Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΞΟΝΕΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΕΠΠΣ Αναδεικνύουν: Την αναγνώριση και το σεβασμό του άλλου Την αναγνώριση και το σεβασμό του άλλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΞΟΝΕΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΕΠΠΣ Αναδεικνύουν: Την αναγνώριση και το σεβασμό του άλλου Την αναγνώριση και το σεβασμό του άλλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΞΟΝΕΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΕΠΠΣ Αναδεικνύουν: Την αναγνώριση και το σεβασμό του άλλου Την αναγνώριση και το σεβασμό του άλλου την ένταξη,τη συνεκπαίδευση όλων των παιδιών την ένταξη,τη συνεκπαίδευση όλων των παιδιών Την ανάπτυξη της αυτονομίας και της αυτοαντίληψης Την ανάπτυξη της αυτονομίας και της αυτοαντίληψης Την αναγνώριση διαφορετικών ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, εμπειριών, βιωμάτων Την αναγνώριση διαφορετικών ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, εμπειριών, βιωμάτων Την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία την επικοινωνία. Την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία την επικοινωνία.

3 ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α. Η παροχή γενικής παιδείας. Β. Η ανάδειξη ενδιαφερόντων του παιδιού και η καλλιέργεια δεξιοτήτων. Γ. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης για όλα τα παιδιά. Δ. Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας της χώρας μας στο πλαίσιο μιας διαμορφούμενης πολιπολιτισμικής κοινωνίας. Ε. Η προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Στ. Η προαγωγή της φυσικής, ψυχικής, κοινωνικής υγείας. Ζ. Η ευαισθητοποίηση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, η αναγκαιότητα προστασίας του και η υιοθέτηση νέων σχετικών προτύπων συμπεριφοράς.

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί :  τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά  με ποιες διαδικασίες επιτυγχάνεται η μάθηση  ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού  ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία.  Περιλαμβάνει τα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών(ΑΠΣ)των γνωστικών αντικειμένων  Στοιχεία μεθοδολογίας και αξιολόγησης.

5 Τι προτείνει Ενοποίηση και όχι κατακερματισμό της γνώσης Ενοποίηση και όχι κατακερματισμό της γνώσης Μάθηση μέσα από την επίλυση προβλημάτων Μάθηση μέσα από την επίλυση προβλημάτων Σύνδεση της μάθησης μέσω της εργασίας και του παιχνιδιού με την πραγματικότητα Σύνδεση της μάθησης μέσω της εργασίας και του παιχνιδιού με την πραγματικότητα Ενίσχυση των κινήτρων για την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του Αν. Προγράμματος μέσα από το παιχνίδι Ενίσχυση των κινήτρων για την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του Αν. Προγράμματος μέσα από το παιχνίδι Σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού και στον τρόπο που αναζητά και κατακτά τη γνώση. Σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε παιδιού και στον τρόπο που αναζητά και κατακτά τη γνώση.

6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΣ Είναι τα προγράμματα των γνωστικών αντικειμένων Γλώσσας (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) Γλώσσας (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) Μαθηματικών Μαθηματικών Μελέτη περιβάλλοντος(ανθρωπογενές: κοινωνικό συναισθηματικό) και (φυσικό περιβάλλον,Φυσικές επιστήμες κλπ) Μελέτη περιβάλλοντος(ανθρωπογενές: κοινωνικό συναισθηματικό) και (φυσικό περιβάλλον,Φυσικές επιστήμες κλπ) Δημιουργίας και Έκφρασης (Φυσική Αγωγή-Μουσική-Εικαστική, Δραματική τέχνη) και Δημιουργίας και Έκφρασης (Φυσική Αγωγή-Μουσική-Εικαστική, Δραματική τέχνη) και Πληροφορική(υλικά καταγραφών και παρατήρησης) Πληροφορική(υλικά καταγραφών και παρατήρησης) Στα ΑΠΣ παρατίθενται οι στόχοι και οι ικανότητες που επιδιώκονται να αναπτυχθούν, και οι ενδεικτικές Στα ΑΠΣ παρατίθενται οι στόχοι και οι ικανότητες που επιδιώκονται να αναπτυχθούν, και οι ενδεικτικές δραστηριότητες που υλοποιούν το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων. Οι δραστηριότητες επιδιώκουν την καλλιέργεια: Οι δραστηριότητες επιδιώκουν την καλλιέργεια:  Γνώσεων  Δεξιοτήτων  Στάσεων-συμπεριφορών-ΑΞΙΩΝ.

