Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ημερίδα 05.09.2016 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ημερίδα 05.09.2016 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ημερίδα 05.09.2016 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

2 2 Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

3 Μητρώο Συμμετεχόντων Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 3 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΔΕΗ ΑΕ Εναλλακτικοί Προμηθευτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών Αίτηση Σύναψης Συμπληρωματικού Συμβολαίου Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Μητρώο Συμμετεχόντων Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ ΑΕ Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

4 Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Κώδικας Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) Με εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται η Ετήσια Ποσότητα, το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών και οι Τεχνικοί Όροι κάθε Δημοπρασίας ΚΣΔΠΠΗΕ Δημοπρασίες Μεταβίβαση Δικαιούχοι Χρήσης Χαρακτηριστικά Προθεσμιακού Προϊόντος Πρωτογενής Δευτερογενής 4 Φυσική Παράδοση Εκκαθάριση Διακανονισμός ΗΕΠ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

5 ΣΣΔΠΠΗΕ: Βασικές Διαδικασίες Αναφορά στην 1 η Ημέρα Φυσικής Παράδοσης 5 Έως 15/11/2016 Μεταβίβαση Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων ΛΑΓΗΕ Παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Μεταβίβασης και Αποδοχής Στις 17/11/2016 Υποβολή Δηλώσεων Χρήσης για το Προθεσμιακό Μηνιαίο Υποπροϊόν SP1 ΛΑΓΗΕ Αποδοχή Δηλώσεων Χρήσης και Εκκαθάριση Προπληρωμής Έως 25/11/2016 Προπληρωμές για το Προθεσμιακό Μηνιαίο Υποπροϊόν SP1 ΛΑΓΗΕ Επιβεβαίωση Προπληρωμών Καταχώρηση Ποσοτήτων Δηλώσεων Χρήσης 10/2016 Δημοπρασία Προϊόν P ΛΑΓΗΕ Κατανομή, Εκκαθάριση, Προκαταβολική Πληρωμή Ανταποδοτικό Τέλος 30/11/2016 Συμμετοχή στον ΗΕΠ ΛΑΓΗΕ Εκκαθάριση ΗΕΠ & Συμπληρωματική Εκκαθάριση Ποσοτήτων Δηλώσεων Χρήσης Πρωτογενής Δευτερογενής Δήλωση Χρήσης Προπληρωμή Παράδοση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

6 6 Πρωτογενής Αγορά Όλες οι Τιμές, Ποσότητες, Μεγέθη και Παράμετροι είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ και εξυπηρετούν στην κατανόηση της παρουσίασης Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

7 Πρωτογενής Αγορά : Πρόγραμμα Δημοπρασιών 2016-2017 7 Δημοπρασίες σε τριμηνιαία βάση Ποσότητες των Δημοπρατούμενων Προϊόντων βάσει του αντίστοιχου Καταμερισμού της Ετήσια Ποσότητας Με εισήγηση του ΛΑΓΗΕ και απόφαση ΡΑΕ κάθε Οκτώβριο σε ετήσια βάση Οι Ποσότητες των Δημοπρατούμενων Προϊόντων υπάγονται σε αναθεώρηση βάσει εξαμηνιαίων ελέγχων επίτευξης του στόχου απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά. ΈτοςΔημοπρασίαΔημοσίευση Τεχν. Όρων Δημοπρασία 20161η1η W1 10/2016W2 10/2016 20172η2η W3 01/2017W1 02/2017 20173η3η W2 04/2017W1 05/2017 20174η4η W3 07/2017W1 08/2017 20175η5η W3 10/2017W1 11/2017 Πρόταση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

8 Τεχνικοί Όροι Δημοπρασίας 8 1Έναρξη-Λήξη υποβολής Δηλώσεων Αγοράς, διαδικασία εκκαθάρισης, Χρόνος Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων, Προθεσμία Ενστάσεων κλπ 2 3Ελάχιστη Ποσότητα Κατανομής (MWh / h) 4Κατώτατη Τιμή (Reserve Price) 5Ποσοστό Προκαταβολικής Πληρωμής 1% της Αξίας της Κατανεμηθείσας Ποσότητας 6Καταληκτική ημερομηνία καταβολής Προκαταβολικής Πληρωμής 7Χρονοθυρίδες Δευτερογενούς Αγοράς και Δηλώσεων Χρήσης 8Ποσοστό Προπληρωμής 5% της Αξίας της Ποσότητας της Δήλωσης Χρήσης 9Καταληκτική ημερομηνία καταβολής Προπληρωμής 10Μηχανισμός Φυσικής Παράδοσης Ο ΛΑΓΗΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τους Τεχνικούς Όρους της Δημοπρασίας κατόπιν σχετικής εισήγησης του και έγκρισης της ΡΑΕ Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων και η Κατώτατη Τιμή προσδιορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις των Αρμοδίων Φορέων Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

