Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσεγγίζοντας τις Βιωματικές Δράσεις Β΄ Μέρος Αλεξία Γιαννακοπούλου Σχολική Σύμβουλος, ΠΕ06 Δ΄ Αθήνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσεγγίζοντας τις Βιωματικές Δράσεις Β΄ Μέρος Αλεξία Γιαννακοπούλου Σχολική Σύμβουλος, ΠΕ06 Δ΄ Αθήνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσεγγίζοντας τις Βιωματικές Δράσεις Β΄ Μέρος Αλεξία Γιαννακοπούλου Σχολική Σύμβουλος, ΠΕ06 Δ΄ Αθήνας

2 Φύση και άσκηση & Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, ΠΕ08 και ΠΕ16 μπορούν να συσχετίσουν, αν το κρίνουν σκόπιμο, τις θεματικές των ΒΔ με θέματα των αντίστοιχων ΑΠΣ ειδικότερα αν κατά την επιλογή των προς μελέτη θεμάτων διασφαλίσουν διεπιστημονικής φύσης θέματα. Οι εποπτεύοντες καθηγητές θα μετακινούνται διαδοχικά ανά τρίμηνο σε επόμενο τμήμα Βιωματικής Δράσης, ώστε, αν είναι δυνατόν, στο τέλος της χρονιάς όλα τα τμήματα να έχουν ασχοληθεί με θέματα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του παραπάνω τρόπου οργάνωσης, με την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης επιλέγεται ο προσφορότερος τρόπος οργάνωσης των Τμημάτων και θεμάτων Βιωματικών Δράσεων.

3 Εικαστικές Τέχνες ζωγραφική, χαρακτική, κολλάζ, γλυπτική, γελοιογραφία, κόμικς, πολυτροπικά έργα, γκράφιτι, ειδώλεια, αγγεία, διαφημίσεις οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν οπτικές ποιότητες και να παρατηρούν εικαστικά έργα, αναπτύσσουν κριτική ματιά απέναντι στα οπτικά προϊόντα του σύγχρονου πολιτισμού, επικοινωνιακές, στοχαστικές και κριτικές δεξιότητες και κατανοούν την τέχνη οι εικαστικές τέχνες διευρύνουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την αντίληψη βιωματική μάθηση, πολιτισμική κατανόηση, αισθητική καλλιέργεια, ολόπλευρη ανάπτυξη παραδείγματα: ένα εικαστικό εργαστήρι - μια γόνιμη και διαρκής σύμπραξη καλλιτεχνών και σχολείων Ενδεικτικά έργα

4 Θέατρο οι μαθητές βιώνουν την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την καλλιέργεια του λόγου, ενισχύει την κοινωνικοποίηση, την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα Κάνω / Βλέπω μια παράσταση συνεργασία με έναν σκηνοθέτη ή ηθοποιό προτεινόμενα θεατρικά έργα

5 Μουσική η χρησιμοποίηση της μουσικής ως μέσο απελευθέρωσης συναισθημάτων, έκφρασης της ατομικής και πολυτισμικής ταυτότητας, ενδυνάμωσης της ομαδικότητας, ψυχική πνευματική καλλιέργεια, μέσο ανάπτυξης νοητικών και δημιουργικών δεξιοτήτων

6 Η ένταξη του κινηματογράφου υπηρετεί 2 στόχους: α) να κάνει τους μαθητές ενεργούς θεατές και όχι παθητικούς δέκτες (με ζωντανό και δημιουργικό διάλογο, τους μαθαίνει πώς να μαθαίνουν) β) να συνδέσει θεματικά κινηματογραφικά κείμενα με γνωστικά αντικείμενα του ΠΣ με στόχο την κατανόηση, συσχετισμό και κριτική σκέψη. Η προβολή της ταινίας από μόνη της δεν έχει νόημα χωρίς την ενεργή εμπλοκή των μαθητών. Η ταινία μπορεί να συνοδεύεται από ένα ερωτηματολόγιο που θα οδηγεί σε συζήτηση, θα ενεργοποιεί τον στοχασμό των μαθητών και θα τους προτρέπει σε αναλυτική/κριτική σκέψη και σε συνθετική/δημιουργική δραστηριότητα. Προτείνεται και δεύτερη θέαση αποσπασμάτων με στόχο την εμβάθυνση και περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων και η εκπόνηση ομαδικών εργασιών. Για πρακτικούς λόγους προτείνεται η προβολή αποσπασμάτων και η παρακολούθηση ολόκληρης της ταινίας εκτός σχολείου (σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς). Παραδείγματα στο υλικό της ΜΕ

