Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανασκόπηση και ανάλυση του κοινωνικού διαλόγου για μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους Ελένη Ξενοκράτη Αναλύτρια Τμήμα Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανασκόπηση και ανάλυση του κοινωνικού διαλόγου για μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους Ελένη Ξενοκράτη Αναλύτρια Τμήμα Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανασκόπηση και ανάλυση του κοινωνικού διαλόγου για μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους Ελένη Ξενοκράτη Αναλύτρια Τμήμα Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

2 Είναι η προσπάθεια επικοινωνίας και συνεννόησης κοινωνικών ομάδων διαφορετικών συμφερόντων για: Επίλυση των προβλημάτων που τους αφορούν Αναζήτηση, ανάδειξη ή και κατάκτηση κοινών στόχων Ανταλλαγή απόψεων Τι είναι ο Κοινωνικός Διάλογος;

3 Μορφές Κοινωνικού Διαλόγου:  Απλές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με κάθε επαγγελματική τάξη πριν από την υιοθέτηση μέτρων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που άπτονται των συμφερόντων της  Διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων σε εθνικό, κλαδικό, ομοιοεπαγγελματικό, περιφερειακό, τοπικό ή επιχειρησιακό επίπεδο  Τριμερείς διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς συνομιλητές και το κράτος, με σκοπό την επίτευξη μιας ευρείας κοινωνικής συναίνεσης που θα οδηγήσει στην υπογραφή εθνικών κοινωνικών συμφώνων.

4  Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου  Βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα  Οργανωτική καινοτομία  Αυξημένη πρόσβαση σε πόρους  Βέλτιστη πρόσβαση σε πληροφόρηση  Πιο αποτελεσματικά προϊόντα και υπηρεσίες  Αυξημένη φήμη και αξιοπιστία  Δημιουργία μιας σταθερής κοινωνίας Οφέλη για τους συμμετέχοντες:

5  Τοπική οικονομική ανάπτυξη  Δημιουργία θέσεων εργασίας  Ανάπλαση των κοινωνικών υποδομών  Βελτιωμένη ποσότητα / ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες  Βελτίωση στις υπηρεσίες και στη στάθμη της υγείας και της εκπαίδευσης  Μείωση της εγκληματικότητας και της βίας  Ολική βελτίωση στην ποιότητα ζωής  Ενίσχυση της αντίληψης και της ικανότητας των πολιτών για ατομική και συλλογική εμπλοκή τους στο διάλογο και διαπραγμάτευση Οφέλη για την κοινωνία:

6 Οι συμμετέχοντες: Εργοδοτικοί Φορείς: Ορίζονται ανά τέσσερα (4) Μέλη από: το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), και, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), και ανά ένα (1) από: Τ ην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τα Το Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.).

7 Οι συμμετέχοντες: Φορείς Εργαζομένων: Ορίζονται έντεκα (11) Μέλη από: Τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και πέντε (5) Μέλη από: την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)

8 Οι συμμετέχοντες: Τρίτη Ομάδα: Ορίζονται πέντε (5) Μέλη από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) Ορίζονται δύο (2) Μέλη από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) Ορίζεται ένα (1) Mέλος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα από τη Συντονιστική Επιτροπή Δικηγόρων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ορίζεται ένας (1) εκπρόσωπος των καταναλωτών, και, Ορίζονται τρία (3) Mέλη από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)

9 Α’ Στάδιο: Σύσταση επιστημονικής δομής ή ομάδας Αποτελείται από τις ακόλουθες ειδικότητες:  Κοινωνιολόγος - ερευνητής  Ψυχολόγος  Κοινωνικός ανθρωπολόγος – ερευνητής  Οικονομολόγος με ειδίκευση σε θέματα περιφερειακής ή και τοπικής ανάπτυξης  Σύμβουλος Απασχόλησης  Επικοινωνιολόγος  Νομικός με ειδίκευση σε θέματα Εργατικού Δικαίου και απασχόλησης Στάδια Κοινωνικού Διαλόγου:

