Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 @ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Έρευνα αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ετοιμάστηκε για το ΕΔΕΤ Α.Ε. από την OPINION Α.Ε. Διανομή: ΕΔΕΤ(1) OPINION A.E.(2) 6ο έτος, 2006 Κωδ. Έρευνας: 01 06 009

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι βασικές ενότητες που περιλαμβάνει η παρουσίαση είναι οι ακόλουθες:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ3  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ5  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ6  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 8  Γενικές πληροφορίες 9  Υποδομή επιχείρησης 19  Χρήση & ηλεκτρονικές εφαρμογές των Η/Υ 43  Ηλεκτρονικές πωλήσεις – Ηλεκτρονικές προμήθειες 84  Εξειδικευμένες πληροφορίες 99

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η παρούσα έρευνα αγοράς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού τριετούς προγράμματος για τα έτη 2004-2006 και είναι συνέχεια του τριετούς προγράμματος 2001-2003. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει την έκθεση αποτελεσμάτων της ΣΤ’ ερευνητικής φάσης – 2006, καθώς και όπου ήταν δυνατό συγκριτικά στοιχεία των δύο τελευταίων μετρήσεων (2004 και 2005)

5 5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο στόχος Η παρούσα έρευνα αγοράς στόχο έχει να διερευνήσει και να καταγράψει τις ανάγκες κατάρτισης ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση της λειτουργίας τους, αλλά και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

6 6 ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική Έρευνα με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων [face-to-face] και με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίου, στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 1 έως 250 υπαλλήλους. Το δείγμα ενισχύθηκε μεταξύ επιχειρήσεων μεγαλύτερου μεγέθους. 1800 επιχειρήσεις σε Πανελλαδικό Επίπεδο με αντιπροσώπευση των 52 Νομών και των 13 Διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας. Η κατανομή είναι αναλογική ως προς τον κλάδο δραστηριοποίησης (δειγματοληψία μέχρι και 4 ψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και ανάλυση σε μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ), με βάση το Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2002. Το σχέδιο δειγματοληψίας παρέμεινε το ίδιο με αυτό του δεύτερου ερευνητικού κύματος για το έτος 2005. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 25/02/2007 – 03/08/2007

7 7 ΣΤΑΘΜΙΣΗ Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας σταθμίστηκαν εκ των υστέρων με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου της ΕΣΥΕ (2002). Η στάθμιση αφορούσε τη γεωγραφική περιφέρεια, τον Αριθμό απασχολούμενων και τον κλάδο δραστηριότητας. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8 8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

9 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10 10 % Ερ: Κωδ. Α13 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806

11 11 % Ερ: Κωδ. Α12 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806

12 Παρουσίαση των 10 μεγαλύτερων τομέων δραστηριοποίησης, με σειρά προτεραιότητας : (ανάλυση ως προς το διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ) 2004 2005 2006 Ν=1892 Ν=1797 Ν=1806 % % % 52-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ2731 30 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 55-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ1111 11 45-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ1011 10 74-ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6 7 6 51-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 5 5 4 50-ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 7 6 5 60-ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 4 3 3 15-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 4 3 4 18-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ : ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 2 1 1 93-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 3 4 Ερ: Κωδ. Α14 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806

13 13 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Ερ: 3α ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2006 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν= 1806)

14 14 2004 2005 2006 (Ν=1892) (Ν=1797) (Ν= 1806) % % % 1-2 εργαζόμενοι=63 56 62 3-5 εργαζόμενοι=31 37 32 6-10 εργαζόμενοι= 3 3 3 11-20 εργαζόμενοι= 1 2 2 21-50 εργαζόμενοι= 1 1,4 1 51-100 εργαζόμενοι= 0,5 0,3 0 101-250 εργαζόμενοι= 0,5 0,3 0 Ερ: 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος Ν= 1806 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος Ν= 1806

15 15 Ερ: 6 ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6607 60 % 40 % ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3.7 0 0 Μόνιμη Απασχόληση 6065 (92%) 61% 39% Μερική Απασχόληση 217 (3%) 52% 48% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 89 (1%) 67 % 33% Εποχική Απασχόληση 183 (3%) 52% 48% Έκτακτη Απασχόληση 53 (1%) 70% 30% 2006

16 16 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6786 65 % 35 % ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3,6 - - Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 6158 (91%) 65% 35% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 245 (4%) 51% 49% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 7 Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 86 (1%) 73% 27% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 203 (3%) 63% 37% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 94 (1%) 80% 20% Ερ: 6 ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων 2004 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7221 62 % 38 % ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4.02 - - Μόνιμη Απασχόληση 6736(93%) 62 Μόνιμη Απασχόληση 6736(93%) 62% 38% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 208(3%) 49% 51% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 52(1%) 65 Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 52(1%) 65% 35% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 132(2%) 62% 38% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 93(1%) 80% 20% 2005

17 17 2005 2006 (N=1797) (Ν=1806) Έως 29 ετών = 27% 27% 30-49 ετών = 56% 57% 50 ετών & άνω = 16% 16% 2004 2005 2006 Ν=1892 N=1797 Ν=1806 Κατώτερη Εκπαίδευση= 25% 18 % 17% Μέση Εκπαίδευση= 50% 57 % 53% Ανώτερη Εκπαίδευση= 14% 14 % 18% Ανώτατη Εκπαίδευση = 10% 10 % 11% Μεταπτυχιακός τίτλος= 1% 1 % 1% ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ερ: 5,7 ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜ Ε ΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜ Ε ΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806

18 18 ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ερ: Δημογραφικών & Ερ.2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ της ΣΤ’ ερευνητικής φάσης – 2006 Βάση: Σύνολο δείγματος Ν= 1806 ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ της ΣΤ’ ερευνητικής φάσης – 2006 Βάση: Σύνολο δείγματος Ν= 1806 Ιδιοκτήτες / (υπεύθυνοι, προϊστάμενοι) 30 – 50 ετών Μέσης εκπαίδευσης Οικονομικά (τεχνική εκπαίδευση)

19 19 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

20 20 Μ.Ο. 2004 2005 2006 (Ν=788) (Ν=794) (Ν=809) 1Η/Υ= 52% 45% 43% 2 Η/Υ= 22% 20% 22% 3 Η/Υ= 6% 7% 9% 4-5 Η/Υ= 10% 14% 13% 6-10 Η/Υ= 7% 9 % 9% 11-20 Η/Υ= 1% 3% 3% 21+ Η/Υ= 2% 2% 1% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ 2004 3.03.03.03.0 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Ερ. 8α & 8β ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος Ν= 1806 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος Ν= 1806 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Η/Υ 3.6 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 2006 3.6

