Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έρευνας καθώς και η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχουν στρέψει πολλούς μαθητές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΛΟΓΙΑ Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έρευνας καθώς και η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχουν στρέψει πολλούς μαθητές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έρευνας καθώς και η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχουν στρέψει πολλούς μαθητές στα τμήματα της Βιολογίας. Οι περισσότεροι που επιλέγουν αυτά τα τμήματα έχουν το όνειρο να γίνουν ερευνητές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν την εξέλιξη της ζωής και την πολυπλοκότητά της, από το υποκυτταρικό επίπεδο μέχρι αυτό της βιόσφαιρας καθώς και να προάγουν την επιστήμη της Βιολογίας και των σύγχρονων εφαρμογών της. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Περιβάλλοντος.

3 Βάσεις σχολών 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ17197 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)17064 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ17908 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ17653 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ16343 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)17023 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα)16175

4 Πρόγραμμα πτυχιακών σπουδών τμήματος Βιολογίας Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων: Τίτλος Μαθήματος: Αναλυτική Χημεία Ανόργανη Χημεία Βιοχημεία Ι Βιοχημεία ΙΙ Γενετική Γενικά Μαθηματικά Γενική Μικροβιολογία Γενική Οικολογία Εισαγωγή στη Βιολογία Εισαγωγή στη Βοτανική Εξελικτική Βιολογία Ζωολογία Ι Ζωολογία ΙΙ Κυτταρική Βιολογία Μοριακή Βιολογία Οικολογία Πληθυσμών Οργανική Χημεία Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική Φυσική Φυσιολογία Ζώων Φυσιολογία Φυτών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατάλογος Μαθημάτων κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών: Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Φυτών Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία Ανατομία Φυτών Ανοσολογία Βιολογία Φυτικού Κυττάρου Βιολογική Ωκεανογραφία Βιοπληροφορική Βιοστατιστική Βιοτεχνολογία Βιοφυσική Γενετική Ανθρώπου Ειδικά Θέματα Γενετικής Ειδικά Θέματα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας Ζωική Ποικιλότητα Ιχθυολογία Κλινική Χημεία Μεταβολισμός Φυτών Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης Οικοσυστήματα Επιφανειακών Yδάτων Οικοφυσιολογία Φυτών Παιδαγωγική Παλαιοντολογία Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων Υδατοκαλλιέργειες Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί Φυσική Ανθρωπολογία Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας Χερσαία Φυτά & Μύκητες

5 Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών τμήματος Βιολογίας Π.Μ.Σ. ΒιοπληροφορικήΠ.Μ.Σ. Βιοπληροφορική: Εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στη χρησιμοποίηση τεχνικών και μεθόδων της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Στατιστικής και των Μαθηματικών για την εξερεύνηση νέων τρόπων προσέγγισης και επίλυσης των βιολογικών προβλημάτων, καθώς και για την καλύτερη αντίληψη βασικών αρχών της Βιολογίας, επειδή οι σύγχρονες βιολογικές έρευνες παράγουν μεγάλα ποσά δεδομένων που απαιτούν ιδιαίτερα εργαλεία για τον χειρισμό, την αποθήκευση, την πρόσβαση, την ανάλυση και την παρουσιασή τους. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική - σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή:Εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση/μετεκπαίδευση πτυχιούχων Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών, καθώς και άλλων συναφών κλάδων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονταισήμερα ταχύτατα στο χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής, όπως: Μοριακή Διαγνωστική, Ιστολογία, Ανοσοϊστοχημεία, Ανοσοκυτταροχημεία, Ιστοκαλλιέργειες - Κυτταροκαλλιέργειες, Μικροβιολογία - Ιολογία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Βιοπληροφορική κ.ά. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική - σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Νοσηλευτικής: Υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη κατάρτιση νέων επιστημόνων, μέσω της παροχής πρόσθετων θεωρητικών γνώσεων σε μία ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης και σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση τόσο σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, όσο και σε Εργαστήρια Ερευνητικών Κέντρων καθώς και σε εξειδικευμένα Εργαστήρια Νοσοκομειακών Μονάδων και Διαγνωστικών Κέντρων, με στόχο τη δημιουργία στελεχών τα οποία θα είναι ικανά όχι μόνο να εκμεταλλευτούν τη διεθνή τεχνογνωσία προς το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, αλλά και να συμβάλλουν δυναμικά στην ανάπτυξη καινούριας τεχνολογίας στα πλαίσια της έγκαιρης διάγνωσης διαφόρων ασθενειών. Π.Μ.Σ. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία Π.Μ.Σ. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία: Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε πτυχιούχους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετικά με τη Μοριακή Βιολογία και Γενετική Συστηματική, την Οικολογία, τη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των Μικροοργανισμών, την Περιβαλλοντική και Κλινική Μικροβιολογία και την Μικροβιολογία Τροφίμων, προκειμένου: α) να εξοικειωθούν με μικροβιολογικές μοριακές τεχνικές και μεθόδους χειρισμού περιβαλλοντικών μικροβιολογικών δειγμάτων, β) να κατανόησουν θέματα που αφορούν στη θρέψη, στο μεταβολισμό, στις τεχνικές αύξησης, στα μαθηματικά πρότυπα και στους παράγοντες περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών, γ) να έρθουν σε επαφή με την πολυπλοκότητα του μικροβιακού κόσμου και την έννοια της βιοποικιλότητας και δ) να γνωρίσουν πρακτικές και μεθόδους που αφορούν εφαρμογές της μικροβιολογίας στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία. Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Τάσεις της Διδακτικής των Βιολογικών Μαθημάτων με Νέες ΤεχνολογίεςΠ.Μ.Σ. Σύγχρονες Τάσεις της Διδακτικής των Βιολογικών Μαθημάτων με Νέες Τεχνολογίες: Υψηλού επιπέδου επιμόρφωση αποφοίτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη Βιολογία, τη Μεθοδολογία Έρευνας και τη Στατιστική, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τη Διδακτική με Νέες Τεχνολογίες, την Ψυχοπαιδαγωγική βάση της διδασκαλίας, τη Γενετική Τεχνογνωσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου σύμφωνα με τις αρχές της Βιοηθικής και περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και παρουσιάσεις εκπαιδευομένων με πολυμέσα. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην ΩκεανογραφίαΔιατμηματικό Π.Μ.Σ. στην Ωκεανογραφία - σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας: Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ειδικών να ασχοληθούν με τη μελέτη, τη διαχείριση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ωκεανογραφικής Επιστήμης και να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δεδομένου ότι η στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες είναι αναγκαία, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, ώστε να προωθηθεί η εκτέλεση έργων, η προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης και η σωστή διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου.

