Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οικονομική ή παραγωγική μονάδα είναι κάθε συστηματικά οργανωμένη οντότητα η οποία συνδυάζοντας τους παραγωγικούς συντελεστές, επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι οικονομικές μονάδες είναι οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι σύλλογοι, τα ερευνητικά κέντρα κ.ά. Οι οικονομικές μονάδες χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες: ανάλογα με τους στόχους που επιδιώκουν χωρίζονται σε κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές. ανάλογα με την ιδιότητα του φορέα / ιδιοκτήτη τους, σε ιδιωτικές όταν ανήκουν σε ιδιώτες, δημόσιες όταν ανήκουν στο κράτος και μεικτές όταν ανήκουν από κοινού σε ιδιώτες και κράτος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η Λογιστική ασχολείται με όλες τις οικονομικές μονάδες, κερδοσκοπικές και μη, εντούτοις ενδιαφέρεται επικεντρώνεται περισσότερο στις κερδοσκοπικές, δηλαδή τις επιχειρήσεις που αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία. Οι μη κερδοσκοπικές οικονομικές ομάδες (δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, σύλλογοι, πολιτικές – συνδικαλιστικές οργανώσεις) χρησιμοποιούν τη Λογιστική με παρόμοιο τρόπο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Για τους σκοπούς της Λογιστικής θεωρείται ότι οι οικονομικές μονάδες αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες από τους φορείς τους και από αυτούς που τους διοικούν, με ξεχωριστή περιουσία. Έτσι το αυτοκίνητο του φορέα / ιδιοκτήτη της οικονομικής μονάδας δεν αποτελεί μέρος της περιουσίας της, εκτός αν το έχει συνεισφέρει στην επιχείρηση. → Στην πράξη, αυτός ο διαχωρισμός παρουσιάζει μεγάλες δυσχέρειες, ειδικά στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων όπου συχνά αναμειγνύονται στην πράξη η περιουσία και οι οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης και του φορέα της. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Λογιστική είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης Οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με την ανάλυση, κατάταξη, καταγραφή και συσχέτιση των οικονομικών γεγονότων που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση, με σκοπό την παροχή πληροφοριών σ' όλους εκείνους που με κάθε τρόπο επικοινωνούν με αυτή. ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις η Λογιστική έρχεται να εξυπηρετήσει την ανάγκη παροχής πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε θέματα όπως:  Διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης οικονομικών μονάδων  Ελέγχου και αξιολόγησης των επιλογών που έχουν γίνει  Κατανομής των διαθέσιμων πόρων ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΕΡΩΤΗΣΗ Ποιοι χρειάζονται λογιστικές πληροφορίες για μια επιχείρηση; ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

9 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Αυτοί που χρειάζονται τις λογιστικές πληροφορίες, πέρα από τον επιχειρηματία ή τη διοικητική ομάδα (Managers) είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, το δημόσιο, οι εργαζόμενοι, οι συνεργαζόμενες εταιρίες, οι επενδυτές κτλ. ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

10 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Για την εξασφάλιση και τη διάδοση των κατάλληλων πληροφοριών, η Λογιστική: Καταγράφει συστηματικά τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας και τις υποχρεώσεις της. Καταχωρεί με τυποποιημένο τρόπο τα γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Καταρτίζει και δημοσιεύει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λογιστικές καταστάσεις, που προσδιορίζουν τα αποτελέσματα της δράσης της οικονομικής μονάδας, καθώς και την περιουσιακή της κατάσταση. Ελέγχει και αναλύει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία που προκύπτουν. ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η λογιστική διακρίνεται σε: α) Δημόσια και Ιδιωτική, ανάλογα με το δημόσιο ή όχι χαρακτήρα της οικονομικής μονάδας, στην οποία εφαρμόζεται β) Λογιστική Ατομικών επιχειρήσεων και Λογιστική Εταιρειών, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης. γ) Γενική (Γενικές Αρχές της Λογιστικής) και Ειδική, ανάλογα με το περιεχόμενο της. Οι γενικές αρχές της λογιστικής, με τις οποίες θα ασχοληθούμε, αποτελούν το σύνολο των βασικών κανόνων, που θεωρούνται απαραίτητοι για την παρακολούθηση της οικονομικής δράσης κάθε είδους οικονομικής μονάδας. Η ειδική λογιστική μελετά ειδικά θέματα που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες των κλάδων των οικονομικών μονάδων και διακρίνεται σε ναυτιλιακή, τραπεζική, ξενοδοχειακή κτλ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η Λογιστική ως ένα σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και παροχής πλη­ροφοριών διέπεται από αρχές που αναπτύχθηκαν, εξελίχθηκαν και δοκιμά­στηκαν από τη μακρόχρονη εφαρμογή τους. Σήμερα, μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες βασικές αρχές (principles) - παραδοχές (assumptions), οι κυριότερες από τις οποίες είναι: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

