Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτικό σενάριο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Ενότητα 6 η : « Η μουσική εξημερώνει » Πολύβιος, “ Ἱστορίαι ” 4.20.4-21.1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτικό σενάριο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Ενότητα 6 η : « Η μουσική εξημερώνει » Πολύβιος, “ Ἱστορίαι ” 4.20.4-21.1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτικό σενάριο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Ενότητα 6 η : « Η μουσική εξημερώνει » Πολύβιος, “ Ἱστορίαι ” 4.20.4-21.1

2 Πολύβιος Ο Θουκυδίδης της Ελληνιστικής εποχής

3 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Ιωάννης Νάστος ( ΠΕ 02) Ταυτότητα σεναρίου Τίτλος σεναρίου : « Η μουσική εξημερώνει » Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές : Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου, ενότητα 6 η. Τάξη : Γ΄ γυμνασίου Χρονική διάρκεια : 8 ώρες

4 Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών α ) ικανοποιητική γνώση των μαθητών της χρήσης των ΤΠΕ ( πλοήγηση στο διαδίκτυο, χρήση επεξεργαστή κειμένου ή λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσεων, γνώση διαφόρων εφαρμογών ) β ) εξοικείωση των μαθητών με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας

5 Στόχοι α ) γνωστικοί Οι μαθητές μας αναμένεται : να κατακτήσουν το βασικό λεξιλόγιο του κειμένου να κατανοήσουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες του κειμένου να εξοικειωθούν με το έργο του Πολύβιου και να είναι σε θέση να μεταφράζουν το συγκεκριμένο απόσπασμα να κατανοήσουν τη σημασία της έννοιας « νόμος » στη μουσική και την πολιτική, τόσο στην αρχαία όσο και στην νέα ελληνική γλώσσα και να ασκηθούν στην παραγωγή και τη σύνθεση

6 να συνδέσουν την αρχαία με την νέα ελληνική μέσω της ετυμολογίας των λέξεων να προβληματιστούν πάνω στις απόψεις του Πολύβιου για τη μουσική να αξιολογήσουν τη θέση της μουσικής στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου γενικότερα να συνδέσουν το κείμενο του Πολύβιου με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και να έλθουν σε επαφή με την ιστορική πραγματικότητα της εποχής ( εμφύλιοι πόλεμοι ) να γνωρίσουν κείμενα που πραγματεύονται το θέμα της μουσικής να εξασκηθούν στην αναγνώριση και την αφομοίωση των γραμματικών τύπων του Αορίστου β΄

7 β ) παιδαγωγικοί στόχοι : να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο της ομάδας ( να αποδέχονται το κάθε μέλος της ομάδας, χωρίς να επικρίνουν τις προτάσεις του – οι ρόλοι των μελών οφείλουν να είναι διακριτοί ) να αποκτήσουν θετική στάση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών με την παραδοσιακή διδασκαλία αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα της έλλειψης ενδιαφέροντος για τα αρχαία ελληνικά, ιδιαίτερα όταν η διδασκαλία τους διεξαγόταν στο περιθώριο της καθημερινής ζωής και των ενδιαφερόντων των μαθητών. Αναμένεται το θέμα της μουσικής να αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές των μαθητών μας, ενώ οι δυνατότητες, που δίνει η χρήση των ΤΠΕ, θα αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διερεύνηση του πολιτιστικού αυτού στοιχείου της αρχαιότητας μέσα από την ομορφιά της ελληνικής γλώσσας, με τον πλούτο, την πολυσημία και την πειθαρχία που την χαρακτηρίζουν. Στο πλαίσιο της διερευνητικής προσέγγισης οι μαθητές θα μάθουν να αντιμετωπίζουν συνεργατικά το γνωστικό αντικείμενο.

8 γ ) ψηφιακοί στόχοι : να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να επιλέγουν τις κατάλληλες να έρθουν σε επαφή με ανοιχτά και κλειστά λογισμικά να συνθέτουν πολυτροπικά κείμενα και να διαχειρίζονται διάφορους τύπους αρχείων να μετατρέψουν τις τελικές εργασίες τους σε ηλεκτρονικό φυλλάδιο ( flip book ) να επιτελούν λειτουργίες του Ε. Κ., όπως υπογράμμιση, αντικατάσταση, συμπλήρωση πίνακα και ψηφιακού σταυρόλεξου κλπ, στο πλαίσιο της εξέτασης των παραπάνω γλωσσικών φαινομένων. να αξιοποιούν ηλεκτρονικά λεξικά.

