Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταρρύθμιση Φορολογίας Εισοδήματος. Νέες Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος Το εισόδημα από μισθούς ( συντάξεις ) και επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταρρύθμιση Φορολογίας Εισοδήματος. Νέες Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος Το εισόδημα από μισθούς ( συντάξεις ) και επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταρρύθμιση Φορολογίας Εισοδήματος

2 Νέες Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος Το εισόδημα από μισθούς ( συντάξεις ) και επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται αθροιστικά. Η έκπτωση φόρου ανέρχεται σε € 2.000 και μειώνεται €10 ευρώ ανά €1.000 εισοδήματος, για εισόδημα άνω των € 20.000. Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης 0 – 12.0000% 12.001 - 20.0002,2% 20.001 - 30.0005,00% 30.001 - 40.0006,50% 40.001 - 65.0007,50% 65.001 - 220.0009,00% >220.00010,00% Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής 0 - 20.00022% 20.001 - 30.00029% 30.001 - 40.00037% 40.001 –45% ΕνοίκιαΣυντελεστής 0-12.00015% 12.001 – 35.00035% 35.001-45% Τα ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς, με τρεις συντελεστές. Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται πλέον με οριακούς συντελεστές.

3 Στοιχεία Νέου Τρόπου Φορολόγησης Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

4 Βασικά Στοιχεία Νέας Εκκαθάρισης. Βάσει Στοιχείων Δηλώσεων 2015 ( Εισοδήματα 2014) Στην Ανάλυση Περιλαμβάνεται η Εισφορά Αλληλεγγύης. Εισόδημα Μισθωτών Υπηρεσιών / Συντάξεων Παλιός ΤρόποςΝέος Τρόπος Εισόδημα Έως Πλήθος Σύνολο Φόρου Παλιό Αναλογία Κλιμακίου Μέσος Φόρος Παλιό Σύνολο Φόρου Νέο Αναλογία Κλιμακίου Μέσος Φόρος Νέο Επιπλέον Φόρος 9.000 €2.818.0410,00 €0,00%0,00 € 0,00%0,00 € 12.000 €658.162142.564.352,33 €2,74%216,61 €205.632.535,96 €3,79%312,43 €95,82 € 20.000 €1.343.2631.951.591.438,87 €37,51%1.452,87 €2.046.656.025,29 €37,68%1.523,65 €70,77 € 25.000 €272.185851.031.314,98 €16,36%3.126,67 €880.164.052,56 €16,21%3.233,70 €107,03 € 30.000 €85.265436.080.714,93 €8,38%5.114,42 €435.171.684,30 €8,01%5.103,76 €-10,66 € 35.000 €42.754319.608.265,88 €6,14%7.475,52 €301.954.516,08 €5,56%7.062,60 €-412,91 € 40.000 €23.384226.298.784,96 €4,35%9.677,51 €217.228.318,79 €4,00%9.289,61 €-387,89 € 50.000 €22.072280.214.927,50 €5,39%12.695,49 €280.516.504,30 €5,16%12.709,16 €13,66 € 80.000 €16.506350.464.258,98 €6,74%38.962,12 €357.224.266,61 €6,58%39.713,65 €751,53 € 100.000 €3.252111.435.270,72 €2,14%14.836,28 €120.756.223,51 €2,22%16.077,25 €1.240,97 € >100.0006.178533.982.236,89 €10,26%86.432,86 €586.080.545,27 €10,79%94.865,74 €8.432,88 € Σύνολα 5.291.0625.203.271.566,02 €100,00% 5.431.384.672,67 €100,00%  Το 99,8% των μισθωτών/συνταξιούχων έχει μείωση φόρου ή πολύ μικρή επιβάρυνση.  Επιβάρυνση κάτω του 1% του εισοδήματος για τα μικρά εισοδήματα.  Ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων από € 28.000 μέχρι € 43.000.  Επιβάρυνση των μεγάλων εισοδημάτων έως και 5% του συνολικού εισοδήματος τους.

