Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υδρογεωχημεία- Αναλυτική γεωχημεία Ενότητα 4: Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υδρογεωχημεία- Αναλυτική γεωχημεία Ενότητα 4: Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υδρογεωχημεία- Αναλυτική γεωχημεία Ενότητα 4: Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

2 2 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Περιεχόμενα Σύστημα υπόγειου νερού Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών Ρύθμιση pH

3 3 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Σύστημα υπόγειου νερού- εξέλιξη σύστασης 1.Είσοδος - χημική σύσταση κατακρημνισμάτων 2.Ζώνη αερισμού – προσθήκη οργανικού υλικού και διάλυση αλάτων 3.Κορεσμένη ζώνη απομόνωση από το ατμοσφαιρικό Ο και κατανάλωση του για την οξείδωση των οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις νερού με ορυκτά  μεταβολές pH, συγκέντρωση ιόντων

4 4 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Αντιδράσεις με πυριτικά ορυκτά (Garrels, 1967) 1.Σε υδροφόρους ψαμμιτών ή διαρρηγμένων πυριγενών 2.Αντιδράσεις όξινης υδρόλυσης – χρήση ανθρακικού οξέος κατά σύμβαση για απλοποίηση 3.Αύξηση ανθεκτικότητας ορυκτών αντίστροφα ανάλογη με τη Τ σχηματισμού τους 4.Προέλευση ιόντων Κ, Mg κυρίως από βιοτίτη και αμφίβολο 5.Προέλευση Na, Ca κυρίως από τα πλαγιόκλαστα (! Μετά από διόρθωση περιεκτικότητας λόγω σύστασης βρόχινου νερού και παραδοχή απουσίας γύψου και ασβεστίτη) 6.Διαπίστωση χημικής ισορροπίας μεταξύ υπόγειων νερών και καολινίτη- μοντμοριλλονίτη για τους περισσότερους υδροφόρους

5 5 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Προέλευση κυρίων ιόντων στο υπόγειο νερό ΙόνΠροέλευση NaΔιάλυση NaCl, υδρόλυση πλαγιοκλάστου, βρόχινο νερό KΑποσάθρωση βιοτίτη, Κ-ούχου αστρίου MgΑποσάθρωση αμφίβολου, πυρόξενου, βιοτίτη, δολομίτη, ολιβίνη CaΑσβεστίτης, δολομίτης, πλαγιόκλαστο, βρόχινο νερό HCO3Ασβεστίτης, δολομίτης SO4Σιδηροπυρίτης, γύψος, βρόχινο νερό ClΔιάλυση NaCl, βρόχινο νερό H4SiO4Αποσάθρωση πυριτικών Πίνακας 1

6 6 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Ορισμός pH (1/2) H 2 O  H + + ΟH - στους 25 o C

7 7 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Ορισμός pH (2/2) pH = pOH = 7 ⤍ Ουδέτερο διάλυμα pH < 7 ⤍ Όξινο διάλυμα pH > 7 ⤍ Αλκαλικό διάλυμα pH φυσικών νερών ⤍ 4 – 10 To pH των υδάτων της γης ρυθμίζεται μέσω αντιδράσεων συστατικών της λιθόσφαιρας- υδρόσφαιρας- ατμόσφαιρας

8 8 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH pH και θερμοκρασία Πίνακας 2 T ( o C)-log KeqT ( o C)-logKeq 014.9383013.836 514.7273513.685 1014.5284013.542 1514.3404513.405 2014.1635013.275 2414.0005513.152 2513.9956013.034

9 9 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΟΞΕΟΣ (1/2) H 2 CO 3 + H 2 O ⥦ HCO 3 - + H 3 O + ή H 2 CO 3 ⤍ HCO 3 - + H + HCO 3 - ⤍ CO 3 2 - + H + ή

10 10 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΟΞΕΟΣ (2/2) pHH2CO3HCO3-CO3= 010000 1 00 2 00 3 00 4 0.40 5964.20 670300 719810 82.3970 90.2955 1006733 1101783 120298 1300100 1400100 Πίνακας 3