21 21 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 809 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 2006 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

22 22 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος 2004 2005

23 23 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 809 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. % Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806

24 24 % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 809 ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςΝ= 1806 2006

25 25 % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος 2004 * * * 2005

26 26 Ερ. 8β-ε M.O. Τύπου Η/Υ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥΝ= 809 ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥΝ= 809 0.43 0.32 2.81

27 27 Ερ. 8β-ε ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 77% 12% 11% Μεταποιητικές Βιομηχανίες 77% 14% 9% Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 91% 3% 6% Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες 86% 6% 8% Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις 80% 11% 9% Άλλη Παροχή Υπηρεσιών 85% 8% 7% Κατασκευές 71% 20% 9% Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι 82% 13% 5% Desk top Note book Servers ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 79% 12% 9% 6-10 εργ. 78% 10% 12% Σύνολο 1-10 εργ. 79% 12% 9% 11-49 εργ. 80% 10% 50-250 εργ. 78% 14% 8% Σύνολο 11-250 εργ. 79% 12% 9% Desk top Note book Servers Νότιο Αιγαίο 87% 6% 7% Κρήτη 86% 10% 4% Θεσσαλία 82% 16% 2% Δυτική Ελλάδα 80% 15% 5% Πελοπόν -νησος 85% 5% 10% Ιόνια Νησιά 74% 6% 20% Αττική 76% 14% 10% Ήπειρος 81% 10% 9% Κεντρική Μακεδον. 82% 9% Στερεά Έλλάδα 87% 7% 6% Βόρειο Αιγαίο 93% 4% 3% Α. Μακ. & Θράκη 78% 9% 13% Δυτική Μακεδον 80% 14% 6% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Desk top Note book Servers ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες με Η/ΥΝ= 809 ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες με Η/ΥΝ= 809 2006

28 28 Ερ. 15α ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/ΥΝ= 996 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/ΥΝ= 996 ΔΓ/ΔΑ0%0%0% ΚΑΝΕΝΑΣ 0%35%36% ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 2005 (Ν=1003) Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας Δεν υπάρχουν εφαρμογές για τις ανάγκες μας Έλλειψη εκπαίδευσης / ενημέρωσης Είναι ακριβοί Έλλειψη τεχνολογίας / εξοπλισμού Η χρήση του είναι δύσκολη Δεν υπάρχει ζήτηση από προμηθευτές / πελάτες της επιχείρησης 72 21 16 14 21 8 2006 (Ν= 996) 66 36 19 23 13 26 21

29 29 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης Η/Υ Χρόνος Απόκτησης Η/Υ 2004 2005 2006 (Ν=208) (Ν=170 ) (N=177) Τον επόμενο μήνα= 2% 3% 4% Τους επόμενους 3 μήνες= 4% 9% 6% Τους επόμενους 6 μήνες= 5% 12% 11% Τον επόμενο χρόνo= 36% 27% 45% Περισσότερο από 1 χρόνο= 43% 33% 25% ΔΞ/ ΔΑ= 10% 16% 9% Ερ. 15β-γ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1105) ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1003) 2005 2006 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν= 996)

30 30 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/ΥΝ= 996 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/ΥΝ= 996 ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης 2006

31 31 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004 * ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης 2005

32 32 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 177 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. % Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/ΥΝ= 996 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/ΥΝ= 996 ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

33 33 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 177 ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/ΥΝ= 996 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/ΥΝ= 996 ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης % 2006

34 34 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004 ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης % 2005

35 35 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 16 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ Βάση: Εταιρείες που δήλωσαν θετική πρόθεση απόκτησης Η/ΥΝ= 177 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ Βάση: Εταιρείες που δήλωσαν θετική πρόθεση απόκτησης Η/ΥΝ= 177

36 36 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δίκτυο Η/Υ Τύπος Δικτύου 2004 2005 2006 (Ν=244) (Ν=312) (N=358) 48 LAN = 41% 48% 61% WAN = 3% 1% 1% Intranet = 29% 17% 20% Extranet = 3% 3% 2% Διάφορα άλλα = 2% 9% 5% ΔΞ/ ΔΑ = 23% 27% 11% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=788) Ερ. 9 & 10α 2004 ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=794) 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=809) 2006

37 37 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης δικτύου Η/Υ Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο 2004 2005 2006 (Ν=67) (Ν=38) (Ν= 59) Τον επόμενο μήνα 15% 8% 12% Τους επόμενους 3 μήνες 10% 7% 1% Τους επόμενους 6 μήνες 7% 16% 19% Τον επόμενο χρόνο 59% 38% 33% Περισσότερο από 1 χρόνο 6% 16% 32% ΔΞ/ ΔΑ 3% 15% 3% Ερ. 10β-γ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=534) 2004 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ χωρίς δίκτυο ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ χωρίς δίκτυο Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=550) 2005 2006 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=433)

38 38 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 11 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥΝ= 809 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥΝ= 809

39 47 39 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 11α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ Η/Υ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ Η/Υ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809

40 40 2004 2005 2006 (Ν=788) (Ν=794) (N= 809) 1 χρήστης=44% 36% 38% 2-3 χρήστες=43% 45% 45% 4-5 χρήστες=9% 13% 10% 6-10 χρήστες=2% 3% 3% 11-20 χρήστες=1% 2% 2% 21-50 χρήστες=1% 1% 1% 51+ χρήστες=- - - Ερ. 11β ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809

41 41 ΑΥΞΗΣΗ = 73% ΜΕΙΩΣΗ = 18% Ούτε αύξηση, ούτε μείωση 9% Ερ. 12, 13 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ Η/Υ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ Η/Υ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=788) ΑΥΞΗΣΗ = 68% ΜΕΙΩΣΗ = 18% Ούτε αύξηση, ούτε μείωση 12% ΔΓ/ΔΑ2% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=794) 2005 2006 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=809) ΑΥΞΗΣΗ = 68% ΜΕΙΩΣΗ = 13% Ούτε αύξηση, ούτε μείωση 18% ΔΓ/ΔΑ1%

42 42 % Μ.Ο. 38 45 Ερ. 14 ΧΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ N= 809 ΧΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ N= 809 7.32 31 7.20 24 7.38

43 43 ΧΡΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ

44 44 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45 45 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=788) ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 2004 Ερ. 18 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=794) 2005 2006

46 46 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 615 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ερ. 18 2006 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

47 47 % 2005 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % 2004 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ Ερ. 18 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

