Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λογισμικό Mahara e-portfolio Νικολού Αγγελική Εκπαιδευτικός ΠΕ19.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λογισμικό Mahara e-portfolio Νικολού Αγγελική Εκπαιδευτικός ΠΕ19."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λογισμικό Mahara e-portfolio Νικολού Αγγελική Εκπαιδευτικός ΠΕ19

2 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Τα e-portfolios χαρακτηρίζονται ως «συλλογές εργασιών που έχουν συγκεντρωθεί από κάποιο άτομο, διατηρούνται και εμπλουτίζονται από αυτό, γιατί τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην συλλογή αυτή αποδεικνύουν ή πιστοποιούν τους ισχυρισμούς που μπορεί να κάνει το άτομο για τον εαυτό του ή την ζωή του» (CETIS – Centre for Educational Technology Interoperability Standards, 2007).

3 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Ένα διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας ή ένα ταξίδι μάθησης που μπορεί να επιστεγάσει ή να παρέχει πρόσβαση σε πολλά ψηφιακά αντικείμενα και πόρους σε διάφορες μορφές μέσων.

4 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Τα αντικείμενα (artefacts) περιλαμβάνουν:  στοιχεία για το μαθητή ή την ομάδα,  στόχους,  δημιουργικές εργασίες,  εργασίες που αποτυπώνουν τη κριτική του σκέψη,  ανατροφοδότηση,  σχόλια,  δραστηριότητες (ατομικές και ομαδικές),  αξιολόγηση,  επιτεύγματα κ.λπ.

5 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο e-portfolio Μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους για την παραγωγή διαφορετικών “προβολών” για συγκεκριμένα ακροατήρια, παρέχοντας  τις σχετικές ενδείξεις της μαθησιακής πορείας,  των γνωστικών στόχων που επιτεύχθηκαν,  των δεξιοτήτων / ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν /καλλιεργήθηκαν και  της συνολικής προόδου και εξέλιξης του μαθητή.

6 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Mahara To Mahara ιδρύθηκε το 2006 και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας που χρηματο- δοτείται από τον οργανισμό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Επιτροπής Τηλεκπαίδευσης του Συνεργατικού Ταμείου Ανάπτυξης (eCDF) της Νέα Ζηλανδίας, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Massey, του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Auckland, του Πολυτεχνείου της Νέας Ζηλανδίας και του Πανεπιστημίου Victoria του Wellington.

7 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Mahara  Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (GNU General Public License)  Πλήρες ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο  Παρέχει:  περιεκτικό εργαλείο τύπου ιστολογίου  εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού βιογραφικού  δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης

8 Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Mahara

9 Mahara  προσφέρει σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών εργαλεία για την ανάπτυξη ικανοτήτων / δεξιοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης  προωθεί μια περισσότερο συνεργατική, αλληλεπιδραστική, πλούσια σε μέσα και εξατομικευμένη μάθηση

10 Αρχές που υπογραμμίζουν το σχεδιασμό του Mahara  Η μαθητική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου.  Η δυνατότητα παροχής πρόσβασης ή πιστοποίησης σε διάφορες επιλεγμένες ομάδες.  Η δυνατότητα πρόσθεσης μεταδεδομένων, σε όλες τις καταχωρήσεις και τα ψηφιακά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς ή τις ομάδες.

11 Αρχές που υπογραμμίζουν το σχεδιασμό του Mahara  Η συνολική λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες με πολλά δικαιώματα, να έχουν πρόσβαση, μόνο σε αυτά που οι μαθητές επιτρέπουν.  Η ευελιξία για τυπικές ή όχι, κοινωνικές και προσωπικές ή σχετικές με μαθήματα περιοχές.

12 Διαχείριση του Mahara

13 Διαχείριση ιστότοπου  Διαμόρφωση ιστότοπου: Ρύθμιση βασικών επιλογών, όπως όνομα, γλώσσα και θέμα εμφάνισης του ιστοτόπου. Δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση σελίδων για ολόκληρο τον ιστότοπο. Ρύθμιση λήψης δημόσιων ή ιδιωτικών σχολίων για την Σελίδα και τα αντικείμενά της.  Διαχείριση χρηστών: Προσθήκη χρηστών, εκχώρηση δικαιωμάτων, αναστολή ή επανενεργοποίηση χρηστών.  Διαχείριση ομάδων: Ανάθεση διαχειριστών ομάδων και διαγραφή ομάδων. Προσθήκη και επεξεργασία κατηγοριών ομάδων.  Διαχείριση ιδρυμάτων: Εγκατάσταση ιδρυμάτων, απενεργοποίηση αυτόματης καταχώρησης χρηστών, σύνδεση χρηστών με ιδρύματα και εκχώρηση δικαιωμάτων, δημιουργία και διαχείριση σελίδων για ένα ίδρυμα.  Διαχείριση επεκτάσεων

14 Διαχείριση του Mahara Διαχείριση ιστότοπου  Διαχείριση ιδρυμάτων Τα ιδρύματα είναι σε μεγάλο βαθμό αποδέκτες χρηστών που μπορούν να έχουν τους δικούς τους διαχειριστές και μέλη του προσωπικού, αφήνοντας τον διαχειριστή ελεύθερο να ασχολείται με τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου.

