Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’, Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Η κατασκευή του πλοίου πρέπει : 1.Να παρέχει την απαιτούμενη αντοχή στις διάφορες κοπώσεις που υφίσταται. 2.Να παρέχει στεγανότητα ώστε να εξασφαλίζεται η πλευστότητα και η διατήρησή της σε οποιεσδήποτε συνθήκες. 3.Να επιτυγχάνονται τα 1 & 2 με όσο το δυνατό λιγότερο βάρος και μικρότερη δαπάνη υλικού.

3 Σκάφος : Η στεγανή κατασκευή του σκάφους αποτελείται : - από το εξωτερικό περίβλημα (πυθμένας, πλευρές και το κατάστρωμα) - από τον εσωτερικό σκελετό. Κατάλληλες ενισχύσεις σχηματίζουν : - διαμήκη σκελετό - εγκάρσιο σκελετό

4 Φάτνωμα ελάσματος : ενισχυμένο από δύο ενισχυμένες δοκούς (πρωτεύοντα ενισχυτικά σε μεγάλη απόσταση) με διατομή μορφής Τ και τρείς ενισχύσεις απλές (δευτερεύοντα ενισχυτικά, σε μικρές ισαποστάσεις). ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Το σκάφος αποτελείται από ελάσματα που ενισχύονται με : - Απλά ενισχυτικά (δευτερεύοντα, σε ισαποστάσεις) - Ενισχυμένες δοκούς (πρωτεύοντα σε αποστάσεις πολλαπλάσιες των απλών) που στηρίζουν τα δευτερεύοντα ενισχυτικά. Τα ενισχυμένα ελάσματα του σκάφους έχουν μια σειρά (διάταξη) παράλληλων απλών ενισχυτικών, αλλά δύο διατάξεις ενισχυμένων δοκών. Τα ελάσματα αποτελούνται από δύο διατάξεις ενισχυτικών κάθετες μεταξύ τους.

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Τα ελάσματα έχουν πάχος που κυμαίνεται από (4 –50) mm, πλάτος μέχρι 3,5 m, μήκος μέχρι 12 m /15 m. Το σύνηθες πλάτος είναι περίπου (1,5 – 2,5) m και το πάχος κλιμακώνεται κάθε 0,5 m. Το βάρος ενός ελάσματος εμβαδού 1 m2 πάχους 1 mm, λαμβάνεται ίσο με 7,8 kg. Μορφοσίδηροι Ελάσματα ορθογωνική ράβδος Στρογγυλή ράβδος Ημιστρογγυλή ράβδος Ορθογωνική ράβδος

6

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Ναυπηγία, Ιωάν. Κολλινιάτη, Ιδρ. Ευγενίδου

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής

9 www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/FILES/biblia/...a/kef01.pdf

10 Στείρα (stem post), (κοράκι) Ship Construction, D.J.Eyres

11 Stren post Ship Construction, D.J.Eyres

12 A 2 Ναυπηγία, Ιωάν. Κολλινιάτη, Ιδρ. Ευγενίδου

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/FILES/biblia/...a/kef01.pdf

14 -Σειρά ελασμάτων τρόπιδας : Keel strake plates -Σειρά ελασμάτων ζωστήρα : Sheer strake plates - Ενδιάμεσες σειρές : ΄δίπλα από ελάσματα τρόπιδας μέχρι σειρά ελασμάτων ζωστήρα. Ονομασία / αρίθμηση ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ Από πλώρη / δίπλα από τρόπιδα / μέχρι ζωστήρα Plate D12 port = έλασμα D12 αριστερά : το 12 ο έλασμα από πλώρα τη σειράς D της αριστερής πλευράς. Ελάσματα ζωστήρα / τρόπιδας : μόνο όνομα σειράς και αριθμό Sheer strake plate 24 port : 24 ο έλασμα του ζωστήρα αριστερής πλευράς

15 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

16 Εγκάρσιο σύστημα ενίσχυσης : όταν οι απλές ενισχύσεις (δευτερεύοντα ενισχυτικά) είναι τοποθετημένα σε επίπεδα εγκάρσια = κάθετα στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του πλοίου. Διάμηκες σύστημα ενίσχυσης : όταν οι απλές ενισχύσεις (δευτερεύοντα ενισχυτικά) είναι τοποθετημένα σε επίπεδα διαμήκη = παράλληλα στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του πλοίου. Μικτό σύστημα ενίσχυσης : οι δευτερεύουσες ενισχύσεις είναι τοποθετημένες : -Σε επίπεδα διαμήκη = παράλληλα στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του πλοίου σε ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ – ΠΥΘΜΕΝΑ – ΟΡΟΦΗ ΔΙΠΥΘΜΕΝΟΥ. -Σε επίπεδα εγκάρσια = κάθετα στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του πλοίου σε ΠΛΕΥΡΕΣ του πλοίου ( κυρίως σε Φ/Γ πλοία ξηρού φορτίου, διότι τα διαμήκη προξενούν προβλήματα διάβρωσης λόγω παρουσίας υγρασίας του φορτίου ).