7 Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά και αξιολογούνται ατομικά και ομαδικά Δημιουργούνται τετραμελείς ομάδες μαθητών (υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ομάδων στο επόμενο τρίμηνο). Οι μαθητές κάθε ομάδας συμμετέχουν στις δραστηριότητες, διερευνούν, παρατηρούν και καταγράφουν στοιχεία, τα οποία καταχωρούν στον ατομικό τους φάκελο. Κάθε τετραμελή ομάδα ετοιμάζει το ομαδικό της έργο (σε ένα φάκελο της ομάδας) το οποίο δομείται σε επτά ενότητες που περιγράφονται στην 139609/Γ2/1-10-2013 υπ. Απόφαση. Κάθε μαθητής αξιολογείται ατομικά (βάση της παρατήρησης του εκπαιδευτικού και του υλικού στον ατομικό του φάκελο) και ομαδικά (βάση της εργασίας που παρουσιάζει η κάθε ομάδα). Ο βαθμός κάθε τριμήνου προκύπτει από το μέσο όρο της ατομικής και ομαδικής βαθμολογίας.

8 Μέσος Όρος Ατομικής και Ομαδικής Εργασίας Η βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει (α) από την αξιολόγηση της ατομικής συμβολής του στο ομαδικό έργο, όπως προκύπτει από την παρατήρηση του καθηγητή και τον ατομικό φάκελο που διατηρεί ο μαθητής, και (β) από την αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας που υποβάλλει κάθε ομάδα. Το άθροισμα των δύο βαθμών (ατομικός + ομαδικός) διαιρούμενος διά δύο αποτελεί τον βαθμό τριμήνου του μαθητή.

9 Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης (α) κριτήρια κατάκτησης γνώσεων και ανάπτυξης στάσεων, ικανοτήτων και αξιών Π.χ. Η κατανόηση κεντρικών εννοιών και γενικεύσεων, η ικανότητα διατύπωσης με συγκροτημένο λόγο ή/και με εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης και κοινοποίησης της νέας γνώσης (π.χ. σχήματα, προσομοιώσεις, δρώμενα, κατασκευές κλπ), η ικανότητα διατύπωσης τεκμηριωμένων κρίσεων και συμπερασμάτων, η δυνατότητα παράθεσης παραδειγμάτων και αναλογιών, η ικανότητα χρήσης της νέας γνώσης για λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων, η αξιοποίηση των ποικίλων ικανοτήτων στην εκτέλεση έργου ή/και επίλυση προβλήματος, η συνειδητοποίηση και η ικανότητα διατύπωσης και αιτιολόγησης αξιών και στάσεων.

10 Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης (β) σε κριτήρια συμβολής στο κλίμα συλλογικότητας και στο προϊόν της συλλογικής εργασίας. η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή στις συζητήσεις μέσα στην τάξη, το ενδιαφέρον και η ενεργός και δημιουργική συμμετοχή στο ομαδικό έργο, η προσφορά βοήθειας και θετικής ενθάρρυνσης στα μέλη της ομάδας, η συμβολή στην επίλυση συγκρούσεων και δυσλειτουργιών και στη δημιουργία θετικού κλίματος εντός της ομάδας, η συνέπεια και η έγκαιρη ολοκλήρωση των ευθυνών που αναλαμβάνει, ο βαθμός κατοχής και ενεργοποίησης ποικίλων ικανοτήτων και κατάλληλης αξιοποίησης μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών που απαιτεί το συλλογικό έργο.

11 Ατομικός Φάκελος Ο μαθητής ενδείκνυται να διατηρεί φάκελο με υλικό που συνέλεξε και δραστηριότητες που ολοκλήρωσε ως μέλος της ομάδας, προσωπικές σημειώσεις με σκέψεις, προτάσεις και συναισθήματα σχετικά με το θέμα και τις εμπειρίες από την ατομική προσπάθεια και την ομαδική λειτουργία. Ο ατομικός φάκελος συμπληρώνει τις προσωπικές παρατηρήσεις του καθηγητή για τον μαθητή, αλλά ταυτόχρονα, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, αποτελεί και ένα παιδαγωγικό μέσο ενίσχυσης της δράσης των ατόμων ως υπεύθυνων και δημιουργικών μελών μιας μικρής ή μεγαλύτερης ομάδας. Ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας των τριών τριμήνων αποτελεί τον βαθμό του μαθητή για τις Βιωματικές Δράσεις, ανεξάρτητα από τα θέματα που πραγματεύθηκαν.

