Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 7η Περί Χρήματος. ΧΡΗΜΑ Χρήμα (Money) οτιδήποτε γενικά αποδεκτό στις συναλλαγές. Λειτουργεί ως:  Μέτρο υπολογισμού αξιών και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 7η Περί Χρήματος. ΧΡΗΜΑ Χρήμα (Money) οτιδήποτε γενικά αποδεκτό στις συναλλαγές. Λειτουργεί ως:  Μέτρο υπολογισμού αξιών και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 7η Περί Χρήματος

2 ΧΡΗΜΑ Χρήμα (Money) οτιδήποτε γενικά αποδεκτό στις συναλλαγές. Λειτουργεί ως:  Μέτρο υπολογισμού αξιών και τιμών.  Μέσο πληρωμών και συναλλαγών.  Μέσο αποταμίευσης  Μέσο ή μέτρο μελλοντικών πληρωμών και παροχών.

3 ΧΡΗΜΑ Το χρήμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:  Φορητότητα  Ανθεκτικότητα  Διαιρετότητα  Τυποποίηση  Αναγνωρισιμότητα.

4 ΧΡΗΜΑ Είδη Χρήματος 1.Χρήμα – αγαθό 2.Μεταλλικό χρήμα 3.Χαρτονομίσματα 4.Καταθέσεις όψεως 5.Οιονεί χρήμα (near money)[ομόλογα, καταθέσεις προθεσμίας και ταμιευτηρίου, μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο]

5 ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία του Keynes, τα άτομα έχουν προτίμηση ρευστότητας. Γιατί; 1.Για συναλλακτικούς σκοπούς ( μόνος λόγος που δέχονταν οι κλασσικοί). 2.Για λόγους προφύλαξης. 3.Για κερδοσκοπικούς λόγους.

6 Ζήτηση Χρήματος για Συναλλακτικούς Σκοπούς Βασικότερος παράγοντας στη ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς, τουλάχιστον βραχυχρόνια, αποτελεί το ύψος του εισοδήματος. Άλλοι παράγοντες μπορούν να αναφερθούν οι συνήθειες καταβολής των μισθών, ο βαθμός ανάπτυξης των τραπεζών και το ύψος του επιτοκίου. M t = κΥ

7 Ζήτηση Χρήματος για Σκοπούς Προφύλαξης Κάποιος που για παράδειγμα θα πρέπει να παρατείνει τη διαμονή του σε μια έκθεση στο εξωτερικό, θα προσπαθήσει να έχει στη διάθεσή του ένα χρηματικό ποσό για κάθε ενδεχόμενο. Το μέγεθος της ζήτησης θα εξαρτηθεί από το ύψος του εισοδήματος. Από το ύψος της τιμής του επιτοκίου. Η αύξηση του επιτοκίου παρακινεί σε επένδυση μέρους του χρήματος για σκοπούς προφύλαξης, προκειμένου να καρπωθούν οι τόκοι. M t+p = f( Υ, r )

8 Ζήτηση Χρήματος για Κερδοσκοπικούς Σκοπούς Τα άτομα μιας οικονομίας διαμορφώνουν ορισμένη γνώμη σχετικά με τις κανονικές (normal) τιμές του επιτοκίου. Η διαμόρφωση της γνώμης τους είναι αποτέλεσμα υποκειμενικών αντιλήψεων και αντικειμενικών εκτιμήσεων συγχρόνως. Όταν η τιμή του επιτοκίου ανεβαίνει δημιουργούνται προϋποθέσεις για τα άτομα που διαθέτουν ρευστά διαθέσιμα, να τα επενδύσουν αντί να τα διατηρούν υπό μορφή ρευστών. Τότε η Ms μειώνεται με την ύψωση της τιμής του επιτοκίου.

9 Ζήτηση Χρήματος για Κερδοσκοπικούς Σκοπούς

10 Συνολική Ζήτηση Χρήματος Το άθροισμα των επιμέρους ζητήσεων για χρήμα L = M t + M s = f(Y) + Φ(r) Όταν μεταβάλλεται το εισόδημα, τότε έχουμε μετατοπίσεις ολόκληρης της συνολικής συνάρτησης για χρήμα L. Όταν μεταβάλλεται το επιτόκιο, τότε έχουμε μετατοπίσεις πάνω στην ίδια συνάρτηση ζήτησης χρήματος L.

