Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ ΕΚΟ) Ημερίδα για την παρουσίαση της πράξης και την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ ΕΚΟ) Ημερίδα για την παρουσίαση της πράξης και την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ ΕΚΟ) Ημερίδα για την παρουσίαση της πράξης και την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 21.12.2012 Ξενοδοχείο ANGELIKA PALLAS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO- ΖΩ”

2 ΔΡΑΣΗ: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (Δράση 3) Παρεμβάσεις σε Τοπικές Κοινωνίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013» Συν-χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Σκοπός της Δράσης ΤΟΠΕΚΟ: Η υλοποίηση συνδυασμένων παρεμβάσεων για την υποστήριξη ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίοι λόγω ιδιαιτεροτήτων βρίσκονται την παρούσα χρονική περίοδο σε μειονεκτική θέση, ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Αντικείμενο των πράξεων (έργων), είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Βασικό Κριτήριο για τα έργα που θα υλοποιηθούν είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Μέσα από τα έργα (πράξεις) που θα ενισχυθούν στην Δράση ΤοπΕΚΟ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: (α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής ή / και β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή / και (γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΠΕΚΟ: Ποιοι θα υλοποιήσουν τις δράσεις ΤΟΠΕΚΟ; Δικαιούχοι των πράξεων που θα υλοποιηθούν εντός των Δράσεων ΤοπΕΚΟ, είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011. Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελεί η Ένωση Οργανισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που ενώνονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές του Ν. 4019 με σκοπό την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στις δράσεις ΤοπΕΚΟ. Μια εκ των Α.Σ. που δημιουργήθηκε για την υποβολή και την υλοποίηση πράξης (έργου) είναι και η Α.Σ. “AGRO-ΖΩ” Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “AGRO-ΖΩ”, υπέβαλε προτεινόμενη πράξη στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο των ΤοπΕΚΟ, η οποία αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε, με τίτλο “Παρέμβαση Ανάπτυξης και Στήριξης της επαγγελματικής αποκατάστασης μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών και ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια στις Π.E. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.”

7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: 1.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. (Συντονιστής Εταίρος) 2.Π.Ε.Δ. Η. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) 3.ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5.ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» 6.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 7.KEK “ART.E.MIS” – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8.ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Τελικοί Δικαιούχοι των Πράξεων που θα υλοποιηθούν εντός των Δράσεων ΤοπΕΚΟ: Τελικοί Δικαιούχοι = Ωφελούμενοι Είναι άνεργοι που ανήκουν στις λεγόμενες Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες

9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Ωφελούμενοι: Οι ωφελούμενοι/ες είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Άτομα με αναπηρία. Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες Αιτούντες άσυλο Αποφυλακισθέντες Πρώην χρήστες ουσιών. Οροθετικοί Άστεγοι Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η ενταγμένη πράξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “AGRO- ΖΩ”, που θα υλοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων ώστε να είναι δυνατή η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στόχος της πράξης είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με την δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για απασχόληση.

12 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Οι ωφελούμενοι της πράξης με τίτλο: “Παρέμβαση Ανάπτυξης και Στήριξης της επαγγελματικής αποκατάστασης μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών και ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια στις Π.E. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.”, που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “AGRO-ΖΩ”, θα είναι : 1. Εκατό (100) τον αριθμό 2. που διαμένουν στις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και 3. ανήκουν στις εξής κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων -Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα - Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Ορισμοί των συγκεκριμένων κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που αφορούν την πράξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “AGRO-ΖΩ”: -Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. - Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Για το έτος 2011 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το όριο της φτώχειας, ορίζεται στα 7.178€ το χρόνο σε ατομικό επίπεδο. * Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος.

14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης, από τους Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “AGRO-ΖΩ”, είναι: 1. Μελέτες για την διερεύνηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας 2. Δικτύωση των φορέων του Έργου και τρίτων φορέων της Τοπικής Κοινωνίας 3. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Α) των ωφελουμένων Β) της τοπικής κοινωνίας – τοπικής οικονομίας (επιχειρήσεις, κλαδικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι) 4. Διαχείριση του Έργου 5. Επιμόρφωση / Κατάρτιση 6. Συμβουλευτική / Πληροφόρηση / Υποστήριξη των ωφελουμένων

15 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ Α.Σ. “AGRO-ΖΩ”: Οι ενέργειες για την επιλογή των ωφελουμένων για την ένταξή τους στην Πράξη, είναι: ΒΗΜΑ 1 ο : Υποβολή αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους Στο βήμα 1 οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους, θα συν-υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που έχουν οριστεί (βιογραφικό σημείωμα, εκκαθαριστικό) για την υποβοήθηση του μηχανισμού της Α.Σ. που θα πραγματοποιήσει την αξιολόγηση των αιτήσεων ΒΗΜΑ 2 ο : Συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών Η Αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΒΗΜΑ 3 ο : Πρώτη αξιολόγηση αιτήσεων Με την χρήση κριτηρίων On-off ΒΗΜΑ 4 ο : Δεύτερη αξιολόγηση αιτήσεων Με την χρήση συστήματος αξιολόγησης και με συνέντευξη των ωφελουμένων ΒΗΜΑ 5 ο : Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων και Ενημέρωση υποψηφίων

