Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τίτλος Προγράμματος: Οι δρόμοι του νερού Φυσικές –Τεχνητές λίμνες Συμμετέχουμε στο Δίκτυο: «Λίμνες: πηγές Έμπνευσης για προγράμματα Π.Ε. Σχολ. Έτος 2013-2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τίτλος Προγράμματος: Οι δρόμοι του νερού Φυσικές –Τεχνητές λίμνες Συμμετέχουμε στο Δίκτυο: «Λίμνες: πηγές Έμπνευσης για προγράμματα Π.Ε. Σχολ. Έτος 2013-2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τίτλος Προγράμματος: Οι δρόμοι του νερού Φυσικές –Τεχνητές λίμνες Συμμετέχουμε στο Δίκτυο: «Λίμνες: πηγές Έμπνευσης για προγράμματα Π.Ε. Σχολ. Έτος 2013-2014

2 1 Μαρίνου Αντωνία Β΄ Τάξη 2 Πλώτα Ευαγγελία Β΄ Τάξη 3 Μιχάι Κλάιντι Β΄ Τάξη 4 Ιντζέ Σταυρούλα Β΄ Τάξη 5 Ψύλλια Νικολίτσα Β΄ Τάξη 6 Λαμπρόπουλος Παντελής Β΄ Τάξη 7 Τόνοβ Ιορδάνης Α΄ Τάξη 8 Ντάρι Σάγκερ Α΄ Τάξη 9 Παναγόπουλος Δημήτρης Α΄ Τάξη 10 Μυλωνάς Παναγιώτης Α΄ Τάξη 11 Τσαλαμιδάς Κων/νος Α΄ Τάξη 12 Βενταφρίντα Μικέλα Β΄ Τάξη 13 Ζήσης Παναγιώτης Β΄ Τάξη 14 Μαζαράκου Παρασκευή Β΄ Τάξη 15 Αμτζοπούλου Θεοδώρα Β΄ Τάξη

3 Γνωστικοί Να ορίζουν οι μαθητές τις κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια να κατηγοριοποιούν και να συγκρίνουν τα δεδομένα Να συνθέτουν τις πληροφορίες και να οδηγούνται στην εξαγωγή συμπερασμάτων

4 Συναισθηματικοί Να διερωτηθούν οι μαθητές για την μόλυνση στις λίμνες, για την βιοποικιλότητα και την επίδρασή τους στον πολιτισμό της περιοχής Να αποκτήσουν θετική στάση στην καθημερινότητά τους

5 Ψυχοκινητικοί Να λειτουργούν σε συνεργατικό πλαίσιο. Να δημιουργηθεί συναγωνιστικό περιβάλλον, που θα τους ωθήσει να συνεργάζονται στα θέματα που κάθε φορά θα τους ανατίθενται και να αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

6 Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση Να γίνουν ενεργοί πολίτες για το περιβάλλον και την αειφορία. Να οργανώσουν περιβαλλοντικές δράσεις. Να ενημερωθούν για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Να γνωρίσουν τρόπους για τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων. Να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον.

7 Συναντήσεις ομάδας ανά εβδομάδα. Φύλλα εργασίας. Συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού για την παρουσίαση του προγράμματος. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αράχθου. Επίσκεψη στον Φορέα Διαχείρισης – Προστασίας του υδροβιότοπου Στροφυλιάς-Κοτυχίου.

8

9

10 Το νερό (Η2Ο) αποτελεί τη μοναδική ουσία που υπάρχει στη φύση και με τις τρεις μορφές της ύλης. Η χημική αυτή ένωση των δύο στοιχείων και τριών ατόμων καλύπτει τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης και κατά το ίδιο ποσοστό περίπου δομεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Το νερό ταυτίζεται συχνά με τη ζωή. Κατά τον Αριστοτέλη είναι ένα από τα τέσσερα στοιχεία τα οποία μαζί με τη φωτιά, τον αέρα και τη γη, συνθέτουν τον κόσμο. Στις μέρες μας η επιστήμη δέχεται ότι η ζωή γεννήθηκε στο νερό και ότι η ύπαρξή του είναι αναγκαία για τη διατήρηση και την ανάπτυξή της, και για την επιβίωση κατ' επέκταση των σύγχρονων κοινωνιών.

