Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

3 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι ΜΜΕ αποτελούν το μοχλό ανάπτυξης σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες οικονομίες, λόγω ότι δημιουργούν θέσεις εργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

4 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2008 οι ΜΜΕ: Ε.Ε -19 απασχολούσαν το 67.1 % αύξηση 17.1% από το 2003. ΗΠΑ απασχολούσαν το 43.5 % αύξηση 88.7%

5 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πολύ μικρές επιχειρήσεις: Ελλάδα 97.1% των ΜΜΕ Ιταλία 96% Πορτογαλία 94% Ισπανία 93% Στην Ελλάδα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν το μικρότερο μέσο μέγεθος απασχόλησης(1άτομο) έναντι των άλλων χωρών, συνιστάται δλδ σε αυτοαπασχολούμενους.

6 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στο 60% των ΜΜΕ στην Ευρώπη παρατηρήθηκε αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού κατά τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανήλθε στα 81% των ΜΜΕ. Οι κλάδοι στους οποίους οι επιχειρήσεις ανέφεραν τη μεγαλύτερη αύξηση του ανταγωνισμού ήταν εκείνοι του εμπορίου (90%) και των μεταφορών (86%)

7 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι ελληνικές ΜΜΕ συγκρίνονται με αυτές της Ε.Ε. μόνο στην επιχειρηματικότητα ενώ υστερούν σε όλους τους άλλους τομείς, όπως management, χρηματοδότηση, καινοτομία και παγκοσμιοποίηση.

8 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η αιτία της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜΜΕ αποδίδεται στη διαφορετική στρατηγική που ακολουθείται. Η μία στις δύο Ευρωπαϊκές αντιδρά επιθετικά στη μεταβολή των πωλήσεων, με αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ η μία στις τρείς λειτουργικά αμυντικά, με μείωση της παραγωγής. ===) Η αιτία της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜΜΕ αποδίδεται στη διαφορετική στρατηγική που ακολουθείται. Η μία στις δύο Ευρωπαϊκές αντιδρά επιθετικά στη μεταβολή των πωλήσεων, με αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ η μία στις τρείς λειτουργικά αμυντικά, με μείωση της παραγωγής. ===)

9 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ==) Στην Ελλάδα… Η μία στις δύο ΜΜΕ υιοθετεί αμυντική στρατηγική, ενώ μόνο μια στις τέσσερις υιοθετεί επιθετική, με τεχνολογική αναβάθμιση, παραγωγή και προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά.

10 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η διαφορετική στρατηγική που υιοθετούν οι ΜΜΕ σε κάθε χώρα, συνιστάται κυρίως, στο διαφορετικό επενδυτικό προσανατολισμό τους και ιδιαίτερα στις τεχνολογικές επενδύσεις τους. Ελληνικές ΜΜΕ 69,2% =) μηχανολογικό εξοπλισμό, κτηριακές εγκαταστάσεις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ 50,4% επενδύουν στα νέα υλικά, νέες πατέντες & παραγωγικές τεχνολογίες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

11 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το γεγονός πως η πλειοψηφία των ΜΜΕ χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια και όχι τραπεζικό δανεισμό ή άλλη χρηματοδότηση για επενδύσεις ===) καταδεικνύει την ασθενή επενδυτική υποστήριξη που το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παρέχει στις ΜΜΕ, την ακαμψία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ( και εν μέσω κρίσης) και την αδυναμία του να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ. Το γεγονός πως η πλειοψηφία των ΜΜΕ χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια και όχι τραπεζικό δανεισμό ή άλλη χρηματοδότηση για επενδύσεις ===) καταδεικνύει την ασθενή επενδυτική υποστήριξη που το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παρέχει στις ΜΜΕ, την ακαμψία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ( και εν μέσω κρίσης) και την αδυναμία του να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ.