6 Σε Δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία του περιβάλλοντος, τον έλεγχο της ρύπανσης, τις υδατοκαλλιέργειες, την βιοϊατρική, την βιοτεχνολογία και την οικονομία Ως καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στελεχώνοντας εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων Ως ερευνητές σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας κ.α ) Χώροι εργασίας Ο βιολόγος μπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς τομείς. Άλλωστε ως επιστήμη η Βιολογία μελετά τη λειτουργία των έμβιων οργανισμών. Ένας βιολόγος μπορεί να εργαστεί σε ένα νοσοκομείο, έχει όμως και τη δυνατότητα να ασχοληθεί σε εταιρείες τροφίμων ή και με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε σχετική αναφορά του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτη για τους τομείς απορρόφησης:

7 . Στον κλάδο της Υγείας ασχολούμενοι σε μονάδες προγεννητικής διάγνωσης, κυτταρογεννετικής, εξωσωματικής γονιμοποίησης, μοριακής διάγνωσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα κ.λ.π Σε βιομηχανικές εταιρείες, στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών Ως Ιχθυολόγοι στο Υπουργείο Γεωργίας σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων)

8 Σε εμπορικές εταιρείες ιδιωτικού δικαίου όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων. Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Λόγω του γεγονότος ότι το πτυχίο της βιολογίας είναι πολύ γενικό, η ειδίκευση σε κάποιον τομέα αυξάνει τις επαγγελματικές προοπτικές. Οι τομείς των υδατοκαλλιεργειών, της θαλάσσιας βιολογίας, της εξωσωματικής γονιμοποίησης, του περιβάλλοντος και της βιοηθικής, είναι ταχύτητα αναπτυσσόμενοι. Επίσης οι ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία ή η μοριακή βιολογία έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης. Ίδρυση εργαστηρίων γενετικής διάγνωσης Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Βιολογίας μπορούν να ανοίξουν το δικό τους εργαστήριο γενετικής διάγνωσης. Μάλιστα σε αρκετές επαρχιακές πόλεις δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εργαστήρια και πολλοί αναγκάζονται να πάνε σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα κλπ). Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιούνται εξετάσεις προεμφυτευτικής διάγνωσης, έλεγχος μελανώματος, προγεννητικός έλεγχος αμνιακού υγρού κ.α.


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΛΟΓΙΑ Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έρευνας καθώς και η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχουν στρέψει πολλούς μαθητές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google