9 3. Συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΔΕΠΠΣ ) ως προς τους στόχους, τη μέθοδο ανάλυσης, τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης ΑΠΣ Το σενάριο είναι μαθητοκεντρικό και καταβάλλεται προσπάθεια η γνώση να παράγεται από τους ίδιους τους μαθητές Τους φέρνει σε επαφή με ποικίλα κείμενα της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, ώστε να συνεξετάσουν την αρχαία και νέα μορφή της Επιδιώκεται να κατανοήσουν ότι διαχρονικές πολιτισμικές αξίες, όπως η μουσική, μεταφέρονται στο σήμερα από την ενιαία ελληνική γλώσσα στην ιστορική της πορεία και εξέλιξη, που ακολουθεί την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού Καλλιεργεί στους μαθητές την ικανότητα ανάγνωσης, αξιολόγησης και ερμηνείας κειμένων Γενικότερα, ο μαθητής ευαισθητοποιείται στο θέμα της μουσικής παιδείας, αφού το κείμενο δεν το αναλύει μόνο σε γλωσσικό επίπεδο, αλλά το αντιμετωπίζει και ως φορέα πολιτισμικών αξιών

10 Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή εργαστήριο πληροφορικής σύνδεση στο διαδίκτυο βιντεοπροβολέας Οργάνωση τάξης Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες των 4 ατόμων, ανάλογα με τον αριθμό του τμήματος. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να φροντίσει σε κάθε ομάδα να υπάρχει μαθητής που έχει ικανοποιητική γνώση του Η / Υ και να υπάρχει ισόρροπη, στο πλαίσιο του εφικτού, κατανομή με βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τις ομάδες για την πορεία του σεναρίου και μοιράζει τα φύλλα εργασίας

11 6. θεωρητικό πλαίσιο Η παρούσα διδακτική πρόταση αντιμετωπίζει το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και ως μάθημα γλώσσας και ως μάθημα πολιτισμού. Το διδακτικό σενάριο στηρίζεται στις αρχές της διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης ( J. Dewey, J. Bruner ). Οι μαθητές καλούνται να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες που αφορούν τον Πολύβιο και το έργο του, την αξία της μουσικής διαχρονικά και να μελετήσουν ποικίλες πηγές. Ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ανοιχτά και κλειστά λογισμικά, επιλέγοντας το κατάλληλο υλικό κάθε φορά, ανάλογα και με τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. Ο μαθητής δεν είναι υποδοχέας των γνώσεων, αλλά ενεργό μανθάνον υποκείμενο. Τα φύλλα εργασίας είναι δομημένα έτσι ώστε να αυτενεργεί ο μαθητής, αφού προτείνονται και εναλλακτικές δραστηριότητες, αφήνοντας την επιλογή στον μαθητή ( μαθητοκεντρικό σενάριο ).

12 Ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του εμψυχωτή και καθοδηγητή στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης. Η μελέτη του κειμένου διευκολύνεται από τον εκπαιδευτικό με τη μέθοδο scaffolding ( σκαλωσιά ) του Bruner με υποβοηθούμενες ερωτήσεις. Δίνεται έμφαση στην οικοδόμηση της γνώσης ( εποικοδομητισμός ) με τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που εδράζεται σε προγενέστερες γνώσεις των μαθητών ( χρήση αορίστου, παραγωγή και σύνθεση, ετυμολογία κλπ ). Η γνώση, επομένως, δεν στηρίζεται στη στείρα αποστήθιση. Επιπλέον, επιτυγχάνεται ο μεθοδολογικός πλουραλισμός, εφόσον επιστρατεύονται από τον εκπαιδευτικό διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας ( π. χ. ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ερωτήσεις, διάλογος, αξιοποίηση των ΤΠΕ ).

13 7. Σύντομη περιγραφή σεναρίου Α΄ μέρος : γλωσσική εξομάλυνση, 1 η ώρα αφόρμηση ανάγνωση του κειμένου από τον εκπαιδευτικό και προσπάθεια από τους μαθητές να καταλάβουν το νόημα του κειμένου ( με τη βοήθεια και των ηλεκτρονικών γλωσσικών σχολίων ) Φύλλο εργασίας Β΄ μέρος : νοηματική εμβάθυνση, 2 η και 3 η ώρα διακειμενική – διαθεματική προσέγγιση : οι ομάδες αναλαμβάνουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας Γ΄ μέρος : λεξιλόγιο, 4 η και 5 η ώρα αφόρμηση οι όροι « νόμος », « ὕμνος », « παιάν » ή / και « αὐλητής » του κειμένου χρήση ανοιχτού λογισμικού και on-line λεξικών για κατάρτιση πινάκων κλπ ( δραστηριότητες φύλλων εργασίας )

