Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οικονομικοί οργανισμοί και Περιβάλλον Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οικονομικοί οργανισμοί και Περιβάλλον Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οικονομικοί οργανισμοί και Περιβάλλον Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης

2 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον2 Οικονομικός Οργανισμός = Επιχείρηση Επιχείρηση = Κέρδος + Αυτονομία Κέρδος = Στόχος του Ιδιοκτήτη Επιχείρηση = Μέσο υλοποίησης του στόχου Κέρδος = Επιβράβευση του επιχειρηματικού κινδύνου να απωλέσει το κεφάλαιο που έχει διαθέσει Γ. Καμπουρίδης

3 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον3 Επιχείρηση ως Ανοικτό σύστημα = Άνθρωποι Κοινωνικο-οικονομικό σύστημα Όρια του συστήματος Εισροές Εκροές Υποσύστημα Εσωτερικές διαδικασίες Μετασχηματισμού Γ. Καμπουρίδης

4 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον4 Οικονομικοί οργανισμοί και Περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον (ότι βρίσκεται εκτός των ορίων του υποσυστημάτος Επιχείρηση) Εσωτερικό περιβάλλον (ότι περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό περιβάλλον, υλικά και άϋλα στοιχεία) Γ. Καμπουρίδης

5 Διάκριση με κριτήριο τον κλάδο δραστηριοποίησης Πρωτογενής τομέας παραγωγής Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης του υπεδάφους, καλλιέργεια γεωργικών εδαφών, του θαλάσσιου-υποθαλάσσιου και δασικού πλούτου. ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον5Γ. Καμπουρίδης

6 Διάκριση με κριτήριο τον κλάδο δραστηριοποίησης Δευτερογενής τομέας παραγωγής Μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και τη μετατροπή τους σε αγαθά τελικής κατανάλωσης ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον6Γ. Καμπουρίδης

7 Διάκριση με κριτήριο τον κλάδο δραστηριοποίησης Τριτογενής τομέας παραγωγής Αποστολή των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής είναι η διάθεση των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις των δύο κατηγοριών καθώς και η παροχή υπηρεσιών (μεταφορικές, ασφαλιστικές, τουριστικές, συμβουλευτικές κλπ) ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον7Γ. Καμπουρίδης

8 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον8 Το Εξωτερικό περιβάλλον συνθέτουν οι παράγοντες Το οικονομικό επίπεδο της χώρας Το τεχνολογικό επίπεδο της χώρας Το μορφωτικό και κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο της χώρας Η πολιτιστική κατάσταση της χώρας Γ. Καμπουρίδης

9 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον9 Το οικονομικό επίπεδο της χώρας χαρακτηρίζει: Το βιοτικό επίπεδο = ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)=Συνολικά έσοδα του κράτους/Συνολικό Πληθυσμό της χώρας Ποιοτικά χαρακτηριστικά του βιοτικού επιπέδου: ΤV, Υπολογιστές, Χρήση του διαδικτύου, Τετραγωνικά μέτρα κατοικίας/άτομο, Αυτοκίνητα, Μέσος όρος ζωής, θνησιμότητα νεογέννητων Γ. Καμπουρίδης

10 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον10 Το τεχνολογικό επίπεδο της χώρας Συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον (παραγωγή εντύπων, λογαριθμικός κανόνας) Χρήση και υποδομές διαδικτύου (οπτικές ίνες, ψηφιακή τηλεόραση) Έρευνα και ανάπτυξη (επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια) Γ. Καμπουρίδης

11 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον11 Μορφές Τεχνολογικών Καινοτομιών Εξελικτική τεχνολογική καινοτομία (παραγωγή τηλεοράσεων με μικρότερο μήκος καθοδικού σωλήνα) Επαναστατική τεχνολογική καινοτομία (παραγωγή τηλεοράσεων πλάσματος, LCD, Led) Επένδυση ρίσκου : Απορρόφηση πόρων με αβέβαια αποτελέσματα Γ. Καμπουρίδης

12 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον12 Διαδικασία Μεταφοράς Τεχνολογίας Όσο πιο ριζοσπαστική και νεωτεριστική είναι η προτεινόμενη τεχνολογία τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίδραση του οργανισμού. Αντίσταση στην αλλαγήάγνωστη τεχνολογία Γνωστή τεχνολογίαΣταδιακή εφαρμογή της τεχνολγίας Γ. Καμπουρίδης