12 Φάκελος εργασιών μαθητή (portfolio) Ο ΦΕΜ είναι η σκόπιμη συλλογή εργασιών και δραστηριοτήτων του μαθητή που αναδεικνύει τη συνέχεια των προσπαθειών του, την πρόοδό του, τα προβλήματά του ή την επίδοσή του σ’ ένα γνωστικό πεδίο. Ο φάκελος εργασιών του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει: Συνθετικές και δημιουργικές εργασίες Εκθέσεις Αναφορές για εργασίες και σχολικές δράσεις Επιτυχίες σε εξωσχολικές δραστηριότητες Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης Παρατηρήσεις ή προτάσεις για τα μαθήματα

13 Γιατί να χρησιμοποιήσουμε το portfolio; παρέχει μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων του μαθητή σε πολλές εργασίες, πράγμα που συμβάλλει στη σφαιρικότερη αξιολόγησή του δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή αλλά και στον εκπαιδευτικό να παρακολουθήσει τα βήματά του ένα προς ένα για την κατάκτηση του γνωστικού χώρου εξυπηρετεί τη διδασκαλία και μάθηση δίνεται έμφαση στη διαδικασία μάθησης και η δυνατότητα παρέμβασης σ’ αυτήν βελτιωτικά

14 Γιατί να χρησιμοποιήσουμε τα ημερολόγια μαθητή; Γιατί να χρησιμοποιήσουμε τα ημερολόγια μαθητή;  παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ του μαθητή και δυνατότητες για εξατομικευμένη διδασκαλία  δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα και προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου  δίνεται έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία  είναι αυθεντική επικοινωνία

15 Οδηγίες για τη χρήση ημερολογίων  Οι μαθητές πρέπει να έχουν χωριστό τετράδιο για να κρατούν ημερολόγιο  Ο εκπαιδευτικός μαζεύει τα ημερολόγια σε τακτική βάση και τα διαβάζει προσεκτικά πριν τα επιστρέψει  Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές δείχνοντας βήμα βήμα τι πρέπει να κάνουν  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι υπομονετικός και να αποφεύγει να είναι επικριτικός  Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές να καταλάβουν την ανατροφοδότηση

16 Τι θέλω να κρατήσω; Στο τέλος κάθε δραστηριότητας μπορούν οι μαθητές να γράφουν ένα μήνυμα ή μια σκέψη που θέλουν να «κρατήσουν» μετά το τέλος κάθε συνάντησης. Καλό είναι, στις πρώτες τουλάχιστον συναντήσεις, ο εκπαιδευτικός να παροτρύνει τα παιδιά να καταγράψουν αυτό που θα ήθελαν να «κρατήσουν» από τη συγκεκριμένη συνάντηση, το οποίο μπορεί να έχει έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα (να μην ανακοινώνεται στην τάξη, εφόσον το παιδί το προτιμά).

17 Αξιολόγηση του Συλλογικού Έργου της Ομάδας  Κάθε ομάδα καταθέτει την ομαδική εργασία μέσα σε ένα φάκελο. Η εργασία περιλαμβάνει το συνολικό υλικό ταξινομημένο στις ενότητες, που αντιστοιχούν στις διακριτές φάσεις τις οποίες ακολούθησε η όλη δράση της ομάδας (τις πληροφορίες που συνέλεξε κάθε ομάδα και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε, τα φύλλα δραστηριοτήτων, τις επεξεργασίες των δεδομένων και τα συμπεράσματά τους, τις παρεμβάσεις που προγραμμάτισαν και υλοποίησαν και το συνοδευτικό έντυπο και οπτικο-ακουστικό υλικό).  Είναι αναγκαίο οι μαθητές να γράψουν και σύντομα κείμενα σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητες των ενοτήτων που θα περιγράφουν, για παράδειγμα, τις διαδικασίες που ακολούθησαν ή θα παραθέτουν σχόλια, ερμηνείες και συμπεράσματα, δραστηριότητα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου, η οποία μάλιστα γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο αυθεντικής επικοινωνίας.

