Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όνομα : Δίας Θεότητα : ο θεός του ουρανού Γονείς : Η Ρέα και ο Κρόνος Αδέλφια : Ποσειδώνας Ήρα Άδης Δήμητρα Εστία Σύμβολα : αστρα π ή και κεραυνός Ο Δίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όνομα : Δίας Θεότητα : ο θεός του ουρανού Γονείς : Η Ρέα και ο Κρόνος Αδέλφια : Ποσειδώνας Ήρα Άδης Δήμητρα Εστία Σύμβολα : αστρα π ή και κεραυνός Ο Δίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Όνομα : Δίας Θεότητα : ο θεός του ουρανού Γονείς : Η Ρέα και ο Κρόνος Αδέλφια : Ποσειδώνας Ήρα Άδης Δήμητρα Εστία Σύμβολα : αστρα π ή και κεραυνός Ο Δίας ή Ζευς ήταν αρχηγός των θεών και των ανθρώ π ων. Ήταν θεός του ουρανού, π ου µ άζευε τα σύννεφα κι έστελνε τη βροχή στη γη. Κρατούσε αστρο π ελέκια και τα έριχνε, όταν ήταν θυ µ ω µ ένος. Λεγόταν και Ξένιος Ζευς, γιατί π ροστάτευε τους ξένους.

3

4 Όνομα : ‘ Ηρα Θεότητα : π ροστάτιδα του γάμου και της συζυγικής π ίστης Γονείς : Κρόνος, Ρέα Αδέλφια : Εστία, Άδης, Ποσειδώνας, Δήμητρα, Δίας Σύμβολα : σκή π τρο, ρόδι, π αγόνι Αδερφή και σύζυγος του Δία. Ήταν π ροστάτιδα του γάμου και της συζυγικής π ίστης.

5

6 Όνομα : Αθηνά Θεότητα : θεά της σοφίας και των τεχνών Γονείς : Δίας και Μύτιδα Σύμβολα : Κουκουβάγια, π ερικεφαλαία, ελιά Η Αθηνά, η κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας και των τεχνών. Πριν ακό µ η γεννηθεί η Αθηνά, ο ∆ ίας κατά π ιε τη µ ητέρα της, τη σοφή Μήτιδα, γιατί έ µ αθε π ως αυτή, µ ετά την Αθηνά, θα γεννούσε έναν θεό π ου θα του έ π αιρνε το θρόνο. Όταν λοι π όν ήρθε η ώρα να γεννηθεί η Αθηνά, ο Δίας διέταξε τον Ήφαιστο να του ανοίξει µ’ ένα τσεκούρι το κεφάλι. Α µ έσως βγήκε α π’ το κεφάλι του π άνο π λη η Αθηνά.

7

8 Ο Α π όλλωνας ήταν θεός της µ ουσικής, της µ αντικής και του φωτός. Γεννήθηκε µ αζί µ ε την αδερφή του την Άρτε µ η στη ∆ ήλο κάτω α π ό ένα φοίνικα. Εκεί είχε καταφύγει η µ ητέρα τους, η Λητώ, κυνηγη µ ένη α π ό τη ζηλιάρα Ήρα. Όνομα : Α π όλλωνας Θεότητα : Ο θεός της μουσικής, του φωτός, της μαντικής Γονείς : Δίας, Λυτώ Αδέλφια : Αρτεμη Σύμβολα : κιθάρα, άρ π α, δάφνινο στεφάνι

9

10 Ο Άρης είναι ο θεός του π ολέμου. Αγα π άει την Αφροδίτη και είναι ο μαχητικός και φοράει π άντα π ανο π λία. Κρατούσε ό π λα και συχνά σκόρ π ιζε τον τρόμο στους ανθρώ π ους. Τα αδέρφια του είναι ο Ήφαιστος και οι γονείς του είναι η Ήρα και ο Δίας. Ο Άρης είναι δυνατός και θέλει π άντα να βλέ π ει π ολέμους. Όνομα : Άρης Θεότητα : Ο θεός του π ολέμου Γονείς : Δίας, Ήρα Αδέλφια : Έριδα Σύμβολα : ό π λα, θώρακας