7 Τα προγράμματα αυτά των γνωστικών Τα προγράμματα αυτά των γνωστικών αντικειμένων δεν διδάσκονται χωριστά (ως αυτοτελή) αλλά υλοποιούνται μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά.

8 Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. η διαθεματική διεπιστημονική προσέγγιση γίνεται: Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. η διαθεματική διεπιστημονική προσέγγιση γίνεται: α) με Θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας που: δίνουν έμφαση στη διαθεματικότητα δίνουν έμφαση στη διαθεματικότητα στην ολιστική αντίληψη της γνώσης στην ολιστική αντίληψη της γνώσης την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωμάτων των παιδιών και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωμάτων των παιδιών και στη διαδικασία της μάθησης στη διαδικασία της μάθησης β) με τη θεματική προσέγγιση αναζητούμε διαθεματικές (διεπιστημονικές) συνδέσεις ή προεκτάσεις μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. (διεπιστημονικές) συνδέσεις ή προεκτάσεις μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. γ) με την χρήση Θεμελιωδών ή Διαθεματικών εννοιών, που περιλαμβάνει τόσο τις θεματικές προσεγγίσεις, όσο και τα σχέδια περιλαμβάνει τόσο τις θεματικές προσεγγίσεις, όσο και τα σχέδια εργασίας. εργασίας.

9 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΔΕΠΠΣ Το παιδί είναι στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας Αξιοποίηση των εμπειριών των παιδιών Αξιοποίηση των εμπειριών των παιδιών Έμφαση στην ομαδική εργασία Έμφαση στην ομαδική εργασία Αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης Αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης Έμφαση στην επικοινωνία με την οικογένεια Έμφαση στην επικοινωνία με την οικογένεια Ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού Ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού Στη συστηματική καταγραφή-παρατήρηση του παιδιού Στη συστηματική καταγραφή-παρατήρηση του παιδιού Στη συστηματική οργάνωση του φακέλου του παιδιού Στη συστηματική οργάνωση του φακέλου του παιδιού Στα εργαλεία Καταγραφής Στα εργαλεία Καταγραφής Στην αξιολόγηση Στην αξιολόγηση

10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΠΠΣ α) Η Θεματική προσέγγιση έχει ως αφετηρία κυρίως τους στόχους του Αναλυτικού κυρίως τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠΣ) Προγράμματος (ΑΠΣ) Ο Εκπαιδευτικός επιλέγει στόχους Ο Εκπαιδευτικός επιλέγει στόχους αναδεικνύει τα ενδιαφέροντα αναδεικνύει τα ενδιαφέροντα υλοποιεί πρακτικές υλοποιεί πρακτικές β) Τα σχέδια εργασίας καταργούν τα διακριτά μαθήματα και οργανώνουν τη σχολική γνώση γύρω μαθήματα και οργανώνουν τη σχολική γνώση γύρω από σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν τα από σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά, και έχουν χρησιμότητα στην καθημερινή παιδιά, και έχουν χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή ζωή ΔΙΑΦΟΡΑ υπάρχει Α) στο βαθμό ανάδυσης προέρχεται από τα παιδιά Β) στο βαθμό εμβάθυνσης (progect)

11 Η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΣ αποσκοπούν στην απόκτηση : αποσκοπούν στην απόκτηση : Γνώσεων Γνώσεων Δεξιοτήτων Δεξιοτήτων Στάσεων –Συμπεριφορών-Αξιών Στάσεων –Συμπεριφορών-Αξιών

12 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι: Ανοιχτό Ανοιχτό Βιωματικό Βιωματικό Ευέλικτο Ευέλικτο Δίνει έμφαση στις διαδικασίες Δίνει έμφαση στις διαδικασίες Θέτει το παιδί στο κέντρο της παιδαγωγικής διαδικασίας Θέτει το παιδί στο κέντρο της παιδαγωγικής διαδικασίας

