Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημήτρης Λαμπρούλης1 Διοίκηση ΜΜΕ. Παρουσίαση, Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημήτρης Λαμπρούλης1 Διοίκηση ΜΜΕ. Παρουσίαση, Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημήτρης Λαμπρούλης1 Διοίκηση ΜΜΕ. Παρουσίαση, Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης.

2 Δημήτρης Λαμπρούλης2 Οικονομική Πολιτική. Το επιχειρηματικό πνεύμα που κυριαρχεί σε μια κοινωνία είναι ένας από τους βασικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, τότε θα πρέπει η οικονομική και κοινωνική πολιτική να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα. Η δημιουργία και ανάπτυξη μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων οδηγεί σε ευνοϊκότερα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με την πολιτική γιγάντωσης και ενοποίησης των επιχειρήσεων για τους εξής λόγους: – Για να εισαχθεί μια καινοτομία από μια μεγάλη επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει μεγάλο όγκο παραγωγής για να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακας που διαθέτει. Αυτό δείχνει ότι οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μπορούν να εισάγουν περισσότερες καινοτομίες από ότι οι μεγάλες και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης. – Η ενδεχόμενα κακή οικονομική κατάσταση μιας μεγάλης επιχείρησης αποτελεί μεγάλο βάρος για το σύνολο της οικονομίας και μια υποχρέωση οικονομική, κοινωνική ακόμη και “πατριωτική” που πρέπει να επιλυθεί. – Τρίτο, τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων εργασίας προήλθε από τις μικρές και μεσαίου μεγέθους ατομικές επιχειρήσεις.

3 Δημήτρης Λαμπρούλης3 Οικονομική Πολιτική.  Η οικονομική πολιτική μπορεί με πολλούς τρόπους να γίνει μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε μια κοινωνία. Μερικοί από τους τρόπους αυτούς είναι οι εξής:  1. Αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος υπέρ των μικρών και όχι των μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα φορολογικό σύστημα που βοηθά τα πρώτα βήματα μιας επιχείρησης είναι απαραίτητο αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα στους νέους.  2. Η μείωση και απλοποίηση της γραφειοκρατίας απελευθερώνει χρόνο και κεφάλαια για την άσκηση της επιχειρηματικότητας, αλλά θα μειώσει και το ψυχολογικό κόστος των επίδοξων επιχειρηματιών.  Επίσης η γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη για την είσοδο καινοτομιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

4 Δημήτρης Λαμπρούλης4 Οικονομική Πολιτική. 3. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζει τους μικρούς επιχειρηματίες με την ίδια να όχι καλύτερη συμπεριφορά απ' ότι τους μεγάλους. – Η βοήθεια σε κεφάλαιο στα πρώτα βήματα της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική. – Θα πρέπει να βοηθήσει το ξεκίνημα των μικρών επιχειρήσεων όχι μόνο για τους λόγους που αναφέραμε αλλά και γιατί οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις ξεκίνησαν και αναπτύχθηκαν από μικρές. – Η διοχέτευση των κεφαλαίων βάσει της αρχής των ίσων ευκαιριών, χωρίς ειδικούς φραγμούς για ορισμένα άτομα είναι ένα από τα ουσιαστικότερα μέσα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

5 Δημήτρης Λαμπρούλης5 Οικονομική Πολιτική. – Δυστυχώς ο κρατικός έλεγχος του τραπεζικού συστήματος τα τελευταία 40 χρόνια είχε ώς αποτέλεσμα να μην βοηθήσουν οικονομικά όσο θα έπρεπε οι επιχειρηματικές προσπάθειες των Ελλήνων. Το τραπεζικό μας σύστημα είναι απαραίτητο να στραφεί λιγότερο στη χρηματοδότηση των αναγνωρισμένων και προβληματικών ή δυνάμει προβληματικών επιχειρήσεων, και περισσότερο στη χρηματοδότηση των νέων και δυναμικών επιχειρηματικών μονάδων. – 4. Η αύξηση και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οδηγεί τα άτομα και ειδικότερα τους επιχειρηματίες σε αύξηση της ικανότητας τους να ανακατανέμουν τους παραγωγικούς πόρους που έχουν στη διάθεση τους όταν μεταβάλλονται οι οικονομικές συνθήκες της αγοράς. Ο επιχειρηματίας, τη σημερινή εποχή, πρέπει να έχει αρκετά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης για να μπορεί να παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση της επιχείρησης, την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με τον έλεγχο της επιχείρησης κλπ. – 5. Η ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία πρέπει να απεγκλωβιστεί από το συντηρητικό πλαίσιο της προετοιμασίας των σπουδαστών για καρίερα μισθωτού στις μεγάλες επιχειρήσεις και το δημόσιο. – Θα πρέπει η διδασκαλία να κατευθύνεται και προς τις απαιτούμενες γνώσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη μιας μικρής επιχείρησης.

