Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail : nbarkas@arch.duth.gr Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : http : // eclass.duth.gr (ΤΜD127)

2 ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Προγραμματισμός Προεργασίες - χωματουργικά Θεμελιώσεις - προστασία Φέρον οργανισμός (Φ.Ο.) Μέσα κατακόρυφης επικοινωνίας Κατακόρυφα στοιχεία πλήρωσης Μονώσεις Κουφώματα Επενδύσεις - επιστρώσεις Τελειώματα Κατασκευές περιβάλλοντα χώρου Χοντροκατασκευή αποπεράτωση Μέσα κατακόρυφης επικοινωνίας

3 η μετάβαση από ένα επίπεδο στο άλλο είναι λειτουργική ανάγκη εμφανίζεται κυρίως στα κτιριακά έργα, αλλά και στην πολεοδομία, σ τα συγκοινωνιακά έργα, σ την κηποτεχνία. τα κατακόρυφα στοιχεία επικοινωνίας, αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης και κύριο μορφολογικό και αρχιτεκτονικό στοιχείο. ανάλογα με τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητα τους, αποτελούν τη «σπονδυλική στήλη» / «τον πυρήνα» του κτ ι ρίου τα μέσα κατακόρυφης επικοινωνίας χωρίζονται σε μηχανικά (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες) και μη μηχανικά (σκάλες και κεκλιμένα επίπεδα) ΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Με τον όρο πυρήνα, εννοούμε τον συνδυασμό των μηχανικών και μη μηχανικών μέσων κατακόρυφης επικοινωνίας ενός κτιριακού έργου, συγκεντρωμένων σε έναν κόμβο. Η σύνθεση του πυρήνα κατακόρυφης κυκλοφορίας είναι βασική υπόθεση του μελετητή και γίνεται πάντοτε ανάλογα με τ η χρήση και τι ς λειτουργίες που εξυπηρετεί. Παράμετροι : - λειτουργικές ανάγκες- ασφάλεια - στατική λειτουργία- οικονομία στη χρήση - Η/Μ εγκαταστάσεις

5 Σε έναν πυρήνα απλής μορφής δηλαδή στο σύμπλεγμα μιας σκάλας και ενός ή δύο ανελκυστήρων αρκεί  η σωστή τοποθέτηση των στοιχείων στην κάτοψη  η ακριβής χάραξη των στοιχείων της σκάλας Σε έναν σύνθετο πυρήνα, δηλαδή για πολυώροφα κτίρια ή κτίρια ειδικής λειτουργίας πρέπει να μελετούνται πρόσθετες παράμετροι: ροές και αιχμές κυκλοφορίας  ταχύτητες λειτουργίας  αριθμός και μέγεθος πυρήνων  στατική αντοχή και ενσωμάτωση στον ΦΟ. Για στατικούς λόγους και λόγους ασφαλείας και ανεξάρτητα από το υλικό δομής ο πυρήνας κατακόρυφης επικοινωνίας κατασκευάζεται πάντα από χυτό μπετόν αρμέ. Για λόγους πυρασφάλειας έχουν θεσπιστεί σε όλα τα κράτη κανονισμοί που καθορίζουν τις μέγιστες αποστάσεις μεταξύ του πυρήνα και του πιο απομακρυσμένου σημείου της κάτοψης και οι αποστάσεις αυτές δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 20-30μ.

6 Η ΣΚΑΛΑ  Η σκάλα για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις αναλογίες του.  Έχει σημασία ο σωστός σχεδιασμός για τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και τη διατήρηση της ισορροπίας.  Κύρια στοιχεία της είναι το βήμα ανάβασης και η κλίση της σκάλας. Το βήμα ανάβασης προσδιορίζεται από τη σχέση ύψους (υ) ή αλλιώς ρίχτι, προς πλάτος σκαλοπατιού (π) ή αλλιώς πάτημα. Παράμετροι που επηρεάζουν το σχεδιασμό της σκάλας  Το φυσιολογικό βήμα του ανθρώπου σε επίπεδη επιφάνεια (60-66εκ.)  Η δυνατότητα να ανεβαίνει χωρίς υπερβολικά μεγάλη προσπάθεια. Το μέγιστο ύψος είναι 32εκ. (ύψος ανεμόσκαλας). Βασικός τύπος για την επιλογή ενός άνετου σκαλοπατιού 2υ+π = 63 cm υ = 0,5 * 32, π = 0,5 * 63 υ/π ~ 1/2