14 Δ΄ μέρος : γραμματική, 6 η και 7 η ώρα ανάκληση από τη μνήμη των μαθητών με κατάλληλες ερωτήσεις της χρήσης του αορίστου β΄ σε φράσεις που επιβιώνουν στη νέα ελληνική ( π. χ. μολὼν λαβέ, οἰκτρὸν ἰδεῖν ) παρουσίαση του αορίστου β΄ δραστηριότητες φύλλων εργασίας Ε΄ μέρος : παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια, 8 η ώρα Σύνθεση ηλεκτρονικού φυλλαδίου ( flip book)

15 8. Εφαρμογή σεναρίου Α΄ μέρος : γλωσσική εξομάλυνση, 1 η ώρα αφόρμηση α ) εικόνα σχολικού εγχειριδίου, αναφορά από τον εκπαιδευτικό στο μύθο του Ορφέα και τη σχέση του με τη μουσική, σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο από τους μαθητές Ορφέα β ) σύντομη παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού για τη σημασία της μουσικής στην Αρχαία Ελλάδα (7 ΄ ) σημασία της μουσικής γ ) σύντομο video από παράσταση του Λύραυλου, συγκροτήματος που αναβιώνει τη χρήση των αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων (4 ΄ ) Λύραυλο

16 ανάγνωση του κειμένου από τον διδάσκοντα σιωπηρή ανάγνωση του κειμένου από τους μαθητές με ταυτόχρονη μελέτη των γλωσσικών σχολίων ( διαδίκτυο ) ερωτήσεις σύντομης απάντησης ( φύλλο εργασίας Α ) επεξεργασία και σύνταξη του κειμένου από τους μαθητές ( φύλλο εργασίας Α ) παραγωγή πολυτροπικού κειμένου ( φύλλο εργασίας Α )

17 Β΄ μέρος : νοηματική εμβάθυνση, 2 η ώρα Μετάφραση κειμένου με τη βοήθεια σχετικής ιστοσελίδας Σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας οι ομάδες μελετούν υλικό στο διαδίκτυο αναφορικά με τη σημασία της μουσικής στον ελληνικό πολιτισμό, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους. Επιπλέον, αναζητούν υλικό σχετικό με τον Πολύβιο και το έργο του « Ἱστορίαι » παραγωγή ψηφιακού κειμένου ( φύλλο εργασίας Β )

18 Γ΄ μέρος : λεξιλόγιο, 4 η και 5 η ώρα ο εκπαιδευτικός επισημαίνει τις λέξεις του κειμένου « νόμος », « ὕμνος », « παιάν » και « αὐλητής » και ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τη σημασία τους σε ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων ( πλοήγηση σε on line λεξικά στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα ) αναφορά στο ενεστωτικό και αοριστικό θέμα δημιουργία πινάκων λεξιλογίου σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας των ομάδων ανακοίνωση των ομάδων στην ολομέλεια

19 Δ΄ μέρος : γραμματική, 6 η και 7 η ώρα ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν διαδικτυακούς τόπους σχετικούς με τη διδασκαλία του αορίστου β΄ και να ασκηθούν στην επίλυση σχετικών ασκήσεων. αορίστου β δραστηριότητες φύλλων εργασίας – συμπλήρωση Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά σταυρόλεξο σχετικό με τον Αόριστο β΄ Ε΄ μέρος : Σύνθεση εργασιών σε ηλεκτρονικό βιβλίο (flipbook) και παρουσίαση στην ολομέλεια, 8 η ώρα οι ανακοινώσεις των ομάδων μπορούν να γίνουν σε χωριστή ώρα ή εναλλακτικά στο τέλος των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας κάθε επιμέρους φάσης

20 Φύλλα εργασίας Α ) Φύλλο εργασίας κειμένου ( κοινό για όλες τις ομάδες, 1 η ώρα ) Να εντοπίσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τους Αρκάδες Κυναιθείς και τη σχέση τους με τη μουσική Κυναιθείς Να εντοπίσετε στο διαδίκτυο κείμενα παλαιότερα και σύγχρονα που αναφέρονται στη σημασία και την αξία της μουσικής ( διαμόρφωση προσωπικότητας, μουσικοθεραπεία κ. τ. λ.). Να εντάξετε στο κείμενό σας αντιπροσωπευτικές πληροφορίες ( οπτικοακουστικό υλικό ) από αυτές που εντοπίσατε στο διαδίκτυο. σύγχρονα Να συνθέσετε πολυτροπικό κείμενο με τις δύο παραπάνω δραστηριότητες, επιλέγοντας τα σημαντικότερα από τα ευρήματα των ερευνών σας