10 Β’ Στάδιο: Διαμόρφωση του σχεδίου του κοινωνικού διαλόγου Στόχος:  Διαμόρφωση του περιεχομένου του κοινωνικού διαλόγου  Προσδιορισμός των βασικών ενοτήτων που θα θιγούν  Συγκεκριμενοποίηση εννοιών και όρων που αρχικά ίσως διακρίνονται για τον αόριστο, γενικό και ασαφή χαρακτήρα τους.  Κατανομή των αντικειμένων του κοινωνικού διαλόγου έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στο δίκτυο κοινωνικοί εταίροι να γνωρίζουν τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν  Καθορισμός των στοιχείων που απαιτούνται για τη διαπραγμάτευση συγκεκριμένων αντικειμένων – θεμάτων του κοινωνικού διαλόγου Στάδια Κοινωνικού Διαλόγου:

11 Γ’ Στάδιο: Διαπραγματευτική Διαδικασία 1.Έγκαιρη & συστηματική ανάλυση της κατάστασης και των προβλημάτων 2. Επιλογή της διαπραγματευτικής στρατηγικής της κάθε πλευράς 3. Δρομολόγηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών – υλοποίηση συναντήσεων Στάδια Κοινωνικού Διαλόγου:

12 Η αξιολόγηση των φορέων του Κοινωνικού Διαλόγου: ΦορείςΔυνατά ΣημείαΑδύνατα Σημεία ΕργοδότεςΕυελιξία Υιοθέτηση Καινοτομιών Φορείς εξουσίας Αντίληψη των ωφελειών ΕργαζόμενοιΕυελιξία Εφαρμογή Καινοτομιών Φορείς δυναμικής Ανάληψη πρωτοβουλιών Τοπικοί & κλαδικοί Φορείς Αντιπροσωπευτικότητα Φορείς κύρους Έλλειψη στελεχών – πόρων Εσωστρέφεια Κράτος & Δημόσιοι Φορείς Εφαρμογή των αποτελεσμάτων Φορείς νομιμοποίησης Έλλειψη ευελιξίας Πηγή: I.F.Q.M., Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal

13  Ύπαρξη πολιτικής βούλησης για ειλικρινή τριμερή συνεργασία & αποδοχή των δεσμεύσεων  Αποφυγή της σύγχυσης των ρόλων ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και το νομοθετικό σώμα  Ενίσχυση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης & πολιτικής να ευνοεί τη μετάλλαξη  Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Κράτους έτσι ώστε να αποτελεί την κινητήριο δύναμη δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του Κοινωνικού Διαλόγου  Καθιέρωση του Κοινωνικού Διαλόγου ως μηχανισμού αναζήτησης λύσεων μέσα από ευρεία κοινωνική συναίνεση Προτάσεις Βελτίωσης:

14  Ενίσχυση και επαναπροσδιορισμός του ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων πέρα από κομματικές και στενές προσεγγίσεις  Καλλιέργεια της διαπραγματευτικής κουλτούρας & αντιμετώπιση της δυσπιστίας ως προς τις συλλογικές διαπραγματεύσεις  Αναβάθμιση του θεσμού και του ρόλου των Νομαρχιακών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιτροπών (Ν.Ο.Κ.Ε.)  Αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου περιφερειακού κοινωνικού διαλόγου

15 Προτάσεις Βελτίωσης:  Κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης και των παραγόντων  Αποσαφήνιση του όρου «Κοινωνικός Διάλογος», έτσι ώστε να αποτελεί καταλύτη για τη δημιουργία νέων ιδεών  Αξιολόγηση της καταλληλότητας, της θεσμικής και πολιτικής αξιοπιστίας καθώς και του κύρους των συμμετεχόντων φορέων κυρίως ως θεσμών και την ικανότητά τους να εισφέρουν πραγματικά  Αρτιότερη επαγγελματική & επιστημονική τεκμηρίωση

16 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας …


Κατέβασμα ppt "Ανασκόπηση και ανάλυση του κοινωνικού διαλόγου για μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους Ελένη Ξενοκράτη Αναλύτρια Τμήμα Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google