11 11 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ C ΜΕ ΤΟ pH Εικόνα 1

12 12 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Ανθρακικό σύστημα ως ρυθμιστής του pH Ατμόσφαιρα CO 2(αέριο) + H 2 O = H 2 CO 3 pK = 1.46 Υδρόσφαιρα H 2 CO 3 + H 2 O = H 3 O + + HCO 3 - pK = 6.35 HCO 3 - + H 2 O = H 3 O + + (CO 3 ) 2- pK = 10.33 Λιθόσφαιρα Ca 2+ + (CO 3 ) 2- = CaCO 3 (στερεό) pK = -8.48 ! Ισχύουν για 25 ο C, 1 atm

13 13 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Υδρόσφαιρα

14 14 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Υδρόσφαιρα - Ατμόσφαιρα (1/2): Ανοιχτό σύστημα – σε ισορροπία με το ατμοσφαιρικό CO2 Η χημική ισορροπία μεταξύ ατμοσφαιρικού CO 2 και H 2 CO 3 είναι: CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3 Δεχόμαστε ότι όλο το διαλυμένο CO 2 βρίσκεται με μορφή H 2 CO 3 Σύμφωνα με τον νόμο του Henry η ποσότητα του H 2 CO 3 στο διάλυμα η οποία βρίσκεται σε ισορροπία με δεδομένης πίεσης CO 2 σε αέρια κατάσταση υπολογίζεται ως: [H 2 CO 3 ] = K CO2 P CO2 Όπου K CO2 η σταθερά του Henry (εξαρτάται από την Τ) και P CO2 η μερική πίεση του CO 2 σε atm

15 15 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Υδρόσφαιρα- Ατμόσφαιρα (2/2): Ανοιχτό σύστημα – σε ισορροπία με το ατμοσφαιρικό CO 2  Ισχύει επίσης η αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας του διαλύματος, δηλ. η ποσότητα των θετικών ιόντων είναι ίση με αυτή των αρνητικών, οπότε: m H+ = m HCO 3 - + 2m CO 3 2- + m OH- όπου m, η μοριακή συγκέντρωση των ιόντων στο διάλυμα  Από την παραπάνω σχέση ισχύει ότι αν το διάλυμα περιέχει ΗCO 3 - ή CO 3 2- τότε [H + ] > [ΟΗ] δηλαδή το διάλυμα είναι όξινο  Επειδή σε όξινο pH το κυρίαρχο είδος ιόντος είναι το ΗCO 3 - θα ισχύει: m H+ = m HCO3-

16 16 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Παράδειγμα: Το pH βρόχινου νερού σε ισορροπία με το ατμοσφαιρικό CO 2 υπολογίζεται ως εξής: Η μερική πίεση του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι 10-3.5 atm Η σταθερά του Henry στους 25 οC είναι 10-1.47 Ισχύει: [H 2 CO 3 ] = K CO2 P CO2 = (10 -1.47 )(10 -3.5 ) = 10 -4.97 και [ΗCO 3 - ] [H + ] = K a1 [H 2 CO 3 ] = (10 -6.3 5 )(10 -4.9 7) = 10 -11.32 Υποθέτοντας ότι [ΗCO 3 - ] = [H + ], [H + ] 2 = 10 -11.32 => [H + ] = 10 -5.66 pH = -log [H + ] = -log 10 -5.66 = 5.66 Δηλαδή το pH του βρόχινου νερού είναι όξινο. Ο όρος «όξινη βροχή» αφορά βρόχινο νερό με pH < 5.66

17 17 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Σχέση pH - CO2 - [ΗCO3- ] (1/2) Μεταβολές της συγκέντρωσης του CO 2 επιφέρουν μεταβολή του pH Από τις σχέσεις: [H 2 CO 3 ] = K CO2 P CO2 και K a1 = [ΗCO 3 - ] [H + ] / [H 2 CO 3 ] Ισχύει: K a1 = [ΗCO 3 - ] [H + ] / K CO2 P CO2 => P CO2 = [ΗCO 3 - ] [H + ] / K a1 K CO2 => log P CO2 = -pH + log ([ΗCO 3 - ] / K a1 K CO2 )