48 48 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ N=615 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. % Ερ. 18 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

49 49 % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 615 ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 18 2006 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

50 50 2005 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 18 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/ΥN= 809 2004 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

51 51 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 13 8 5 16 19 58 Άλλοι λόγοι 4% 1% 2% Κανένας άλλος λόγος 0%44%50% ΔΞ/ΔΑ4%0%0% 2005 (Ν=235) Ερ. 19 19 2006 (Ν=194) 23 31 17 21 9 18 57

52 52 2004 Ερ. 20α & 20β 2005 2006 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=259) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=235) Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο 2004 2005 2006 (Ν=90) (N=56) (N= 79) Τον επόμενο μήνα 9% 17% 8% Τους επόμενους 3 μήνες 9% 16% 16% Τους επόμενους 6 μήνες 19% 14% 14% Τον επόμενο χρόνο 32% 26% 32% Περισσότερο από 1 χρόνο 26% 8% 16% ΔΞ/ ΔΑ= 5% 20% 13% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης σύνδεσης Internet

53 53 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 79 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ερ. 20α 2006 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

54 54 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % Ερ. 20α 2004 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης 2005

55 55 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ N= 79 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. % Ερ. 20α ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

56 56 % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν= 79 ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 20α 2006 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

57 57 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internet 2004 Ερ. 20α ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης 2005

58 58 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 20γ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν σύνδεση internetN= 194 2005 (Ν=56) Άλλοι Λόγοι 4% 2006 (Ν=56)

59 59 Μ.Ο. ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Μ.Ο. ΧΡΗΣΤΩΝ 2004 2005 2006 1 συνδρομή = 91% 90% 93% 2 συνδρομές = 7% 8% 5% 3 συνδρομές = 1% 1% 1% 4+ συνδρομές = 1% 1% 1% ΔΞ/ΔΑ = - - 2004 2005 2006 1-2 χρήστες= 80% 69% 70% 3-5 χρήστες= 16% 25% 24% 6-10 χρήστες= 2% 3% 3% 11-20 χρήστες= 1% 2% 2% 21-50 χρήστες= 1% 1% 1% 51+ χρήστες= - - - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internetN= 615 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internetN= 615 Ερ. 21α, 21β ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

60 60 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων ΜΟΡΦΗ/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internetN= 615 ΜΟΡΦΗ/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internetN= 615 Ερ. 22α

61 61 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση ADSL ή κυκλώματαN= 396 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση ADSL ή κυκλώματαN= 396 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ερ. 23 384 kbps4% 512 kbps 17% 1024 kbps52% 1024+ kbps18% ΔΓ/ΔΑ9%

62 62 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Όλοι όσοι έχουν σύνδεση ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Όλοι όσοι έχουν σύνδεση Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την ταχύτητα της σύνδεσής σας; Πολύ (4) 28 Αρκετά (3)51 Λίγο (2) 14 Καθόλου(1) 7 ΔΓ/ΔΑ 0 TOTAL n=615 Ερ. 24α-1 Μ.Ο. 2.99

63 63 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ / ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Με βάση τις επιχειρηματικές σας ανάγκες θεωρείτε ότι η πρόσβαση στο Internet σε μεγαλύτερες ταχύτητες θα σας εξυπηρετούσε... Πολύ 22 Αρκετά 22 Λίγο 27 Καθόλου 25 ΔΓ/ΔΑ 4 TOTAL n=615 Ερ. 24α-2, 24β Μ.Ο. 64 kbps1% 128 kbps 2% 256 kbps2% 384 kbps2% 512 kbps7% 1024 kbps25% 1024 + kbps60% ΔΓ/ΔΑ1% 2.42 Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης n=271

64 Ποια ταχύτητα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και ποια θεωρούν καλύτερη.... Ν=168 Ποια ταχύτητα θα θεωρούσατε καλύτερη? Ποια ταχύτητα χρησιμοποιείτε?

65 65 2004 2005 2006 (N=529) (Ν=559) (Ν=615) 1-6 μήνες=4% 5% 5% 7-18 μήνες=13% 11% 16% 2-2,5 έτη=13% 10% 17% 2,5+ έτη=70% 74% 62% ΔΞ/ΔΑ=- - - Μ.Ο. ΣΕ ΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet Ν= 615 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internet Ν= 615 Ερ. 25

66 66 ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internetΝ= 615 ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET Βάση: Επιχειρήσεις που έχουν σύνδεση internetΝ= 615 Ερ. 26 Όχι 99% ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=559) αριθμός επιχειρήσεων Ασύρματο internet μέσω κινητού6 Ασύρματο internet μέσω wi – fi hot spot1 Και τα δύο0 ΔΞ/ΔΑ2 αριθμός επιχειρήσεων Ασύρματο internet μέσω κινητού6 Ασύρματο internet μέσω wi – fi hot spot1 Και τα δύο0 ΔΞ/ΔΑ2 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν ασύρματη σύνδεση Internet (Ν=~10~) 2006 αριθμός επιχειρήσεων Ασύρματο internet μέσω κινητού 11 Ασύρματο internet μέσω wi – fi hot spot 25 Και τα δύο 2 ΔΞ/ΔΑ 2 αριθμός επιχειρήσεων Ασύρματο internet μέσω κινητού 11 Ασύρματο internet μέσω wi – fi hot spot 25 Και τα δύο 2 ΔΞ/ΔΑ 2 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν ασύρματη σύνδεση Internet (Ν=~41~)

67 67 % 2006 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Ερ. 27 - 28 * Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης

68 68 % 2004 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα * Ενδεικτικά αποτελέσματα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Ερ. 27 - 28

69 69 % 2005 Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Ερ. 27 - 28 * Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης

70 70 Κλίμακα: Κάθε μέρα (7), Κάθε 2-3 μέρες (2.5), Κάθε εβδομάδα (1), Κάθε 15 μέρες (0.5), Κάθε μήνα (0.25), Αραιότερα (0.03) Ιεράρχηση των λόγων χρήσης με βάση τη μέση συχνότητα του 2003 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Η σύγκριση είναι εφικτή με τα προηγούμενα έτη μόνο σε όσες χρήσεις είναι κοινές. Ερ. 28

