Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Γεωμορφολογία Τοπογραφία Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Γεωμορφολογία Τοπογραφία Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Γεωμορφολογία Τοπογραφία Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Η λέξη Γεωδαισία προέρχεται από την ελληνική γλώσσα (από το ουσιαστικό Γη και το ρήμα δαίω) και η ακριβής έννοια της είναι "διαίρεση, διανο μ ή και μ έτρηση της Γης". Επίσης, μ πορού με να πού με ότι ση μ αίνει τεχνική των κατα μ ετρήσεων και απεικονίσεων καθώς και διανο μ ή και αναδασ μ ό μ ικρών, κατά κανόνα τ μ η μ άτων του εδάφους. 4 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

5 Η ιστορία της Τοπογραφίας θα μπορούσε να χωριστεί στις παρακάτω χρονολογικές περιόδους: Περίοδος 1: Αρχίζει από το Θαλή το Mιλήσιο και τελειώνει με το τέλος της Pωμαϊκής αυτοκρατορίας. Περίοδος 2: Καλύπτει το Mεσαίωνα, την Aναγέννηση και φτάνει µέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα. Περίοδος 3: Καλύπτει τα χρόνια από τις αρχές του 18ου αιώνα µέχρι το πέρας του Δεύτερου Παγκόσμιου πολέµου. Περίοδος 4: Καλύπτει τα τελευταία περίπου 50 χρόνια, μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

6 Περίοδος 1  Οι Έλληνες επιστήμονες των Θετικών Επιστημών προήγαγαν σημαντικά τη Γεωμετρία, τα Μαθηματικά, την Αστρονομία, τη Χαρτογραφία και την Γεωδαισία χρησιμοποιώντας τοπογραφικά όργανα όπως τον αστέρα για τη χάραξη ορθών γωνιών, σχοινιά για τη μέτρηση μηκών, σταδίες για προσδιορισμό υψομετρικών διαφορών και τον αστρολάβο για αστρονοµικές μετρήσεις  Οι Ρωµαίοι συστηματοποίησαν τις γεωδαιτικές μετρήσεις και εισάγουν για πρώτη φορά το Κτηματολόγιο (Capidastrum = κατά κεφαλή φόρος) για τη φορολογία των κτηµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Επιστήµη της Γεωδαισίας προσέλκυσε πολλούς επιστήμονες της αρχαιότητας, Οι κυριότεροι από αυτούς ήταν:  Ο Θαλής ο Mιλήσιος  Ο Aναξίµανδρος ο Mιλήσιος  Ο Aναξιµένης, μαθητής του Aναξίµανδρου  Ο Eκαταίος ο Mιλήσιος  Ο Aριστοτέλης ο Σταγειρίτης  Ο Eρατοσθένης  Ο Ηρων ο Αλεξανδρεύς  Ο Eυπαλίνος ο Mεγαρεύς, 7 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  O Kλαύδιος Πτολεµαίος (100-178µ.X.), που θεωρείται ο πατέρας της επιστημονικής Χαρτογραφίας εµφανίζεται µε το κλείσιµο της Eλληνικής εποχής της Τοπογραφίας. O Πτολεµαίος θεωρεί τη Γη σφαιρική και ασχολείται µε τις µεθόδους της κατά προσέγγιση παράστασης τµηµάτων της γήινης επιφάνειας επάνω σε επίπεδο. Eίναι πασίγνωστος για τα δύο έργα του "Aλµαγέστη" και "Γεωγραφική Υφήγηση". Ο Πτολεµαίος φέρεται να συνέταξε χάρτες του τότε γνωστού κόσµου οι οποίοι παρέµειναν ως χάρτες αναφοράς για περίπου 14 αιώνες. 8 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περίοδος 2  Την περίοδο αυτή κατασκευάστηκε ένα γωνιομετρικό όργανο το οποίο χρησιμοποιείται µε τις ίδιες αρχές λειτουργίας μέχρι σήμερα. Πρόκειται για τον θεοδόλιχο που χρωστά το όνοµά του στον Αγγλο L. Digges από το 157. Ο 17ος αιώνας είναι σημαντικός για την ανάπτυξη των τοπογραφικών οργάνων, γιατί αυτή την περίοδο γίνεται η εφεύρεση του τηλεσκοπίου, του βερνιέρου ως συστήματος ανάγνωσης ενδείξεων και του σταυρονήματος ως συστήματος σκόπευσης µε μεγάλη ακρίβεια. Ακόμη την ίδια περίοδο κατασκευάζεται ο χωροβάτης του οποίου η οριζοντίωση ελέγχεται µε σφαιρική αεροστάθμη 9 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περίοδος 3  Κατά τον 18ο αιώνα το μαθηµατικό υπόβαθρο του Τοπογράφου γίνεται ακόμη καλύτερο. Οι πανεπιστημιακές σχολές εκπαιδεύουν συνεχώς και περισσότερους Τοπογράφους, για τους οποίους υπάρχει ζήτηση λόγω διανοµών της γης και αλλαγών στον τρόπο των καλλιεργειών.  Σε διάφορα κράτη ιδρύονται τοπογραφικές υπηρεσίες, γίνονται πλέον μετρήσεις τριγωνοµετρικών δικτύων και άλλες τοπογραφικές εργασίες μεγάλης κλίµακας.  Οι θεοδόλιχοι µε τηλεσκόπιο χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα και εκτοπίζουν τα παλαιά απλά γωνιοµετρικά όργανα. 10 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

