Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, MSc Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

2 Διεξαγωγή έρευνας του Γενικού Χημείου του Κράτους (Δ/νση Περιβάλλοντος) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα PROTEAS (Πολυτεχνείο Κρήτης) για την αξιολόγηση από τις Επιχειρήσεις του Προγράμματος Ελέγχου Εφαρμογής των Κανονισμών REACH/ CLP (Καν. 1907/2006/EK, 1272/2008/EK) Αξιολόγηση Προγράμματος Ελέγχου Εφαρμογής των Κανονισμών REACH/CLP ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

3 Αξιολόγηση Προγράμματος Ελέγχου Εφαρμογής των Κανονισμών REACH/CLP  Στόχος της Έρευνας: Παραγωγοί, εισαγωγείς, μεταγενέστεροι χρήστες, διανομείς, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι  Διανομή ερωτηματολογίων & εισηγ. πρόσκλησης μέσω:  Συνδέσμων Βιομηχανιών (A΄ Φάση)  Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. (Β΄ Φάση)  Διεξαγωγή έρευνας: Αριθ. ερωτηματολογίων έρευνας 34  Το δείγμα της έρευνας καλύπτει ΜΜΕ και Μεγάλες επιχειρήσεις, διαφόρων κλάδων NACE και πολλαπλούς ρόλους στα πλαίσια του Κανονισμού REACH. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

4  Περιεχόμενα Ερωτηματολογίου: 1. Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης 2. Εκπλήρωση υποχρεώσεων στα πλαίσια Καν. REACH/CLP 3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα πλαίσια Ευρ. Προγρ. PROTEAS 4. Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων 5. Αξιολόγηση Διαδικασίας Επιθεώρησης και Επιθεωρητών Διεξαγωγή έρευνας για την Αξιολόγηση Προγράμματος Ελέγχου Εφαρμογής των Καν. REACH/CLP (1/2) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

5 Διεξαγωγή έρευνας για την Αξιολόγηση Προγράμματος Ελέγχου Εφαρμογής των Καν. REACH/CLP (2/2) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

6 Γενικά Στοιχεία: Είδος Επιχειρήσεων ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

7 Γενικά Στοιχεία: Κλάδοι NACE Επιχειρήσεων ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

8 Γενικά Στοιχεία: Μέγεθος Επιχειρήσεων ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

9 Γενικά Στοιχεία: Ρόλος επιχειρήσεων σύμφωνα με το REACH ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

10 Γενικά Στοιχεία: Kλάσεις κινδύνου (UNRTDG) - Κατανομή ως προς τις επιχειρήσεις ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

11 ____________________________________________________________________ Γενικά Στοιχεία: Kλάσεις κινδύνου (UNRTDG) - Κατανομή ως προς τις επιλογές

12 Τρόπος Εκπλήρωσης Υποχρεώσεων – Σύγκριση Συνόλου Επιχειρήσεων & ΜΜΕ ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

13 Σημαντικότερα Προβλήματα κατά την εφαρμογή REACH/CLP - Κατανομή ως προς τις επιχειρήσεις ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

14 Σημαντικότερα Προβλήματα κατά την εφαρμογή REACH/CLP - Κατανομή ως προς τις επιλογές ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

15 Σημαντικότερα Προβλήματα κατά την εφαρμογή REACH/CLP / Σύγκριση ΜΜΕ – ΟΧΙ ΜΜΕ (κατανομή ως προς τις επιχειρήσεις) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

16 Σημαντικότερα Προβλήματα κατά την εφαρμογή REACH/CLP / Σύγκριση ΜΜΕ – ΟΧΙ ΜΜΕ (κατανομή ως προς τις επιλογές) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

17 Ενημέρωση Επιχειρήσεων για τις Υποχρεώσεις τους – Σύνολο Επιχειρήσεων ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

18 Ενημέρωση Επιχειρήσεων για τις Υποχρεώσεις τους / Σύγκριση ΜΜΕ – ΟΧΙ ΜΜΕ ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

19 Επιθυμητά Μέσα Ενημέρωσης Σύνολο Επιχειρήσεων ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

20 Επιθυμητά Μέσα Ενημέρωσης Σύγκριση ΜΜΕ – ΌΧΙ ΜΜΕ ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

21 Αριθμός Επιθεωρήσεων Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (1/8) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

22 Μη Συμμορφώσεις – Σύνολο Επιχειρήσεων Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (2/8) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

23 Μη Συμμορφώσεις / Σύγκριση ΜΜΕ - ΟΧΙ ΜΜΕ Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (3/8) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014  OXI MME: Μία επιχείρηση ανέφερε ότι είχε μη συμμόρφωση στα ΔΔΑ κατά τον έλεγχο στην εγκατάσταση.

24 Γνώση Υποχρεώσεων Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (4/8) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

25 Αρχική Επιθεώρηση Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (5/8) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

26 Συμμόρφωση κατά την επόμενη επιθεώρηση Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (6/8) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

27 Αύξηση λειτουργικού κόστους λόγω συμμόρφωσης Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (7/8) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014  Μεγάλες επιχειρήσεις (OXI MME, n=4): Η συμμόρφωση ως προς την επιθεώρηση δεν επέφερε αύξηση του λειτουργικού κόστους.