17 Σχηματικά : Διάμηκες σύστημα κατασκευαστικής ενίσχυσης Εγκάρσιο σύστημα κατασκευαστικής ενίσχυσης Ναυπηγία, Ιωάν. Κολλινιάτη, Ιδρ. Ευγενίδου Μικτό σύστημα κατασκευαστικής ενίσχυσης

18 Διάμηκες σύστημα κατασκευαστικής ενίσχυσης

19

20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/FILES/biblia/...a/kef01.pdf Μικτό σύστημα ενίσχυσης

21 Διπύθμενο

22 21 Διπύθμενο διαμήκους κατασκευής Διπύθμενο εγκάρσιας κατασκευής

23 Απλός πυθμένας

24 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής

25

26 Έλασμα πυθμένα Κυρτό γάστρας 1 = έδρα

27 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής

28 27 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Καθηγητής : Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής

29 Εσωτερική διαμόρφωση κύτους πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

30

31 Σημείωση : Οι ενισχυμένες δοκοί που περιλαμβάνονται στον πίνακα, δεν βρίσκονται πάντοτε ταυτόχρονα σε κάθε τύπο κατασκευαστικής ενίσχυσης.

32 1

33 1 Σημείωση : Οι ενισχυμένες δοκοί που περιλαμβάνονται στον πίνακα, δεν βρίσκονται πάντοτε ταυτόχρονα σε κάθε τύπο κατασκευαστικής ενίσχυσης.

34 Εκπόνηση κατασκευαστικών Σχεδίων

35 ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΠΤΗ ΣΥΝΕΧΗΣ : παριστάνει ακμές, άκρες, οριοθέτηση ελασμάτων (ραφές, σόκκορα) ΓΡΑΜΜΗ ΧΟΝΤΡΗ : παριστάνει κατασκευαστικό στοιχείο σε τομή, (πάχος ελάσματος). Το πάχος μπορεί να παρασταθεί και με δύο λεπτές γραμμές με σκίαση. ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ : παριστάνει έλασμα τοποθετημένο πίσω από ΧΟΝΤΡΗ κατασκευαστικό στοιχείο, όπως έλασμα πλήρους έδρας κάτω από οροφή διπύθμενου, αγκώνας κ.α.

36 ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ : παριστάνει απλό (δευτερεύον) ενισχυτικό πίσω ΛΕΠΤΗ από κατασκευαστικό στοιχείο, όπως αντινομέας μιας ανοικτής έδρας. ΓΡΑΜΜΗ - ΣΗΜΕΙΟ ΧΟΝΤΡΗ : παριστάνει ενισχυμένη δοκό (πρωτεύον ενισχυτικό) πίσω από κατασκευαστικό στοιχείο όπως ενισχυμένο ζυγό (εγκαρσίωμα) κάτω από το έλασμα του καταστρώματος. ΓΡΑΜΜΗ - ΣΗΜΕΙΟ ΛΕΠΤΗ : παριστάνει άξονα συμμετρίας, λεπτομέρεια ευρισκόμενη σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που παρουσιάζεται στο σχέδιο. (Σε πολλές περιπτώσεις παριστάνονται και τα δευτερεύοντα ενισχυτικά πίσω από ελάσματα).

37 Για σχεδίαση με τις γραμμές

38 37

39 Επιλογή Ενισχυτικού

40 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ενισχυτικού -Ύψος κορμού -Πάχος κορμού -Ροπή αντίστασης (διατομής που περιλαμβάνει την τομή του ενισχυτικού και το συνεργαζόμενο έλασμα). Εξαρτώνται από : -είδος και μέγεθος φόρτισης -Απόσταση μεταξύ των στηρίξεων (ανυποστήρικτο μήκος) -Τύπος και αποτελεσματικότητα σύνδεσης στα άκρα -Υλικό κατασκευής

41 Έλεγχος ενισχυτικού -Ροπή αντιστάσεως w -Επιφάνεια διατομής Α -Ροπή αδρανείας I

42

43

44 1

45 Σημειώματα

46 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

47 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google