11 Περίοδος 3  Κατασκευάζονται θεοδόλιχοι και χωροβάτες υψηλής ακριβείας, λινές και µεταλλικές µετροταινίες, κανόνες και ειδικά σύρµατα για τη µέτρηση µηκών.  Ο Σκώτος φυσικός Maxwell (1831-1879) θέτει τις θεωρητικές βάσεις της µετάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.  Στις αρχές του 20ού αιώνα ο Heinrich Wild σχεδιάζει και κατασκευάζει θεοδόλιχους µε πολλές καινοτόμες συνεργαζόμενος µε τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής τοπογραφικών οργάνων της εποχής 11 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

12 Περίοδος 3  Ένα θαυμαστό δημιούργημα που ξεκινάει από την εποχή του πολέµου είναι η ηλεκτροµαγνητική µέτρηση των αποστάσεων, η µέτρηση δηλαδή µηκών µε τη βοήθεια οργάνων που εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Η ανακάλυψη αυτή έθεσε νέες αρχές µέτρησεων και υπολογισµών και έδωσε νέες δυνατότητες στην επιστήµη της Γεωδαισίας. Μια από τις πρώτες εφαρµογές της χρήσης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ήταν το radar, για τον εντοπισµό πλοίων και αεροπλάνων. 12 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περίοδος 4  Κατασκευάζονται ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης µεγάλων αποστάσεων µε τη χρήση µικροκυµάτων, ακτίνων laser και υπέρυθρης ακτινοβολίας.  Κατασκευάζονται ηλεκτρονικοί θεοδόλιχοι, όπου η µέτρηση των οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. 13 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

14 Περίοδος 4  Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 όλες οι µετρήσεις γωνιών και µηκών γίνονται από ένα και µόνο ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό όργανο που ονοµάστηκε Γεωδαιτικός Σταθµός (Total Station). ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

15 Περίοδος 4  Εκείνο που χαρακτηρίζει τη σηµερινή Τοπογραφία είναι η χρήση δορυφόρων για τον εντοπισµό θέσης πάνω στη γη.  Το τελευταίο σύστηµα, το Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης (GPS), είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί 24 τεχνητούς δορυφόρους που πετούν γύρω από τη Γη και βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από το 1994. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

16 Περίοδος 4  Με τη χρήση ενός µόνο δέκτη GPS είναι δυνατός ο εντοπισµός της θέσης οποιουδήποτε σηµείου πάνω στη Γη µε ακρίβεια λίγων µέτρων. Με τη συνδυασµένη χρήση δύο ή περισσότερων δεκτών όµως, είναι δυνατός ο προσδιορισµός αποστάσεων στο χώρο µεταξύ των δεκτών µε ακρίβεια εκατοστού. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 16 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