5 Ενεργός Συντελεστής Η Τελική Φορολογική Επιβάρυνση είναι περισσότερο προοδευτική με εξορθολογισμό της στα μεσαία εισοδήματα

6 Γράφημα Επιβάρυνσης – Οφέλους Παλιού Vs Νέου

7 Στοιχεία Νέου Τρόπου Φορολόγησης Φόρος Επιχειρήσεων

8 Βασικά Στοιχεία Νέας Εκκαθάρισης. Βάσει Στοιχείων Δηλώσεων 2015 ( Εισοδήματα 2014) Στην Ανάλυση Περιλαμβάνεται η Εισφορά Αλληλεγγύης. Εισόδημα Μόνο Επιχειρήσεων Παλιός ΤρόποςΝέος Τρόπος Εισόδημα Έως ΠλήθοςΣύνολο Φόρου Παλιό Αναλογία Κλιμακίου Μέσος Φόρος Παλιό Σύνολο Φόρου Νέο Αναλογία Κλιμακίου Μέσος Φόρος Νέο Επιπλέον Φόρος 9.000 € 208.077167.731.32315,50%806,10 €141.926.50412,51%682,09 €-124,02 € 12.000 € 23.39663.263.9675,84%2.704,05 €53.531.0494,72%2.288,04 €-416,01 € 20.000 € 34.705143.678.43013,27%4.139,99 €121.063.27310,67%3.488,35 €-651,64 € 25.000 € 11.78572.135.5546,66%6.120,96 €63.301.4315,58%5.371,36 €-749,61 € 30.000 € 8.62564.693.3885,98%7.500,68 €61.094.4665,38%7.083,42 €-417,27 € 35.000 € 6.39357.954.9285,35%9.065,37 €57.599.0385,08%9.009,70 €-55,67 € 40.000 € 4.98952.308.2494,83%10.484,72 €55.950.4154,93%11.214,76 €730,04 € 50.000 € 7.01187.808.3538,11%12.524,37 €103.827.2489,15%14.809,19 €2.284,82 € 80.000 € 7.707148.986.37713,76%19.331,31 €183.081.98516,14%23.755,29 €4.423,98 € 100.000 € 1.80553.061.5304,90%29.396,97 €69.244.8426,10%38.362,79 €8.965,82 € >100.000 2.603170.840.05215,78%65.631,98 €224.045.95619,75%86.072,21 €20.440,22 € Σύνολα 317.0961.082.462.149100% 1.134.666.207100%202.137  Σημαντική Ελάφρυνση για τα μικρά και μικρό - μεσαία εισοδήματα.  Το 92% των φορολογούμενων με εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα έως € 32.000 θα πληρώσει λιγότερο φόρο.  Σημαντική Προοδευτικότητα της Νέας Κλίμακας.  Εξορθολογισμός της Φορολόγησης με εσωτερική μεταφορά βαρών από τα υψηλότερα κλιμάκια στα χαμηλότερα..

9 Ενεργός Συντελεστής Η Τελική Φορολογική Επιβάρυνση είναι περισσότερο προοδευτική με Ελάφρυνση στα μικρά και μικρομεσαία εισοδήματα