13 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον13 Τεχνολογία Αιχμής (τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία) Είναι απαραίτητη η Τεχνολογία Αιχμής; Αντέχει η εταιρία το οικονομικό κόστος από την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας; Διαθέτει τους αναγκαίους πόρους; Θα εφαρμοστεί επιτυχώς η νέα τεχνολογία με το υπάρχον εργατικό δυναμικό; Γ. Καμπουρίδης

14 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον14 Το μορφωτικό και κοινωνικό- πολιτιστικό επίπεδο της χώρας Δημογραφική κατάσταση και τάσεις 1. Ηλικία εργατικού δυναμικού 2. Είσοδος περισσοτέρων γυναικών στην αγορά εργασίας 3. Μετακίνηση πληθυσμών (εσωτερική μετανάστευση, οικονομικοί μετανάστες) Γ. Καμπουρίδης

15 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον15 Το μορφωτικό και κοινωνικό- πολιτιστικό επίπεδο της χώρας Εργασιακή ηθική και προσωπικές αξίες Η στάση της κοινωνίας απέναντι στην εργασία, (ελαστικά ωράρια, παραβίαση του οκταώρου) Προσωπικές αξίες (αλλαγή στάσης στις εσωτερικές μετακινήσεις) Γνώση των σημαντικών πλευρών των διαφορετικών πολιτισμών. Γ. Καμπουρίδης

16 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον16 Το Νομοθετικό Πλαίσιο επηρεάζει σημαντικά τις επιχειρήσεις Φορολογική νομοθεσία, Εμπορικό, αστικό, εργατικό δίκαιο, Διατάξεις νόμων, Υπουργικές αποφάσεις Επαγγελματικοί σύνδεσμοι (Βιομηχάνων, Δικηγορικός σύλλογος, Ιατρικός σύλλογος, ΕΕΤΕΜ) Κρατικές και τοπικές υπηρεσίες (ΥΠΑ, ΕΟΦ, Επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος) Γ. Καμπουρίδης

17 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον17 Το μορφωτικό και κοινωνικό- πολιτιστικό επίπεδο της χώρας Πολιτιστικές αξίες Αξίες (values), έθιμα (customs πχ τσικνοπέμπτη, Χριστουγενιάτικο πάρτι), κληρονομιά, νομικό πλαίσιο (γαλλικό και γερμανικό δίκαιο), εκπαιδευτικές παραδόσεις, κοινωνικές συμπεριφορές, πολιτικοί θεσμοί και διαδικασίες Γ. Καμπουρίδης

18 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον18 Εσωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης Οικονομικοί Πόροι Φυσικοί Πόροι Ανθρώπινοι Πόροι Τεχνολογικοί Πόροι Γ. Καμπουρίδης

19 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον19 Οικονομικοί Πόροι (Κεφάλαια έναρξης-λειτουργίας) Κεφάλαιο ίδρυσης της εταιρίας (αρχικό) Κεφαλαιουχικές εταιρίες (συγκέντρωσης κεφαλαίου, Ανώνυμες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης) Προσωπικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρυθμες Αποθεματικό κεφάλαιο (κέρδη που παραμένουν στην εταιρία) Γ. Καμπουρίδης

20 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον20 Οικονομικοί Πόροι (Κεφάλαια έναρξης-λειτουργίας) Δανειακό κεφάλαιο (κάθε είδους δάνεια για επιχειρησιακή χρήση) Μετοχικό κεφάλαιο (Διάθεση μέρους της ιδιοκτησίας της επιχείρησης σε μετόχους που δεν συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρίας) Διαχείριση κεφαλαίων : η διασφάλιση οικονομικών πόρων ανάλογα με τις ανάγκες Γ. Καμπουρίδης

21 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον21 Φυσικοί Πόροι Ακίνητα (Γραφεία, Εγκαταστάσεις παραγωγής, Αποθήκες, Κέντρα διανομής προϊόντων) Αποθέματα πρώτων υλών Μεταφορικά μέσα, Δίκτυο πληροφορικής κλπ Γ. Καμπουρίδης

22 ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον22 Ανθρώπινοι Πόροι (Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση) Πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού Τοποθέτηση του κατάλληλου εργαζομένου στην κατάλληλη θέση Υποκίνηση του προσωπικού Αξιολόγηση της απόδοσης Γ. Καμπουρίδης

23 Τεχνολογικοί Πόροι Μηχανολογικός εξοπλισμός (επίπεδο χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας) Τεχνολογία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων Γ. Καμπουρίδης ΟΔΒΕ Οικονομικοί Οργανισμοί και Περιβάλλον23


Κατέβασμα ppt "Οικονομικοί οργανισμοί και Περιβάλλον Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google