21 Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή (google chrome, Mozilla κλπ ) και μπείτε στην ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού http://users.sch.gr/ipap. Ακολουθήστε τα βήματα : είσοδος, αρχαία ελληνικά. Μελετήστε το κείμενο Γ 6 με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών γλωσσικών σχολίων.http://users.sch.gr/ipap γλωσσικών σχολίων Να απαντήσετε στις ασκήσεις κατανόησης του κειμένου που βρίσκονται στην παραπάνω ιστοσελίδα. ασκήσεις κατανόησης Να ανοίξετε στην επιφάνεια εργασίας αρχείο word με τον τίτλο και το κείμενο της ενότητας, να εντοπίσετε τα ρήματα του κειμένου και να αλλάξετε το χρώμα των ρημάτων σε κόκκινο Να συντάξετε το κείμενο Γ 6 και να ελέγξετε τη σύνταξή σας από την ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού ελληνικού πολιτισμού

22 Β ) Φύλλο εργασίας κειμένου, 2 η και 3 η ώρα όλες οι ομάδες Να γράψετε με τον κειμενογράφο MS Word τη μετάφραση του κειμένου, με τη βοήθεια των γλωσσικών σχολίων και της σύνταξης που προηγήθηκε. Ακολούθως, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού και κατεβάστε από την αντίστοιχη επιλογή ( επεξεργασία κειμένου ) το αρχαίο κείμενο και γράψτε δίπλα τη μετάφρασή σας με τη βοήθεια των γλωσσικών σχολίων. Να ελέγξετε τη μετάφρασή σας από την ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού. πολιτισμού επεξεργασία κειμένου ελληνικού πολιτισμού ομάδες 1, 2, 3 Μελετήστε τα παράλληλα κείμενα που παρατίθενται στο τέλος της ηλεκτρονικής σελίδας Γ 6 του ελληνικού πολιτισμού. ελληνικού πολιτισμού Βρείτε στοιχεία από το διαδίκτυο για την αρχαία ελληνική μουσική. αρχαία μουσική Αφού μελετήσετε στην ηλεκτρονική σελίδα Α 2 του ελληνικού πολιτισμού το κείμενο της Α΄ Γυμνασίου (2 η Ενότητα ) να επισημάνετε τη θέση της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα. ηλεκτρονική σελίδα Α 2 Καταγράψτε σε πολυτροπικό κείμενο τα σημαντικότερα ευρήματα καθώς και τη σημασία που έδιναν οι αρχαίοι Αθηναίοι στη μουσική, αντλώντας σχετικό υλικό από το διαδίκτυο.

23 ομάδες 4, 5, 6 Αφού μελετήσετε το κείμενο στην ηλεκτρονική σελίδα Α 2 του ελληνικού πολιτισμού, πηγαίνετε στα αντίστοιχα παράλληλα κείμενα που σχετίζονται με την αγωγή των Σπαρτιατών. Εντοπίστε στο διαδίκτυο τη σημασία που έδιναν οι Σπαρτιάτες στη μουσική και ακολούθως συγκρίνετέ την με την αντίστοιχη των Αθηναίων στο κείμενο Α 2. ηλεκτρονική σελίδα Α 2 Σπαρτιάτες στη μουσική Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας σε πολυτροπικό κείμενο. όλες οι ομάδες Στη μπάρα αναζήτησης του φυλλομετρητή στη google βρείτε πληροφοριακό υλικό για τον Πολύβιο, σημειώστε τα πιο σημαντικά, κατά την άποψή σας, στοιχεία και καταγράψτε τα σε ένα έγγραφο του Ms Word ( αξιοποιώντας τις εντολές του, όπως αντιγραφή και επικόλληση κ. λ. π.). Σχετικοί σύνδεσμοι υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού. ΠΡΟΣΟΧΗ : να αναφέρετε τις πηγές σας στην εργασία σας Πολύβιο ελληνικού πολιτισμού Με βάση όσα μελετήσατε δημιουργήστε μια σύντομη παρουσίαση στο Power Point με θέμα « Πολύβιος » Ή εναλλακτικά : Δημιουργήστε έναν νοητικό χάρτη με την εφαρμογή http://www.text2mindmap.com/ για τις τάσεις της ιστοριογραφίας στον ελληνιστικό κόσμο νοητικό χάρτη http://www.text2mindmap.com/ ιστοριογραφίας Να κατεβάσετε το αρχείο και να το αποθηκεύσετε στο φάκελο της ομάδας σας

