Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες 621 24 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες 621 24 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες 621 24 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τηλ: 0321/49229, Fax: 0321/45716 http://www.teiser.gr

2 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ2 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1.Δημιουργία του λογαριασμού «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» 2.Εκκαθάριση Αποθεμάτων 3.Διεξαγωγή Αποσβέσεων 4.Μεταφορά των υπολοίπων από τους λογαριασμούς δραστηριότητας στο λογαριασμό «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» 5.Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» στο λογαριασμό «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» 6.Μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών περιουσίας στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

3 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ3 Δημιουργία του λογαριασμού «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» Ο Λογαριασμός «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» δεν υπάρχει στο Γενικό Καθολικό και τον δημιουργούμε Ο Λογαριασμός «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» δεν υπάρχει στο Γενικό Καθολικό και τον δημιουργούμε Εάν η επιχείρηση έχει περισσότερες από μία εκμεταλλεύσεις (πχ Εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών) είναι δυνατή η δημιουργία πολλών εκμεταλλεύσεων, οπότε δημιουργούμε το λογαριασμό «Γενική Εκμετάλλευση», όπου συγκεντρώνονται οι επιμέρους εκμεταλλεύσεις Εάν η επιχείρηση έχει περισσότερες από μία εκμεταλλεύσεις (πχ Εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών) είναι δυνατή η δημιουργία πολλών εκμεταλλεύσεων, οπότε δημιουργούμε το λογαριασμό «Γενική Εκμετάλλευση», όπου συγκεντρώνονται οι επιμέρους εκμεταλλεύσεις

4 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ4 Εκκαθάριση Αποθεμάτων Οι Λογαριασμοί Αποθεμάτων (Α’ Ύλες, Υλικά Συσκευασίας κλπ) στο Γενικό Καθολικό παρουσιάζονται με τις αξίες που είχαν στην έναρξη της χρήσης, όπως μεταφέρθηκαν από τον προηγούμενο Ισολογισμό, κατά το άνοιγμα των βιβλίων. Οι Λογαριασμοί Αποθεμάτων (Α’ Ύλες, Υλικά Συσκευασίας κλπ) στο Γενικό Καθολικό παρουσιάζονται με τις αξίες που είχαν στην έναρξη της χρήσης, όπως μεταφέρθηκαν από τον προηγούμενο Ισολογισμό, κατά το άνοιγμα των βιβλίων. Οι αγορές και οι πωλήσεις, κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχους λογαριασμούς Αγοράς ή Πώλησης. Οι αγορές και οι πωλήσεις, κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχους λογαριασμούς Αγοράς ή Πώλησης. Στο τέλος του έτους γίνεται Απογραφή όλων των κινητών περιουσιακών στοιχείων και αποτίμηση της αξίας τους. Στο τέλος του έτους γίνεται Απογραφή όλων των κινητών περιουσιακών στοιχείων και αποτίμηση της αξίας τους. Η αξία των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την Απογραφή είναι αυτή που πρέπει να εμφανιστεί στον Ισολογισμό του τέλους της χρήσης. Η αξία των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την Απογραφή είναι αυτή που πρέπει να εμφανιστεί στον Ισολογισμό του τέλους της χρήσης.

5 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ5 Αρχικά Αποθέματα σε «Εκμετάλλευση» Τα αποθέματα της αρχής της χρήσης μεταφέρονται στο λογαριασμό «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» Τα αποθέματα της αρχής της χρήσης μεταφέρονται στο λογαριασμό «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» Η αντίστοιχη Ημερολογιακή Εγγραφή είναι: Α’ ΥΛΕΣΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

6 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ6 Αποθέματα Απογραφής Από την «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» Τα αποθέματα που προκύπτουν από την αποτίμηση των αποθεμάτων που προέκυψαν από την Απογραφή «αντιστοιχούνται» με την ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, προκύπτοντας από αυτή Η αντίστοιχη Ημερολογιακή Εγγραφή είναι: Α’ ΥΛΕΣΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Από Απογραφή Τελικά Αποθέματα

7 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ7 Αποσβέσεις Οι Αποσβέσεις αποτελούν χρονικά εξαρτώμενη μείωση της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι Αποσβέσεις αποτελούν χρονικά εξαρτώμενη μείωση της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων. Είναι απώλεια μέρους της περιουσίας που απεικονίζεται για κάθε περιουσιακό στοιχείο. Είναι απώλεια μέρους της περιουσίας που απεικονίζεται για κάθε περιουσιακό στοιχείο. Ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούνται, η διαθεσιμότητά τους σημαίνει εκμετάλλευση. Ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούνται, η διαθεσιμότητά τους σημαίνει εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση επιβαρύνεται με το κόστος απώλειας μέρους της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, ανάλογο με το χρόνο που ήταν διαθέσιμο. Η εκμετάλλευση επιβαρύνεται με το κόστος απώλειας μέρους της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, ανάλογο με το χρόνο που ήταν διαθέσιμο. Οι Αποσβέσεις είναι δυναμική καταγραφή, ως εξαρτώμενη από το χρόνο. Οι Αποσβέσεις είναι δυναμική καταγραφή, ως εξαρτώμενη από το χρόνο.

