για επενδύσεις. Βασικό Πλεονέκτημα Μετοχών = οι κάτοχοί τους συμμετέχουν πλήρως στην αύξηση της Κερδοφορίας ή του Ενεργητικού της επιχ. Βασικό Μειονέκτημα Μετοχών = σε περίπτωση εκκαθάρισης, η επιχ. Εξοφλεί πρώτα τους κατόχους δανείων και των ομολόγων πριν από τους μετόχους. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 1.Κοινές Μετοχές 2.Προνομιούχες Μετοχές 3.Ονομαστικές Μετοχές 4.Ανώνυμες Μετοχές Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας 2/3

3 ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Τα Βασικά Δικαιώματα των Κοινών Μετοχών: Κάθε μέτοχος δικαιούται συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή έχει μία ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα αξιόγραφα δίνοντας στους μετόχους μιας επιχείρησης το δικαίωμα να αποκτήσουν νεοεκδιδόμενες μετοχές σε μία προκαθορισμένη τιμή – συνήθως μικρότερη από την αγοραία τιμή τους). Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου που κατέχει και οι δανειστές του δε μπορούν να στραφούν εναντίον της εταιρείας. Όλες οι μετοχές έχουν την ίδια ονομαστική αξία. Προνομιούχες Μετοχές (preferred stocks): Αντιπροσωπεύουν μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία με περισσότερα δικαιώματα στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία της από τις κοινές μετοχές (σωρευτικό μέρισμα- cumulative dividend). Ονομαστικές Μετοχές Τα στοιχεία του μετόχου και της εταιρείας αναγράφονται πάνω στη μετοχή. Ανώνυμες Μετοχές Αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της εταιρείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brealey R., Muyers S., Allen F. (2013). Αρχές Χρηματοοικονομικής Επιχειρήσεων (Επιστημ. Επιμ. Αλεξάκης Χρ., Καινούριος Δ., Κουσενίδης Δ., Σάμιτας Α., Συριόπουλος Κ.) – Ελλ. Μετ. Utopia. Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2008). Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Θεωρία και Πρακτική. Rosili. Ξανθάκης Μαν., Αλεξάκης Χρ. (2006). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων. Σταμούλης. Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» Του Αθανασίου και της Χριστίνας 3/3


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google