18 Δομή της Ομαδικής Εργασίας τα μέλη της ομάδας παρουσιάσουν αυτοβιογραφικά τον εαυτό τους (Ποιοι Είμαστε), τις σκέψεις τους και προσδοκίες τους από το θέμα, ονοματίζουν την ομάδα τους, βάζουν φωτογραφίες Πηγές άντλησης νέων εμπειριών αποτελούν το κοινωνικό, φυσικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ο εαυτός μας. Η άντληση των πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές γίνεται κυρίως μέσα στην τάξη ή κατά την επίσκεψη σε ειδικούς χώρους μέσω συζητήσεων, μελέτης σύντομων και κατανοητών κειμένων, παρατήρησης, ακρόασης, συμμετοχής σε δράσεις, πειραμάτων, μετρήσεων, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Σε ειδικές περιπτώσεις με οδηγίες από τον καθηγητή οι μαθητές μπορούν και ατομικά στο σπίτι τους να αναζητήσουν πληροφορίες και να τις καταθέσουν την επομένη στην ομάδα προς επεξεργασία μέσα στην τάξη.

19 Δομή της Ομαδικής Εργασίας τα μέλη της ομάδας παρουσιάσουν αυτοβιογραφικά τον εαυτό τους (Ποιοι Είμαστε), τις σκέψεις τους και προσδοκίες τους από το θέμα, ονοματίζουν την ομάδα τους, βάζουν φωτογραφίες Πηγές άντλησης νέων εμπειριών αποτελούν το κοινωνικό, φυσικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ο εαυτός μας. Η άντληση των πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές γίνεται κυρίως μέσα στην τάξη ή κατά την επίσκεψη σε ειδικούς χώρους μέσω συζητήσεων, μελέτης σύντομων και κατανοητών κειμένων, παρατήρησης, ακρόασης, συμμετοχής σε δράσεις, πειραμάτων, μετρήσεων, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Σε ειδικές περιπτώσεις με οδηγίες από τον καθηγητή οι μαθητές μπορούν και ατομικά στο σπίτι τους να αναζητήσουν πληροφορίες και να τις καταθέσουν την επομένη στην ομάδα προς επεξεργασία μέσα στην τάξη.

20 Α. Οικειοποίηση Ολομέλειας με Θέμα και Προσδιορισμός Ερευνητικών Ερωτημάτων, Δράσεων & Χρονοδιαγραμμάτων 1. Προβληματισμός με βάση προϋπάρχουσες εμπειρίες και οριοθέτηση θέματος από την Ολομέλεια. 2. Καθορισμός ερευνητικών ερωτημάτων και αντίστοιχων δράσεων μετά από συζήτηση Ολομέλειας. 3. Οργάνωση μαθητών σε ομάδες και διευθέτηση χώρου. 4. Επιμερισμός έργου και ερευνητικών ερωτημάτων στις επιμέρους ομάδες. 5. Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης και χρονοδιαγραμμάτων.

21 Β. Δράσεις Εξειδίκευσης Ερευνητικών Ερωτημάτων σε Υπο- ερωτήματα και Εσωτερικής Οργάνωσης Ομάδας 1. Ομάδα αντιστοιχίζει υπο-ερωτήματα με δράσεις συλλογής δεδομένων και καθορίζει πηγές και εργαλεία αναζήτησης δεδομένων. 2. Ομάδα εξειδικεύει ερευνητικά ερωτήματα σε υπο- ερωτήματα. 3. Ομάδα επιμερίζει δράσεις σε υπο-ομάδες ή άτομα και καθορίζει χρονικά πλαίσια. 4. Ομάδα καθορίζει λειτουργικούς ρόλους μελών, όπως συντονιστή, γραμματέα κλπ.

22 Γ. Δράσεις Ομάδων για Συλλογή Δεδομένων 1. Συλλογή δεδομένων αρχίζει με κατάθεση προσωπικών εμπειριών/απόψεων μελών της ομάδας, που συζητούνται για διαμόρφωση απόψεων προτάσεων 2. Μέλη ή υπο-ομάδες αξιοποιούν έννοιες, εργαλεία και μεθόδους επιστήμης και συλλέγουν δεδομένα, μέσω παρατήρησης,ακρόασης, μελέτης, συζήτησης, επίσκεψης, συμμετοχής σε δράσεις, πειραμάτων, μετρήσεων συνεντεύξεων 3. Μέλη ή υπο-ομάδες παρουσιάζουν στην ομάδα τα δεδομένα που συνέλεξαν. 4. Ομάδα συστηματοποιεί και κωδικοποιεί δεδομένα με μορφή πινάκων, σχημάτων ποσοτικοποίησης κλπ. ΜΕΘΟΔΟΙ: ερμηνευτική, πειραματική, περιγραφική εξήγηση και δημοσκοπική ΕΡΓΑΛΕΙΑ: τεστ, ερωτηματολόγια, παρατήρηση, συνέντευξη, συζήτηση, πείραμα