16 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ Α.Σ. “AGRO-ΖΩ”: Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή των ωφελουμένων, ειδικά από το 4 ο Βήμα και μετέπειτα, θα διασφαλίζει : Α) την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ανέργου. Β) το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψήφιου για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης. Γ) την επιλογή με βάση την προτεραιότητα σε όσους θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Δ) Τη διασφάλιση της συμμετοχής ανέργων που προέρχονται από τις ομάδες στόχο. Ε) την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας

17 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “AGRO-ZΩ” οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν (εκατό στον αριθμό) θα προετοιμαστούν, μέσα από τις ενέργειες της Πράξης, ώστε να υποβοηθηθούν για: 1.να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις, 2.να προωθηθούν για απασχόληση σε επιχειρήσεις της περιφέρειας, 3.να αποκτήσουν προϋποθέσεις ώστε να επιδοτηθούν και να επιχορηγηθούν από άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, 4.να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε δυνητικά να είναι σε θέση να προσληφθούν από τοπικές επιχειρήσεις 5.να αποκτήσουν δεξιότητες για να ιδρύσουν και αναπτύξουν δική τους επιχείρηση.

18 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Προτεραιότητες για την επιλογή ωφελουμένων: - Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας / ίδρυση νέων επιχειρήσεων - Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας / προετοιμασία για ένταξη σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα - Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους

19 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Σε όλους τους επιλεγέντες ωφελούμενους, θα παρασχεθεί εκπαίδευση πάνω στα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα: 1.Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Βιώσιμη Πράσινη Ανάπτυξη 2.Νέες Καλλιέργειες με Σύγχρονες Μεθόδους 3.Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών 4.Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ * Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εμπεριέχει και εκπαιδευτικό επίδομα για τους καταρτιζόμενους

20 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Λόγω και των προτεραιοτήτων για την επιλογή των ωφελουμένων (ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, προετοιμασία για ένταξη σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, απόκτηση δεξιοτήτων για δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους), αλλά και των προγραμμάτων κατάρτισης που αναφέρθησαν πριν, η Α.Σ. “AGRO-ΖΩ” στοχεύει στην προσέλκυση ωφελουμένων, οι οποίοι: 1. Να ανήκουν στις συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες που αναφέραμε 2. Οι ωφελούμενοι θα δρομολογήσουν επιχειρηματικές ενέργειες (δημιουργία επιχειρήσεων): 2Α) στον πρωτογενή τομέα / αγροτικές καλλιέργειες 2Β) στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση – εμπορία αγροτικών προϊόντων – προϊόντων Π.Ο.Π. ή Βιολογικών) 2Γ) στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) για προϊόντα που σχετίζονται με τις καλλιέργειες Ή 2Δ) Θα προετοιμαστούν για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας (ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά σχήματα επιχειρήσεων) μέσα από την ενίσχυσή τους από αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα (από Π.Δ.Ε. – Επενδυτικό Νόμο, ή από προγράμματα του ΕΣΠΑ) και 3. να είναι κάτοικοι των Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου

21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Για την επιτυχή επίτευξη των στόχων της πράξης, οι ωφελούμενοι: -Θα εκπαιδευτούν και καταρτιστούν πάνω στα προγράμματα κατάρτισης - κατόπιν και αναλόγως των αναγκών τους, θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς τους ή την απόκτηση δεξιοτήτων

22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Η Υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, θα στηρίζεται στους εξής άξονες: Συμβουλευτική υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες (ουσιαστική στήριξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους ωφελούμενους του έργου που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να δημιουργήσουν τη δικής του επιχείρηση) Υποστήριξη στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Σύσταση νέων επιχειρήσεων - δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων) Mentoring νέων επιχειρηματιών (μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας και της οργάνωσης των νέων επιχειρήσεων, καθώς και για την προώθηση των προϊόντων στην αγορά) Εκπόνηση ατομικού/πλάνου ανάπτυξης των ωφελουμένων (εκπόνηση προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων των ωφελουμένων με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τόσο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο) Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ενίσχυση (επιδότηση), μέσω αναπτυξιακών και άλλων προγραμμάτων (Π.Δ.Ε ή ΕΣΠΑ)

23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Γρ. Λαμπράκη 1 και 8ης Δεκεμβρίου 2 - Ηγουμενίτσα, Τηλέφωνο: 26650-27381,26107,23849 Παράρτημα Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Μπιζανίου 57 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26820 – 22363, www.pedepirus.grwww.pedepirus.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Χαρ. Τρικούπη 38 – Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 26510 – 22262, www.asik.grwww.asik.gr KEK “ART.E.MIS” – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Μαυρούδι Ηγουμενίτσας, 4ο χλμ Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσα, Τηλέφωνο: 26650-98310 ΠΡΕΒΕΖΑ: Οδός Συρράκου (Περιοχή ΚΤΕΟ), Τηλέφωνο: 26820-26184, www.artemis.edu.grwww.artemis.edu.gr ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Παπαφλέσσα 17 και Λητούς, Μαρούσι – Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-6145400, www.iapetos.grwww.iapetos.gr


Κατέβασμα ppt "ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ ΕΚΟ) Ημερίδα για την παρουσίαση της πράξης και την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google