9 Αμερικανική Δημοπρασία 9 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ  Η Αμερικανική Δημοπρασία “Yankee Auction” είναι ένας τύπος πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά την οποία ο «πωλητής» διαθέτει μία ποσότητα εμπορεύματος την οποία διαθέτει προς πώληση σε ένα αριθμό προμηθευτών («αγοραστών»).  Στο Σύστημα Δημοπρασίας, μέσω των Τεχνικών Όρων Δημοπρασίας, ορίζονται τα ακόλουθα:  Η Κατώτατη Τιμή μονάδας (€/MWh / h)  Ορίζεται η διαθέσιμη Ποσότητα (MWh / h)  Ορίζονται τα βήματα μεταβολής για την τιμή μονάδας και για την ζητούμενη προσότητα  Ορίζεται η διάρκεια της Δημοπρασίας (Gate-Open / Gate-Close)  Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, κάθε ενδιαφερόμενος Επιλέξιμος Προμηθευτής υποβάλλει Δήλωση Αγοράς, η οποία περιλαμβάνει ζεύγος παραμέτρων:  η πρώτη παράμετρος αφορά στην τιμή μονάδας στην οποία είναι διατεθειμένος να αγοράσει το εμπόρευμα (€/MWh / h)  η δεύτερη παράμετρος την ποσότητα του εμπορεύματος που επιθυμεί να αγοράσει στην συγκεκριμένη τιμή μονάδας (MWh/h)  Το σύστημα υποδέχεται κάθε Δήλωση Αγοράς και εξετάζει κατά σειρά τις συνθήκες :  Η Δήλωση Αγοράς υποβάλλεται εντός του καθορισμένου χρόνου (Έλεγχος Χρόνου)  Η δηλούμενη τιμή μονάδας είναι ίση ή μεγαλύτερη, από την ελάχιστη που έχει οριστεί (Έλεγχος Τιμής)  Υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα (Έλεγχος Ποσότητας)

10 Αμερικανική Δημοπρασία Υποβολή και Αξιολόγηση Δηλώσεων Αγοράς 10 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ  Βελτίωση Δηλώσεων Αγοράς Κάθε Συμμετέχων για να επανακτήσει ποσότητα, ή να σιγουρέψει καλύτερα την ποσότητα που έχει προς το παρόν, μπορεί να βελτιώσει την Δήλωση Αγοράς του με τους ακόλουθους τρόπους :  Να υποβάλει Δήλωση κρατώντας την ίδια ποσότητα, αλλά αυξάνοντας την τιμή μονάδας  Να υποβάλει Δήλωση κρατώντας την ίδια τιμή μονάδας, αλλά αυξάνοντας την ποσότητα  Να υποβάλει Δήλωση αυξάνοντας και την ποσότητα και την τιμή μονάδας ταυτόχρονα  Καλύτερη Δήλωση Αγοράς Θεωρείται η Δήλωση Αγοράς με την Υψηλότερη Τιμή μονάδας  Αν δύο Δηλώσεις έχουν την ίδια τιμή μονάδας, τότε καλύτερη θεωρείται αυτή που έχει την μεγαλύτερη ποσότητα.  Αν δύο Δηλώσεις έχουν και την ίδια τιμή μονάδας και την ίδια ποσότητα, καλύτερη θεωρείται αυτή που έφτασε στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών νωρίτερα. Στο κλείσιμο της δημοπρασίας, το σύστημα αυτόματα κάνει την οριστική κατανομή των ποσοτήτων στις καλύτερες δηλώσεις

11 Διαδικασία Δημοπρασίας Αμερικανική Δημοπρασία / Pay-as-Bid 11 Εκκαθάριση Pay-as-Bid ΛΑΓΗΕ – Ενημερωτικά Σημειώματα Κωδικός Κατανεμηθείσας Ποσότητας Υπολογισμός Αξίας, Προκαταβολικής Πληρωμής, Ανταποδοτικού Τέλους Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμής Αμερικανική Δημοπρασία Example Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ Τεχνικοί Όροι

