Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Έρευνας TALIS Συνεργασία Project TALIS ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Έρευνας TALIS Συνεργασία Project TALIS ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Έρευνας TALIS Συνεργασία Project TALIS www.proyectotalis.com ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

2

3

4 Γλωσσομάθεια Λογοτεχνική εκπαίδευση Διαπολιτισμική εκπαίδευση Εκπαίδευση για την ανάπτυξη

5 Βασιζόμαστε σε 4 ιδέες: 2. 150 χιλιάδες φοιτητές (MCERL) π ου σ π ουδάζουν και ψάχνουν καινούργια συστήματα μάθησης. 3. Φέρνουμε σε ε π αφή αυτούς τους φοιτητές με τις χώρες μέσω των ιστοριών τους. Ευνοούμε τη μάθηση των γλωσσών, την αμοιβαία γνώση, τη δια π ολιτισμικότητα. 1. Υ π άρχουν π ερισσότερες α π ό 190 χώρες στον κόσμο με διαφορετικές κουλτούρες και μια αφθονία γλωσσών και ιστοριών π ου τις χαρακτηρίζει. 4

6 Θα ενθαρρύνουν τα μέσα επικοινωνίας να διαδώσουν πληροφορίες και υλικό κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος για το παιδί. Θα προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία στην παραγωγή, την ανταλλαγή και διάδοση τέτοιων πληροφοριών και υλικών προερχόμενα από διαφορετικές πολιτισμικές, εθνικές και διεθνείς πηγές. Θα ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση βιβλίων για παιδιά. Θα ενθαρρύνουν τα μέσα επικοινωνίας να λαμβάνουν υπόψη τους ιδιαίτερα τις γλωσσολογικές ανάγκες του παιδιού που ανήκει σε κάποια μειονότητα ή ακόμα και εκείνου του παιδιού που είναι ιθαγενές. Θα προωθήσουν την επεξεργασία των κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών για να προστατέψουν το παιδί ενάντια σε όλες τις πληροφορίες και το υλικό που είναι επιβλαβές για την καλή διαβίωσή του. ΑΡΘΡΟ 17: Τα συνεργαζόμενα κράτη αναγνωρίζουν τη σημαντική λειτουργία που διαδραματίζουν τα μέσα επικοινωνίας και μεριμνούν έτσι ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση στην πληροφορία και σε υλικό, προερχόμενα από διαφορετικές πήγες, εθνικές και διεθνείς, και ειδικά στην εκπαίδευση και σε υλικό που έχουν σκοπό να προωθήσουν την καλή κοινωνική, πνευματική και ηθική τους διαβίωση, καθώς και τη φυσική και πνευματική τους υγεία. Με αυτόν τον σκοπό, τα συνεργαζόμενα κράτη: :

7 Ομάδα έρευνας Εργαστήρια δημιουργικής γραφής και εικόνας Δημοσιεύσεις και συνέδρια Προσκλήσεις για έρευνα και καινοτομία Tesis, TFMs, TFGs Ομάδα Project TALIS Δημοσιεύσεις αλληλεγγύης / γλωσσομάθειας και ευαισθητο π οίησης Δια π ολιτισμικό Δώρο άλληλεγγύης Εκ π αίδευση και συμβουλές π ρος εταιρείες Εκ π αιδευτικός ελεύθερος χρόνος δια π ολιτισμικότητας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ WEB www.proyectotalis.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ WEB www.proyectotalis.com Εικονική Κινητικότητα : Project Skype-Tándem TALIS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ

8 Διδακτικό Υλικό Βιβλία με ιστορίες πολυγλωσσι- κές και διαπολιτισμι- κές Ηχητικές ιστορίες Σχετικές δραστηριότη- τες Δώρα αλληλεγγύης Σημειω- ματάρια Κούπες Υλικά από ταξιδιώ- τες από όλο τον κόσμο Εκπαίδευση και συμβουλές Γλώσσες, διαπολιτισμικό- τητα και TICs Διαπολιτισμικό- τητα Σχολική βιβλιοθήκη Δημιουργική γραφή και γλωσσομάθεια Ψηφιακές Ιστορίες Υπηρεσιακή μάθηση Αγγλικά για παρουσιάσεις Eκπαιδευτικός ελεύθερος χρόνος Αφήγηση Παραμυ- θιών Δραματο- ποιήσεις Eξωσχολι- κές δραστηριό- τητες Εργαστήρια για παιδιά

9 Ε π ίσης... Έχεις π ροφίλ ε π ενδυτή ; Γίνε μέλος Χρησιμοποίησε τα βιβλία μας Είσαι αλληλέγγυος και σε ενδιαφέρουν οι γλώσσες και η ισότητα μεταξύ των κουλτούρων ; Γίνε χορηγός κάποιου από τα βιβλία μας: βιβλία, δώρα και/ή εργαστήρια Βοήθησέ μας να χρηματοδοτηθούμε/λά- βουμε συμβουλές Δημιούργησε δραστηριότητες TALIS ΣΤΟ ΕΙΠΑΜΕ ; Γίνε εθελοντής

10

11 Εφαρμογή διαφορετικών δράσεων για την Εκπαίδευση για την Aνάπτυξη μέσω της τέχνης και της κουλτούρας (λογοτεχνική εκπαίδευση), χρησιμοποιώντας γλώσσες ​​(πολυγλωσσία) σαν ένα εργαλείο ουσιαστικό για την εργασία για την απόκτηση ικανοτήτων διαπολιτισμικών και αλληλεγγύης. Εμφύσηση ότι μια γλώσσα δεν είναι μόνο να τη μιλάς, αλλά να μαθαίνεις την κουλτούρα που τη χρησιμοποιεί και στην οποία ανήκει. Δημιουργία μιας συλλογής από ιστορίες πολυγλωσσικές και του διδακτικού της εργαλείου στο οποίο να αντικατοπτρίζονται όλες οι κουλτούρες και οι χώρες μέσω των ιστοριών τους.

12 Τα χρήματα π ου θα μαζευτούν π ροορίζονται για μία Πολιτισμική Συλλογή π ου θα π ροωθήσει την π αραγωγή ιστοριών π ου έχουν ήδη συλλεχθεί και τη δημιουργία / συλλογή καινούργιων α π ό άλλα μέρη του κοσμού. Με αυτόν τον τρό π ο, κάνουμε το project μας βιώσιμο. Προώθηση Πωλήσεις Οργανώνουμε εργαστήρια. Συλλέγουμε και δημιουργούμε ιστορίες και εικόνες.

13 Οι μαθητές έκαναν έρευνα για κάποια αναπτυσσόμενη χώρα, μία φυλή, κ.τ.λ. Έγραφαν μία ιστορία στα Αγγλικά, διαδραματιζόμενη σε αυτό το μέρος, αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα του και τις αξίες του. Μετέφραζαν τις ιστορίες τους στα Ισπανικά. Μάζεψαν τις ιστορίες για τη δημοσίευση ενός βιβλίου. Προσφέραμε αυτό το βιβλίο σε ένα ΜΚΟ (VOCES). Συλλέξαμε χρήματα για ένα σχέδιο αλληλεγγύης σχετιζόμενο με την κουλτούρα και την εκπαίδευση στην Αïτή.