28 Πού οφείλεται η αύξηση λειτουργικού κόστους Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (8/8) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

29 Στάδια Διαδικασίας Επιθεώρησης Αξιολόγηση Επιθεώρησης & Επιθεωρητών ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

30 Συνεργασία με τους Επιθεωρητές Αξιολόγηση Διαδικασίας Επιθεώρησης & Επιθεωρητών ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

31 Σημεία βελτίωσης Αξιολόγηση Διαδικασίας Επιθεώρησης & Επιθεωρητών ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

32 Κέντρο Πληροφόρησης PROTEAS: Ανάγκες ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας ΜΜΕ :  Ασφαλής διακίνηση/ αποθήκευση/ διαχείριση επικίνδυνων ουσιών (7)  Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης (4)  Σύστημα ταξινόμησης CLP  Απλοποίηση σεναρίων έκθεσης ΔΔΑ για μείγματα  Επισήμανση επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με ADR  Κίνδυνοι ανά κλάση επικίνδυνων εμπορευμάτων  Οποιοδήποτε πεδίο αφορά σε θέματα ασφάλειας ΟΧΙ ΜΜΕ :  Συνδυαστική εφαρμογή REACH/CLP/ADR/SEVESO  Προληπτικός έλεγχος ΑΤΕΧ περιοχών  Ασφαλής διασυνοριακή μεταφορά φιαλών υπό πίεση  Ασφαλής μεταφορά φορτίων σε ύψος ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

33 Κέντρο Πληροφόρησης PROTEAS: Προτάσεις Επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας ΜΜΕ :  Πλατφόρμα για την ταξινόμηση κατά CLP των προϊόντων  Εκπαίδευση οδηγών/μεταφορέων – ADR  Συστηματικότεροι έλεγχοι στη μεταφορά επικινδύνων από ΜΚΕ και όχι μόνο από τροχονόμους χωρίς τη σχετική εκπαίδευση  Ενημέρωση και εκπαίδευση αστυνομικών τροχονόμων για τους Κανονισμούς  Διαδικασίες - πρακτικές ασφαλούς εργασίας για την αποθήκευση & μεταφορά-ανύψωση επικίνδυνων υλικών  Ορθές πρακτικές χωροθέτησης & διαχείρισης επικίνδυνων υλικών σε χώρους αποθήκευσης (συμβατότητα υλικών, συστήματα ανύψωσης-μεταφοράς) ΟΧΙ ΜΜΕ :  Εκπαίδευση οδηγών/μεταφορέων – ADR  Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους - Οργανωμένο σύστημα ελέγχων εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014

34  Οι επιχειρήσεις έχουν συνήθως περισσότερο από έναν ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH.  Τα σημαντικότερα προβλήματα-θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή των Κανονισμών REACH/CLP σχετίζονται με τα ΔΔΑ (μη διαθεσιμότητα ΔΔΑ και σενάρια έκθεσης) και την Τ/Ε/Σ.  Οι ΜΜΕ και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν διαφορετικά προβλήματα κατά την εφαρμογή των Κανονισμών.  Οι ΜΜΕ ενημερώνται για τις υποχρεώσεις τους κυρίως από Γ.Χ.Κ., ενώ οι μεγαλύτερες από την ιστοσελίδα του ECHA και τον επαγγελματικό τους σύνδεσμο.  Η πλειοψηφία των ΜΜΕ επιθυμεί να ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικών εργαλειών, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μέσω φυλλαδίων ECHA/ Γ.Χ.Κ. και ενημερωτικών εκδηλώσεων ανά κλάδο.  Οι περισσότερες μη συμμορφώσεις από τις επιθεωρήσεις/ ελέγχους του Γ.Χ.Κ. σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων εντοπίζονται στα ΔΔΑ (80% του δείγματος). Μία στις 3 ΜΜΕ και μία στις 8 μεγάλες επιχειρήσεις ανέφερε μη συμμορφώσεις. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014 Συμπεράσματα της έρευνας αξιολόγησης (1/2)

35  Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρατηρείται ότι γνωρίζουν περισσότερο τις υποχρεώσεις τους ως προς τους Κανονισμούς REACH/CLP κατά την αρχική επιθεώρηση σε σύγκριση με τις ΜΜΕ (17% των ΜΜΕ δεν γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους).  Για τις μεγάλες επιχειρήσεις η αρχική επιθεώρηση συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στη γνώση της επιχείρησης ως προς τις υποχρεώσεις σε σύγκριση με τις ΜΜΕ (περισσότερες μη συμμορφώσεις των ΜΜΕ).  Για το 70% των ΜΜΕ, η συμμόρφωση ως προς την επιθεώρηση επέφερε αύξηση του λειτουργικού κόστους. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν υπήρχε αύξηση λειτουργικού κόστος.  Οι επιχειρήσεις αποδέχονται τη διαδικασία επιθεώρησης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της επιθεώρησης και της συνεργασίας με τους επιθεωρητές είναι πολύ θετικά.  Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (61% του δείγματος) επιθυμεί περισσότερη ενημέρωση και κατευθύνσεις για τις υποχρεώσεις τους. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014 Συμπεράσματα της έρευνας αξιολόγησης (2/2)

36 ____________________________________________________________________ ΠΚ, 10 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH/CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 28-30 Απριλίου 2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας Τηλ Επικοινωνίας : 2821037316, 6937145264 E-mail: gpap@dpem.tuc.gr, pmaxaira@safety.tuc.gr website: www.proteas-reach.gr Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας Τηλ Επικοινωνίας : 2821037316, 6937145264 E-mail: gpap@dpem.tuc.gr, pmaxaira@safety.tuc.gr website: www.proteas-reach.gr


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google