13 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 1.Αρχή της αυτοτέλειας της λογιστικής οντότητας (Accounting entity principle). Με βάση αυτή γίνεται διαχωρισμός της οικονομικής μονάδας από τον (ή τους) φορείς της και το λογιστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται αποκλειστικά σ' αυτήν, άσχετα από το αν το υπαγο­ρεύουν ή όχι νομικά ή άλλα κριτήρια (π.χ. το κεφάλαιο παρουσιάζεται στο Παθητικό, στις υποχρεώσεις της επιχείρησης, ως οφειλή της στον επιχειρηματία). ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 2.Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της οικονομικής μονά­ δας (The Continuity or Going Concern Assumption) Δηλώνει την υπόθεση ότι θα υπάρξει συνέχεια στη δραστηριότητα της στο μέλλον για απροσδιόριστο διάστημα. Η ύπαρξη της είναι απαραίτητη λόγω της διαφορετικής αντιμετώπισης που θα απαιτούσε, αν επρό­κειτο π.χ. να τεθεί «υπό εκκαθάριση». ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

15 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 3.Αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας (Stability of monetary unit assumption). Η μέτρηση-έκφραση της συνολικής δραστηριότητας της επιχείρησης σε χρηματικές μονάδες έγινε, γιατί είναι κοινά αποδεκτή η χρηματική μονάδα ως μέσο συναλλαγών και αποτίμησης τους. Γίνεται για το σκοπό αυτό η παραδοχή ότι η νομι­σματική μονάδα έχει σταθερή αγοραστική αξία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

16 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 4.Αρχή της περιοδικότητας (Periodicity principle) - αρχή της αυτο­ τέλειας των χρήσεων. Η ανάγκη παροχής συγκεκριμένων πληροφο­ριών σε τακτά χρονικά διαστήματα προς κατευθύνει τη μονάδα στη διαίρεση της οικονομικής ζωής της σε χρονικές περιόδους προσδιορισμού του οικονομικού αποτελέσματος. Στην Ελλάδα η περίοδος αυτή (διαχει­ ριστική χρήση) συνήθως συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Υπάρχουν όμως ορι­σμένα οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν περισσότερες από μια διαχειριστικές χρήσεις. Γίνεται, λοιπόν, διαχωρισμός των αποτελε­σμάτων των γεγονότων αυτών και στην κάθε χρήση καταλογίζεται το ποσοστό που την αφορά. Η Λογιστική που στηρίζει το λογισμό και τη μέτρηση των εσόδων και των εξόδων στο παραπάνω κριτήριο ονομάζεται και Λογιστική των λογισμένων ή δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων (accrual basis Accounting). ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

17 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 5.Αρχή της αντικειμενικότητας και της δυνατότητας επαλήθευσης (Objectivity and verifiability). Ικανοποιεί την ανάγκη για παροχή αξιόπιστων πληροφοριών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

18 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 6. Αρχή του κόστους (The cost principle). To κόστος μετρά την αγοραστική δύναμη σε νομισματικές μονάδες, οι οποίες εκρέουν ή δεσμεύονται για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών που είναι απα­ραίτητες στην οικονομική μονάδα. Θεωρείται η κατάλληλη βάση για τη μέτρηση της αξίας των διάφορων στοιχείων της περιουσίας της. Περιγράφεται και ως αρχή του ιστορικού κόστους (Historical Cost Principle). ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 7. Αρχή της πραγματοποίησης του εσόδου (The revenue realization principle) και αρχή του συσχετισμού εσόδων εξόδων (The match­ing principle). Σκοποί της παραπάνω αρχής είναι ο προσδιορισμός της φύσης του εσόδου και του χρόνου αναγνώρισης του. Ως προς τη φύση του ως έσοδο μπορούμε να θεωρήσουμε την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που ένας οικονομικός οργανισμός παρέχει στους πελάτες του. Το έσοδο προκαλεί αύξηση των περιου­σιακών στοιχείων του οργανισμού, προσαυξάνοντας είτε το λογαρια­σμό του ταμείου είτε τους λογαριασμούς των απαιτήσεων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

20 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 7. Αρχή της πραγματοποίησης του εσόδου (The revenue realization principle) και αρχή του συσχετισμού εσόδων εξόδων (The match­ing principle). Ως ενδεδειγμένη χρονική στιγμή αναγνώρισης του εσόδου θεωρεί­ται η στιγμή που ολοκληρώνεται η πώληση ή η παροχή υπηρεσιών και υπάρχει δυνατότητα αντικειμενικής μέτρησης του τιμήματος. Ως έξοδο ορίζεται εκείνο το μέρος του κόστους που είναι ενσωμα­ τωμένο στο αγαθό ή την υπηρεσία που έχει πωληθεί. Η αιτία γέννη­ σης του εξόδου είναι η προσπάθεια πραγματοποίησης του εσόδου. Η αρχή του συσχετισμού των εσόδων με τα έξοδα υπαγορεύει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων (έσοδα) με τις θυσίες (έξοδα). Η είσπραξη ή η καταβολή δεν είναι απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση και τον καταλογισμό των εσόδων και των εξόδων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