7 Έλεγχος ασφάλειας π+υ = 46 ±1 cm Το ύψος των βαθμίδων σε συνδυασμό με το πλήθος των σκαλοπατιών μας δίνει και την κλίση της σκάλας που διαφέρει σε κάθε περίπτωση. Τα ύψη των βαθμίδων κυμαίνονται κατά περίπτωση. Βάση έρευνας ινστιτούτου Max-Plank έχουμε τον τύπο για τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. π-υ = 12 cm Οι διαστάσεις της σκάλας πρέπει να είναι σταθερές σε όλο το μήκος της

8 Τα λειτουργικά στοιχεία της σκάλας Βαθμίδα ή σκαλοπάτι - πλατύσκαλο : για στροφή, αλλαγή κατεύθυνσης ή ξεκούραση του αναβάτη (είτε ως μορφολογικό στοιχείο ). ε πιβάλλεται περίπου κάθε 18 σκαλοπάτια - μήκος : το σύνολο του μήκους όλων των βαθμίδων και πλατύσκαλων (ανάπτυγμα της σκάλας) - πλάτος : το μήκος της κόγχης της βαθμίδας - κλάδος : το ευθύγραμμο τμήμα που οδηγεί προς μια μόνο κατεύθυνση Γραμμή ανάβασης, η πορεία του ανθρώπου πάνω στη σκάλα - ύψος : η διαφορά στάθμης των επιπέδων που εξυπηρετεί. - ύψος διέλευσης : η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ επάλληλων κλάδων με min 2.00-2.10m. - γραμμή κλίσης : εκφράζεται με τη λοξή γραμμή που ενώνει την αρχή με το τέλος ενός κλάδου. Υπολογίζεται πάντα στη θέση της γραμμή ανάβασης και δίνεται από τον τύπο: εφω= υ/π = Α% Από αυτής την κλίση (λόγος) καθορίζεται το είδος και η μορφής της σκάλας.

9 Τα κατασκευαστικά στοιχεία της σκάλας Κλιμακοστάσιο, ο χώρος στον οποίο αναπτύσσονται μία ή περισσότερες επάλληλες σκάλες Οροφή της σκάλας ή ψάθα, η κάτω επιφάνεια του κλάδου Βαθμιδοφόρος, οι πλευρές μιας ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας πάνω στις οποίες στηρίζονται τα σκαλοπάτια Φανάρι, η απόσταση μεταξύ δύο εσωτερικών βαθμιδοφόρων Κεφαλόσκαλο, το τελευταίο σκαλοπάτι, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη στάθμη του ορόφου Περιθώρια ή σκαλομέρια, κατασκευές στα σημεία σύνδεσης των σκαλοπατιών με τα κατακόρυφα στοιχεία του κλιμακοστασίου. Στηθαίο ε ίναι το στοιχείο που τοποθετείται για προστασία στη θέση των βαθμιδοφόρων. Κουπαστή συνήθως τοποθετείται στη στέψη του στηθαίου.

10 Η λειτουργία, η μορφή και η θέση της σκάλας Πλάτος στης σκάλας Ανάλογο με το φορτίο κυκλοφορίας μέσα στο κτίριο Υπ ο λογίζεται βάση του αριθμού των ατόμων που επιθυμείται να κινούνται ταυτόχρονα πάνω της. Η συνολική απαιτούμενη επιφάνεια (τα πλάτη), μπορούν να μοιραστούν σε διάφορους κλάδους. Το μήκος Ένας ευθύγραμμος κλάδος δεν πρέπει να έχει περισσότερα από 16-18 σκαλοπάτια όπου απαιτείται πλατύσκαλο Ύψος Η = ν*υ Μήκος L = ν*π ν= (2H + L) / 63

11 Πλατύσκαλο Έχει πλάτος ίσο με τη σκάλα Το μήκος του είναι μεταβλητό και πρέπει να είναι ανάλογο του βήματος ανάβασης. Συγκεκριμένα είναι ίσο με το βήμα ανόδου +1 σκαλοπάτι. 2υ + π = 63 L = 63+π Τέταρτο πλατύσκαλο υ για αλλαγή κατεύθυνσης. Μισό πλατύσκαλο όπου το βάθος είναι ίσο με το πλάτος, για αλλαγή κατεύθυνσης με μεγαλύτερη άνεση Ο λόκληρο πλατύσκαλο, ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη προσπέλαση στο κλιμακοστάσιο.