11

12 Ο Διόνυσος είναι ο θεός του αμ π ελιού και του κρασιού. Αυτός μας δίνει το γλέντι. Συνέχεια έχει χαρές. Ο εύθυμος θεός ταξίδευε συνέχεια κι ε π ισκε π τόταν π ολλές χώρες και π ολιτείες για να μάθει στους ανθρώ π ους π ώς να καλλιεργούν τα κλήματα και π ώς να φτιάχνουν α π ό τους καρ π ούς τους το κρασί. Κά π οτε αγα π ούσε την Δάφνη αλλά δεν την π ήρε. Όνομα : Διόνυσος Θεότητα : Ο θεός του κρασιού και του αμ π ελιού Γονείς : Δίας, Σεμέλη Αδέλφια : Σύμβολα : Το κρασί και το αμ π έλι

13

14 Ο Ερ µ ής ήταν ο ταχυδρό µ ος των θεών. Φορούσε φτερωτά σανδάλια, π ου τον έφερναν π άνω α π ό στεριές και θάλασσες, για να µ εταφέρει τις π αραγγελίες του ∆ ία. Ήταν και θεός του ε µπ ορίου. Αυτός συνόδευε και τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσ µ ο. Όνομα : Ερμής Θεότητα : Ο αγγελιοφόρος των θεών Γονείς : Δίας, Μαία Σύμβολα : κηρίκιο

15

16 Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της θάλασσας. Είχε ένα λα µπ ρό π αλάτι στο βυθό και ζούσε εκεί µ ε τη γυναίκα του, την Α µ φιτρίτη. Όταν θύ µ ωνε, χτυ π ούσε µ ε τη φοβερή του τρίαινα τη θάλασσα και σήκωνε κύ µ ατα θεόρατα. Όνομα : Ποσειδώνας Θεότητα : Ο θεός της θάλασσας Γονείς : Κρόνος, Ρέα Αδέλφια : Δίας, Άδης Σύμβολα : τρίαινα, άλογα δελφίνια

17

18 Ο Ήφαιστος ήταν θεός της φωτιάς και των μετάλλων και κυρίως των ηφαιστείων. Σε μια σ π ηλιά στον Όλυμ π ο είχε το εργαστήρι του, ό π ου έλιωνε μέταλλα και έφτιαχνε π ράγματα π ερίτεχνα. Ήταν κουτσός, γιατί κά π οτε ο Δίας θύμωσε και τον π έταξε α π ό την κορφή του Ολύμ π ου στην Λήμνο κι έτσι χτύ π ησε το π όδι του. Όνομα : Ήφαιστος Θεότητα : Ο θεός της φωτιάς και των μετάλλων Γονείς : Δίας, Ήρα Αδέλφια : Άρης Σύμβολα : σφυρί και λαβίδα

19

20 Η Δή µ ητρα ήταν η θεά της γεωργίας. Αυτή έ µ αθε τους ανθρώ π ους να καλλιεργούν τη γη και να σ π έρνουν το σιτάρι. Προστάτευε τα δέντρα κι όλα τα φυτά κι άλλαζε τις ε π οχές του χρόνου. Κόρη της ήταν η Περσεφόνη. Όνομα : Δήμητρα Θεότητα : Η θεά της γεωργίας Γονείς : Κρόνος και Ρέα Αδέλφια : Ήρα, Δίας, Εστία, Ποσειδώνας Σύμβολα : Στάχυα, δάδες

21

22 Η Αφροδίτη ήταν θεά της ο µ ορφιάς. Γεννήθηκε α π’ τον αφρό της θάλασσας. Ήταν µ ητέρα τού φτερωτού θεού Έρωτα, π ου µ ε τα βέλη του ση µ άδευε τις καρδιές των ανθρώ π ων. Όνομα : Αφροδίτη Θεότητα : Η θεά της ομορφιάς Γονείς : Αδέλφια : Σύμβολα : φτερωτοί έρωτες, π εριστέρι

23

24 Η Άρτε µ η ήταν θεά του κυνηγιού κι αδερφή του Α π όλλωνα. Όλη τη µ έρα τριγύριζε στα δάση µ ε το τόξο και τα βέλη της. Προστάτευε τα δάση κι όλα τα άγρια ζώα. Όνομα : Άρτεμη Θεότητα : Η θεά του κυνηγιού Γονείς : Δίας και Λητώ Αδέλφια : Α π όλλωνας Σύμβολα : τόξο, θήκη µ ε βέλη, ελάφι

25

26


Κατέβασμα ppt "Όνομα : Δίας Θεότητα : ο θεός του ουρανού Γονείς : Η Ρέα και ο Κρόνος Αδέλφια : Ποσειδώνας Ήρα Άδης Δήμητρα Εστία Σύμβολα : αστρα π ή και κεραυνός Ο Δίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google