Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 1 ο Μάθημα Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα: Εισαγωγή στη Δομή και τη Σύσταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 1 ο Μάθημα Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα: Εισαγωγή στη Δομή και τη Σύσταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 1 ο Μάθημα Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα: Εισαγωγή στη Δομή και τη Σύσταση

2 Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός Το μάθημα αυτό είναι μία παρουσίαση του περιεχομένου της θεματικής ενότητας 2 “Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός”. Σύμφωνα με τις συλλογές που έχουν περιγραφεί γίνεται μία εκτενής αναφορά στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα αποθετήρια, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους μαθητές και εκπαιδευτικοί και παρουσιάζονται οι τρόποι αξιοποίησης και χρήσης του περιεχομένου, όπως περιγράφεται στα εκπαιδευτικά σενάρια αυτής της Θεματικής. Επίσης δίνεται έμφαση στην ποσότητα του υλικού και στη δομή του καθενός αποθετηρίου.

3 Το μάθημα περιλαμβάνει: α) Εισαγωγή β) Ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια: δομή, περιεχόμε- νο, μεταδεδομένα: εκτενής αναφορά στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα αποθετήρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους μαθητές και εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου "Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός", με αναλυτική περιγραφή της δομής, του περιεχομένου και των μεταδεδομένων τους. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

5 Το εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός, απευθύνεται στους μαθητές της τάξης Α΄ Γυμνασίου. Ο τίτλος, αντλημένος από το έργο τού Ηροδότου (IV.150.3) και ελαφρώς παραλλαγμένος, αποτελεί τον ιδρυτικό χρησμό τής Κυρήνης. Η πρόταξή του επιδιώκει να κεντρίσει εξαρχής το ενδιαφέρον των μαθητών και να δώσει μία δυνατότητα αφόρμησης στον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει να εφαρμόσει το σενάριο, ενώ μπορεί και να εξελιχθεί σε μοτίβο τού σεναρίου. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

6 Ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, το σενάριο εστιάζει στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας, επικουρούμενο από το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Ο βασικός θεματικός άξονας του σεναρίου είναι οι δύο «αποικισμοί». Πρόκειται αφενός για την κατά φύλα μετακίνηση του Ελληνισμού που πραγματοποιήθηκε κατά τους 11ο-9ο αι. π.Χ., και αφετέρου για την κατά πόλεις οργανωμένη εξάπλωση που έλαβε χώρα κατά τους 8ο-6ο αι. π.Χ. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

7 Παρακάτω παρουσιάζονται οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα αποθετήρια που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση του σεναρίου. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ δομή, περιεχόμενο, μεταδεδομένα Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

9 Το εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο «Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός» αντλεί υλικό ως επί το πλείστον από το ψηφιακό περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Repositories). Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

10 Συγκεκριμένα, αντλεί υλικό από τα εξής: 1.Ήλιος - Αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 2.Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 3.Πανδέκτης Τα παραπάνω ηλεκτρονικά αποθετήρια, που αναπτύσσει το ΕΚΤ, παρέχουν εκατοντάδες ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό ελεύθερης πρόσβασης, αρχείων ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικών διατριβών, βιβλίων, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, ανοικτού λογισμικού και οπτικοακουστικών εφαρμογών. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

11 1.Ήλιος – Αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

12 Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα τού αποθετηρίου «Το Αποθετήριο Ήλιος αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο πλούσιο επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ο Ήλιος αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνει ψηφιακό περιεχόμενο από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Στην ανανεωμένη του μορφή παρέχει εξελιγμένα εργαλεία αναζήτησης, πλοήγησης και ελεύθερης πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του, καθώς και υπηρεσίες, κατόπιν εγγραφής, που απευθύνονται σε ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό.» Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

13 Στις συλλογές του αποθετηρίου περιλαμβάνονται αυτές:  του Ινσιτούτου Ιστορικών Ερευνών, με 546 αναρτήσεις στον Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 412 αναρτήσεις στον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών και 1053 αναρτήσεις στον Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών (Αύγουστος 2015).  του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, με 1557 αναρτήσεις κατανεμημένες σε διάφορους τομείς.  του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, με 1383 αναρτήσεις.  του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, με 1291 αναρτήσεις, και  η συλλογή Μορφωτικών Εκδηλώσεων, με 761 αναρτήσεις. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

14 Παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης ανά  συλλογή  ημερομηνία  συγγραφέα  συγγραφέα Ε.Ι.Ε.  τίτλο  θέμα  τύπο περιεχομένου, όπου περιλαμβάνονται: Περίληψη σε συνέδριο, Βιβλίο, Κεφάλαιο Βιβλίου, Βιβλιοκρισία, Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, Μονογραφία, Ενημερωτικό δελτίο και δελτίο, Άρθρο σε περιοδικό τύπο, Άλλο, Ανακοίνωση σε συνέδριο, Αναρτημένη ανακοίνωση, Παρουσίαση, Πρακτικά συνεδρίου, Κεφάλαιο σε πρακτικά συνεδρίου, Έκθεση, Περιοδική έκδοση, Κεφάλαιο σε Μονογραφική σειρά, Μελέτη, Βίντεο. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