12 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Όπως επίσης υπάρχει και μηδενική τραπεζική χρηματοδότηση για τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη. Όπως επίσης υπάρχει και μηδενική τραπεζική χρηματοδότηση για τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης ο βαθμός αξιοποίησης των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης και κατάρτισης από τις ελληνικές ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Επίσης ο βαθμός αξιοποίησης των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης και κατάρτισης από τις ελληνικές ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

13 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ασθενή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ συνοψίζονται στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας που είναι προσανατολισμένη σε παραδοσιακές, μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλής ειδίκευσης και μικρής προστιθέμενης αξίας και στην ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

14 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προσδιορίζονται 3 ομάδες παραγόντων καθοριστικών της ανταγωνιστικής τους ικανότητας: α) το εξωτερικό περιβάλλον α) το εξωτερικό περιβάλλον β) τους ενδοεπιχειρησιακούς παράγοντες β) τους ενδοεπιχειρησιακούς παράγοντες γ) τη συμπεριφορά του επιχειρηματία γ) τη συμπεριφορά του επιχειρηματία

15 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επίσης η έλλειψη κατάλληλου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης για τις ΜΜΕ. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στις τεχνολογικές αλλαγές, τις μεταβαλλόμενες δομές εργασίας, τη διεθνοποίηση των αγορών, τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και την αδυναμία του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης η έλλειψη κατάλληλου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης για τις ΜΜΕ. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στις τεχνολογικές αλλαγές, τις μεταβαλλόμενες δομές εργασίας, τη διεθνοποίηση των αγορών, τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και την αδυναμία του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. ==)Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας & η χαμηλή επένδυση σε νέες τεχνολογίες=) μείωση της ανταγωνιστικότητας

16 ΜΜΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Η συχνά βραχυπρόθεσμη απασχόληση των εργαζομένων - Το κόστος εκπαίδευσης - Η απροθυμία των επιχειρηματιών και διευθυντών για επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και - Η περιορισμένη συχνά ικανότητα των επιχειρηματιών και διευθυντών να αντιληφθούν τις ανάγκες τους ή να προσεγγίσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

17 2.ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27: 1. ΕΞΑΓΩΓΕΣ Μόνο 8 % των ΜΜΕ δήλωσαν εξαγωγές έναντι 28% των μεγάλων επιχειρήσεων. Βασικό εμπόδιο ήταν η έλλειψη της γνώσης ξένων αγορών, δασμούς εισαγωγών που εφαρμόζουν κάποιες χώρες και την έλλειψη επαρκών κεφαλαίων. Μόνο 8 % των ΜΜΕ δήλωσαν εξαγωγές έναντι 28% των μεγάλων επιχειρήσεων. Βασικό εμπόδιο ήταν η έλλειψη της γνώσης ξένων αγορών, δασμούς εισαγωγών που εφαρμόζουν κάποιες χώρες και την έλλειψη επαρκών κεφαλαίων. 2. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ Μόνο 5 % των ευρωπαϊκών ΜΜΕ ανέφεραν ότι έχουν θυγατρικές ή συνεργασίες στο εξωτερικό της χώρας τους. Οι συνεργασίες αυτές δείχνουν να επηρεάζουν την αύξηση της απασχόλησης στις εγχώριες επιχειρήσεις. Μόνο 5 % των ευρωπαϊκών ΜΜΕ ανέφεραν ότι έχουν θυγατρικές ή συνεργασίες στο εξωτερικό της χώρας τους. Οι συνεργασίες αυτές δείχνουν να επηρεάζουν την αύξηση της απασχόλησης στις εγχώριες επιχειρήσεις.

18 2.ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27: 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το 70% των ΜΜΕ πιστεύουν ότι υπάρχει αύξηση του ανταγωνισμού και ότι η πρωταρχική στρατηγική για την αντιμετώπιση του είναι η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Οι ΜΜΕ θεωρούν ως δευτερεύουσας σημασίας στρατηγική την αύξηση των ωρών εργασίας, την εξεύρεση νέων αγορών για εξαγωγές και την μείωση του κόστους παραγωγής.

19 2,ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27: 4. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ : Παραγωγή Νέων Προϊόντων Μόνο το 30% δήλωσε ότι έχει εισάγει νέα προϊόντα στην αγορά. Τα ποσοστό των ΜΜΕ που εισήγαγαν νέα προϊόντα, είναι μεγαλύτερο στις παλαιότερες χώρες μέλη. 5. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Οι ΜΜΕ θεωρούν 4 παράγοντες ως υπεύθυνους για την έλλειψη καινοτομίας: προβλήματα στη χρηματοδότηση, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, έλλειψη ζήτησης προϊόντων από την αγορά και υψηλό κόστος ανθρώπινων πόρων.