71 71 2004 2005 2006 N=468) (Ν=559) (N= 539) 1 Διεύθυνση= 77% 77% 77% 2-3 Διευθύνσεις= 18% 13% 15% 4-5 Διευθύνσεις= 2% 3% 4% 6-10 Διευθύνσεις= 1% 4% 2% 11-20 Διευθύνσεις= 1% 2% 1% 21+ Διευθύνσεις= 3% 1% 1% ΔΞ/ΔΑ= - - - 2004 2005 2006 (N=468) (Ν=559) (N=539) 1 Χρήστης= 57% 40% 43% 2-3 Χρήστες= 33% 43% 43% 4-5 Χρήστες= 6% 11% 8% 6-10 Χρήστες= 2% 3% 3% 11-20 Χρήστες= 1% 1% 2% 21+ Χρήστες= 1% 2% 1% ΔΞ/ΔΑ= - - - Μ.Ο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Μ.Ο. ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΑΡΞΗ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση InternetΝ= 615 ΥΠΑΡΞΗ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση InternetΝ= 615 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=529) Ερ. 27, 32, 33 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=559) 2006

72 72 Ερ. 32 - 33 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ E-MAIL & ΧΡΗΣΤΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet & e-mail ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ E-MAIL & ΧΡΗΣΤΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet & e-mail Διακριτές διευθύνσεις Αριθμός χρηστών 1534 1182 1,29 Μέγεθος επιχείρησης 1-51,30 6-101,36 1-101,31 11-491,42 50-2501,16 11-2501,27 Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονία & Θράκη1,80 Αττική1,13 Βόρειο Αιγαίο 1,69 Δυτική Ελλάδα1,69 Δυτική Μακεδονία1,57 Ήπειρος1,32 Θεσσαλία 1,47 Ιόνια νησιά1,41 Κεντρική Μακεδονία1,66 Κρήτη1,75 Νότιο Αιγαίο1,39 Πελοπόννησος1,91 Στερεά Ελλάδα1,50 Κλάδος δραστηριότητας Α1,60 Γ1,27 Δ1,39 Ε3,84 ΣΤ1,50 Ζ1,21 Η1,25 Θ1,52 Ι1,21 Κ1,14 Μ0,58 Ξ1,54 RATIO διακριτών διευθύνσεων/αριθμό χρηστών 2006

73 73 % Ανοιχτή ερώτηση ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΤΟ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν e-mailN= 75 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΤΟ E-MAIL ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν e-mailN= 75 Ερ. 31α

74 74 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα στο Internet Κυριότεροι Λόγοι 2006 Ν= 168 Προβολή προϊόντων 94% Πληροφόρηση 53% Αναζήτηση πελατών στο εσωτερικό 40% Αναζήτηση πελατών στο εξωτερικό 26% Αναζήτηση προμηθευτών 18% Εξυπηρέτηση πελατών 16% Κτίσιμο σχέσεων με πελάτες 13% Πωλήσεις 16% ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση InternetN= 615 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση InternetN= 615 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) Ερ. 34α – 34γ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=559) 2006

75 75 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα στο Internet Κυριότεροι Λόγοι 2006 Ν= 57 Προβολή προϊόντων 97% Πληροφόρηση 65% Αναζήτηση πελατών στο εσωτερικό 34% Αναζήτηση πελατών στο εξωτερικό 26% Αναζήτηση προμηθευτών 14% Εξυπηρέτηση πελατών 14% Κτίσιμο σχέσεων με πελάτες 16% Πωλήσεις 9% ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250N= 57 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250N= 57 Ερ. 34α – 34γ 2006 Νέα Διαφάνεια

76 76 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet & εταιρική ιστοσελίδα ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet & εταιρική ιστοσελίδα Μέσο προβολής-διαφήμισης προϊόντων9595 Μέσο ενημέρωσης για την επιχείρηση5732 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εσωτερικό3624 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εξωτερικό3317 Κτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης17 11 Ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων15 23 Μέσο εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών14 8 Μέσο αναζήτησης προμηθευτών13 8 Μέσο αναζήτησης νέων συνεργατών13 9 Μέσο προμήθειας πρώτων υλών ηλεκτρονικά 3 6 Μέσο διάχυσης της γνώσης 2 7 Μέσο συντονισμού – υποστήριξης δικτύου διανομής 1 4 Ηλεκτρονική είσπραξη από πωλήσεις προϊόντων 1 6 % Ερ. 34γ % 20042005

77 77 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας 2004 2005 2006 (n =115) (n=87) (Ν= 122) Τον επόμενο μήνα=2% 6% 6% Τους επόμενους 3 μήνες = 8% 8% 8% Τους επόμενους 6 μήνες = 9% 3% 10% Τον επόμενο χρόνο = 29% 36% 36% Περισσότερο από 1 χρόνο = 33% 21% 24% Δ.Ξ./Δ.Α = 19% 26% 16% ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδαΝ= 447 ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδαΝ= 447 Ερ. 35α, 35β ΠΡΟΘΕΣΗ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα (n=443) ΠΡΟΘΕΣΗ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα (n=406) ΠΡΟΘΕΣΗ 2006 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα (n=447)

78 78 ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα Ν= 168 ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα Ν= 168 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (n=85) Ερ. 34δ1 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (n=154) 2006

79 79 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση InternetΝ= 615 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση InternetΝ= 615 2006 Μέσο προβολής-διαφήμισης προϊόντων91 Μέσο ενημέρωσης για την επιχείρηση40 Μέσο αναζήτησης προμηθευτών23 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εξωτερικό21 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εσωτερικό30 Ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων20 Μέσο εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών11 Μέσο αναζήτησης νέων συνεργατών10 Μέσο διάχυσης της γνώσης 7 Ηλεκτρονική είσπραξη από πωλήσεις προϊόντων 7 Μέσο προμήθειας πρώτων υλών ηλεκτρονικά 6 Μέσο συντονισμού – υποστήριξης δικτύου διανομή 5 Κτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης 3 % Ερ. 34β - 34γ-2 Μόνο εταιρική ιστοσελίδα (21%) Εταιρική & κοινή εμπορική ιστοσελίδα (6%) Καμία ιστοσελίδα (70%) Μόνο κοινή εμπορική ιστοσελίδα (3%)

80 80 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250Ν= 57 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250Ν= 57 2006 Μέσο προβολής-διαφήμισης προϊόντων88 Μέσο ενημέρωσης για την επιχείρηση55 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εσωτερικό23 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εξωτερικό21 Μέσο αναζήτησης νέων συνεργατών15 Ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων12 Μέσο εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών12 Ηλεκτρονική είσπραξη από πωλήσεις προϊόντων11 Κτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης11 Μέσο διάχυσης της γνώσης 9 Μέσο προμήθειας πρώτων υλών ηλεκτρονικά 8 Μέσο αναζήτησης προμηθευτών 7 Μέσο συντονισμού – υποστήριξης δικτύου διανομή 6 % Ερ. 34β - 34γ-2 Νέα Διαφάνεια