14

15 ΗΠΑ UK Ελλάδα Παλαιστίνη Iταλία Αïτή Kένυα Μάλι Ισπανία Παραδοσιακές προφορικές ιστορίες (1 συγγραφέας) Εργαστήρια δημιουργικής γραφής και εικόνας Ρουμανία Project σε εξέλιξη Περού Bραζιλία Iνδία Αιθιοπία Aργεντινή Γαλλία Σαχάρα Γκάμπια Δημιουργία Ιστοριών: 1 συγγραφέας/ συντονιστής Δημιουργία Ιστοριών: 1 συγγραφέας/ συντονιστής Βενεζουέλα Σενεγάλη Μογγολία Aυστραλία Μεσόγειος Θάλασσα Μεσόγειος Θάλασσα Πορτογαλία Βιετνάμ Κολομβία Άγιος Δομίνικος

16 Ο π ρώτος μας καρ π ός : η π ρώτη μας συνεργασία. Βοηθήσαμε στην αγορά ηλιακών και π ινάκων για αυτό το σχολείο με τη συλλογή του π ρώτου τόμου : “ Ιστορίες σε 2 Λε π τά ”. KWAL UGANDA

17 LÈOGANE HAITÍ Ένα ίδρυμα που μάχεται ενάντια στη φτώχεια με την μετασχηματι- στική δύναμη της τέχνης και της κουλτούρας. 2 Εργαστήρια δημιουργικής γραφής: UV, QMUL

18 http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/cuentos-por-un-mundo-mas- justo/ Η δύναμη των ιστοριών : Κατασκευά - ζοντας έναν κόσμο π ιο δίκαιο 1 Eργαστήριο δημιουργικής γραφής: UV

19 Σχολείο στο Kalaban Koro (Bamako, Mali). Project κοινωνικής δράσης στην Ισπανία. Project Oued Laou Cultura y TIC στο Mαρόκο. 3 Εργαστήρια δημιουργικής γραφής: UV, QMUL, RDT Επαγγελματικό Σχολείο στο Anantapur (India), Instituto 28 Olga Cosentini. Rosario, Αργεντινή, Ελλάδα, Ρουμανία, Παλαιστίνη, EEUU, Βενεζουέλα και Gambia.

20 DRAMA ACTIVITIE S Pictogram s activities

21 Φάσεις: ΠΡΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθηγ.: Συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και Βραζιλίας– Εκπαίδευση του προσωπικού– επιλογή φοιτητών Φοιτ.: Βοήθεια στην παρουσίαση της δραστηριότητας. Αποδοχή των βάσεων. ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθηγ.: Οργάνωση του εργαστηρίου «Ιστορίες από όλον τον κόσμο» – βιβλιογραφική καταγραφή και αρχειοθέτηση – υλικό στη διαδικτυακή σελίδα του Τalis Φοιτ.: Βοήθεια στο εργαστήριο– έρευνα πάνω στις τοπικές ιστορίες προφορικής παράδοσης ΜΕΤΑ -ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθηγ.: Έκδοση και συλλογή του υλικού που συλλέχθηκε στη Βραζιλία – στην Ισπανία έκδοση και διόρθωση – δημοσίευση του βιβλίου – γραμμή για το δώρο αλληλεγγύης, παρουσίαση και ευαισθητοποίηση. Φοιτ.: Έκθεση των υλικών, ανασκόπηση της εργασίας σε ομάδες – διατήρηση επαφής μέσω του Facebook …

22 ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

23

24

25 Έκταση : λιγότερο α π ό 2 σελίδες ( σε δύο γλώσσες αν είναι δυνατό ) Διαδραματιζόμενο στη χώρα α π ό ό π ου π ροέρχεται ( δια π ολιτισμικό ) Πρέ π ει να μεταδίδουν τις αξίες των ντό π ιων π ολιτών ( εκ π αίδευση για την ανά π τυξη ) Πρέ π ει να είναι αυθεντικές ή να βασίζονται σε π αραδοσιακές ιστορίες και το π οθεσίες ( δια π ολιτισμικές ) Πρέ π ει να π εριλαμβάνουν ένα λεξιλόγιο με ορολογία το π ική, λέξεις ντό π ιες με μια σύντομη ε π εξήγηση Πρέ π ει να π ροωθούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

26

27

28

29

30 Μέρη Πρόσω π α Αξίες Αξία κοινωνική, ηθική, αλληλεγγύης,π ε - ριβαλλοντική,π ο - λιτισμική, κ. τ. λ. ΠαραδόσειςΓαστρονομία Ιστορία, αναφορές Οι 5 αισθήσεις ( μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αφή και εικόνες )