11 Το 70% περίπου του βάρους των οργανισμών οφείλεται στην ποσότητα νερού που περιέχουν

12

13 Τρόποι Σχηματισμού Οι ελληνικές λίμνες συνδέονται με την γεωλογική ιστορία της περιοχής. Καθώς η Βαλκανική χερσόνησος αποτελείται από βουνά παλαιότερων αλλά και νεότερων ορογενέσεων οι έντονες μορφολογικές αλλαγές του εδάφους έκλεισαν τις παλαιές διόδους από τις οποίες το νερό μπορούσε να οδηγηθεί στη θάλασσα και δημιούργησαν βυθίσματα που σύντομα γέμισαν με νερό. Άλλος τρόπος σχηματισμού είναι όταν ένα ποτάμι περνάει από μία κλειστή λεκάνη με αδιαπέραστο πυθμένα Ακόμη λίμνες μπορούν να σχηματιστόυν και από παγετώνες που άλλοτε κάλυπταν τις κοιλότητες των βουνών. *Η εξέλιξη μιας λίμνης δεν είναι πάντα κάτι σταθερό. Οι ίδιοι ποταμοί που τις τροφοδοτούν γίνονται συχνά αιτία εξαφάνισής τους, επειδή τις γεμίζουν με φερτές ύλες.

14

15

16

17

18

19

20 Οι αυξανόμενες ανάγκες του ανθρώπου για νερό είτε αυτό προορίζεται για τη γεωργία είτε για την παραγωγή ενέργειας είτε για την κάλυψη των αναγκών των πόλεων, επιβάλει την εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησής του. Η κατασκευή φραγμάτων, πρακτική που εφαρμόζεται ολοένα και εντονότερα τα τελευταία χρόνια, αποβλέπει στη συλλογή και αποθήκευση του νερού.

21

22

23

24

25

26 Με τον όρο ρύπανση υδάτων εννοούμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού των θαλασσών, λιμνών ή ποταμών, η οποία είναι ή μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει ζημιογόνος για τον άνθρωπο, τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς αλλά και τις βιομηχανικές διαδικασίες και τις συνθήκες ζωής.

27 ΑΙΤΙΑ Απελευθέρωση υδάτων τα οποία είτε διαλύονται είτε κατακάθονται στον πυθμένα. Με την απελευθέρωση στο νερό ενέργειας υπό την μορφή θερμότητας ή ραδιενέργειας δημιουργείται η θερμική ρύπανση των υδάτων η οποία προκαλεί άνοδο στην θερμοκρασία του νερού Η βιομηχανική χρήση του νερού για ψύξη καταλήγει στη θερμική ρύπανση του νερού. Κατά τη θερμική ρύπανση, μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, αυξάνεται η τοξικότητα των χημικών ρυπαντών, επιταχύνεται ο ρυθμός των φυσιολογικών λειτουργιών στους οργανισμούς και συχνά καταλήγουν στο θάνατο.

28 ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Δραστηριότητες που εμπλουτίζουν ή ρυπαίνουν υδάτινους αποδέκτες, είναι οι απορρίψεις που αφορούν ανθρώπινες χρήσεις. Τα ακάθαρτα νερά χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους περιεκτικότητα σε οργανικά συστατικά και συνήθως αποχετεύονται σε θαλάσσιους, λιμναίους ή ποτάμιους αποδέκτες ή και απορροφητικούς βόθρους.