20 2.ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27: 6. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το 89% των ΜΜΕ εξαρτώνται από τις τοπικές αγορές για εύρεση εργατικού δυναμικού σε σχέση με το 77% των μεγάλων επιχειρήσεων. Πάνω από το 50% των μάνατζερ, ανέφεραν ότι έχουν προβλήματα στην εξεύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στα νεότερα κράτη-μέλη. Το 89% των ΜΜΕ εξαρτώνται από τις τοπικές αγορές για εύρεση εργατικού δυναμικού σε σχέση με το 77% των μεγάλων επιχειρήσεων. Πάνω από το 50% των μάνατζερ, ανέφεραν ότι έχουν προβλήματα στην εξεύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στα νεότερα κράτη-μέλη.

21 2.ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27: 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Από τους πιο σημαντικούς περιορισμούς που αναφέρθηκαν απο τις ΜΜΕ είναι οι διοικητικοί περιορισμοί. Το 44 % των ΜΜΕ ανέφεραν ότι θεωρούν ότι λειτουργούν σε ένα υπερ-ελεγχόμενο περιβάλλον.

22 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Τα προηγούμενα προβλήματα που αναφέρθηκαν στις παραπάνω διαφάνειες δρουν περιοριστικά ως προς την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Τα προηγούμενα προβλήματα που αναφέρθηκαν στις παραπάνω διαφάνειες δρουν περιοριστικά ως προς την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Ενέργειες τις οποίες μπορούν να αναλάβουν, σε συνδυασμό με μέτρα τα οποία ήδη εφαρμόζονται στις χώρες της Ε.Ε. : Ενέργειες τις οποίες μπορούν να αναλάβουν, σε συνδυασμό με μέτρα τα οποία ήδη εφαρμόζονται στις χώρες της Ε.Ε. :

23 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελούν κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και βοηθούν την Ευρώπη να διατηρεί την παγκόσμια πρωτοπορία. Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελούν κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και βοηθούν την Ευρώπη να διατηρεί την παγκόσμια πρωτοπορία. Οι ελληνικές ΜΜΕ θα πρέπει να δαπανήσουν σημαντικά ποσά για έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να αναπτύξουν βελτιωμένα ή νέα προϊόντα. Οι ελληνικές ΜΜΕ θα πρέπει να δαπανήσουν σημαντικά ποσά για έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να αναπτύξουν βελτιωμένα ή νέα προϊόντα.

24 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μία από τις πρωταρχικές δυνάμεις προώθησης της οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι η τεχνολογία. Λόγω όμως του υψηλού κόστους κεφαλαίου που τις χαρακτηρίζει προτείνεται οι ΜΜΕ να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα: Μία από τις πρωταρχικές δυνάμεις προώθησης της οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι η τεχνολογία. Λόγω όμως του υψηλού κόστους κεφαλαίου που τις χαρακτηρίζει προτείνεται οι ΜΜΕ να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα: - Συνεργασίες με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. - Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εξαγορές μικρών επιχειρήσεων με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό. Η μεταφορά τεχνολογίας από μια χώρα σε μια άλλη, οι συνεργασίες θεωρούνται πολύ αποτελεσματικές.

25 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ σε καινοτομική δραστηριότητα μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: - Οι ΜΜΕ χαρακτηρίζονται από μικρότερη γραφειοκρατία - Πολλές φορές οι προοπτικές αύξησης πωλήσεων από μια νέα τεχνολογία είναι πολύ μικρές για να ενθουσιάσουν και να υποκινήσουν μια μεγάλη επιχείρηση και - Είναι ευκολότερο να διατηρηθεί ο ενθουσιασμός στις ΜΜΕ όπου η σχέση μεταξύ προσωπικού και διοίκησης είναι στενότερη.