31 Μέρη Πρόσω π α Αξίες Αξία κοινωνική, ηθική, αλληλεγγύης,π ε - ριβαλλοντική, π ολιτισμική, κ. τ. λ. ΠαραδόσειςΓαστρονομία Ιστορία, αναφορές Οι 5 Αισθήσεις ( μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αφή και εικόνες )

32 Μέρη Πρόσω π α Αξίες Αξία κοινωνική, ηθική, αλληλεγγύης, π εριβαλλοντική, π ολιτισμική, κ. τ. λ. ΠαραδόσειςΓαστρονομία Ιστορία, αναφορές Οι 5 Αισθήσεις ( μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αφή και εικόνες )

33 Μέρη Πρόσω π α Αξίες Αξία κοινωνική, ηθική, αλληλεγγύης, π εριβαλλοντική, Πολιτισμική, κ. τ. λ. ΠαραδόσειςΓαστρονομία Ιστορία, αναφορές Οι 5 Αισθήσεις ( μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αφή και εικόνες )

34 Μέρη Πρόσω π α Αξίες Αξία κοινωνική, ηθική, αλληλεγγύης, Περιβαλλοντική, π ολιτισμική, κ. τ. λ. ΠαραδόσειςΓαστρονομία Ιστορία, αναφορές Οι 5 Αισθήσεις ( μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αφή και εικόνες )

35 Μέρη Πρόσω π α Αξίες Αξία κοινωνική, ηθική, αλληλεγγύης, π εριβαλλοντική, π ολιτισμική, κ. τ. λ. ΠαραδόσειςΓαστρονομία Ιστορία, αναφορές Οι 5 Αισθήσεις ( μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αφή και εικόνες )

36 Μέρη Πρόσω π α Αξίες Αξία κοινωνική, ηθική, αλληλεγγύης, π εριβαλλοντική, π ολιτισμική, κ. τ. λ. ΠαραδόσειςΓαστρονομία Ιστορία, αναφορές Οι 5 Αισθήσεις ( μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αφή και εικόνες )

37

38

39

40

41

42 Περιγράψεις το π εριβάλλον στο ο π οίο διαδραματίζεται η ιστορία. Περιγράψεις έναν χαρακτήρα, για π αράδειγμα τον βασικό. Θυμίσου ότι ο τρό π ος με τον ο π οίο τον π αρουσιάζεις μ π ορεί να ε π ηρεάσει την ιστορία σου. Π. χ. “ Ο Δημήτρης ήταν ένα άτυχο π αιδί …” το ότι ο Δημήτρης ήταν άτυχος ε π ηρεάζει την ιστορία … Ξεκινήσεις με δράση : α π ευθείας στο συναίσθημα, οι χαρακτήρες ξεκινούν ήδη να κάνουν κάτι. Ξεκινήσεις με μία συζήτηση μεταξύ των χαρακτήρων.

43  Όταν ξέρεις τι είδους ιστορία π ρόκειται να γράψεις, θα χρειαστείς μία καλή αρχή. Μ π ορείς να χρησιμο π οιήσεις μία π αραδοσιακή αρχή π αραμυθιού : μια φορά κι έναν καιρό … ήταν μια φορά,… σε έναν καιρό π ου οι μοίρες..., κ. τ. λ. Αλλά το π ιο δύσκολο είναι να ενσωματώσεις τα κύρια σημεία της ιστορίας :  Να π εριγράψεις το μέρος  Να π αρουσιάσεις τον χαρακτήρα ( εξωτερική εμφάνιση / χαρακτήρα ): Ευθύς τρό π ος. Να π εριγράψεις την εξωτερική του εμφάνιση και την π ροσω π ικότητά του. Π. χ.: Ο Γιάννης ήταν ψηλός και εύσωμος. Ε π ίσης, ήταν νευρικός και λίγο αδέξιος. Πλάγιος τρό π ος. Να τον π εριγράψεις μέσω των ενεργειών του ή των αντιδράσεών του. Π. χ.: Ο Γιάννης φοβήθηκε π ολύ όταν είδε τη σαύρα στην καρέκλα του. Έ π εσε π άνω στο τρα π έζι και, αφού ήταν τόσο μεγαλόσωμος, έριξε τα π άντα στο π άτωμα. www.elhuevodechocolate.com/cuentos/cuentos7.htm