15 Διαχείριση του Mahara Διαχείριση χρηστών  Προσθήκη χρηστών με CSV  Η πρώτη γραμμή του αρχείου CSV θα πρέπει να προσδιορίζει τη μορφή των CSV δεδομένων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μοιάζει με αυτό: username, password, email, firstname, lastname (Unicode UTF-8) Διαχείριση χρηστών  Προσωπικό Ιστότοπου  Γίνεται επιλογή ποιοι χρήστες θα ανήκουν στο προσωπικό του ιστότοπου. Η πρόσβαση ως μέλος του προσωπικού, επιτρέπει σε έναν χρήστη να δημιουργήσει ελεγχόμενες ομάδες. Διαχείριση χρηστών  Διαχειριστές Ιστότοπου  Η πρόσβαση ενός χρήστη στον ιστότοπο ως διαχειριστή, του επιτρέπει να κάνει τα πάντα και να επισκεφτεί οτιδήποτε μέσα σε αυτόν. Οι διαχειριστές δεν μπορούν να δουν απευθείας τις σελίδες ενός χρήστη, ωστόσο, αν είναι απαραίτητο, μπορούν να το κάνουν αν συνδεθούν ως απλοί χρήστες.

16 Διαχείριση του Mahara Διαμόρφωση ιστότοπου  Βασικές Επιλογές  Γενικές Ρυθμίσεις

17 Διαχείριση του Mahara Διαμόρφωση ιστότοπου  Βασικές Επιλογές  Γενικές Ρυθμίσεις Επιτρέπονται δημόσιες σελίδες  Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν σελίδες που να είναι προσβάσιμες δημόσια. Η επεξεργασία όμως των δημοσίων σελίδων θα γίνεται μόνο από τους ιδιοκτήτες τους. Για λόγους ασφαλείας είναι καλύτερα η επιλογή να είναι απενεργοποιημένη. Επιτρέπονται δημόσια προφίλ  Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν προφίλ που να είναι προσβάσιμα δημόσια. Ακόμη όμως και όταν είναι δημόσια, μόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις διαδραστικές δυνατότητες, όπως ο τοίχος. Για λόγους ασφαλείας είναι καλύτερα η επιλογή να είναι απενεργοποιημένη.

18 Διαχείριση του Mahara Διαμόρφωση ιστότοπου  Βασικές Επιλογές  Ρυθμίσεις email Διαμόρφωση ιστότοπου  Βασικές Επιλογές  Ρυθμίσεις ομάδων

19 Διαχείριση του Mahara Διαμόρφωση ιστότοπου  Βασικές Σελίδες

20 Διαχείριση του Mahara Διαμόρφωση ιστότοπου  Σύνδεσμοι και πόροι

21 Χαρακτηριστικά του Mahara Το χαρτοφυλάκιό μου -> Σελίδες: Ο χρήστης μπορεί να έχει πολλές Σελίδες. Κάθε μία, για μια διαφορετική συλλογή αντικειμένων, με έναν προορισμό και ορατή σε συγκεκριμένο κοινό. Παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:  Ορισμού ημερομηνίας πρόσβασης, ώστε η Σελίδα να είναι διαθέσιμη για μια συγκεκριμένη περίοδο.  Ρύθμιση λήψης δημόσιων ή ιδιωτικών σχολίων για την Σελίδα και τα αντικείμενά της.  Στα άτομα που βλέπουν τη Σελίδα, να δημιουργούν αντίγραφά της μαζί με τα αρχεία και τους φακέλους που περιέχει.

22

23

24

25 Χαρακτηριστικά του Mahara Επεξεργασία Πρόσβασης Σελίδας

26 Χαρακτηριστικά του Mahara Το υλικό μου -> Αρχεία: Η περιοχή των αρχείων, είναι ένα αποθετήριο για φακέλους και αρχεία που χρησιμοποιούνται στο χαρτοφυλάκιο. Ο Διαχειριστής καθορίζει το μέγεθος του χώρου που παραχωρεί στον κάθε χρήστη και, για λόγους ασφαλείας, τους τύπους των αρχείων που μπορεί να φορτώσει. Παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:  Δημιουργίας δομών φακέλων και υποφακέλων.  Μεταφόρτωσης πολλών αρχείων, γρήγορα και αποτελεσματικά  Ανάθεσης ονομάτων, περιγραφών, ετικετών στα αρχεία και τους φακέλους

27 Χαρακτηριστικά του Mahara Το υλικό μου -> Αρχεία:

28 Διαχείριση του Mahara Διαχείριση Επεκτάσεων

29 Διαχείριση του Mahara Διαχείριση Επεκτάσεων

30 Χαρακτηριστικά του Mahara Το υλικό μου -> Ημερολόγιο: Ένα ημερολόγιο είναι ένα εργαλείο τύπου ιστολογίου, που επιτρέπει στον μαθητή να καταγράφει τις σκέψεις και τις εμπειρίες του. Τα ημερολόγια και οι καταχωρήσεις θεωρούνται αντικείμενα και μπορούν να προστεθούν σε μια Σελίδα, ώστε να διαμοιραστούν και σε άλλους. Παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:  Δημιουργίας καταχωρήσεων ημερολογίων Web, χρησιμοποιώντας έναν κειμενογράφο τύπου WYSIWYG.  Επισύναψης αρχείων και ενσωμάτωσης εικόνων σε δημοσιεύσεις  Ρύθμισης, αν θα επιτρέπονται ή όχι σχόλια  Δημιουργίας πρόχειρων καταχωρήσεων, για μεταγενέστερη δημοσίευση

31

32 Χαρακτηριστικά του Mahara Το Mahara παρέχει μια δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να διατηρούν μια λίστα φίλων εντός του συστήματος και να επιλέγουν κατά πόσο άλλοι χρήστες θα τους προσθέτουν στη λίστα φίλων τους αυτόματα ή μετά από έγκριση σε αίτηση φιλίας τους. Ρυθμίσεις / Έλεγχος Φίλων:  Κανείς δεν μπορεί να με προσθέσει ως φίλο  Η δημιουργία νέων φίλων απαιτεί την άδεια μου  Οι νέοι φίλοι εγκρίνονται αυτομάτως Οι Ομάδες μου / Εύρεση φίλων: Μπορείτε να αναζητήσετε χρήστες, ώστε να συνάψετε φιλίες. Καθώς στέλνετε ένα αίτημα φιλίας, μπορείτε να συμπεριλάβετε σ' αυτό ένα σύντομο μήνυμα με λίγα λόγια για τον εαυτό σας.

33 Χαρακτηριστικά του Mahara Το υλικό μου -> Το Βιογραφικό μου: Το Mahara παρέχει ένα εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού βιογραφικού, που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν πληροφορίες σε μια πληθώρα προαιρετικών πεδίων:  Εισαγωγικά Στοιχεία και Προσωπικές Πληροφορίες,  Ιστορικό Σπουδών και Εργασίας,  Πιστοποιήσεις και βραβεία,  Δημοσιεύσεις, βιβλία κοινωνικές και επαγγελματικές δράσεις και συμμετοχές,  Προσωπικούς Ακαδημαϊκούς και Επαγγελματικούς στόχους,  Προσωπικές, Ακαδημαϊκές και Εργασιακές Δεξιότητες.

34 Χαρακτηριστικά του Mahara Το υλικό μου -> Το Βιογραφικό μου:

35 Δουλεύοντας με Ομάδες Σκοπός της ομάδας είναι να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ομάδων στο Mahara:  ομάδα-Πρότυπο (Standard Group). Η ομάδα- Πρότυπο έχει δύο ρόλους χρηστών: Διαχειριστής και Μέλος. Από προεπιλογή όλοι οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μία ομάδα-Πρότυπο.  ομάδα-Μαθήματα (Course Group). Η ομάδα- Μαθήματα έχει τρεις ρόλους χρηστών: Διαχειριστής, Παιδαγωγός και Μέλος. Ομάδα-Μαθήματα μπορούν να δημιουργήσουν οι χρήστες που έχουν ρόλο “Προσωπικό” ή “Διαχειριστής”.

36 Ομάδα-Μαθήματα  Οι παιδαγωγοί έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης των περισσότερων περιοχών της ομάδας, όπως αρχεία και σελίδες, αλλά δεν μπορούν να επεξεργαστούν την αρχική σελίδα της ομάδας, και να προσθέσουν ή να διαγράψουν μέλη.  Τα μέλη έχουν δικαιώματα μόνο ανάγνωσης, εκτός της περιοχής των Forums, όπου μπορεί να είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία τους.  Όλα τα μέλη μπορούν να αποστέλλουν τις σελίδες τους στην ομάδα για αξιολόγηση από τους παιδαγωγούς. Ο παιδαγωγός αφού ελέγξει και εγκρίνει τη σελίδα, επιτρέπει την κυκλοφορία της στις σελίδες της ομάδας.  Όταν οι παιδαγωγοί δίνουν ανατροφοδότηση σε μια σελίδα που τους έχει σταλεί, μπορούν να επισυνάψουν ένα αρχείο σε αυτήν, το οποίο είναι ορατό μόνο από τον συντάκτη της σελίδας.


Κατέβασμα ppt "Λογισμικό Mahara e-portfolio Νικολού Αγγελική Εκπαιδευτικός ΠΕ19."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google