81 81 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internetn=529 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internetn=529 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) Μέσο προβολής-διαφήμισης προϊόντων89 Μέσο ενημέρωσης για την επιχείρηση38 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εξωτερικό31 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εσωτερικό30 Κτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης19 Ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων15 Μέσο προμήθειας πρώτων υλών ηλεκτρονικά12 Μέσο αναζήτησης προμηθευτών11 Μέσο αναζήτησης νέων συνεργατών 7 Μέσο εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών 6 Μέσο συντονισμού – υποστήριξης δικτύου διανομή 4 Μέσο διάχυσης της γνώσης 3 Ηλεκτρονική είσπραξη από πωλήσεις προϊόντων 3 % Ερ. 34β - 34γ-2 Μόνο εταιρική ιστοσελίδα (12%) Εταιρική & κοινή εμπορική ιστοσελίδα (4%) Καμία ιστοσελίδα (78%) Μόνο κοινή εμπορική ιστοσελίδα (6%)

82 82 ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET – ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=559) Μέσο προβολής-διαφήμισης προϊόντων93 Μέσο ενημέρωσης για την επιχείρηση46 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εξωτερικό16 Μέσο αναζήτησης νέων πελατών στο εσωτερικό13 Κτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης14 Ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων27 Μέσο προμήθειας πρώτων υλών ηλεκτρονικά 5 Μέσο αναζήτησης προμηθευτών 5 Μέσο αναζήτησης νέων συνεργατών 7 Μέσο εξυπηρέτησης υφιστάμενων πελατών 3 Μέσο συντονισμού – υποστήριξης δικτύου διανομή 4 Μέσο διάχυσης της γνώσης 6 Ηλεκτρονική είσπραξη από πωλήσεις προϊόντων16 % Ερ. 34β - 34γ-2 Μόνο εταιρική ιστοσελίδα (24%) Εταιρική & κοινή εμπορική ιστοσελίδα (3%) Καμία ιστοσελίδα (69%) Μόνο κοινή εμπορική ιστοσελίδα (4%)

83 83 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση δημιουργίας κοινή εμπορικής ιστοσελίδας Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας κοινής εμπορικής ιστοσελίδας 2004 2005 2006 (Ν=59) (N=25) (Ν= 39) Τον επόμενο μήνα= 2% - - Τους επόμενους 3 μήνες= 18% 1% 1% Τους επόμενους 6 μήνες= 5% 12% 3% Τον επόμενο χρόνο= 19% 13% 48% Περισσότερο από 1 χρόνο= 34% 28 % 27% Δ.Ξ./Δ.Α.= 22% 46% 19% ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινή εμπορική ιστοσελίδα ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινή εμπορική ιστοσελίδα ΠΡΟΘΕΣΗ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινή εμπορική ιστοσελίδα (Ν=474) Ερ. 35γ - 35δ ΠΡΟΘΕΣΗ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινή εμπορική ιστοσελίδα (Ν=523) ΠΡΟΘΕΣΗ 2006 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κοινή εμπορική ιστοσελίδα (Ν=559)

84 84 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν είτε εταιρική είτε κοινή εμπορική ιστοσελίδα (Ν=117) Ερ. 34δ3 ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ή ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ή ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ n=25 Τα τμήματα που αναφέρονται ότι επικοινωνούν αυτοματοποιημένα με την ιστοσελίδα είναι κυρίως οι Πωλήσεις, η Διοίκηση, η Αποθήκη και το Λογιστήριο. Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=154) n=29 2005 Τα τμήματα που αναφέρονται ότι επικοινωνούν αυτοματοποιημένα με την ιστοσελίδα είναι κυρίως οι Πωλήσεις, το Λογιστήριο, η Διοίκηση, το προσωπικό και η παραγωγή. Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=187) n=36 2006 Τα τμήματα που αναφέρονται ότι επικοινωνούν αυτοματοποιημένα με την ιστοσελίδα είναι κυρίως οι Πωλήσεις, το Λογιστήριο, η Διοίκηση, το προσωπικό και η παραγωγή.

85 85 Σύνολο επιχειρήσεων Επιχειρήσεις με Η/Υ Επιχειρήσεις με Internet Επιχειρήσεις με E-mail Επιχειρήσεις με ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) ΚΑΤΟΧΗ Η/Υ, INTERNET & E-MAIL ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βάση: Σύνολο επιχειρήσεωνΝ= 1806 ΚΑΤΟΧΗ Η/Υ, INTERNET & E-MAIL ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βάση: Σύνολο επιχειρήσεωνΝ= 1806 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2006

86 86 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

87 87 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα Ν= 168 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα Ν= 168 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο (Ν=85) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο (Ν=154) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2005 Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πωλήσεις (Ν=142) Τα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά προς πώληση=60% Μικρό ποσοστό πελατών=22% Μικρό ποσοστό πωλήσεων=20% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων = 10% Αβεβαιότητα στις πληρωμές=12% Μεγάλο κόστος εγκατάστασης=6% Λογιστικά προβλήματα=4% Δύσκολια στην χρήση=8% Αδυναμία απόκτησης της διαθέσιμης Τεχνολογίας=4% ΔΞ/ΔΑ=3% Ερ. 36 - 40γ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2006

88 88 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250 Ν=33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250 Ν=33 Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πωλήσεις (Ν=29) Τα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν ηλεκτρονικά προς πώληση=60% Μικρό ποσοστό πελατών=16% Αβεβαιότητα στις πληρωμές=14% Μικρό ποσοστό πωλήσεων=13% Αβεβαιότητα για συμβόλαια, όρους παράδοσης & εγγυήσεων = 12% Δύσκολια στην χρήση= 6% Μεγάλο κόστος εγκατάστασης= 4% Λογιστικά προβλήματα= 3% Αδυναμία απόκτησης της διαθέσιμης Τεχνολογίας=3% ΔΞ/ΔΑ=1% Ερ. 36 - 40γ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2006 Νέα Διαφάνεια

89 89 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις Ερ. 40δ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις και έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=69) ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις και έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=120) 2006 % Μέσα στον επόμενο μήνα - Στους επόμενους 3 μήνες 0 Στους επόμενους 6 μήνες 1 Στον επόμενο χρόνο 23 Σε περισσότερο από 1 χρόνο 33 ΔΓ/ΔΑ 43 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν θετική πρόθεση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πωλήσεων (Ν=20) ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2006 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις και έχουν εταιρική ιστοσελίδα (Ν=142)