12 Πρωτογενής Αγορά Πρωτογενής Αγορά : Εκκαθάριση Προκαταβολικής Πληρωμής 12 t PA 1st t0t0 12/2016 t 0 +12months AQ1 12 μήνες = Διάρκεια Προϊόντος = 8760 hrs AQ2 AQ3 Μέθοδος Εκκαθάρισης Pay-as-Bid S1 AQ1=50 MWh/h S2 AQ2=20 MWh/h S3 AQ3=30 MWh/h PPC 100 MWh/h PPC Αξία Κατανεμηθείσας Ποσότητας = VAQ1+VAQ2+VAQ3 VAQ1 : 50 (ΜWh/h) * 8.760 (hrs) * 43,5 €/MWh = 19.053.000 € Προκαταβολική Πληρωμή (1%) = 190,530 € VAQ2 : 20 (ΜWh/h) * 8.760 (hrs) * 43,7 €/MWh = 7.656.240 € Προκαταβολική Πληρωμή (1%) = 76.562 € VAQ3 : 30 (ΜWh/h) * 8.760 (hrs) * 43,8 €/MWh = 11.510.640 € Προκαταβολική Πληρωμή (1%) = 115.106 € Τιμή P S1 100 50 20 30 Προκαταβολική Πληρωμή 1% Τιμή P S2 Τιμή P S3 Example Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

13 Πρωτογενής Αγορά Διακανονισμός Προκαταβολικής Πληρωμής & Ανταποδοτικού Τέλους 13 t PA 1st t PA D+4 Διακανονισμός P.F.O (4 εργ.-Ημερ.) S1 AQ1=50MW 190.530 € S2 AQ2=20MW 76.562 € S3 AQ3=30MW 115.106 € PPC: Αναμένει (VΑQ1+VAQ2+VAQ3) ·(1%) Κυρώσεις για S1  Απώλεια Κατ. Ποσοτ. AQ1  Διαγραφή από το Μητρώο ΣΣΔΠΠΗΕ  AQ1 διατίθεται σε Επιλαχόντες Συμμετέχοντες  Απώλεια δικαιώματος Δήλωσης Χρήσης  Υποχρέωση Μεταβίβασης Ποσοτήτων για τις οποίες είναι Δικαιούχος Χρήσης στη 2-γενή Αγορά ΛΑΓΗΕ Λαμβάνει: (VAQ2+VAQ3) ·(1%) Διαδικασία Διακανονισμού Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων ΛΑΓΗΕ (Ημέρα, Ποσά, Λογαριασμός κλπ) Επιβεβαίωση Προκαταβολικής Πληρωμής από ΛΑΓΗΕ P.F.O για Εκκρεμείς Οικονομικές Υποχρεώσεις P.F.O για τέσσερεις (4) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες t PA D+9, Μηχ. Καταμερισμού σε SPs Example Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ  Διατηρεί τη ΣΣ.ΗΕΠ Ανταποδοτικό Τέλος Ο Επιλέξιμος Προμηθευτής καθίσταται Δικαιούχος Χρήσης

14 Μηχανισμός Καταμερισμού: Δευτερογενής Αγορά και Φυσική Παράδοση 14 1 ο Επίπεδο Δημοπρασία 2 ο Επίπεδο Δευτερογενής Αγορά & Δήλωση Χρήσης 3 ο Επίπεδο ΗΕΠ Προθεσμιακό Προϊόν (ΠΠ) Προθ. Μηνιαίο Υποπροϊόν (SP) 1 2 h 24 Μηχανισμός Καταμερισμού: Επιμερισμός σε Υποπροϊόντα Προϋπόθεση: Καταβολή Προκαταβολικής Πληρωμής + Αντ.Τ t PA t start t stop Διάρκεια Προϊόντος σε ώρες ακεραίων μηνών Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ Προθ. Ημερήσιο Υποπροϊόν

15 15 Δευτερογενής Αγορά Όλες οι Τιμές, Ποσότητες, Μεγέθη και Παράμετροι είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ και εξυπηρετούν στην κατανόηση της παρουσίασης Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