13 Για την εξέταση ενός θέματος στις επιμέρους διαστάσεις του μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος με το σχήμα που ακολουθεί: ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΑΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ιστορία Πολιτισμός Ηθικές Αξίες

14 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΟ» ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ; Κ.Λ.Π. ΠΡΩΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔ/ΑΣ ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙΣΚΟΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ

15 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΩΘΗΣΗ-ΕΡΕΘΙΣΜΑ (ΠΟΤΕ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ-ΣΚΟΠΩΝ-ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ (ΓΙ ΑΥΤΌ) ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΜΑ

16 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ (PROJECT) ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ (ΜΕ ΤΙ) Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Β. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΣ (ΠΟΥ) ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΛΩΝ

17 Σχεδιασμός και οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος Προϋποθέσεις για επιτυχή σχεδιασμό του χώρου: Να αντανακλά βιώματα των παιδιών Να αντανακλά βιώματα των παιδιών Να σέβεται τις ιδιαιτερότητες, τις εμπειρίες και τις προηγούμενες γνώσεις τους Να σέβεται τις ιδιαιτερότητες, τις εμπειρίες και τις προηγούμενες γνώσεις τους Να προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη ποικίλων εμπειριών Να προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη ποικίλων εμπειριών Να παρακινεί τα παιδιά για δράση, για ανάληψη πρωτοβουλιών, και ενεργοποίηση της αυτονομίας Να παρακινεί τα παιδιά για δράση, για ανάληψη πρωτοβουλιών, και ενεργοποίηση της αυτονομίας Να δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού Να δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού Να ενισχύει την αλληλεπίδραση με συνομίληκους και ενήλικες. Να ενισχύει την αλληλεπίδραση με συνομίληκους και ενήλικες.

18 Η οργάνωση του χώρου γίνεται με τη συνεργασία παιδιών Τα παιδιά προτείνουν και συμμετέχουν στην οργάνωση και την αναδιοργάνωση του χώρου Τα παιδιά προτείνουν και συμμετέχουν στην οργάνωση και την αναδιοργάνωση του χώρου Αναλαμβάνουν ευθύνη για τη χρήση των υλικών και τη λειτουργικότητα της γωνιάς Αναλαμβάνουν ευθύνη για τη χρήση των υλικών και τη λειτουργικότητα της γωνιάς Συχνά αναδιοργανώνεται στη διάρκεια του έτους ώστε να είναι πάντα ενδιαφέρον και ελκυστικός Συχνά αναδιοργανώνεται στη διάρκεια του έτους ώστε να είναι πάντα ενδιαφέρον και ελκυστικός

19 Οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος Μέσα στην τάξη Μέσα στην τάξη Έξω από την τάξη Έξω από την τάξη

20 Ο χώρος είναι το παράλληλο πρόγραμμα στην εκπαιδευτική διαδικασία που υποστηρίζει τη συνεργατική προσέγγιση της μάθησης Ο χώρος είναι το παράλληλο πρόγραμμα στην εκπαιδευτική διαδικασία που υποστηρίζει τη συνεργατική προσέγγιση της μάθησης Προσφέρει ευκαιρίες για έρευνα και Προσφέρει ευκαιρίες για έρευνα και Ανακάλυψη Ανακάλυψη

21 Το μαθησιακό περιβάλλον είναι ένα δυναμικό περιβάλλον που δέχεται με ευχαρίστηση Το μαθησιακό περιβάλλον είναι ένα δυναμικό περιβάλλον που δέχεται με ευχαρίστηση Την ενεργό συμμετοχή, Την ενεργό συμμετοχή, Τη συνεργασία την ανεξαρτησία Τη συνεργασία την ανεξαρτησία Την ποικιλία στη έκφραση Την ποικιλία στη έκφραση Την επικοινωνία Την επικοινωνία