6 Δημήτρης Λαμπρούλης6 Νέα προιόντα και υπηρεσίες: καινοτομίες και μεταφορά τεχνολογίας. Ο όρος καινοτομία στις λατινογενείς γλώσσες προέρχεται από το ρήμα invore και σημαίνει”κάνω κάτι καινούργιο και διευρύνω το υπάρχον”. – Αυτός ο όρος, ο οποίος είναι γνωστός από παλαιότερα, παίρνει σήμερα μια ουσιαστική διάσταση. Προσδιορίζει το μετασχηματισμό μιας ιδέας από την αρχή σε ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν, μια νέα ή βελτιωμένη παραγωγική διαδικασία σε μια νέα δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη ανάπτυξη – Οργανωτικών αδυναμιών. – Μη Ορθολογικών μεθόδων παραγωγής. – Μη εξειδικευμένων ατόμων στην επιχείρηση.

7 Δημήτρης Λαμπρούλης7 Νέα προϊόντα και υπηρεσίες: καινοτομίες και μεταφορά τεχνολογίας. Αρχικές Καινοτομίες. – Καινοτομίες βάσης. – Καινοτομίες που γεννιούνται απ' άλλες βασικές. Υιοθετούμενες. – Καθαρή υιοθέτηση. – Υιοθέτηση κατόπιν προσαρμογής. Βελτιώσεις. – Κύριες βελτιώσεις. – Μικρές.

8 Δημήτρης Λαμπρούλης8 Σχέση μεταξύ καινοτομίας-έρευνας- εφεύρεσης. Στόχος της έρευνας είναι να παράγει γνώση, ενώ της καινοτομίας είναι να παράγει αντικείμενα ή συστήματα που λειτουργούν και μπορούν να πουληθούν Η καινοτομία μπορεί να βασίζεται σε εφαρμοσμένη έρευνα ή μπορεί να είναι εντελώς εμπειρική και να ακολουθήσει την έρευνα π.χ. Ατμομηχανή- έρευνα- θερμοδυναμική- Η/Υ- έρευνα-λογισμικό. – Καινοτομία και εφεύρεση. Μια εφεύρεση γίνεται καινοτομία όταν ενσωματωθεί σε ένα προίον ή σε ένα σύστημα που μπορεί να διοχετευθεί στην αγορά με επιτυχία.

9 Δημήτρης Λαμπρούλης9 Εφευρέσεις- καινοτομίες. Σήμερα οι περισσότερες εφευρέσεις γίνονται από τους επιστήμονες οι οποίοι είτε δουλεύοντας σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, είτε δουλεύοντας στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης διαφόρων γιγαντιαίων επιχειρήσεων ή κρατικών οργανισμών, χρησιμοποιούν τις γνώσεις και το χρόνο τους για τη λύση επιστημονικών προβλημάτων και τη δημιουργία νέων καταστάσεων που θα αυξήσουν τη “γνώση” του ανθρώπου. Οι επιχειρηματιές σπρώχνουν τις καινοτομίες στην αγορά. Υπάρχει μια διάκριση στον τρόπο που τα άτομα κάνουν μια ανακάλυψη τεχνολογικής μορφής και των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτή την ανακάλυψη για οικονομικούς σκοπούς.

10 Δημήτρης Λαμπρούλης10 Καινοτομία στην παραγωγή. Αποτελεί τη σχεδίαση νέας τεχνολογίας ή τη μεταφύτευσηύγχρονής τεχνολογίας ή την αυτοματοποίηση της παραγωγής εν γένει ή τη βεβελτίωσηων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο στάδιο της παραγωγής. Στον τομέα αυτό υπερισχύει είτε η σχεδίαση νέας τεχνολογίας, είτε η εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας. Πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει η χώρα απ' την εκτεταμένη εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών είναι, – Μείωση της εξάρτησης απ' την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. – Άνοιγμα νέων αγορών με άμεση θετική συσχέτιση στην απασχόληση και επένδυση. – Βελτίωση της συνάρτησης κοινωνικής ικανοποίησης.

11 Δημήτρης Λαμπρούλης11 Καινοτομία στην οργάνωση. Η οργάνωση αναφέρεται – Στη διοίκηση της επιχείρησης και κατά συνέπεια στη διοίκηση της τεχνολογίας που κατέχει η επιχείρηση. – Στις εργασιακές σχέσεις. – Στην εργονομία. Η διαχείριση της τεχνολογίας συνιστάται στην απόφαση για έρευνα και ανάπτυξη ή απαιτείται για την εκλογή της αγοράς της κατάλληλης τεχνολογίας.

12 Δημήτρης Λαμπρούλης12 Καινοτομία στη διάθεση του προϊόντος. Η προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις της αγοράς είναι ένας απο τους σημαντικότερους παράγοντες προώθησης της καινοτομίας. Το στοιχείο αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με το στοιχείο της καινοτομίας στην παραγωγή.