90 90 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ενδεικτικά αποτελέσματα ~~ Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης % ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα Ερ. 36 Ν=66 Ν=41* Ν=7*Ν=48*Ν=3* Ν=15* Ν=18Ν=85 Ν=~46~ Ν=~11~ Ν=~58~ Ν=~19~ Ν=~9~ Ν=~28~ ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης Ν=154Ν=113 Ν=~14~Ν=127 Ν=~20~ Ν=~7~ Ν=~27~

91 91 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις Ν= 26 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις Ν= 26 1-552% 6-10047% ΔΓ/ΔΑ1% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 0-5030% 60-100 70 % ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0-4071% 50-100 29% Άλλες επιχειρήσεις 0-10 67% 20-10031% ΔΓ/ΔΑ 2% Καταναλωτές 0-7045% 80-10055% Δημόσιο 092% 1-40 8% Άλλοι 071% 1-8029% Ερ. 37 – 37α – 37β ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006 Ποσοστό επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στο εσωτερικό Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στο εξωτερικό Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς άλλες επιχειρήσεις Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς καταναλωτές Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς δημόσιο τομέα Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς άλλους συναλλασσόμενους n=25

92 92 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις Ν= 26 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις Ν= 26 1-1078% 11-20 2% 21-3011% 31-402% 41-500% 51-1006% ΔΓ/ΔΑ1% Ερ. 37 – 37α – 37β ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006 Ποσοστό επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου Νέα Διαφάνεια Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στο εσωτερικό Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στο εξωτερικό n=25 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 0-1013% 11-20 1% 21-30 1% 31-40 1% 41-5013% 51-10071% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0-1062% 11-20 1% 21-30 2% 31-40 6% 41-5012% 51-10017%

93 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις Ν= 26 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις Ν= 26 Δημόσιο 0-10 99% 21-30 1% Άλλοι 0-10 81% 11-20 2% 21-30 1% 31-40 16% Ερ. 37 – 37α – 37β ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006 Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς άλλες επιχειρήσεις Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς καταναλωτές Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς δημόσιο τομέα Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς άλλους συναλλασσόμενους n=25 Νέα Διαφάνεια Άλλες Επιχειρήσεις 0-10 67% 11-20 1% 21-30 12% 41-50 1% 51-10017% ΔΓ/ΔΑ 2% 93 Καταναλωτές 0-10 12% 21-30 7% 31-40 0% 41-50 16% 51-100 65%

94 94 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις 1-545% 6-10036% ΔΓ/ΔΑ19% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 0-5044% 60-10037% ΔΓ/ΔΑ19% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0-4037% 50-100 44% ΔΓ/ΔΑ19% Άλλες επιχειρήσεις 0-10 47% 20-10025% ΔΓ/ΔΑ 28% Καταναλωτές 0-7024% 80-10048% ΔΓ/ΔΑ 28%` Δημόσιο 060% 1-4012% ΔΓ/ΔΑ 28% Άλλοι 057% 1-8015% ΔΓ/ΔΑ 28% ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2005 n=34 Ποσοστό επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στο εσωτερικό Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται στο εξωτερικό Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς άλλες επιχειρήσεις Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς καταναλωτές Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς δημόσιο τομέα Ποσοστό των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνεται προς άλλους συναλλασσόμενους n=34 Ερ. 37 – 37α – 37β

95 95 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις Δημόσιες ή ιδιωτικές Ταχυμεταφορές (courier) Απλό ταχυδρομείο ΚΑΝΕΝΑ Για τη διανομή των πωλήσεων έχετε συμβληθεί με κάποια δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή χρησιμοποιείτε το απλό ταχυδρομείο; Ερ. 38 - 39 ~~Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης n=~34~ 2005 50% 39% 61% 48% - 13% 2005 Πληρώνεστε / εισπράττετε on line για τις πωλήσεις που κάνετε μέσω διαδικτύου; Βάση: n=~34~ 2006 n=~26~ 2006 Πληρώνεστε / εισπράττετε on line για τις πωλήσεις που κάνετε μέσω διαδικτύου; Βάση: n=~26~

96 96 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250 Δημόσιες ή ιδιωτικές Ταχυμεταφορές (courier) Απλό ταχυδρομείο ΚΑΝΕΝΑ Για τη διανομή των πωλήσεων έχετε συμβληθεί με κάποια δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή χρησιμοποιείτε το απλό ταχυδρομείο; Ερ. 38 - 39 ~~Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης 69% 18% 13% 2006 n=~4~ Πληρώνεστε / εισπράττετε on line για τις πωλήσεις που κάνετε μέσω διαδικτύου; Βάση: n=~4~ Νέα Διαφάνεια

97 97 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσειςΝ= 26 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσειςΝ= 26 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ερ. 40α 40β Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων (Ν=~26~) Πρόσβαση πελατών που έχουν internet=66% Είναι μικρό το κόστος=31% Προβάλλεται όλη η γκάμα των προϊόντων=37% Γίνεται αυτόματη παραγγελία= 21% Ευκολότερος προγραμματισμός παραγωγής=13% Ευκολότερη διαχείριση αποθεμάτων=12% Πωλήσεις όλο το 24ωρο=43% Πωλήσεις και στο εξωτερικό=25% Ευκολία=- Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων (Ν=~26~) Χρονοβόρος εγκατάσταση=17% Χρονοβόρος εξοικείωση πελατών=20% Μη πραγματικά ανοιχτά συστήματα στην αγορά=5% Μικρό ποσοστό πρόσβασης πελατών=66% Δαπάνες για εκπαίδευση εργαζομένων=11% Αύξηση φόρτου εργασίας των εργαζομένων=10% Δεν είναι διαδεδομένο=- Είναι ακριβό=- Δεν υπάρχει ασφάλεια δεδομένων=- ΔΓ/ΔΑ=11% ~~Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων (Ν=~34~) Πρόσβαση πελατών που έχουν internet=52% Είναι μικρό το κόστος=27% Προβάλλεται όλη η γκάμα των προϊόντων=31% Γίνεται αυτόματη παραγγελία= 23% Ευκολότερος προγραμματισμός παραγωγής=12% Ευκολότερη διαχείριση αποθεμάτων=16% Πωλήσεις όλο το 24ωρο=40% Πωλήσεις και στο εξωτερικό=26% Ευκολία=7% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων (Ν=~34~) Χρονοβόρος εγκατάσταση=7% Χρονοβόρος εξοικείωση πελατών=28% Μη πραγματικά ανοιχτά συστήματα στην αγορά=9% Μικρό ποσοστό πρόσβασης πελατών=46% Δαπάνες για εκπαίδευση εργαζομένων=6% Αύξηση φόρτου εργασίας των εργαζομένων=6% ΔΓ/ΔΑ=24% 2006 2005