23 Δ. Δράσεις Ομάδων για Επεξεργασία Δεδομένων 1. Ομάδα επεξεργάζεται τα δεδομένα μέσω αναλύσεων όλου σε μέρη, αναζήτησης αιτιωδών, χρονικών και λογικών σχέσεων και επεξηγήσεων για ανάδειξη τάσεων και συσχετίσεων των παραμέτρων του θέματος. 2. Ομάδα διατυπώνει συμπεράσματα, κρίσεις, προτάσεις, ερμηνείες, εξηγήσεις φαινομένων και περιγραφές και αιτιολογήσεις διαδικασιών και λειτουργίας οργάνων, συστημάτων, μηχανών και συσκευών.

24 Ε. Δράσεις Κοινωνικής Κριτικής Πρακτικών 1. Διασαφήνιση, αιτιολόγηση και αυτό-κριτική προσωπικών αξιών, οπτικών και πρακτικών σχετικών με το θέμα με βάση προσωπικά, κοινωνικά, ηθικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και αισθητικά κριτήρια. 2. Ανάδειξη και ερμηνεία εναλλακτικών οπτικών, ενδιαφερόντων, συμφερόντων και πρακτικών διαφορετικών ατόμων και κοινωνικών ομάδων. 3. Κριτική του ρόλου των θεσμών σχετικών με θέμα με βάση προσωπικά, κοινωνικά, ηθικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και αισθητικά κριτήρια

25 Στ. Δράσεις Εφαρμογής και Έμπρακτης Βελτιωτικής Παρέμβασης 1. Εφαρμογή νέας γνώσης σε παρόμοιες καταστάσεις 2. Δημιουργική αξιοποίηση νέας γνώσης σε διαφορετικά και ευρύτερα πλαίσια για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων κλιμακούμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας. 3. Αξιοποίηση νέας γνώσης για λήψη αποφάσεων πάνω σε διλημματικά ζητήματα που προβληματίζουν και διχάζουν 4. Αξιοποίηση νέας γνώσης για επίλυση προβλημάτων άμεσου ή ευρύτερου περιβάλλοντος σχετικών με θέμα

26 Ζ. Δράσεις (αυτο-) Αξιολόγησης Μελών και Ομάδας 1. Ομάδες παρουσιάζουν εργασία τους, αξιοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους, όπως προφορικό και γραπτό λόγο, σχήματα, δρώμενα, εικόνες, κατασκευές. 2. Συζήτηση επί ομαδικών εργασιών κατά την οποία ομάδες εξηγούν και τεκμηριώνουν συμπεράσματα και επιχειρηματολογούν για απόψεις τους. 3. Ανακεφαλαίωση και συστηματοποίηση συμπερασμάτων από Ολομέλεια.

27 1 η Ενότητα: Προβληματιζόμαστε και Προγραμματιζόμαστε ως Τμήμα Ποιο είναι το θέμα μας και γιατί το επιλέξαμε. Σε ποιους σκοπούς και σε ποια ερωτήματα καταλήξαμε. Πώς προγραμματίσαμε και αξιοποιήσαμε τον διαθέσιμο χρόνο μας.

28 2 η Ενότητα: Είμαστε Ομάδα με Ρόλους, Δράσεις, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δραστηριότητες που κάναμε (άτομα, δυάδες, ομάδα) για να γνωριστούμε καλύτερα ως ομάδα. Οι κανόνες της ομάδας μας και οι ρόλοι που αναλάβαμε τα μέλη της για την καλύτερη λειτουργία της (Συμβόλαιο λειτουργίας ομάδας). Ποια ερωτήματα επιλέξαμε να εξετάσουμε και ποιες δραστηριότητες προγραμματίσαμε για να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τα ερωτήματά μας. Πώς κατανείμαμε τις δραστηριότητές μας σε υπο-ομάδες των δύο μελών. Πού απευθυνθήκαμε για τις αναγκαίες πληροφορίες, ποια εργαλεία χρησιμοποιήσαμε και ποιες διαδικασίες ακολουθήσαμε.