10 Γράφημα Επιβάρυνσης – Οφέλους Παλιού Vs Νέου

11 Στοιχεία Νέου Τρόπου Φορολόγησης Φόρος Μισθών & Επιχειρήσεων

12 Βασικά Στοιχεία Νέας Εκκαθάρισης. Βάσει Στοιχείων Δηλώσεων 2015 ( Εισοδήματα 2014) Στην Ανάλυση Περιλαμβάνεται η Εισφορά Αλληλεγγύης. Εισόδημα Μισθών & Επιχειρήσεων Παλιός ΤρόποςΝέος Τρόπος Εισόδημα Έως ΠλήθοςΣύνολο Φόρου Παλιό Αναλογία Κλιμακίου Μέσος Φόρος Παλιό Σύνολο Φόρου Νέο Αναλογία Κλιμακίου Μέσος Φόρος Νέο Επιπλέον Φόρος 9.000 € 53.17523.055.6573,44%433,58 €19.508.6332,19%366,88 €-66,70 € 12.000 € 20.86715.714.1142,34%753,06 €13.364.7161,50%640,47 €-112,59 € 20.000 € 49.41081.340.73012,12%1.646,24 €79.317.7848,92%1.605,30 €-40,94 € 25.000 € 21.65671.283.90610,62%3.291,65 €73.453.5578,26%3.391,83 €100,19 € 30.000 € 12.76558.400.4108,70%4.575,04 €65.542.3657,37%5.134,54 €559,50 € 35.000 € 8.04850.035.7917,46%6.217,17 €57.230.1196,44%7.111,10 €893,93 € 40.000 € 5.42941.900.2886,24%7.717,86 €50.712.9085,70%9.341,11 €1.623,25 € 50.000 € 6.56064.679.6439,64%9.859,70 €84.326.1499,49%12.854,60 €2.994,89 € 80.000 € 6.629109.356.96016,29%16.496,75 €145.039.05016,32%21.879,48 €5.382,73 € 100.000 € 1.33534.863.8775,19%26.115,26 €73.510.3358,27%55.063,92 €28.948,66 € >100.000 1.911120.528.29517,96%63.070,80 €226.915.15125,53%118.741,58 €55.670,78 € Σύνολα 187.785671.159.672100% 888.920.767100%  Ελάφρυνση για χαμηλότερα εισοδήματα  Το 71% των φορολογούμενων με εισόδημα από επιχειρήσεις και μισθούς θα πληρώσει λιγότερο Φόρο.  Σημαντική Προοδευτικότητα της Νέας Κλίμακας.  Εξορθολογισμός της Φορολόγησης με εσωτερική μεταφορά βαρών από τα υψηλότερα κλιμάκια στα χαμηλότερα.  Σημαντική μείωση της δυνατότητας μεταφοράς φορολογητέας ύλης από τη μία πηγή στην άλλη.

13 Ενεργός Συντελεστής Η Τελική Φορολογική Επιβάρυνση είναι περισσότερο προοδευτική με Ελάφρυνση στα μικρά εισοδήματα

14 Γράφημα Επιβάρυνσης – Οφέλους Παλιού Vs Νέου

15 Παραδείγματα Εκκαθάρισης Μισθοί – Συντάξεις Επιχειρήσεις

16 Σενάρια Εισόδημα Από Μισθωτές ( Μόνο ) ΜισθωτόςΙσχύον ΠλαίσιοΝέο ΣενάριοΔιαφορά Ετήσιο ΕισόδημαΦόρος Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο ΦόρουΦόρος Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο Φόρου Διαφορά Φόρου Διαφορά Εισφοράς Συνολική Διαφορά 17.000 €1.6401191.7591.7401101.850100-991 30.000 €5.9004206.3205.4006766.076-500256-244 50.000 €14.3001.00015.30013.8002.07615.876-5001.076576

17 Σενάρια Εισόδημα Από Επιχειρήσεις ( Μόνο ) Επιχειρηματική Δραστηριότητα Ισχύον ΠλαίσιοΝέο ΣενάριοΔιαφορά Ετήσιο ΕισόδημαΦόρος Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο Φόρου Φόρος Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο Φόρου Διαφορά Φόρου Διαφορά Εισφοράς Συνολική Διαφορά 17.000 €4.4201194.5393.7401103.850-680-9-689 30.000 €7.8004208.2207.3006767.976-500256-244 50.000 €13.0001.00014.00015.5002.07617.5762.5001.0763.576

18 Σενάρια Εισόδημα Από Επιχειρήσεις & Μισθούς Επιχειρηματική Δραστηριότητα Ισχύον ΠλαίσιοΝέο ΣενάριοΔιαφορά Ετήσιο ΕισόδημαΦόρος Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο Φόρου Φόρος Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο Φόρου Διαφορά Φόρου Διαφορά Εισφοράς Συνολική Διαφορά 17.000 € 22101192.329 1.870 1101.980-340-9-349 30.000 € 51004205.52054006766.076300256556 50.000 € 103001.00011.300138002.07615.8763.5001.0764.576


Κατέβασμα ppt "Μεταρρύθμιση Φορολογίας Εισοδήματος. Νέες Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος Το εισόδημα από μισθούς ( συντάξεις ) και επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google