26 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέτρα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης και που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας: Μέτρα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης και που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας: - Μείωση της φορολογίας καθώς και επιδότηση μισθών για προσωπικό που απασχολείται σε έρευνα και ανάπτυξη ή ανάπτυξη λογισμικού. Επιδότηση μισθών για πρόσληψη προσωπικού μεταδιδακτορικού επιπέδου σπουδών( Γαλλία και Νορβηγία) - Πρόγραμμα προώθησης κεφαλαίου υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων νέας τεχνολογίας(Φινλανδία)

27 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Διανομή διαθέσιμων χρηματικών πόρων από τον προϋπολογισμό για έρευνα και μεταφορά τεχνολογίας (Λουξεμβούργο και Ελβετία) - Διανομή διαθέσιμων χρηματικών πόρων από τον προϋπολογισμό για έρευνα και μεταφορά τεχνολογίας (Λουξεμβούργο και Ελβετία) - Επιδότηση για σύνταξη μελετών βιωσιμότητας για εφαρμογή νέας τεχνολογίας ( Γαλλία) - Παροχή διαρκούς στήριξης στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση έρευνας με οικονομικά και φορολογικά μέτρα και με την προώθηση των υποδομών, υποκινώντας την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών σε διεθνές επίπεδο.

28 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 2.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η συνεργασία των επιχειρήσεων προάγει την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη καινοτομίας και την ανταγωνιστική θέση των ΜΜΕ. Η συνεργασία των επιχειρήσεων προάγει την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη καινοτομίας και την ανταγωνιστική θέση των ΜΜΕ. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να επεκταθούν εκτός της έρευνας και ανάπτυξης νέας τεχνολογίας και σε άλλους τομείς όπως: Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να επεκταθούν εκτός της έρευνας και ανάπτυξης νέας τεχνολογίας και σε άλλους τομείς όπως: - Πρόσβαση σε νέες διεθνείς αγορές - Ταχύτερη διείσδυση σε μια νέα αγορά με τη χρήση του δικτύου πώλησης και διανομής της συνεργαζόμενης επιχείρησης και με τη γνώση της πάνω σε τοπικές παραγωγής.

29 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 2.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης παραγωγικών μέσων αλλά και της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνολογίας στην παραγωγή, - Μείωση του κόστους παραγωγής με τη μαζική προμήθεια πρώτων υλών - Πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων Η κυβερνητική πολιτική μπορεί να βοηθήσει σε συνεργασίες των επιχειρήσεων μέσω παροχής πληροφόρησης, υποδομής, εκπαίδευσης είτε σε δίκτυα(networks) ή σε γεωγραφικά συγκεντρωμένα δίκτυα (clusters).

30 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET NICHES) 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET NICHES) H στρατηγική marketing των ΜΜΕ της Ελλάδας θα πρέπει να κατευθύνεται προς εξειδικευμένες κυψέλες αγοράς που δεν απαιτούν τεχνολογική πρωτοπορία. H στρατηγική marketing των ΜΜΕ της Ελλάδας θα πρέπει να κατευθύνεται προς εξειδικευμένες κυψέλες αγοράς που δεν απαιτούν τεχνολογική πρωτοπορία. Η δραστηριοποίηση σε κυψέλες της αγοράς δεν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις καθόσον η αγορά για αυτές είναι πολύ μικρή για να δραστηριοποιηθούν σε αυτή. Η δραστηριοποίηση σε κυψέλες της αγοράς δεν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις καθόσον η αγορά για αυτές είναι πολύ μικρή για να δραστηριοποιηθούν σε αυτή. Η χρήση του Internet βοηθά στο marketing σε κυψέλες της αγοράς. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση πωλήσεων μέσω εξαγωγών και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. Η χρήση του Internet βοηθά στο marketing σε κυψέλες της αγοράς. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση πωλήσεων μέσω εξαγωγών και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας.

31 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET NICHES) Μια άλλη στρατηγική marketing για τις ΜΜΕ, είναι η δημιουργία επώνυμων προϊόντων για τις υπό ανάπτυξη χώρες (Βαλκάνια, Αφρική, Ασία) Μια άλλη στρατηγική marketing για τις ΜΜΕ, είναι η δημιουργία επώνυμων προϊόντων για τις υπό ανάπτυξη χώρες (Βαλκάνια, Αφρική, Ασία) ==) επιβάλλεται λοιπόν για τις ΜΜΕ η απόκτηση ικανοτήτων και ειδικών στο Marketing, προκειμένου να δύνανται να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά και να παράγουν επώνυμα προϊόντα αντί «φασόν». ==) επιβάλλεται λοιπόν για τις ΜΜΕ η απόκτηση ικανοτήτων και ειδικών στο Marketing, προκειμένου να δύνανται να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά και να παράγουν επώνυμα προϊόντα αντί «φασόν».