44 Κατά τη διάρκεια της ιστορίας ο αναγνώστης π ρέ π ει να διατηρεί την ίδια π ροσοχή ό π ως και στην αρχή. Να διατηρείς τη δράση, να εξελίσσεις τους χαρακτήρες και την π λοκή. Θυμίσου οτι π ρέ π ει να ξεκινάς μια νέα π αράγραφο όταν κάτι αλλάζει. Για να ξεκινήσεις νέες π αραγράφους : –Αλλαγή σεναρίου. –Αλλαγή ώρας. –Αλλαγή π ροσώ π ου. –Αλλαγή συμβάντος.

45  Η Δράση : σχεδίασε το π ρόβλημα ή τη σύγκρουση π ου θα π υροδοτήσει την ιστορία : η εύρεση ενός θησαυρού, η εξόντωση ενός τέρατος, η αρχή ενός ταξιδιού, η αναζήτηση κά π οιου π ροσώ π ου, κ. τ. λ.  Ο Αφηγητής : μ π ορείς να αφηγηθείς την ιστορία σε 1º/3º π ρόσω π ο. Ο π ρωταγωνιστής διηγείται την ιστορία, ή ένας μάρτυρας, κ. τ. λ. Οι ε π ιλογές π ου θα κάνεις θα π ρέ π ει να διέ π ουν όλη την ιστορία και να τις διατηρήσεις μέχρι το τέλος. Παντογνώστης αφηγητής : γνωρίζει τα π άντα, μ π ορεί να διηγηθεί οτιδή π οτε για ο π οιοδή π οτε π ρόσω π ο. Αφηγητής - Χαρακτήρας : δεν γνωρίζει τα π άντα, μ π ορεί να διηγηθεί μόνο καταστάσεις π ου σχετίζονται με τις σχέσεις του με τους υ π όλοι π ους χαρακτήρες.

46

47 Το τέλος δεν π ρέ π ει να είναι βεβιασμένο ούτε βιαστικό. Τελείωσε την ιστορία με έναν κατάλληλο και συνεκτικό τρό π ο. Πρέ π ει να δέσεις καλά όλα τα « σκοινιά » της ιστορίας για να την τελειώσεις. Π, χ.: να π αντρευτούν οι χαρακτήρες, να ε π ιστρέψουν στο σ π ίτι μετά α π ό π ερι π έτειες, να βρουν έναν θησαυρό, να σωθούν... Δεν π ρέ π ει να εφεύρεις έναν νέο χαρακτήρα ακριβώς π ριν το τέλος π ου να δίνει λύση σε όλα μόλις σε 2 γραμμές της ιστορίας.

48 Συμ π έρασμα : φτάσε την ιστορία μέχρι το τέλος και τελείωσε όλα τα σκοινιά της π λοκής π ου έχεις ξεκινήσει. Εκκρεμές τέλος : άφησε τον αναγνώστη σε αγωνία, ρωτώντας τον τι θα συμβεί στη συνέχεια. Στοχαστικό τέλος : ο αφηγητής ή ένας χαρακτήρας στοχάζονται π άνω σε κάτι το ο π οίο έχει συμβεί στην ιστορία. Αυτό μ π ορεί να έχει να κάνει με μια συζήτηση, για π αράδειγμα.

49

50 Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για αυτή τη δραστηριότητα.


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Έρευνας TALIS Συνεργασία Project TALIS ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google