16 Δευτερογενής Αγορά: Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Προθεσμίες 16 Συμμετέχουν Ως «Πωλητές» οι Δικαιούχοι Χρήσης Ως «Αγοραστές» οι Επιλέξιμοι Προμηθευτές Οι Κατανεμηθείσες Ποσότητες εισάγονται στη Δευτερογενή Αγορά Με την επιβεβαίωση των σχετικών πληρωμών Μετά τον επιμερισμό σε Προθεσμιακά Μηνιαία Υποπροϊόντα (Μηχ. Καταμερισμού) Η Δευτερογενής Αγορά λειτουργεί διαρκώς Οι Δικαιούχοι Χρήσης μπορούν να μεταβιβάσουν ποσότητες των Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων που κατέχουν (Πρωτ.Αγορά + Δευτ.Αγορά) Χρονοθυρίδα Δευτερογενούς Αγοράς για Μηνιαία Υποπροϊόντα του μήνα m: Μέχρι δύο (2) εργάσιμες πριν τη έναρξη της Διαδικασίας Υποβολής Δηλώσεων Χρήσης Σε περίπτωση Καταγγελίας της ΣΣ ΗΕΠ ή του Συμπληρωματικού Συμβολαίου Καταγγελία ενεργή την ημέρα d του μήνα m, m(d) : O κάτοχος των Κατανεμηθέντων Ποσοτήτων χάνει το δικαίωμα Φυσικής Παράδοσης και Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης στον ΗΕΠ των Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων από την Ημέρα Κατανομής m(d+1) Καμία αποζημίωση των ήδη καταβληθέντων ποσών Προκαταβολικών Πληρωμών και Ανταποδοτικού Τέλους. Υποχρέωση μεταβίβασης σε άλλο Επιλέξιμο Προμηθευτή όλων των Κατανεμηθέντων Ποσοτήτων μέχρι τη επόμενη Χρονοθυρίδα της Δευτερογενούς Αγοράς. Σε αντίθετη περίπτωση αυτές διατίθενται σε Επιλαχόντες Επιλέξιμους Προμηθευτές. Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

17 Δευτερογενής Αγορά: Λειτουργία 17 Operator of Electricity Market S.A. – LAGIE S.A. O Πωλητής μεταβιβάζει στον Αγοραστή Ο Πωλητής υποβάλει Δήλωση Μεταβίβασης Ποσότητας Προθεσμιακού Μηνιαίου Υποπροϊόντος στο ΛΑΓΗΕ Υποδεικνύει : EIC Κωδικούς Πωλητή & Αγοραστή, Κωδικό Προθεσμιακού Μηνιαίου Υποπροϊόντος και Ποσότητα σε MWh/h Ελάχιστη ποσότητα μεταβίβασης: 1 MWh/h Δεν υποδεικνύει : την Τιμή Μεταβίβασης Ο ΛΑΓΗΕ ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων της Δήλωσης Μεταβίβασης και αποστέλλει σχετική επιβεβαίωση αποδοχής ή απόρριψης στον Πωλητή Ο Αγοραστής υποβάλει Δήλωση Αποδοχής Μεταβίβασης Ποσότητας Προθεσμιακού Μηνιαίου Υποπροϊόντος στο ΛΑΓΗΕ Ο ΛΑΓΗΕ ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων της Δήλωσης Αποδοχής και αποστέλλει σχετική επιβεβαίωση αποδοχής ή απόρριψης στον Αγοραστή. Με την έκδοση της Δήλωσης Αποδοχής η Μεταβίβαση θεωρείται οριστική και ο Αγοραστής καθίσταται Δικαιούχος Χρήσης για τις Ποσότητες που του μεταβιβάστηκαν. Τροποποίηση ή ακύρωση Μεταβίβασης Με Δήλωση Μεταβίβασης ίδιας ποσότητας τον Αγοραστή στον Πωλητή και την έκδοση των σχετικών επιβεβαιώσεων. Με τη Λήξη της Προθεσμίας Μεταβίβασης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων για τον μήνα m: Καθορίζεται η Τελική Κατάσταση Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων ανά Δικαιούχο Χρήσης στην οποία ο ΛΑΓΗΕ υποδεικνύει: Τους Κωδικούς Χρήσης και τις αντίστοιχες Ποσότητες των Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων

18 Δευτερογενής Αγορά Πρωτογενής Αγορά Δευτερογενής Αγορά 18 t PA 1st t0t0 12/2016 t 0 +12months S1 50 MWh/h S2 20 MWh/h S3 30 MWh/h S1 S2S2 S3S3 45 20 30 S4 S1 S2S2 S3S3 SP 1SP 2 SP 12 5 Μεταβίβαση 5 MWh/h SP1 & SP2 Από S1 to S4 (1MWh/h) Μηχανισμός Καταμερισμού 12 μήνες = Διάρκεια Προϊόντος 15/11/2016 12/2016 01/2017 Περίοδος Μεταβίβασης S1 & S4 υποβάλλουν Δήλωση Μεταβίβασης & Αποδοχής S4 Καθίσταται Δικαιούχος Χρήσης της Ποσότητας Μεταβίβασης S1 Παραμένει Δικαιούχος Χρήσης για την υπολειπόμενη Ποσότητα Άγνωστη Τιμή X S4 0 MWh/h Example Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

19 19 Δηλώσεις Χρήσης Όλες οι Τιμές, Ποσότητες, Μεγέθη και Παράμετροι είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ και εξυπηρετούν στην κατανόηση της παρουσίασης Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

20 Δηλώσεις Χρήσης: Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής 20 Προθεσμία για τον μήνα Φυσικής Παράδοσης m: Από τη Λήξη της Δευτερογενούς Αγοράς για Υποπροϊόντα Φυσικής Παράδοσης στο μήνα m και μέχρι την (m-1).d20 – 15:00 ΕΕΤ Διαδικασία υποβολής Οι Δικαιούχοι Χρήσης υποβάλλουν Δηλώσεις Χρήσης υποδεικνύοντας: Τον EIC Κωδικό του Δικαιούχο Χρήσης Τον Κωδικό Χρήσης του Προθεσμιακού Μηνιαίου Υποπροϊόντος Την Ποσότητα Χρήσης Ο ΛΑΓΗΕ ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και αποστέλλει σχετική αποδοχή ή απόρριψη της Δήλωσης Χρήσης Με την έκδοση της επιβεβαίωσης αποδοχής της Δήλωσης Χρήσης αυτή καθίσταται έγκυρη Τροποποίηση Δήλωσης Χρήσης Επιτρέπεται μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Ακολουθεί τους ίδιους κανόνες εγκυρότητας Αντικαθιστά την τελευταία έγκυρη Μετά την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Χρήσης Η τελευταία έγκυρη Δήλωση Χρήσης καθίσταται οριστική Ο Δικαιούχος Χρήσης χάνει το δικαίωμα φυσικής Παράδοσης στον ΗΕΠ για τον μήνα m για ποσότητες που δεν έχει συμπεριλάβει στη Δήλωση Χρήσης του (UIOLI) Ο ΛΑΓΗΕ αποστέλλει Ενημερωτικό Σημείωμα Εκκαθάρισης Αξίας Προπληρωμών Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

21 Υποβολή Δήλωσης Χρήσης 21 t PA : 10/2016 1st t0t0 12/2016 t 0 +12months AQ1: 50 AQ2: 20 AQ3: 30 S1 S2S2 S3S3 S4 S1 S2S2 S3S3 SP 1 SP 12 t C: 20/11/2016 1st NQ1: 45 NQ2: 15 NQ3: 30 NQ4: 5 (2) 12 μήνες = Διάρκεια Προϊόντος = 8670 hrs (3) Μεταβίβαση (5 MWh/h) A2: 20 A3: 30 A1: 45 A4: 5 (1) Οι Μη-Δηλωθείσες Ποσότητες Χάνονται (Use-It-Or-Loose-It) Δηλώσεις Χρήσης Δευτερογενής Αγορά Usage Rights Πρωτογενής Αγορά Προπληρωμές 5% (25/11/2016) Φυσική Παράδοση 15 30 45 5 Example Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ποινή Μη-Συμμόρφωσης επιβάλλεται Για μη-νόμιμη υποβολή Δήλωσης Χρήσης για 3 διαδοχικούς μήνες Κατάσταση Αναστολής εάν δεν καταβληθεί ποινή (μη-συμμετοχή σε Δημοπρασίες, αναστολή Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης)