32 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα και επιτυχία των επιχειρήσεων γενικά θα εξαρτηθεί από την πρόσβαση τους στην πληροφόρηση και τη δυνατότητα εφαρμογή της ΙΤ. Η Ελλάδα θεωρείται ότι μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία έχει τη μικρότερη υποδομή στην Ευρώπη των 16 χωρών. Το πρώτο βήμα είναι η βελτίωση της υποδομής ΙΤ στη χώρα μας και σε δεύτερη φάση η χρηματοοικονομική υποβοήθηση των ΜΜΕ έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν επενδύσεις, να εκπαιδεύσουν προσωπικό και να κάνουν αποτελεσματική χρήση της ΙΤ.

33 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η σημασία των νέων ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών, ειδικότερα της χρήσης του Internet και Marketing, έγκειται στη δυνατότητα αύξησης μέσω αυτών των κερδών της επιχείρησης μέσω: Η σημασία των νέων ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών, ειδικότερα της χρήσης του Internet και Marketing, έγκειται στη δυνατότητα αύξησης μέσω αυτών των κερδών της επιχείρησης μέσω: - αύξησης συναλλαγών και των πωλήσεων - αύξησης συναλλαγών και των πωλήσεων - μείωση του κόστους των συναλλαγών - μείωση του κόστους των συναλλαγών - αύξησης της ταχύτητας των συναλλαγών και της αναβάθμισης της επικοινωνίας με την αγορά στόχο και με τους προμηθευτές - αύξησης της ταχύτητας των συναλλαγών και της αναβάθμισης της επικοινωνίας με την αγορά στόχο και με τους προμηθευτές - προώθησης, διαφήμισης και δημιουργίας ονόματος - προώθησης, διαφήμισης και δημιουργίας ονόματος

34 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Το Ιντερνετ δεν είναι για μαζικό μαρκετινγκ και μαζικές αγορές. Οι επιχειρήσεις που ωφελούνται είναι αυτές που προσφέρουν εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία δεν είναι εύκολο να βρεθούν στις τοπικές αγορές. Χωρίς να απαιτούνται μεγάλα ποσά μπορούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους διεθνώς.

35 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Επιπλέον πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: - Άμεση επικοινωνία=) μείωση κόστους ενημέρωσης και επικοινωνίας και ταχύτατη εξυπηρέτηση - Άμεση επικοινωνία=) μείωση κόστους ενημέρωσης και επικοινωνίας και ταχύτατη εξυπηρέτηση - Άμεση επικοινωνία με τους προμηθευτές - Άμεση επικοινωνία με τους προμηθευτές - Άμεση παρακολούθηση των ανταγωνιστικών προϊόντων - Άμεση παρακολούθηση των ανταγωνιστικών προϊόντων - Μικρότερος χρόνος παράδοσης προϊόντων - Μικρότερος χρόνος παράδοσης προϊόντων - Περισσότερη ευελιξία - Περισσότερη ευελιξία - Μείωση των μειονεκτημάτων γεωγραφικής θέσης και τοποθεσίας - Μείωση των μειονεκτημάτων γεωγραφικής θέσης και τοποθεσίας - Αύξηση του μεγέθους αγοράς

36 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ O σημαντικότερος παράγοντας χρήσης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ O σημαντικότερος παράγοντας χρήσης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ - είναι το υψηλό κόστος εγκατάστασης τους - Η εξασφάλιση της ασφάλειας των πληρωμών κα της μυστικότητας των προσωπικών στοιχείων - Η έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευόμενου διοικητικού και τεχνικού προσωπικού ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

37 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Στην Ελλάδα βάση έρευνας που έγινε πρόσφατα από την GPO το 60,8% των ΜΜΕ χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, το δε 76,8% γνωρίζουν τι είναι τι ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην Ελλάδα βάση έρευνας που έγινε πρόσφατα από την GPO το 60,8% των ΜΜΕ χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, το δε 76,8% γνωρίζουν τι είναι τι ηλεκτρονικό εμπόριο. Χρήση της πληροφορικής==) βοηθά τις ΜΜΕ στο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα τους. Χρήση της πληροφορικής==) βοηθά τις ΜΜΕ στο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα τους.