21 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 8. Αρχή της συντηρητικότητας (Conservatism principle). Με βάση την οποία είναι προτιμότερη επιχειρηματικά (λόγω επισφάλειας του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος) η απαισιόδοξη εκτίμηση από την αισιόδοξη ως προς το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) που είναι πιθανό να προκύψει. Η επιλογή της αρχής αυτής έγινε υπό την πίεση ομάδων (π.χ. πιστωτών, Τραπεζικών οργανισμών) με επιδίωξη την καλύτερη τους διασφάλιση, έχοντας ως δεδομένη τη φυσική αισι­οδοξία του manager. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

22 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 9.Αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων (Consistency prin­ ciple). Με βάση την αρχή αυτή θεωρείται απαραίτητη η πάγια χρησι­ μοποίηση των μεθόδων καταχώρισης λογιστικών γεγονότων, σύντα­ ξης των οικονομικών καταστάσεων, αποτίμησης, αποσβέσεων κ.λπ. με σκοπό την προστασία των λογιστικών πληροφοριών από τυχόν αυθαίρετη μεταβολή τους. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

23 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 10.Αρχή της πλήρους αποκάλυψης ή ανακοίνωσης (The full disclo­ sure or financial reporting principle). Για να ικανοποιείται αυτή η αρχή πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις να είναι πλήρεις ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες και να παρου­ σιάζουν την πραγματική εικόνα του οργανισμού, παρέχοντας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, συμπληρωματικές πληροφορίες. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

24 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 11.Αρχή του ουσιώδους των λογιστικών γεγονότων (Materiality concept). Με την οποία γίνεται εκτίμηση ότι: α) Μόνο τα σημαντικά για τον οικονομικό οργανισμό γεγονότα θα πρέπει να καταχωρίζονται, με σκοπό την αντιστάθμιση του κόστους εργασίας για την καταχώριση, από την ωφέλεια που θα προκύψει. β) Η παροχή πολλών και ασήμαντων πληροφοριών παρεμποδί­ζει αντί να διευκολύνει τη διαμόρφωση αξιόπιστης εικόνας του οικονομικού οργανισμού, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας απορρόφησης πληροφοριών από αυτούς που αποφασίζουν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

25 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Οι αρχές που προαναφέρθηκαν βρίσκουν εφαρμογή στους περισσό­ τερους οικονομικούς οργανισμούς και παρέκκλιση από αυτές δεν επι­ τρέπεται, παρότι στην πράξη γίνεται σε κλάδους όπου επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εξορυκτικές βιομηχανίες). ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

26 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Μετά από πολλές θεωρητικές συζητήσεις που άρχισαν το 19ο αιώνα, όταν άρχισε η ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης, οι επιστήμονες κατέταξαν τη λογιστική στην οικονομική επιστήμη και τη θεώρησαν ως εφαρμοσμένο κλάδο της. Πράγματι η Λογιστική παράγει συγκεκριμένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις αρχές της οικονομικής επιστήμης και προσφέρει τις πληροφορίες αυτές στην οικονομική επιστήμη, προκειμένου να αξιολογηθούν και να διατυπωθούν συμπεράσματα και πολιτικές. Υπάρχει δηλαδή αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

27 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Όμως η λογιστική σχετίζεται και με άλλους κλάδους της επιστήμης, όπως π.χ. είναι το Δίκαιο, δεδομένου ότι η επιχείρηση είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, πράγματα τα οποία καταγράφει και παρακολουθεί η λογιστική. Αν και έγινε προσπάθεια να ενταχθεί η Λογιστική στα Μαθηματικά, αυτό δίκαια δεν ευδοκίμησε, όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η επεξεργασία της λογιστικής σκέψης βασίζεται σε στοιχειώδεις βέβαια μαθηματικούς υπολογισμούς. Έχει ακόμη στενή σχέση με τη Στατιστική, μια και τα δεδομένα της είναι και στατιστικά δεδομένα. Πολλές φορές βλέπουμε στους στατιστικούς πίνακες να απεικονίζονται τα δεδομένα της λογιστικής. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

28 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Αμεση επίσης σχέση έχει με την Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, αφού οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την πορεία της επιχείρησης στηρίζονται στις λογιστικές πληροφορίες. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η σχέση της με την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι Η/Υ βοηθούν αφάνταστα τους λογιστές για να παράγουν τη λογιστική πληροφορία και τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με τη συστηματική ανάλυσή της. Η Μακροοικονομική θέλοντας να προσδιορίσει τα περισσότερα μακροοικονομικά μεγέθη βασίζεται σε λογιστικά δεδομένα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αλματώδης ανάπτυξη των οικονομιών έχει καταστήσει το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον πολύπλοκο και η γνώση της λογιστικής μπορεί να θεωρηθεί ότι βοηθάει σε κάποιο βαθμό στην παραπέρα γνώση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στις ανθρώπινες κοινωνίες. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

29 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google