22 Ο σχεδιασμός του χώρου Ενισχύει τις πρωτοβουλίες των παιδιών Ενισχύει τις πρωτοβουλίες των παιδιών Σέβεται τις ιδιαιτερότητες τους Σέβεται τις ιδιαιτερότητες τους προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εμπειριών προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εμπειριών Δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού Δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού Ευνοεί την ένταξη των μειονεκτούντων Ευνοεί την ένταξη των μειονεκτούντων Ωθεί τα παιδιά στην αυτοέκφραση Ωθεί τα παιδιά στην αυτοέκφραση

23 Δίνει γνώσεις που πηγάζουν έμμεσα από ζωντανές εναλλασσόμενες καταστάσεις Δίνει γνώσεις που πηγάζουν έμμεσα από ζωντανές εναλλασσόμενες καταστάσεις Ενισχύει το αυτοσυναίσθημα Ενισχύει το αυτοσυναίσθημα Την αυτενέργεια Την αυτενέργεια Την υπευθυνότητα Την υπευθυνότητα Την αυτοπειθαρχία Την αυτοπειθαρχία Την αλληλοαποδοχή Την αλληλοαποδοχή Τη συνεργατικότητα και την αυτονομία Τη συνεργατικότητα και την αυτονομία

24 Το οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον Σέβεται και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού την ατομικότητα Σέβεται και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού την ατομικότητα Προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εμπειριών Προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εμπειριών Δίνει γνώσεις που πηγάζουν έμμεσα από ζωντανές εναλλασσόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής Δίνει γνώσεις που πηγάζουν έμμεσα από ζωντανές εναλλασσόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής Ευνοεί την ένταξη των μειονεκτούντων Ευνοεί την ένταξη των μειονεκτούντων Ωθεί τα παιδιά στην αυτοέκφραση Ωθεί τα παιδιά στην αυτοέκφραση Δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού Δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού

25 Ενισχύει το αυτοσυναίσθημα, Ενισχύει το αυτοσυναίσθημα, Την αυτενέργεια Την αυτενέργεια Την υπευθυνότητα Την υπευθυνότητα Την αυτοπειθαρχία Την αυτοπειθαρχία Την αλληλοαποδοχή Την αλληλοαποδοχή Τη συνεργατικότητα και Τη συνεργατικότητα και Την αυτονομία Την αυτονομία

26 Η οργάνωση του εξωτερικού χώρου Θεωρείται ότι είναι συνέχεια του εσωτερικού και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας Θεωρείται ότι είναι συνέχεια του εσωτερικού και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας

27 Προσφέρει τις δυνατότητες Αυθόρμητων κινητικών δραστηριοτήτων Αυθόρμητων κινητικών δραστηριοτήτων Οργανωμένων κινητικών δραστηριοτήτων (παιχνίδια με κανόνες) Οργανωμένων κινητικών δραστηριοτήτων (παιχνίδια με κανόνες) Προάγει την αυτονομία Προάγει την αυτονομία Την οριοθέτηση Την οριοθέτηση Την αλληλεπίδραση Την αλληλεπίδραση Την αυτονομία Την αυτονομία Την εξερεύνηση Την εξερεύνηση

28 Η οργάνωση των δραστηριοτήτων γίνεται συνεργατικά με στόχο: Τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα παιδιά Τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα παιδιά Τον αριθμό που μπορούν να συμμετέχουν Τον αριθμό που μπορούν να συμμετέχουν Τα υλικά και τη συντήρησή τους Τα υλικά και τη συντήρησή τους Την ολοκλήρωση της εργασίας σ’ αυτές Την ολοκλήρωση της εργασίας σ’ αυτές Τη δυνατότητα αλλαγής χώρου Τη δυνατότητα αλλαγής χώρου Την επανατακτοποίηση των υλικών και του χώρου Την επανατακτοποίηση των υλικών και του χώρου

29 Ο ρόλος της/ του εκπαιδευτικού Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος στην οργάνωση του χώρου και την επιλεκτική παρέμβασή του στο παιχνίδι των παιδιών «Margaret Clark»