38 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Οι διοικητικές ρυθμίσεις και η γραφειοκρατία δυσκολεύουν τη λειτουργία των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη και εμποδίζουν την οικονομική τους ανάπτυξη. Στην Ελλάδα για επενδυτικά έργα απαιτούνται 17 άδειες από 14 διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Οι διοικητικές ρυθμίσεις και η γραφειοκρατία δυσκολεύουν τη λειτουργία των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη και εμποδίζουν την οικονομική τους ανάπτυξη. Στην Ελλάδα για επενδυτικά έργα απαιτούνται 17 άδειες από 14 διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Οι κύριες τάσεις είναι μείωση των διοικητικών ρυθμίσεων και απλοποίηση του φορολογικού προβλήματος.

39 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜΜΕ προτείνονται ορισμένες παρεμβάσεις όπως: - αναθεώρηση, απλοποίηση & εκσυγχρονισμός του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. - Κατάργηση ή δραστικός περιορισμός της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών - Εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από τις φορολογικές αρχές με email και ηλεκτρονικά γενικώς - Βελτίωση των φορολογικών εντύπων - Σαφής και ορθολογική διαδικασία ελέγχου από τις αρχές

40 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Η σταθερότητα στη φορολογική πολιτική αποτελεί επίσης μία κρίσιμη παράμετρο για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η σταθερότητα στη φορολογική πολιτική αποτελεί επίσης μία κρίσιμη παράμετρο για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις θα πρέπει να αποφεύγονται. ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΑΘΕΡΗ

41 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν προβλήματα στη χρηματοδότηση τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκσυγχρονιστούν, να αναπτυχθούν με γρήγορο ρυθμό, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες, να διαφημιστούν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου θα τους δώσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την επιβίωση τους.

42 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η χρηματοοικονομική ευελιξία των ΜΜΕ εξασφαλίζεται από: - Την ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων και την κερδοπαραγωγική ικανότητα της επιχείρησης μαζί με την άμεση διαθεσιμότητα κεφαλαίων όταν εμφανίζεται η ανάγκη χρηματοδότησης - Την απρόσκοπτη δυνατότητα πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια υπό ευνοϊκούς όους

43 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για τις ΜΜΕ από τις μεγάλες επιχειρήσεις, μια καλή σχέση της επιχείρησης και της τράπεζας συμβάλλει σημαντικά στο δυναμισμό της. Βελτίωση πρόσβασης των ΜΜΕ στην τραπεζική χρηματοδότηση αλλα και στην μείωση του κόστους χρηματοδότησης τους. Βελτίωση πρόσβασης των ΜΜΕ στην τραπεζική χρηματοδότηση αλλα και στην μείωση του κόστους χρηματοδότησης τους.

44 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό όργανο της Ε.Ε. που στοχεύει να συμβάλλει στην ένταξη, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών –μελών. Η ΕΤΕπ προτείνει συνολικά δάνεια προς τις ΜΜΕ μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

45 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) χρησιμοποιεί τα ίδια επενδυτικά εργαλεία προκειμένου να βοηθήσει στην οικοδόμηση οικονομιών της αγοράς σε 27 χώρες, από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι την Κεντρική Ασία, και παρέχει χρηματοδοτήσεις έργων σε τράπεζες και έμμεσα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.

46 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η Χρηματοδοτική Διευκόλυνση ΜΜΕ από την Ε.Ε, και την ΕΤΑΑ σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε δάνεια και μετοχικές επενδύσεις μέσω τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στις χώρε της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η Χρηματοδοτική Διευκόλυνση ΜΜΕ από την Ε.Ε, και την ΕΤΑΑ σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε δάνεια και μετοχικές επενδύσεις μέσω τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στις χώρε της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

47 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Μέσω της ίδρυσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), ενισχύεται η ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα τους, η διατήρηση της απασχόλησης και η διαλεύκανση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με ευνοϊκούς όρους. Παρέχονται δάνεια χαμηλότοκα ή και χωρίς τόκο για τις ΜΜΕ. Παρέχει εγγύηση ίση με το 80% του ύψους του δανείου.