15 2. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

16 Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα τού αποθετηρίου: «Στο "Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ)" συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).» Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

17 Το αποθετήριο είναι δομημένο σε θεματικές ενότητες:  Φυσικές Επιστήμες  Μηχανική και Τεχνολογία  Ιατρική και Επιστήμες Υγείας  Γεωργικές Επιστήμες  Κοινωνικές Επιστήμες  Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ειδικά στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες προσφέρονται 2612 τίτλοι διδακτορικών διατριβών και στους περισσότερους από αυτούς παρέχεται και το πλήρες κείμενο για ξεφύλλισμα ή και αποθήκευση. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

18 Στο περιεχόμενό του περιλαμβάνονται ήδη τα μεταδεδομένα 31.977 διδακτορικών διατριβών (Αύγουστος 2015), από τις περισσότερες από 32.500 που φυλάσσονται σε έντυπη μορφή στο ΕΑΔΔ. Από αυτές 25.879 είναι ήδη ψηφιοποιημένες και παρέχεται το πλήρες κείμενό τους. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός Όπως αναφέρεται στην οικεία ιστοσελίδα «Το μεγαλύτερο ποσοστό του Αρχείου αφορά διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια από το 1985 έως σήμερα από Έλληνες και ξένους διδάκτορες, ενώ ένα ποσοστό 6% αφορά διατριβές που έχουν απονεμηθεί σε Έλληνες διδάκτορες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Με πρωτοβουλία του ΕΚΤ έχει συγκεντρωθεί και ένα μικρό ποσοστό διατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985 στα ελληνικά πανεπιστήμια.»

19 Παρέχονται δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και ξεφυλλίσματος. Κατόπιν δωρεάν εγγραφής παρέχεται επίσης η δυνατότητα αποθήκευσης του ψηφιακού αρχείου, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο, ή και παραγγελίας προκειμένου η διατριβή να ψηφιοποιηθεί, στην αντίθετη περίπτωση. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

20 3. Πανδέκτης Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

21 Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα τού αποθετηρίου: «Οι ψηφιακές συλλογές του αποθετηρίου Πανδέκτης περιλαμβάνουν επιστημονικό και ερευνητικό υλικό του ΕΙΕ στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Πρόκειται για συλλογές που τεκμηριώθηκαν από ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Τμήματα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητας), ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται από το EKT.» Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

22 Το αποθετήριο δομείται κατά συλλογές ως εξής:  Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία: Συλ- λογή 12.000 προσωπογραφιών των Ελλήνων που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπο- λης έως την εποχή μας σε όλους τους τομείς του βίου.  Ταξιδιωτική Γραμματεία, 15ος-19ος αιώνας: Συλλογή σπάνιου υλικού (κειμένων και εικονογράφησης) της ταξιδιωτικής γραμματείας που αναφέρεται στη Νότιο- Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα.  Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας: Συλλογή έργων Ελλήνων κατασκευαστών και εκδοτών χαρτών από τον 15ο αιώνα έως το 1820. Αποτελείται από χειρόγραφους ναυτικούς χάρτες, άτλαντες, νησολόγια και έντυπους χάρτες και άτλαντες. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

23  Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας: Καταγραφή των οικισμών της Ελλάδας που μετονομάστηκαν την περίοδο 1913-1996 κατανεμη- μένων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.  Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελλαδικού Χώρου: Συλλογή εραλδικών μνημείων (οικοσήμων) του ελλαδικού χώρου από τον 13ο έως και τον 19ο αιώνα.  Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, 1450-1830: Συλλογή που περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία και πλήρη κατάλογο των έργων (φορητών εικόνων και τοιχογραφιών) των Ελλήνων επώνυμων ζωγράφων από το 1450 έως το 1830. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

24  Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, Μέσης και Δημοτι- κής Εκπαίδευσης (19ος αι.): Συλλογή 10.000 βιογρα- φικών και εργογραφικών στοιχείων των εκπαιδευ- τικών που σπούδασαν στις σχολές εκπαιδευτικών και εργάστηκαν σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης κατά τον 19ο αιώνα.  Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού: Συλλογή τεκμηρίων (εικόνων και στοιχείων εντύπων) για τον ελληνικό Τύπο που εκδόθηκε στις βαλκανικές και παρευξείνιες περιοχές, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο.  Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο: Συλλογή φωτογραφιών και εγγράφων από ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνικές δραστηριότητες διαφόρων νησιών του Αιγαίου. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

25  Μοναστηριακά αρχεία. Έγγραφα Αγίου Όρους και Πάτμου: Συλλογή βυ- ζαντινών και μεταβυζαντινών έγγραφων του Αγίου Όρους και της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.  Αρχαίες ελληνικές και λατινικές επιγραφές της Άνω Μακεδονίας, της Αιγαιακής Θράκης και της Αχαΐας: Συλλογή αρχαίων ελληνικών και λατινικών επιγραφών (με τη μορφή εκτύπων και φωτογραφιών των ενεπίγραφων μνημείων) της Άνω Μακεδονίας, της Θράκης του Αιγαίου και της αχαϊκής πόλης των Πατρών. Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

26


Κατέβασμα ppt "Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός 1 ο Μάθημα Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα: Εισαγωγή στη Δομή και τη Σύσταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google