12 Αλλαγή κατεύθυνσης με στροφή, χωρίς τη χρήση πλατύσκαλου Γίνεται με σφινωτά σκαλοπάτια Ι σχύουν ορισμένοι περιορισμοί:  Πρέπει να προβλέπεται όσο το δυνατό μεγαλύτερο φανάρι  Τα πλάτη των βαθμίδων στο σημείο συγκέντρωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερα από 10εκ., ενώ στον εξωτερικό βαθμιδοφόρο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 40εκ.  Στα σκαλοπάτια που βρίσκονται πάνω και κοντά στη στροφή πρέπει να γίνεται μεταρρύθμιση.  Η γραμμή ανάβασης, οι βαθμιδοφόροι και ο τοίχος του κλιμακοστασίου πρέπει να είναι τόξα κύκλου.

13 Προστασία από την πυρκαγιά Ισχύουν κανονισμοί που επιβάλλουν περιορισμούς ως προς τον τρόπο κατασκευής της σκάλας και το είδος των δομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  Απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσα, συστήματα ανίχνευσης και καταβρεχτήρες  Επιβάλλονται σχεδιαστικές υποχρεώσεις και περιορισμοί : 1.Για κτίρια > από 2 ορόφους ή με 2 ορόφους και επιφάνεια μεγαλύτερη από 500τ.μ. τα κλιμακοστάσια πρέπει να είναι ικανά να ανακόπτουν τη φωτιά για μεγάλο χρονικό διάστημα (υλικό κυρίως σκυρόδεμα και λιγότερο χάλυβας) 2.Για κτίρια > των 5ορόφων απαιτείται κλιμακοστάσιο απόλυτα ανθεκτικό στη φωτιά (αποκλειστικά μπετόν-αρμέ). 3.Σε πολύ ψηλά κτίρια απαιτείται δεύτερο κλιμακοστάσιο ως έξοδος κινδύνου, που πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από την καθημερινή λειτουργία του κτιρίου και να έχει άμεση προστασία από τη φωτιά (πυρίμαχα υλικά, ειδικοί χρωματισμοί). Σκόπιμο θα ήταν επίσης να προβλε φ θούν στεγανοί χώροι συγκέντρωσης για απόλυτη προστασία από καπνούς και φωτιά.

14 Η κατασκευή της σκάλας Η κατασκευή της σκάλας εξαρτάται από το σκοπό που θα εξυπηρετήσει, τη στατική λειτουργία της και τα βασικά υλικά δομής. Η στατική λειτουργία της καθορίζεται με βάση τη στήριξη του σκαλοπατιού που μπορεί να :  εδράζεται καθ` όλο το μήκος σε μια πλάκα ή στο έδαφος  φέρεται στα δύο άκρα από τους βαθμιιδοφόρους  φέρεται κεντρικά από ένα φορέα  πακτώνεται από ένα του άκρο σε φέροντα τοίχο και να λειτουργεί ως πρόβολος. Σκάλες από μπετόν αρμέ  Παίρνουν οποιαδήποτε μορφή  Κατασκευάζονται με διάφορα συστήματα - ολόσωμες χυτές μαζί με τον Φ.Ο. - προκατασκευασμένες βαθμίδες που φέρονται στα τοιχώματα - προκατασκευασμένα τμήματα σκάλων και πλατύσκαλων  Επιστρώνονται με διάφορα υλικά

15 Ξύλινες σκάλες Είναι γνωστές από παλιά - έχουν πλέον περιορισμένη εφαρμογή  Δεν προσφέρουν προστασία από την πυρκαγιά  Χρησιμοποιούντα ι κυρίως σε έργα μικρής κλίμακας ( μονοκατοικίες )  Έχουν μεγάλο κόστος κατασκευής  Η στατική τους λειτουργία είναι όμοια με τις μεταλλικές σκάλες.  Πρέπει να κατασκευάζονται με ξύλα μεγάλης αντοχής Λίθινες σκάλες Χρησιμοποιούνται πλέον μόνο στην κηποτεχνία Μεταλλικές σκάλες  Κατασκευάζονται αμιγείς ή σύνθετης σε συνεργασία με άλλα υλικά (μπετό ν, ξύλο κλπ.)  Η στατική τους επάρκεια εξασφαλίζεται με δύο βαθμιδοφόρους αμφίπλευρα ή με μια κεντρική δοκό πάνω στην οποία εδράζονται οι βαθμίδες,  Είναι σχετικά ανθεκτικές στη φωτιά  Κατασκευάζονται εύκολα και γρήγορα  Δ ιευκολύνουν την τυποποίηση και προκατασκευή του έργου  Μ πορούν να μεταφερθούν σε άλλη θέση