48 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ο θεσμός των Εταιριών Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε.) είναι ανώνυμες εταιρίες με κύριο σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και σε κατασκευαστικούς και προμηθευτικούς οίκους και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου υπέρ των μετοχών τους και επιτρέπεται να λειτουργούν μόνον ύστερα από ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδας.

49 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η πρόσβαση των ΜΜΕ στην κεφαλαιαγορά θα βοηθούσε ουσιαστικά στην άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων. Δυστυχώς μόνο 17,6% των ελληνικών ΜΜΕ κάνουν χρήση της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, 4,4 % των Πρακτορείων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και 3,4 % των Κεφαλαίων Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου. Δυστυχώς μόνο 17,6% των ελληνικών ΜΜΕ κάνουν χρήση της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, 4,4 % των Πρακτορείων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και 3,4 % των Κεφαλαίων Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου.

50 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το 2009 δημιουργήθηκε η Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά δευτερογενούς κεφαλαιαγοράς για ΜΜΕ (ΝΕΧΑ). Στόχος της σύστασης της ΝΕΧΑ, στο πλαίσιο του ΧΑ, είναι η εισαγωγή μετοχών μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, που δεν έχουν εισαχθεί στην Κύρια ή την Παράλληλη αγορά του ΧΑ. Η ΝΕΧΑ συμβάλλει σημαντικά στην χρηματοδότηση των ΜΜΕ με σκοπό των εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Στόχος της σύστασης της ΝΕΧΑ, στο πλαίσιο του ΧΑ, είναι η εισαγωγή μετοχών μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, που δεν έχουν εισαχθεί στην Κύρια ή την Παράλληλη αγορά του ΧΑ. Η ΝΕΧΑ συμβάλλει σημαντικά στην χρηματοδότηση των ΜΜΕ με σκοπό των εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους.

51 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Μέσω της Ε.Ε. χρηματοδοτούνται ενέργειες όπως: - εγκατάσταση λογισμικού - εγκατάσταση λογισμικού - εγκατάσταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου μέσα στη μονάδα - εγκατάσταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου μέσα στη μονάδα - Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO - Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO - Προβολή προϊόντων και προώθηση πωλήσεων - Προβολή προϊόντων και προώθηση πωλήσεων - Σύνδεση με κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας - Σύνδεση με κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας - Κατάρτιση Προσωπικού - Κατάρτιση Προσωπικού

52 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τι χρηματοδότηση θα μπορούσε να υπάρξει στην Ελλάδα; - Τα συμμετοχικά δάνεια… Στην Γερμανία το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δάνειο μέχρι 385.000 ευρώ, το οποίο όμως αυξάνει το ίδιο το κεφάλαιο της επιχείρησης και όχι το δανειακό. Το δάνειο δεν απαιτεί ασφάλειες, έχει διάρκεια 10 έτη και το επιτόκιο αυξάνεται σταδιακά μέχρι ένα όριο 5%, οι δε τόκοι γίνονται απαιτητικοί από το 5 ο έτος και μετά. - Τα συμμετοχικά δάνεια… Στην Γερμανία το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δάνειο μέχρι 385.000 ευρώ, το οποίο όμως αυξάνει το ίδιο το κεφάλαιο της επιχείρησης και όχι το δανειακό. Το δάνειο δεν απαιτεί ασφάλειες, έχει διάρκεια 10 έτη και το επιτόκιο αυξάνεται σταδιακά μέχρι ένα όριο 5%, οι δε τόκοι γίνονται απαιτητικοί από το 5 ο έτος και μετά.

53 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ό ρόλος της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος είναι όχι να ρίξει χρήματα στο πρόβλημα, αλλά να προσπαθήσει να αναπτύξει τις προσωπικές και επιχειρηματικές ικανότητες των επιχειρηματιών και ιδιαίτερα στους τομείς ομαδικής εργασίας, στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρηματικής ενότητας. Τα ανωτέρα σύμφωνα με τους Cressy and Olofsson, είναι πιο σημαντικά από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