17 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17 Tο αντικείµενο και η χρησιµότητα της Τοπογραφίας και της Χαρτογραφίας.  Η Τοπογραφία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη θεωρητική και πρακτική σπουδή οργάνων και µεθόδων για την εκτέλεση µετρήσεων, υπολογισµών και απεικονίσεων που είναι χρήσιµες για τον προσδιορισµό της µορφής και του µεγέθους τµηµάτων της γήινης επιφάνειας. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι στόχοι της Τοπογραφίας είναι: Η εγκατάσταση και συντήρηση γεωδαιτικών δικτύων στην επιφάνεια της Γης Οι αποτυπώσεις της επιφάνειας της Γης Η παροχή δεδοµένων για τη σύνταξη χαρτών Η σύνταξη κτηµατολογικών διαγραµµάτων Η χάραξη και ο έλεγχος των τεχνικών έργων 18 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα αποτελέσµατα των Γεωδαιτικών µετρήσεων, υπολογισµών και απεικονίσεων στηρίζονται:  H µελέτη και η εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου, η κατασκευή συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρόµων, γεφυρών, διωρυγών, σηράγγων κ.λπ.), η κατασκευή λιµενικών αι υδραυλικών έργων (αποξήρανση ελών, ύδρευση πόλεων, αποχετευτικά δίχτυα) και τέλος η εκτέλεση εποικιστικών έργων, η ανοικοδόµηση πόλεων και οικισµών. 19 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

20 Στα αποτελέσµατα των Γεωδαιτικών µετρήσεων, υπολογισµών και απεικονίσεων στηρίζονται:  H επίσηµη αναγνώριση και η εξασφάλιση της ακίνητης ιδιοκτησίας, ο καταρτισµός κτηµατικών χαρτών και κτηµατολογίου, όπως και η επιβολή δίκαιης φορολογίας σε ακίνητες ιδιοκτησίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ 20 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

21 Στα αποτελέσµατα των Γεωδαιτικών µετρήσεων, υπολογισµών και απεικονίσεων στηρίζονται:  H βελτίωση της ακίνητης ιδιοκτησίας και η συστηµατική της εκµετάλλευση διευθέτηση χειµάρων, εκμετάλλευση λατοµείων, ορυχείων, µεταλλοφόρων κοιτασµάτων και γενικά του υπογείου πλούτου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 21 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

22 Στα αποτελέσµατα των Γεωδαιτικών µετρήσεων, υπολογισµών και απεικονίσεων στηρίζονται:  H σύνταξη κάθε λογής χαρτών τοπογραφικών, γεωγραφικών, στρατιωτικών, γεωλογικών, υδρογραφικών και υδρολογικών, γεωµαγνητικών, ωκεανογραφικών, ναυτικών κ.λπ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 22 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

23 Βιβλιογραφία Αποστολάκης Κ., 1991. Τοπογραφία, Μετρήσεις-Σφάλματα-Τριγωνισμός - Οδεύσεις - Αποτυπώσεις-Υπολογισμός Εμβαδών και Όγκων, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς, 501 σελίδες. Βλάχος Δ., 1997. Τοπογραφία, Τόμος Α’- Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων, Θεσσαλονίκη, 418 σελίδες. Βλάχος Δ., 1997. Τοπογραφία, Τόμος Β’- Τοπογραφικές Χαρτογραφήσεις, Θεσσαλονίκη, 368 σελίδες. Νίκου Ν., 1999. Τοπογραφία Ι, Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη, 206 σελίδες. Νίκου Ν., 2004. Τοπογραφία IΙ, Θεωρία-Εφαρμογές, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 212 σελίδες. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

24 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.. Έκδοση: 1.0, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG 122 / Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

25 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

26 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Μυριούνης Χρήστος Άρτα, 2015 26 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Γεωμορφολογία Τοπογραφία Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google