16 ΤΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Τα κεκλιμένα επίπεδα χρησιμεύουν για να διευκολύνουν την ανά β αση, αλλά και την κίνηση τροχοφόρων. Σοβαρό μειονέκτημά τους είναι το μεγάλο απαιτούμενο μήκος. Κεκλιμένα επίπεδα για ανθρώπους – ράμπες : έ χουν μικρή κλίση από 2%-12%. Ο περιορισμός της κλίση ς επιβάλει μεγάλο μήκος ( δύσχρηστες σε εσωτερικούς χώρους ). Τα υλικά επίστρωσης εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της κίνηση ς Βαθμιδωτά κεκλιμένα επίπεδα : π εριορίζ ουν το μεγάλο μήκος με ενδιάμεση παρεμβολή βαθμίδος. Διατηρούν το κανονικό βήμα ανάβασης. Οι βαθμίδες έχουν κλίση μέχρι 2% σταθερή σε όλο το μήκος Το μήκος είναι πολλαπλάσιο του κοινού βήματος.

17 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Η ανάγκη για ευκολότερη ανάβαση οδήγησε στην αναζήτηση μέσων ανύψωσης ανθρώπων και αντικειμένων. Τα πρώτα δείγματα τα έχουμε από το τέλος του περασμένου αιώνα. Σήμερα οι ανελκυστήρες είναι το πρωτεύον μέσο κατακόρυφης επικοινωνίας στα κτίρια, περιορίζοντας τη λειτουργία της σκάλας ως μέσο διαφυγής. Η κυκλοφοριακή μελέτη Ειδικά στα ψηλά κτίρια, με μεγάλη διακίνηση, η κυκλοφοριακή μελέτη είναι απαραίτητη για να προσδιοριστούν τα κριτήρια που θα καθορίσουν:  το πλήθος των ανελκυστήρων, το μέγεθος και τη χωρητικότητά τους  την ταχύτητα τους, ανάλογα με τ η χρήση  τ ο ηλεκτρομηχνολογικό σύστημα λειτουργίας, ανάλογα με τη χρήση  τις διαστάσεις και τη θέση στην κάτοψη Στόχος η μείωση αναμονής του κοινού και η επιλογή του κατάλληλου αριθμού ανελκυστήρων.

18 Κατά την κυκλοφοριακή μελέτη υπολογίζονται κάποιες χαρακτηριστικές σταθερές. Η πεντάλεπτη αιχμή κυκλοφορίας, δηλαδή οι ώρες που πραγματοποιείται μαζική άφιξη πλήθους. Η ικανότητα μεταφοράς, δηλαδή ο αριθμό ς των ατόμων που εξυπηρετούνται κατά την πεντάλεπτη αιχμή κυκλοφορίας. Αριθμός ατόμων ανά διαδρομή * 300 sec /χρόνος μιας ολόκληρης διαδρομής = 5λεπτη ικαν ότητα Ο χρόνος αναμονής, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ τ ης αναχ ώρησης δύο ανελκυστήρων. Σε κτίρια γραφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30sec. Χρόνος μιας πλήρους διαδρομής (1ανελκ υστήρας ) / πλήθος ανελκυστήρων πυρήνα = χρόνος αναμονής

19 Τα κατασκευαστικά στοιχεία Η κατασκευή των ανελκυστήρων καθορίζεται με ακρίβεια από τους αντίστοιχους κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια μεταφοράς Τ α κατασκευαστικά στοιχεία του ανελκυστήρα είναι:  τ ο φρέαρ διαδρομής, εντός του οποίο υ κινείται ο ανελκυστήρας. Πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά άκαυστα.  ο θάλαμος, μέσα στον οποίο μεταφέρονται άτομα και φορτία. Οι διαστάσεις του επιβάλλονται από τους κανονισμούς. Δύο οι περισσότεροι θάλαμοι, μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινό φρέαρ με διαχωριστικό πλέγμα μεταξύ τους. Όλη η κατασκευή του θαλάμου στερεώνεται σε μια πλαισιωτή σιδερένια κατασκευή το φορείο.  το μηχανοστάσιο, μέσα στο οποίο τοποθετ ούντ αι οι Η/Μ εγκαταστάσεις του ανελκυστήρα. Πρέπει να είναι προσπελάσιμο, να αερίζεται, να έχει διαστάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό.  το τροχαλιοστάσιο, είναι απαραίτητο όταν οι τροχαλίες αλλαγής διεύθυνσης των συρματόσχοινων βρίσκονται έξω από το μηχανοστάσιο. Οι διαστάσεις του καθορίζονται από κανονισμούς. οι πόρτες του φρέατος και του θαλάμου έχουν ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,65μ. και ελάχιστο καθαρό ύψος 1,80μ. διαστάσεις ανοίγματος τουλάχιστον 0,80*2,10μ. πόρτες ανοιγόμενες, πτυσσόμενες ή περιστρεφόμενες.


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google