22 Προπληρωμές και Αξία Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης 22 Περίοδος Διακανονισμού Δηλώσεων Χρήσης SP1 : 20/11/2016--30/11/2016 Δηλώσεις Χρήσης 45 15 30 5 Εκκαθάριση Προπληρωμής Δηλωθέντων Ποσοτήτων VNQ1 = [45·(31·24)] · 43,5 = 1.456.380 € VC1 = 0,05·1.456.380 = 72.819 € Εκκαθάριση και Διακανονισμός ΗΕΠ R1 = 94%·VNQ1 = 1.368.997 € R2 = 94%·VNQ2 = 458.431 € R3 = 94%·VNQ3 = 918.959 € R4 = 94%·VNQ4 = 152.111 € SP 1 Προπληρωμή (%) = 5% NQ(SP1) VNQ2 = [15·(31·24)] · 43,7 = 487.692 P S2 € VC2 = 0,05·487.692 = 24.385 € V3 : VA3 = [30·(31·24)] · 43,8 = 977.616 € VC3 = 0,05·977.616 = 48.881 € V4 : VA4 = [5·(31·24)] · 43,5 = 161.820 € VC4 = 0,05·161.820 = 8.091 € Example Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

23 LAGIE Λαμβάνει : (VC2 + VC3 + VC4) Δηλώσεις Χρήσης Διακανονισμός Προπληρωμών 23 (m-1).d20 t0t0 (m-1).d25 ΔιακανονισμόςP.F.O (4 εργ.-Ημερ.) S1 NQ1 = 45MWh/h 72.819 € S2 NQ2 = 15MWh/h 24.385 € S3 NQ3 = 30MWh/h 48.881 € S4 NQ4 = 5MWh/h 8.091 € PPC: Αναμένει: (VC1 + VC2 + VC3 + VC4) Κυρώσεις για S1  Χάνει τις Δηλωθείσες Ποσότητες του Προθ. Μηνιαίου Υποπροϊόντος NQ1.  Αναστέλλεται η δυνατότητα συμμετοχής του σε Δημοπρασίες  Αναστέλλεται η Συμπληρωματική Εκκαθάριση στον ΗΕΠ για τον μήνα m. Κυρώσεις για S2  Το 1% της αξίας της μη- δηλωθείσας ποσότητας 5MWh/h δεν επιστρέφεται Διαδικασία Διακανονισμού Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Χρήσης, (m-1).d20, 15:00 Αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων ΛΑΓΗΕ (Ημέρα, Ποσά, Λογαριασμός κλπ) Επιβεβαίωση Προπληρωμής από ΛΑΓΗΕ P.F.O για Εκκρεμείς Οικονομικές Υποχρεώσεις P.F.O για τέσσερεις (4) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες (m-1).LWd Example Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ  Διατηρούν τη ΣΣ.ΗΕΠ

24 24 Προσαρμογές στη Διαχείριση Ρίσκου στον ΗΕΠ Όλες οι Τιμές, Ποσότητες, Μεγέθη και Παράμετροι είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ και εξυπηρετούν στην κατανόηση της παρουσίασης Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

25 Προσαρμογές Διαχείρισης Ρίσκου ΗΕΠ Απαιτούμενη Εγγύησης ΗΕΠ & Έλεγχος Θέσης 25 Απαιτούμενη Εγγύηση ΗΕΠ Υπολογισμός Απαιτούμενων Εγγυήσεων ανά μήνα για τους Επιλέξιμους Προμηθευτές Πρόταση και μεθοδολογία απομείωσης εγγυήσεων κατόπιν 6-μήνης εφαρμογής Π.χ Απομείωση βάσει προπληρωμών G 1&2/2016 = G PAE 461/2013 – 5%*A Απομείωση βάσει προπληρωμών Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

26 Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων (P.F.O) για το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο 26 P.F.Ο για μη-εξόφληση Προκαταβολικής Πληρωμής & Ανταποδοτικού Τέλους Καταγγελία Συμπληρωματικού Συμβολαίου του Επιλέξιμου Προμηθευτή P.F.O για μη-εξόφλησης Προπληρωμής και Ποινής Μη-Συμμόρφωσης Ο Δικαιούχος Χρήσης τίθεται σε Κατάσταση Αναστολής ως προς το δικαίωμα Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης στον ΗΕΠ ως προς τη Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και η Συμμετοχή στον ΗΕΠ Δεν επηρεάζονται από τη λύση του Συμπληρωματικού Συμβολαίου ή τη θέση του Συμμετέχοντα σε Κατάσταση Αναστολής Σε περίπτωση μη-καταβολής Προπληρωμής ενημερώνονται αντίστοιχα οι Απαιτούμενες Εγγυήσεις ΗΕΠ Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