18 18 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Σχέση pH - CO2 - [ΗCO3- ] (2/2) ΔιεργασίαΧημ. ΑντίδρασηpH Αύξηση ΤΜείωση διαλυτότητας CO 2 Αύξηση Ελάττωση ΤΑύξηση διαλυτότητας CO 2 Μείωση Φωτοσύνθεση6CO 2 + 6H 2 O  C 6 H12O 6 + 6O 2 Αύξηση ΑναπνοήC 6 H12O 6 + 6O 2  6CO 2 + 6H 2 OΜείωση Αναερόβια αποσύνθεση 2 CH 2 O  CH 4 + CO 2 Μείωση Απονίτρωση5CH 2 O + 4NO 3 - + 4H +  5CO 2 + 2N 2 + 7H 2 OΑύξηση Διάλυση ανθρακικών CaCO 3 +2H +  Ca 2+ + H 2 O + CO 2 Αύξηση Καθίζηση ανθρακικών Ca 2+ + H 2 O + CO 2  CaCO 3 +2H + Μείωση Αποσάθρωση αργιλοπυριτικών 2KAlSi 3 O 8 +2CO 2 +11H 2 O  Al 2 Si 2 O 5 (OH) +2K + +2HCO 3 - + 4H 4 SiO 4 Αύξηση Πίνακας 4

19 19 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Υδρόσφαιρα- Λιθόσφαιρα Για να αποκτήσει ένα φυσικό νερό αλκαλικό pH απαιτείται η παρουσία κατιόντων εκτός του Η + στο διάλυμα Σε ασθενώς αλκαλικά νερά το pH ρυθμίζεται μέσω αντιδράσεων του ανθρακικού οξέως και ανθρακικών ορυκτών (ασβεστίτης, αραγωνίτης)  αποτέλεσμα είναι η αύξηση της συγκέντρωσης Ca 2+ στο διάλυμα Οι εξισώσεις που ισχύουν για την περιγραφή του συστήματος περιλαμβάνουν: [H 2 CO 3 ] = K CO2 P CO2 K a1 = [ΗCO 3 - ] [H + ] / [H 2 CO 3 ] K a2 = [CO 3 2- ] [H + ] / [ΗCO 3 - ] K sp =[Ca 2+ ] [CO 3 2- ] m H+ + 2m Ca2+ = m HCO 3 - + 2m CO 3 2- + m OH-

20 20 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH pKα ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 20 ΟΞΥΤΥΠΟΣpK a1 pK a2 pK a3 ΥδροχλωρικόHCl-3 ΘειικόH 2 SO 4 -31.99 ΝιτρικόHNO 3 0 ΟξαλικόH2C2O4H2C2O4 1.24.2 ΦωσφορικόH 3 PO 4 2.157.2012.35 ΥδροφθορικόHF3.18 ΜυρμηκικόHCOOH3.75 ΟξικόCH 3 COOH4.76 ΑνθρακικόH 2 CO 3 6.3510.33 ΒορικόH 3 BO 3 9.27>14 ΠυριτικόH 4 SiO 4 9.8313.17>14 Ισχυρό Ασθενές Πίνακας 5

21 Τέλος Ενότητας Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH

22 22 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

23 Σημειώματα

24 24 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0

25 25 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Σημείωμα Αναφοράς Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αριάδνη Αργυράκη 2015, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. «Υδρογεωχημεία-Αναλυτική Γεωχημεία. Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/GEOL103/

26 26 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

27 27 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

28 28 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Πίνακες Πίνακας 1: Προέλευση κυρίων ιόντων στο υπόγειο νερό. Copyright Prentice Hall, New Jersery. Πηγή: The Global Environment: Water, Air and Geochemical Cycles. Editted by Berner E.K. & Berner R.A., 1996. Πίνακας 2: pH και θερμοκρασία. Copyright CRC Press LLC 2005. Πηγή: CRC handbook of chemistry and physics. Edited by David R. Lide. Internet version 2005. Σύνδεσμος: http://www.hbcpnetbase.com/ Πίνακας 4: Σχέση pH - CO2 - [ΗCO3- ]. Copyright Ευριδίκη Π. Κωσταράκη, Scientific Textbook Publishing 2010. Πηγή: Αρχές Περιβαλλοντικής Γεωχημείας. Μετάφραση από την αγγλική έκδοση: Principles of Environmental Geochemistry, by Nelson G. Eby, 2004 Brooks/Cole, Thomspon Learning Inc.

29 29 Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Πίνακες Πίνακας 5: pKα οξέων περιβαλλοντικής σημασίας. Copyright Prentice Hall, New Jersey. Πηγή: The Geochemistry of Natural Waters, 3ed, 1997. Edited by Drever J.I.


Κατέβασμα ppt "Υδρογεωχημεία- Αναλυτική γεωχημεία Ενότητα 4: Γεωχημεία υπόγειων νερών & ρύθμιση του pH Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google