54 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Από τις πλέον σημαντικές στρατηγικές για μια ΜΜΕ είναι η διεθνοποίηση της. Για να το επιτύχει αυτό απαιτείται να βελτιώσει πρώτα την παραγωγικότητα της αλλά και την ποιότητα των προϊόντων της. Οι κύριοι τομείς -μέσα για την επίτευξη της βελτίωσης της παραγωγικότητας είναι: Από τις πλέον σημαντικές στρατηγικές για μια ΜΜΕ είναι η διεθνοποίηση της. Για να το επιτύχει αυτό απαιτείται να βελτιώσει πρώτα την παραγωγικότητα της αλλά και την ποιότητα των προϊόντων της. Οι κύριοι τομείς -μέσα για την επίτευξη της βελτίωσης της παραγωγικότητας είναι: - Ανταγωνιστικότητα στην αγορά - Διαθέσιμες ικανότητες - Στρατηγικές συμμαχίες - Εξαγωγές και συνεργασίες - Χρησιμοποίηση νεων τεχνολογιών παραγωγής - Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - Εφαρμογή του ελέγχου ποιότητας - δικτύωση

55 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Ο ρόλος τους κράτους είναι επίσης να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία (κnow how) και τη χρηματοδότηση. Μερικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε χώρες της Ε.Ε. για την προώθηση της παγκοσμιοποίησης των ΜΜΕ είναι τα εξής: Ο ρόλος τους κράτους είναι επίσης να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία (κnow how) και τη χρηματοδότηση. Μερικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε χώρες της Ε.Ε. για την προώθηση της παγκοσμιοποίησης των ΜΜΕ είναι τα εξής: - Παροχή συμμετοχικών δανείων για προώθηση εξαγωγών (Γαλλία) - Μείωση Φορολογίας για ενέργειες που έχουν χαρακτήρα διεθνοποίησης (Ισπανία) - Επιδοτούμενα βραχυπρόθεσμα δάνεια που χρηματοδοτούν έως 85% της αξίας των εξαγωγών σε εξαγωγικές ΜΜΕ (Ιταλία) - Σεμινάρια κατάρτισης πάνω σε θέματα εξαγωγών (Σουηδία)

56 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - Ενημέρωση για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση υπέρ των ΜΜΕ μέσω του Ιντερνετ (Γερμανία, Βρετανία) - Ενημέρωση για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση υπέρ των ΜΜΕ μέσω του Ιντερνετ (Γερμανία, Βρετανία) - Τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης για μέτρα υπέρ των ΜΜΕ, προγράμματα, νομοθεσία και ευκαιρίες( Δανία, Φινλανδία) - Σελίδα στο ιντερνετ που συνδέεται με τους οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων ( Σουηδία) - One stopshops Πληροφόρησης (Φινλανδία, Γαλλία, Ισπανία,, Ελβετία) - Πληροφοριακά κέντρα για διοικητικές διατυπώσεις( Λουξεμβουργο και Βέλγιο)

57 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 9. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - Χρηματοοικονομική υποστήριξη για την εκπαίδευση προσωπικού - Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών - Φορολογικές ελαφρύνσεις - Προώθηση της χρήσης συμβάσεων μερικής απασχόλησης - Επιχορηγήσεις για πρόσληψη αποφοίτων - Ίδρυση κέντρων βιομηχανικής ανάπτυξης για εκπαίδευση εργαζομένων και ανάπτυξη προϊόντων

58 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΜΜΕ ακολουθεί ένα χαλαρά δομημένο είδος διοίκησης χωρίς ακριβείς ορισμούς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθηκόντων και ευθυνών. Υπάρχει στενή και άτυπη σχέση μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού και οι προσλήψεις γίνονται κυρίως βάση των προσωπικών γνωριμιών και όχι βάση των γνώσεων και ικανοτήτων. Η ΜΜΕ ακολουθεί ένα χαλαρά δομημένο είδος διοίκησης χωρίς ακριβείς ορισμούς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθηκόντων και ευθυνών. Υπάρχει στενή και άτυπη σχέση μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού και οι προσλήψεις γίνονται κυρίως βάση των προσωπικών γνωριμιών και όχι βάση των γνώσεων και ικανοτήτων. - να αντιληφτεί έγκαιρα αν χρειαστεί ανάθεση διοικητικών ευθυνών - να αντιληφτεί έγκαιρα αν χρειαστεί ανάθεση διοικητικών ευθυνών - ο υψηλός μισθός - ο υψηλός μισθός - γόητρο όχι χρήματα… - γόητρο όχι χρήματα…

59 Σας ευχαριστώ…


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google