27 27 Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ Όλες οι Τιμές, Ποσότητες, Μεγέθη και Παράμετροι είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ και εξυπηρετούν στην κατανόηση της παρουσίασης Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

28 Ωριαίος Ισοσκελισμός ΗΕΠ Εκκαθάριση ΗΕΠ σήμερα 28 Πώληση: (65 + 5 + 5 + 5 + 20)*ΟΤΣΑγορά: (70+10+10+10)*ΟΤΣ = Πωλήσεις MWh/h Αγορές MWh/h 100 Example Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

29 Ισοσκελισμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ με ποσότητες ΗΕΠ στην ΟΤΣ Η ΔΕΗ καλύπτει στον ΗΕΠ τις Ποσότητες των ΔΧ Συμμετέχοντες: με ΔΦ>ΔΧ, ΔΦ=ΔΧ, ΔΦ<ΔΧ 29 Πωλήσεις MWh/h Αγορές MWh/h Π.Π. 30 Π.Π. 5 Π.Π. 10 10 Π.Π. 5 Π1: Πώληση.: [(65-30+5)+5+5+5+20] * ΟΤΣ Χ1: Αγορά : [70+(10-5)] * ΟΤΣ Π2: Πώληση: [5*P S2 + 10*P S3 + (15-5)*P S4 ]*94%Χ2: Αγορά : [5*P S2 +10*P S3 +(15-5)*P S4 ]*94% ΔΕΗ Ο S-4 χάνει την προκαταβολική πληρωμή και την προπληρωμή για 5 ΜWh/h Συμπληρωματική Εκκαθάριση του ΗΕΠ στις ποσότητες των ΔΧ Example

30 Η ΔΕΗ δεν καλύπτει στον ΗΕΠ τις Ποσότητες των ΔΧ Συμμετέχοντες: με ΔΦ>ΔΧ 30 Ισοσκελισμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ με ποσότητες ΗΕΠ στην ΟΤΣ Πωλήσεις MWh/h Αγορές MWh/h Π.Π. 15 Π.Π. 25 Π.Π. 20 Π.Π. 6,67 25 Π.Π. 15 Π1: Πώληση : (15+15+15+30) * ΟΤΣΧ1: Αγορά : (40+5+5+5) * ΟΤΣ Π2: Πώληση : [15*P S2 + 15*P S3 +15*P S4 ]*94%Χ2: Αγορά : [15*P S2 +15 15*P S3 +15* P S4 ]*94% H ΔΕΗ χρεώνεται για την ποσότητα των ΔΧ που δεν καλύπτει (20MWh/h) στην ΟΤΣ SMP, ενώ έχει λάβει για τις ΔΧ [15*P S2 + 15*P S3 + 15* P S4 ] * 6% ΔΕΗ ΑΠΕ NQ_Surplus : (15+15+15-25) Συμπληρωματική Εκκαθάριση του ΗΕΠ στις ποσότητες των ΔΧ Example Χ3: Αγορά : [ΝQ_Surplus ] * ΟΤΣ

31 31 Εκκαθάριση ΗΕΠ σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Όλες οι Τιμές, Ποσότητες, Μεγέθη και Παράμετροι είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ και εξυπηρετούν στην κατανόηση της παρουσίασης Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

32 Χειρισμός Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ 32 ΚΣΗΕ ΚΔΣ Εκκαθάριση Ενέργειας SMP reg * Q m Εκκαθάριση Λογαριασμών Προσαυξήσεων Εκκαθάριση Ενέργειας SMP reg * Q m Σε περίπτωση κήρυξης του ΗΕΠ σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο ΛΑΓΗΕ διενεργεί την Εκκαθάριση Συναλλαγών με ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματικές εγχύσεις και απορροφήσεις με την Διοικητικά Οριζόμενη ΟΤΣ ΚΣΔΠΠΗΕ Συμπληρωματική Εκκαθάριση Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ

33 33 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!! Operator of Electricity Market S.A. – LAGIE S.A.


Κατέβασμα ppt "Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ημερίδα 05.09.2016 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ ΑΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google