24 Γ ) Φύλλο εργασίας λεξιλογίου, 4 η και 5 η ώρα όλες οι ομάδες Να αναγνωρίσετε γραμματικά το « παρεισαγαγεῖν » ( ο μοναδικός αόριστος β΄ στο κείμενο της ενότητας 6, όπου διδάσκεται ο αόριστος β΄ … ( αναντιστοιχία κειμένων και διδασκομένων γλωσσικών φαινομένων )). Ποια είναι η σημασία του στο κείμενο του Πολυβίου ; Το ρ. « θεσπίζω » έχει την ίδια σημασία σήμερα ; Πλοηγηθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greek-language.gr. Αναζητήστε τη σημασία του ρ. θεσπίζω και σε σώματα κειμένωνhttp://www.greek-language.gr σώματα κειμένων ομάδες 1, 2, 3 Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθήστε τα βήματα : Νέα Ελληνική, εργαλεία, ηλεκτρονικά λεξικά, λεξικό Τριανταφυλλίδη Γράψτε στη μπάρα αναζήτησης * αγω * και πατήστε « βρες » Με βάση τα αποτελέσματα που σας δίνονται ανοίξτε ένα έγγραφο στο MS Word και δημιουργήστε έναν πίνακα λεξιλογικό με 3 απλά και 5 σύνθετα ουσιαστικά από το ρ. άγω στη ν. ε. αποτελέσματα

25

26

27

28 Δ΄ Φύλλο εργασίας γραμματικής, 6 η και 7 η ώρα όλες οι ομάδες μπείτε στην ιστοσελίδα του ελληνικού πολιτισμού http://users.sch.gr/ipap. Ακολουθήστε τα βήματα : είσοδος, αρχαία ελληνικά γυμνασίου, Γ 6http://users.sch.gr/ipap Πατήστε το σύνδεσμο Γραμματική - Ασκήσεις και δείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον αόριστο β΄ ε. και μ. φ. θεωρία ασκήσεις αόριστο β΄ Στο πρώτο κείμενο να βρείτε τους τύπους αορίστου β΄, με βάση την άσκηση της ιστοσελίδας. ιστοσελίδας Επεξεργαστείτε 2 από τις επόμενες ασκήσεις της ενότητας Να επιλύσετε το παρακάτω σταυρόλεξο : σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 3. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ ε. φ. του ρ. ΑΓΩ 4. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ ε. φ. του ρ. ΛΑΜΒΑΝΩ 6. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ ε. φ. του ρ. ΕΧΩ 7. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ ε. φ. του ρ. ΤΡΕΧΩ ΚΑΘΕΤΑ 1. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ ε. φ. του ρ. ΛΕΙΠΩ 2. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ μ. φ. του ρ. ΓΙΓΝΟΜΑΙ 4. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ ε. φ. του ρ. ΟΡΩ 5. α΄ εν. ορ. Αορίστου β΄ μ. φ. του ρ. ΑΦΙΚΝΟΥΜΑΙ

29

30

31

32 Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία α ) « Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης », Τεύχος 1 : Γενικό Μέρος, Γ΄ Έκδοση, Πάτρα, Μάρτιος 2013 β ) « Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης », Τεύχος 3 : Κλάδος ΠΕ 02, Β΄ Έκδοση, Πάτρα, Νοέμβριος 2010 γ ) http://www.google.grhttp://www.google.gr δ ) http://www.greek-language.grhttp://www.greek-language.gr ε ) http://www.text2mindmap.com/http://www.text2mindmap.com/ στ ) http://www.users.sch.gr/ipap/http://www.users.sch.gr/ipap/ ζ ) http://www.youtube.comhttp://www.youtube.com

33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν είναι πανάκεια Η χρήση τους οδηγεί στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την πολύπλευρη κινητοποίηση και ωρίμανσή τους μέσα από την ανακαλυπτική και συνεργατική μάθηση Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε εκτροχιασμό του προγραμματισμού της διδακτέας ύλης Επομένως, η χρήση των νέων τεχνολογιών πρέπει να γίνεται με μέτρο και με γνώμονα το μαθητή Τέλος, η εφαρμογή των ΤΠΕ κατέδειξε ότι σημαντικό ποσοστό των μαθητών δεν είχε την αναμενόμενη μαθησιακή ετοιμότητα ως προς την ευχέρεια χρήσης των νέων τεχνολογιών ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Διδακτικό σενάριο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Ενότητα 6 η : « Η μουσική εξημερώνει » Πολύβιος, “ Ἱστορίαι ” 4.20.4-21.1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google