30 η/ο Καθηγήτρια/της πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το ΠΩΣ μαθαίνουν τα παιδιά Η γνώση του «ΠΩΣ μαθαίνουν τα παιδιά» και η γνώση του Η γνώση του «ΠΩΣ μαθαίνουν τα παιδιά» και η γνώση του «ΤΙ κάνουμε ώστε τα παιδιά να μάθουν» είναι αλληλοεξαρτώμενες «ΤΙ κάνουμε ώστε τα παιδιά να μάθουν» είναι αλληλοεξαρτώμενες Όσο εμβαθύνουμε στη μία τόσο βελτιώνεται η άλλη (Bruner) Όσο εμβαθύνουμε στη μία τόσο βελτιώνεται η άλλη (Bruner)

31 Στο νέο μαθησιακό πλαίσιο η/ο καθηγήτής/τρια καλείται Να διαμορφώνει ένα ασφαλές πλαίσιο λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας Να διαμορφώνει ένα ασφαλές πλαίσιο λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας Να καλλιεργεί κλίμα, αναγνώρισης αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού Να καλλιεργεί κλίμα, αναγνώρισης αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού Να δημιουργεί συνθήκες που εμπνέουν τα παιδιά για δημιουργία να παρατηρεί συστηματικά και να ακούει προσεκτικά Να δημιουργεί συνθήκες που εμπνέουν τα παιδιά για δημιουργία να παρατηρεί συστηματικά και να ακούει προσεκτικά να κινητοποιεί το ενδιαφέρον να κινητοποιεί το ενδιαφέρον

32 Να δίνει έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και όχι στο περιεχόμενο Να δίνει έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και όχι στο περιεχόμενο Να δίνει ευκαιρίες για αυτοέκφραση σε όλα τα παιδιά Να δίνει ευκαιρίες για αυτοέκφραση σε όλα τα παιδιά Να διαμεσολαβεί διακριτικά στην επίλυση προβλημάτων Να διαμεσολαβεί διακριτικά στην επίλυση προβλημάτων Να παρέχει υποστήριξη και υλικά όπου κρίνει απαραίτητο Να παρέχει υποστήριξη και υλικά όπου κρίνει απαραίτητο

33 Να διαμορφώνει κατάλληλες συνθήκες για εξατομικευμένη και ομαδική εργασία Να διαμορφώνει κατάλληλες συνθήκες για εξατομικευμένη και ομαδική εργασία Να θέτει άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους Να θέτει άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους Να αξιολογεί την επιτυχία των αρχικών της επιδιώξεων Να αξιολογεί την επιτυχία των αρχικών της επιδιώξεων Να αυτοαξιολογείται Να αυτοαξιολογείται

34 Σημαντικό είναι: Οι σχεδιασμοί είτε ξεκινούν από τον εκπαιδευτικό στις θεματικές προσεγγίσεις, είτε από τα παιδιά (σχέδια εργασίας) να έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά και να μην είναι αποσπασματικές και χωρίς συνοχή δραστηριότητες Οι σχεδιασμοί είτε ξεκινούν από τον εκπαιδευτικό στις θεματικές προσεγγίσεις, είτε από τα παιδιά (σχέδια εργασίας) να έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά και να μην είναι αποσπασματικές και χωρίς συνοχή δραστηριότητες Η συμμετοχή των παιδιών στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που έχουν ενδιαφέρον και νόημα γι΄ αυτά δίνει ισχυρά κίνητρα για την κατάκτηση Η συμμετοχή των παιδιών στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που έχουν ενδιαφέρον και νόημα γι΄ αυτά δίνει ισχυρά κίνητρα για την κατάκτηση Γνώσεων Γνώσεων νοητικών νοητικών Δεξιοτήτων συναισθηματικών Δεξιοτήτων συναισθηματικών κινητικών κινητικών Στάσεων συμπεριφορών Στάσεων συμπεριφορών αξιών αξιών

35 Ο/η Εκπαιδευτικός οφείλει να ακούει, να παρατηρεί τη δράση, τις συμπεριφορές και τα έργα των παιδιών και να τα αξιοποιεί ως πηγή έμπνευσης και ερεθισμάτων για το σχεδιασμό του προγράμματος.


Κατέβασμα ppt "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΞΟΝΕΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΕΠΠΣ Αναδεικνύουν: Την αναγνώριση και το σεβασμό του άλλου Την αναγνώριση και το σεβασμό του άλλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google