8 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ8 Αποσβεσμένα Περιουσιακά Στοιχεία Αντίστοιχη με τη δυναμική απεικόνιση των Αποσβέσεων είναι η καταγραφή του συνόλου της πάγιας περιουσίας που έχει απορροφηθεί κατά το χρόνο που ήταν διαθέσιμη, από την Εκμετάλλευση κάθε χρήσης. Αντίστοιχη με τη δυναμική απεικόνιση των Αποσβέσεων είναι η καταγραφή του συνόλου της πάγιας περιουσίας που έχει απορροφηθεί κατά το χρόνο που ήταν διαθέσιμη, από την Εκμετάλλευση κάθε χρήσης. Η απώλεια της περιουσίας αντιστοιχείται με την αξία που είχε το περιουσιακό στοιχείο όταν αποκτήθηκε. Η απώλεια της περιουσίας αντιστοιχείται με την αξία που είχε το περιουσιακό στοιχείο όταν αποκτήθηκε. Το υπόλοιπο που απομένει, μετά την αφαίρεση του αθροίσματος των αποσβέσεων από την αξία απόκτησης, είναι η τρέχουσα αξία του παγίου περιουσιακού στοιχείου. Το υπόλοιπο που απομένει, μετά την αφαίρεση του αθροίσματος των αποσβέσεων από την αξία απόκτησης, είναι η τρέχουσα αξία του παγίου περιουσιακού στοιχείου. Η αξία αυτή δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με την αξία πιθανής πώλησης. Η αξία αυτή δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με την αξία πιθανής πώλησης.

9 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ9 Αποσβέσεις - Αποσβεσμένα Το φορολογικά δικαιολογημένο ως «έξοδο» ποσοστό ετήσιων Αποσβέσεων, καθορίζεται από το Κράτος. Το φορολογικά δικαιολογημένο ως «έξοδο» ποσοστό ετήσιων Αποσβέσεων, καθορίζεται από το Κράτος. Ο λογαριασμός «Αποσβεσμένα» απεικονίζει το άθροισμα των Αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου από τότε που αποκτήθηκε, δηλαδή πόσο συνολικά έχει χάσει από την αξία του. Ο λογαριασμός «Αποσβεσμένα» απεικονίζει το άθροισμα των Αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου από τότε που αποκτήθηκε, δηλαδή πόσο συνολικά έχει χάσει από την αξία του. Η αφαίρεση των Αποσβεσμένων από την Αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δείχνει την τρέχουσα ‘οικονομική’ του αξία, τη δυνατότητά του να συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής οικονομικού αποτελέσματος. Η αφαίρεση των Αποσβεσμένων από την Αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δείχνει την τρέχουσα ‘οικονομική’ του αξία, τη δυνατότητά του να συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής οικονομικού αποτελέσματος.

10 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ10 Εγγραφές Αποσβέσεων Συνολικές Αποσβέσεις από τότε που αποκτήθηκαν τα Μηχανήματα:5.000 + 1.000 =6.000€ Η εγγραφή στο Ημερολόγιο είναι: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΑποσβεσμένα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αποσβέσεις χρήσης: Αξία επί ποσοστό Αποσβέσεις = 10.000 * 10% Αποσβέσεις=1.000 €

11 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ11 Μεταφορά στην «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Τελικά Αποθέματα Ο Λογαριασμός ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ κλείνει αφού μεταφερθεί το υπόλοιπό του στο Λογαριασμό ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Η Ημερολογιακή εγγραφή είναι:

12 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ12 Μεταφορά των υπολοίπων από τους λογαριασμούς δραστηριότητας στο λογαριασμό «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Τελικά Αποθέματα ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

13 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ13 Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» στο λογαριασμό «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Τελικά Αποθέματα ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ Σύνολο Χρέωσης 61.100€ Σύνολο Πίστωσης 61.100€

14 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ14 Μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών περιουσίας στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ Τα «καθαρά» υπόλοιπα όλων των λογαριασμών περιουσίας μεταφέρονται στον Ισολογισμό Τα «καθαρά» υπόλοιπα όλων των λογαριασμών περιουσίας μεταφέρονται στον Ισολογισμό Οι λογαριασμοί που έχουν το σκέλος της χρέωσης ίσο με το σκέλος της πίστωσης, κλείνουν Οι λογαριασμοί που έχουν το σκέλος της χρέωσης ίσο με το σκέλος της πίστωσης, κλείνουν Στο τέλος της χρήσης δεν απομένουν λογαριασμοί που να έχουν διαφορά μεταξύ χρέωσης και πίστωσης Στο τέλος της χρήσης δεν απομένουν λογαριασμοί που να έχουν διαφορά μεταξύ χρέωσης και πίστωσης Ο Λογαριασμός «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» κλείνει και αυτός στον Ισολογισμό Ο Λογαριασμός «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» κλείνει και αυτός στον Ισολογισμό

15 Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ15 Ο Λογαριασμός «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» Τα Κέρδη αποτελούν οφειλή της επιχείρησης στον Επιχειρηματία Τα Κέρδη αποτελούν οφειλή της επιχείρησης στον Επιχειρηματία Οι Ζημίες αποτελούν οφειλή του επιχειρηματία προς την επιχείρηση Οι Ζημίες αποτελούν οφειλή του επιχειρηματία προς την επιχείρηση Η καταβολή των κερδών στον επιχειρηματία γίνεται μόνο με «μετρητά» Η καταβολή των κερδών στον επιχειρηματία γίνεται μόνο με «μετρητά» Ζημίες που παραμένουν για αρκετές χρήσεις, μειώνουν το κεφάλαιο της επιχείρησης Ζημίες που παραμένουν για αρκετές χρήσεις, μειώνουν το κεφάλαιο της επιχείρησης Η «κεφαλαιοποίηση» των κερδών που δεν έχουν αποδοθεί στον επιχειρηματία ακολουθεί τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου (απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση Α.Ε. και φορολογείται η «συγκέντρωση κεφαλαίου» Η «κεφαλαιοποίηση» των κερδών που δεν έχουν αποδοθεί στον επιχειρηματία ακολουθεί τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου (απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση Α.Ε. και φορολογείται η «συγκέντρωση κεφαλαίου»


Κατέβασμα ppt "Νικόλαος Καρανάσιος - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες 621 24 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google