29 3 η Ενότητα: Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε και Παρουσιάζουμε τα Δεδομένα μας Εντοπίσαμε, μελετήσαμε σχετικές πληροφορίες, κατανοήσαμε το περιεχόμενό τους και υπογραμμίσαμε ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη βιβλιογραφίας). Συλλέξαμε, αναλύσαμε και ερμηνεύσαμε εικόνες, φωτογραφίες, σχήματα, σύμβολα, κατασκευές και ξεχωρίσαμε ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη σταθερού οπτικού υλικού). Ρωτήσαμε και μάθαμε πληροφορίες, απόψεις, στάσεις, επιλογές, λύσεις σχετικές με τα ερωτήματά μας (χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων). Ακούσαμε ή/και είδαμε, προσέξαμε και εντοπίσαμε αξιοσημείωτα στοιχεία σχετικά με τα ερωτήματά μας (μελέτη οπτικο-ακουστικού υλικού).

30 3 η Ενότητα: Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε και Παρουσιάζουμε τα Δεδομένα μας Παρατηρήσαμε, καταγράψαμε φαινόμενα, δρώμενα ή/και συμπεριφορές, αντιληφθήκαμε και επισημάναμε σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, χρονικές, λογικές, ταξινομικές, ιεραρχικές κλπ στα δεδομένα που αφορούν στα ερωτήματά μας (φυσική παρατήρηση ή/και πείραμα). Συμμετείχαμε σε δράσεις ή/και σε επισκέψεις, βιώσαμε, αισθανθήκαμε και συνειδητοποιήσαμε (συμμετοχική παρατήρηση).

31 4 η ενότητα: Αξιοποιήσαμε Συνδυαστικά τα Δεδομένα και απαντήσαμε στα Ερωτήματα Πρώτο ερώτημα και απαντήσεις με βάση τη συνδυαστική αξιοποίηση των επεξεργασμένων δεδομένων. Δεύτερο ερώτημα και απαντήσεις με βάση τη συνδυαστική αξιοποίηση των επεξεργασμένων δεδομένων. Τρίτο ερώτημα και απαντήσεις με βάση τη συνδυαστική αξιοποίηση των επεξεργασμένων δεδομένων. Συζητήσαμε και … τα συμφωνήσαμε και ετοιμάσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη με τις γνώσεις μας για το θέμα που μελετήσαμε.

32 Πέμπτη Ενότητα : Κριτική Αξιολόγηση Ατομικών, Ομαδικών Θεσμικών Επιλογών και Πρακτικών Ποιες είναι οι προσωπικές μας στάσεις και επιλογές στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές συγκεκριμένων ομάδων στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουν. Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές θεσμών στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουν.

33 6 η ενότητα: Από τη Θεωρία στην Πράξη Παρεμβάσεις βελτίωσης που οργανώσαμε και πώς τις εφαρμόσαμε σε προσωπικό, σχολικό, οικογενειακό, κοινοτικό πλαίσιο. Αποτελέσματα από την παρέμβασή μας. Ευχάριστες και δύσκολες στιγμές από την εφαρμογή της παρέμβασης.

34 7 η Ενότητα: Λειτουργικότητα και Αποτελεσματικότητα Ομάδας Τι νομίζαμε πριν για τα ερωτήματα και τι διαπιστώσαμε μετά. Τι δεν ξέραμε και τι τελικά μάθαμε για τα ερωτήματα. Ποιες δυσκολίες συνεργασίας συναντήσαμε και ποιες ξεπεράσαμε και πώς. Τι θα προσέξουμε ιδιαίτερα στην επόμενη ομαδική δράση. Πώς, τελικά, αξιολογούμε το κλίμα και τη συνεργατικότητα της ομάδας μας. Πώς, τελικά, αξιολογούμε αυτά που μάθαμε για το θέμα μας συνεργαζόμενοι. Τι άλλο θα θέλαμε να μάθουμε.

35 Δημοσίευση αφιερώνεται διδακτική ώρα στο κλείσιμο του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει μια γενική ανασκόπηση, καθώς και τις εντυπώσεις, σκέψεις και συναισθήματα των παιδιών από τη συμμετοχή τους σε αυτό. Στο τέλος θα αφιερωθούν διδακτικές ώρες για οργανωθεί μια μικρή εκδήλωση στην οποία τα παιδιά θα παρουσιάσουν τα έργα τους ή θα δημιουργήσουν ένα ομαδικό έργο που θα αφορά στην εφαρμογή και ολοκλήρωση του Προγράμματος στην τάξη τους το οποίο στην συνέχεια θα παρουσιάσουν.


Κατέβασμα ppt "Προσεγγίζοντας τις Βιωματικές Δράσεις Β΄ Μέρος Αλεξία Γιαννακοπούλου Σχολική Σύμβουλος, ΠΕ06 Δ΄ Αθήνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google