29 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ i)Οργανική, με επιπτώσεις στην κατανάλωση οξυγόνου των νερών, όπως από τις βιομηχανίες τροφίμων που είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα (βιομηχανίες παστερίωσης γάλατος, σφαγεία). ii)Ρύπανση με θρεπτικά, με επιπτώσεις την εμφάνιση ευτροφισμού στα νερά όπως από βιομηχανίες λιπασμάτων ή βιομηχανίες επίσης. iii)Ρύπανση με βαρέα μέταλλα, όπως από χημικές βιομηχανίες και βυρσοδεψεία. iv)Θερμική ρύπανση από νερά ψύξης. Η μορφή αυτή ρύπανσης είναι περιορισμένη στην Ελλάδα.

30 Όσο μεγαλ ύ τερη ε ί ναι η γενετικ ή αυτ ή ποικιλ ί α, τ ό σο πι ο ε ύ κολα μπορε ί να προσαρμοστε ί ο πληθυσμ ό ς σε αλλαγ έ ς που συμβα ί νουν στο περιβ ά λλον του και συνεπ ώ ς έ χει περισσ ό τερες πιθαν ό τητες επιβ ί ωσης.

31 Χρησιμοποιώντας το γενετικό τροχό καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι δεν υπήρχε γενετική ομοιομορφία μέσα στην περιβαλλοντική ομάδας.

32 Αποκωδικοποιήσαμε τον όρο τροφική αλυσίδα. Θα μπορούσε η τιμή του βουτύρου να εξαρτάται από το πόσες γάτες υπάρχουν στην περιοχή; Σχετικοί όροι : Αυτότροφοι οργανισμοί Πρωτογενής καταναλωτής Δευτερογενής καταναλωτής Επικονίαση Τροφικό πλέγμα

33 Τα ανατομικά χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά των οργανισμών έχει σχέσεις αλληλεπίδρασης με τα στοιχεία του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

34 Οι άνθρωποι αναγνώρισαν την αξία του νερού και των λιμνών ήδη περίπου από το 8.000 π.Χ. οπότε και εγκαταστάθηκαν μόνιμα κοντά σε λίμνες και ποτάμια.

35 Στον ελληνικό χώρο, ο οικισμός του Δισπηλιού της Καστοριάς στη Δυτική Μακεδονία μέσα και δίπλα στην Ορεστιάδα λίμνη ο οποίος αναπτύχθηκε μεταξύ 5500 και 3500 π.Χ., είναι ο μοναδικός, που έχει ανασκαφεί.

36 Οι αιτίες που οδήγησαν στην εγκατάσταση των πληθυσμών κοντά στο νερό 1.Τα ήσυχα πρασινογάλαζα νερά δεν ικανοποιούν μόνο την όραση και την ακοή, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα για εύκολο και ασφαλές ψάρεμα για τη διατροφή των κατοίκων. 2.Οι υδροβιότοποι αποτελούν το φυσικό περιβάλλον και πολλών άλλων ζώων τα οποία ξεδιψούν και τρέφονται στις όχθες των λιμνών και των ποταμών. 3.Το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί κοντά στους υδροβιότοπους 4. Το νερό της λίμνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα των κοντινών καλλιεργειών. 5. Το υγρό στοιχείο χρησιμοποιείται συχνά από τους ανθρώπους των λιμνών και ως αμυντική οχύρωση. 6.Το νερό βοηθά συχνά στην ανάπτυξη της οικονομίας.

37

38

39

40 Αγγελόπουλος Γεώργιος ΠΕ19 Δημητροπούλου Ευσταθία ΠΕ02 Φώτου Αγγελική ΠΕ02

41


Κατέβασμα ppt "Τίτλος Προγράμματος: Οι δρόμοι του νερού Φυσικές –Τεχνητές λίμνες Συμμετέχουμε στο Δίκτυο: «Λίμνες: πηγές Έμπνευσης για προγράμματα Π.Ε. Σχολ. Έτος 2013-2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google