13 Δημήτρης Λαμπρούλης13 Πορεία δράσης επιχειρηματία- καινοτόμου. Ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σαν καινοτόμος αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους που οφείλονται όχι μόνο στη δική του δράση, αλλά και στην δράση άλλων επιχειρηματιών, άλλων ομάδων, ατόμων. Ο επιχειρηματίας που εισάγει μια καινοτομία ακολουθεί τα εξής βήματα. – Ο επιχειρηματίας έχει μια τάση για καινοτομία που οφείλεται σε εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα που λαμβάνει. – Τα ερεθίσματα που έχει από τον εξωτερικό κόσμο είναι οι διάφορες πληροφορίες που φτάνουν στα αυτία του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από ειδικά περιοδικά και εκθέσεις προβολής προϊόντων, για τη δυνατότητα που έχει να προχωρήσει σε μια καινοτομία. – Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας καινοτόμος θα ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα. 1. Αναγνωρίζει μια ανάγκη που πρέπει να εκπληρωθεί. 2. Συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες για τους τρόπους εκπλήρωσης της ανάγκης αυτής αλλά και για την έκταση και σπουδαιότητα της. 3. Σκιαγραφεί το πρόβλημα. 4. Ψάχνει στη μνήμη του για παρόμοια γεγονότα ή καταστάσεις. 5. Βρίσκει παρόμοια γεγονότα ή ιδέες. 6. Ψάχνει να βρεί με ποιο τρόπο μπορεί να συνδυάσει τις παρόμοιες αυτές ιδέες. 7, Φτάνει σε μια προσωρινή λύση. 8. Εξετάζει λεπτομερώς και με κριτικό πνεύμα τη λύση αυτή. 9) Προχωρεί στην απόφαση του για καινοτομία εάν όλα είναι εντάξει. 10) Φτάνει στην επιτυχία που δεν είναι άλλη από την είσοδο της καινοτομίας.

14 Δημήτρης Λαμπρούλης14 Πορεία δράσης επιχειρηματία- καινοτόμου. Μετά τα προηγούμενα ο επιχειρηματίας πρέπει να δεί σε ποια στοιχεία της μήτρας μπορεί να εισάγει τα προϊόντα του. Με άλλα λόγια τα ακόλουθα. – Υπάρχουσα αύξηση αγοραίας διείσδυσης. – Νέα διαφοροποίηση της αγοράς. – Διαφοροποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών. – Καθαρή καινοτομία: Διαφοροποίηση νέας αγοράς και νέου προϊόντος ή υπηρεσίας.

15 Δημήτρης Λαμπρούλης15 Πορεία δράσης επιχειρηματία- καινοτόμου. Όταν ο επιχειρηματίας ιδρύσει μια επιχείρηση εισάγοντας κάποια μορφή καινοτομίας είναι αναγκασμένος εξαιτίας της ύπαρξης των επίδοξων μιμητών να συνεχίσει προσπαθώντας εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του και τη θέση της επιχείρησης στην αγορά να κάνει καινούργιες καινοτομίες. Συγκεκριμένα το τμήμα πωλήσεων αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται μια βελτίωση του προϊόντος. Επίσης μπορεί το τμήμα παραγωγής με την εμπειρία που διαθέτει να προτείνει την βελτίωση του προϊόντος.

16 Δημήτρης Λαμπρούλης16 Πορεία δράσης επιχειρηματία- καινοτόμου. Η επιλογή όμως της καινοτομίας που κάνει ο επιχειρηματίας ιδρύοντας μια μικρή επιχείρηση πολλές φορές μπορεί να σταθεί ατυχής. Σαν αιτίες της αποτυχίας αυτής της επιχείρησης μπορούν να θεωρηθούν οι εξής: – Έλλειψη αντικειμενικότητας στην επιλογή της καινοτομίας. – Έλλειψη εξοικείωσης με την αγορά και τις συνθήκες που επικρατούν σ' αυτή. – Ανεπαρκής γνώση των τεχνολογικών απαιτήσεων που χρειάζεται η χρησιμοποίηση μιας νέας εφεύρεσης. – Υποεκτίμηση των χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή και την προώθηση του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά. – Έλλειψη πραγματικών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων που διαφοροποιούν το προϊόν ή την υπηρεσία από άλλα ομοειδή που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά. – Στην έλλειψη κατανοήσεως και γνώσης για τους διάφορους νομικούς περιορισμούς που υπάρχουν

17 Δημήτρης Λαμπρούλης17 Πορεία δράσης επιχειρηματία- καινοτόμου. Από πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ έχει δειχθεί ότι οι μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις προσανατολίζουν τις καινοτομίες τους σε διαφορετικούς κλάδους παραγωγής. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ένα σχετικό πλεονέκτημα καινοτομιών στου κλάδους παραγωγής ή τις βιομηχανίες που είναι εντάσεως κεφαλαίων και απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια για διαφήμιση. – Από το άλλο μέρος, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν σχετικό πλεονέκτημα καινοτομιών σε κλάδους παραγωγής ή βιομηχανίες που οι καινοτομίες εισάγονται η μια πίσω από την άλλη και δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις.


Κατέβασμα ppt "Δημήτρης Λαμπρούλης1 Διοίκηση ΜΜΕ. Παρουσίαση, Δρ. Δημήτρης Λαμπρούλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google