11 Συνολική Ζήτηση Χρήματος

12 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η Κεντρική Τράπεζα υπολογίζει τρία συνολικά νομισματικά μεγέθη. Μ 1 : κυκλοφορούν νόμισμα (ρευστά) Μ 2 : επιταγές, λογαριασμοί καταθέσεων Μ 3 : καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά ομόλογα, ρέπος

13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Τι κάνουν οι τράπεζες; Παρέχουν στους καταθέτες τους ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενώ συνεχίζουν να επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων των καταθετών σε μη- ρευστοποιήσιμα στοιχεία, όπως υποθήκες και επιχειρηματικά δάνεια. Δεν δανείζουν όλα τα κεφάλαια των καταθετών για να ανταποκρίνονται στη ζήτηση (αναλήψεις). Το ρευστό και οι καταθέσεις των τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα ονομάζονται τραπεζικά αποθεματικά (δεν θεωρούνται μέρος του κυκλοφορούντος νομίσματος)

14 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο Α καταθέτει €1.000 και η τράπεζα Χ του δίνει βιβλιάριο επιταγών (έως €1.000). Οι λόγοι είναι τρείς: 1.Ασφάλεια 2.Διευκόλυνση συναλλαγών 3.Δυνατότητα απόσυρσης των χρημάτων οποιαδήποτε στιγμή. (γιαυτό ονομάζεται κατάθεση όψεως)

15 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Τράπεζα Χ Μετρητά1.000Καταθέσεις όψεως1.000

16 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η τράπεζα για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της θα χορηγούσε όλο το ποσό των €1.000 σε δάνεια, αν ήταν σίγουρη πως ο Α ή όποιος άλλος έχει επιταγή του, θα έλθει για να κάνει ανάληψη. Για το λόγο αυτό πάντα διατηρείται 10 – 20% σε μετρητά (reserve requirements). αν διατηρεί 10% τότε 1.000x10% = 100 και τα υπόλοιπα 900 μπορεί να τα δανείσει.

17 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Τράπεζα Α Μετρητά1.000Καταθέσεις Όψεως10.000 Δάνειο στον Β9.000

18 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο Β που έλαβε δάνειο 900 από την Χ τράπεζα τα καταθέτει στην τράπεζα Υ και παίρνει βιβλιάριο επιταγών. Άρα ο Α και ο Β μαζί έχουν αγοραστική δύναμη 1.000 + 900 = 1.900. Η τράπεζα Υ θα κάνει ότι και η Χ και η οικονομική της κατάσταση θα είναι:

19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Τράπεζα Υ Μετρητά90Καταθέσεις Όψεως900 Δάνειο στον Γ810

20 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Το τραπεζικό σύστημα δημιουργεί χρήμα και από μια αρχική κατάθεση €1.000 θα παραχθούν: Σ=1.000+0,9*1.000+0,9 2 *1.000+0,9 3 *1.000+…. Σ= α/1-ω όπου α είναι ο πρώτος όρος της γεωμετρικής προόδου. Άρα στο παράδειγμα θα είναι: Σ = 1.000/1-0,9 = 1.000/0,1 = 10.000

21 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο τραπεζικός πανικός είναι ένα φαινόμενο, κατά το οποίο πολλοί καταθέτες προσπαθούν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους λόγω του φόβου μιας πτώχευσης της τράπεζας. Η ασφάλιση των καταθέσεων εγγυάται ότι οι καταθέσεις μιας τράπεζας θα πληρωθούν μέχρις ενός ανώτατου ποσού ανά λογαριασμό, ακόμα κι αν η τράπεζα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα κεφάλαια αυτά.

22 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Είναι η τραπεζική μια εξαπάτηση; Σύγκριση με τις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων!

23 Καθορισμός της τιμής του επιτοκίου βάσει της προσφοράς και ζήτησης χρήματος

24 Η τιμή του επιτοκίου μπορεί να μειωθεί, αν η κεντρική τράπεζα αυξήσει την προσφορά του χρήματος. Όμως, η μείωση της τιμής του επιτοκίου είναι δυνατή μόνον ως ορισμένο σημείο (Α). Οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του επιτοκίου – με αύξηση της προσφοράς χρήματος – είναι καταδικασμένη να αποτύχει όσο η οικονομία θα βρίσκεται στην παγίδα ρευστότητας.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 7η Περί Χρήματος. ΧΡΗΜΑ Χρήμα (Money) οτιδήποτε γενικά αποδεκτό στις συναλλαγές. Λειτουργεί ως:  Μέτρο υπολογισμού αξιών και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google