98 98 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν InternetΝ= 615 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν InternetΝ= 615 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=529) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2004 Ερ. 40στ - 42α Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Internet (Ν=559) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2005 Λόγοι που δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=557) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση=28% Μη εξοικειωμένο προσωπικό με ηλ. αγορές=9% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων=8% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις=4% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων=5% Αβεβαιότητα στις πληρωμές=9% Χρονοβόρα διαδικασία=8% Μικρό ποσοστό προμηθευτών =6% Μεγαλύτερο κόστος=3% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=53% Δύσκολη χρήση=9% Είναι ακριβό=4% ΔΓ/ΔΑ=5% ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2006

99 99 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=489) Ερ. 42β, 42γ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=510) Εκτιμώμενος χρόνος πραγματοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=43) Τον επόμενο μήνα= 4% Τους επόμενους 3 μήνες= 1% Τους επόμενους 6 μήνες= 6% Τον επόμενο χρόνο= 31% Περισσότερο από 1 χρόνο= 39% Δ.Ξ./Δ.Α.= 19% ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες (Ν=557) ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2006

100 100 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ N= 58 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ~~ Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης % ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση στο Internet ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση στο Internet Ν=390Ν=529Ν=331Ν=446 Ν=22Ν=~32~ Ν=354 Ν=478 Ν=8 Ν=~38~Ν=28Ν=~13~ Ν=37 Ν=~51~ Ερ. 40στ ~~ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης Ν=559Ν=465Ν=~38~ Ν=503 Ν=~46~ Ν=~11~ Ν=~56~

101 101 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες 1-5 36% 24% 10-40 33% 41% 50-100 30% 35% ΔΓ/ΔΑ1% 0% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 0-9048% 57% 95-10052% 43% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0-551% 43% 10-10049% 57% Ερ. 41,41α Ποσοστό επί του συνόλου των προμηθειών της επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών Ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών που γίνεται από το εσωτερικό Ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών που γίνεται από το εξωτερικό 2005 n=47 2006 n=58

102 102 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες 1-1045% 11-2014% 21-30 4% 31-40 3% 41-50 8% 51-100 26% ΔΓ/ΔΑ 0% Ερ. 41,41α Ποσοστό επί του συνόλου των προμηθειών της επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών Ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών που γίνεται από το εσωτερικό Ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών που γίνεται από το εξωτερικό 2006 n=58 Νέα Διαφάνεια ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 0-10 1% 11-20 0% 21-30 3% 31-40 1% 41-50 19% 51-100 76% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0-10 21% 11-20 5% 21-30 5% 31-40 1% 41-50 27% 51-100 41%

103 103 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειεςN= 58 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειεςN= 58 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ερ. 41β - 41γ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~58~) Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής=50% Προμήθειες όλο το 24ωρο=47% Γίνεται αυτόματη παραγγελία=40% Προμήθειες και στο εξωτερικό=38% Είναι μικρό το κόστος=38% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet=21% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών=18% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων=6% Ταχύτητα =4% Κέρδος χρόνου=3% ΔΓ/ΔΑ=1% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~58~) Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων=43% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις=30% Αβεβαιότητα για πληρωμές=24% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου=22% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων=15% Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση=11% Μη εξοικειωμένο προσωπικό=8% Μεγαλύτερο κόστος=5% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=4% Η χρήση του είναι δύσκολη=4% Χρονοβόρα διαδικασία=1% ΔΓ/ΔΑ=17% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης 2006

104 104 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ερ. 41β - 41γ Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~49~) Γίνεται αυτόματη παραγγελία=44% Μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής=48% Είναι μικρό το κόστος=35% Προμήθειες όλο το 24ωρο=32% Προμήθειες και στο εξωτερικό=22% Καλύτερος προγραμματισμός παραγγελιών=19% Πρόσβαση προμηθευτών που έχουν internet=30% Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων=6% Ταχύτερη επικοινωνία =4% Γρήγορη Εξυπηρέτηση = 2% Καλύτερη ποιότητα = 3% ΔΓ/ΔΑ=5% Μειονεκτήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (Ν=~49~) Τα προϊόντα που αγοράζει η επιχείρηση δεν διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση=1% Μη εξοικειωμένο προσωπικό=5% Αβεβαιότητα για πληρωμές=30% Αβεβαιότητα για την ποιότητα των προϊόντων=26% Αβεβαιότητα για τις παραδόσεις=13% Αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων=16% Χρονοβόρα διαδικασία=1% Μικρό ποσοστό προμηθευτών διαθέτει προϊόντα μέσω διαδικτύου=17% Μεγαλύτερο κόστος=4% Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας=3% Η χρήση του είναι δύσκολη=5% Αβεβαιότητα για τα προσωπικά δεδομένα=5% Έλλειψη οπτικής επαφής με το προϊόν=4% Δεν μου αρέσει = 4% ΔΓ/ΔΑ=16% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης 2005

105 105 Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προμήθειες Ερ. 41δ n=~40~ ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; n=~49~ 20042005 Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; n=~58~ 2006

106 106 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250 Ερ. 41δ ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Πληρώνετε on line για τις προμήθειες που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου; n=~6~ 2006 Νέα Διαφάνεια

107 107 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

108 108 ΓΝΩΣΗΧΡΗΣΗ ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση InternetN= 615 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ MARKET PLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση InternetN= 615 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=529) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=113) Ερ. 43α – β - γ 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=559) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=116) 2006 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=615) Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν είτε αυθόρμητα, είτε με βοήθεια τα market places (Ν=233)

109 109 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplaceΝ= 10 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplaceΝ= 10 Ερ. 43δ – ε – στ Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι ALI BABA POLYKEM.GR E-SHOP Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Ανοικτή ερώτηση Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~10~) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006 1%1% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης

110 110 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace Ερ. 43δ – ε – στ Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι PLAISIO2 Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Ανοικτή ερώτηση Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~2~) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2004 1%1% ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης

111 111 ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ MARKETPLACE Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace Ερ. 43δ – ε – στ Ηλεκτρονικό marketplace με το οποίο είναι συνδεδεμένοι Ποσοστό αγορών που γίνεται σε ηλεκτρονικό marketplace Ανοικτή ερώτηση1% Συμμετοχή σε on-line δημοπρασίες Βάση: Όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με κάποιο marketplace (Ν=~5~) ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Ε-ΒΑΥ2

112 112 Μ.Ο. Ερ. 44 – 44α Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1892) 5.2 2004 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Ν= 1806 ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματος Ν= 1806 Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1797) 7,2 2005 Μ.Ο. Βάση: Σύνολο επιχειρήσεων (Ν=1806) 2006 4,9

113 113 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 44β ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βάση: Όσες εταιρείες έχουν εταιρικά κινητάΝ= 380 ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Βάση: Όσες εταιρείες έχουν εταιρικά κινητάΝ= 380

114 114 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 17 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806

115 115 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ Ερ. 45α – β Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) 2004 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1806) 2006

116 116 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ Ερ. 45α – β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250Ν=66 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις 11-250Ν=66 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=66) 2006 Νέα Διαφάνεια

117 117 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 46 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806

118 118 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 46 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 Άλλα προβλήματα -  0,6%

119 119 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 47α ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 Σε ποιους τομείς της επιχείρησης χρειάζεστε υποστήριξη ως προς την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών;

120 120 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 47β ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 Τι είδους υποστήριξη χρειάζεστε σε αυτούς τους τομείς;

121 121 ΓΝΩΣΗ ΕΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα) ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΚ Ερ. 48-49-50 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=97) 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 4.6 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 ΓΝΩΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=78) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 3.3 Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) 2006 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1806) Μ.Ο. Σημαντικότητας ΕΛΑΚ 2.46 Πάρα πολύ σημαντικό (5) Αρκετά σημαντικό (4) Ούτε σημαντικό, ούτε όχι (3) Λίγο σημαντικό (2) Καθόλου σημαντικό (1) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=141)

122 122 Σύνολο επιχειρήσεων που γνωρίζουν το ΕΛΑΚ n=78

123 123 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» Ερ. 51α-β-γ Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Βάση: Σύνολο του δείγματοςΝ= 1806 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1806) 2006 2006 2006

124 124 Ερ. 51δ Μέτρηση από το το 2006 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» n=493 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα Από τα Μ.Μ.Ε. Από γνωστούς-φίλους Από το επιμελητήριο Από Internet Από την ΕΟΜΜΕΧ Το έχω απλά ακουστά Από συναδέλφους/συνεργάτες Από ενημερωτικά φυλλάδια Από τον λογιστή Από πωλητές Από εμπορικό σύλλογο Από εταιρείες Από σεμινάρια Από πελάτες 18% 13% 15% 32% 4% - 5% - 0% - 0% «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=220 14% 10% 15% 40% 6% - 7% - 5% - 0% - «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=319 19% 11% 9% 38% 4% - 6% 4% - 1% 0%

125 125 Ερ. 51δ Μέτρηση για το 2005 «ΔΙΚΤΥΩΘΕIΤΕ» n=548 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάση: Όσοι γνωρίζουν το κάθε πρόγραμμα Από τα Μ.Μ.Ε. Από γνωστούς Από το επιμελητήριο Από Internet Από την ΕΟΜΜΕΧ Το έχω απλά ακουστά Από συναδέλφους Από ενημερωτικά φυλλάδια Από τον λογιστή Από πωλητές Από εμπορικό σύλλογο Από εταιρείες Από σεμινάρια Από πελάτες 27% 15% 19% 17% 1% 3% 8% - 5% - 1% 2% 1% «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» n=272 20% 10% 17% 24% 1% 12% 2% 5% - 1% - 2% - «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» n=316 25% 10% 13% 25% 1% 9% 2% 5% - 1% 2%

126 126 2.34 Ερ. 52 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε»Ν= 493 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε»Ν= 493 2.182.41

127 127 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ % Βάση: Όσες επιχειρήσεις καλύπτονται οι ανάγκες τους Ερ. 53-54β Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=475) 2004 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» N=493 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» N=493 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=548) 2005 Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (Ν=493) 2006

128 128 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 54α ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους

129 129 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 55 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε»

130 130 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 56 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε» ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» Βάση: Όσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το «Δικτυωθείτε»

131 131 Ερ. 57α-β Γνώση προγράμματος «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Πηγές ενημέρωσης για το πρόγραμμα «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Βάση: Σύνολο του δείγματοςN= 1806 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ.» Βάση: Σύνολο του δείγματοςN= 1806 ~~ενδεικτικά αποτελέσματα λόγω χαμηλής βάσης Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) Βάση: Όσοι γνωρίζουν το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ (Ν=130) Από τα Μ.Μ.Ε.9% Από γνωστούς12% Από το internet47% Από το επιμελητήριο17% Από φυλλάδια5% Το έχω απλά ακουστά 0% Από συναδέλφους8% 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1806) 2006 Από τα Μ.Μ.Ε.27% Από γνωστούς13% Από το internet28% Από το επιμελητήριο 3% Από φυλλάδια 5% Το έχω απλά ακουστά 4% Από συναδέλφους 15%

132 132 Ερ. 58-59 Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςN= 1806 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματοςN= 1806 Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1494)

133 133 Ερ. 58-59 Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Μέτρηση από το 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1539)

134 134 Ερ. 58-59 Τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού Ο τελευταίος τεχνολογικός εξοπλισμός επέφερε αλλαγές στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία; Μέτρηση για το 2005 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βάση: Σύνολο του δείγματος Βάση: Όσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (n=1476)

135 135 Ερ. 60 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματοςN=1806 ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματοςN=1806

136 136 Ερ. 61 Μέτρηση από το 2006 Μ.Ο. 3.97 4.28 3.57 3.19 4.34 4.34 4.02 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματοςN= 1806 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματοςN= 1806

137 137 Ερ. 61 Μέτρηση από το 2004 Μ.Ο. 4.01 4.65 3.88 3.15 4.41 3.89 4.07 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος

138 138 Ερ. 61 Μέτρηση για το 2005 Μ.Ο. 3.80 4.24 3.31 2.99 4.16 3.76 3.89 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Βάση: Σύνολο του δείγματος

139 139 Ερ. 62 Μέτρηση από το 2004 Μ.Ο. 4.97 ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματοςN= 1806 ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βάση: Σύνολο του δείγματοςN= 1806 18 5.19 5

140 Copyright 2004 της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή των μελετών που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης»


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google