Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χ Ο Ρ Ο Σ Β’ Τετράμηνο 2015-16 Α3. Ο χορός ιστορικά. Ζησάκου Αντωνία ΔασκαλάκηΚων/να Στάγκου Όλγα Κύρτσιου Φαίη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χ Ο Ρ Ο Σ Β’ Τετράμηνο 2015-16 Α3. Ο χορός ιστορικά. Ζησάκου Αντωνία ΔασκαλάκηΚων/να Στάγκου Όλγα Κύρτσιου Φαίη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χ Ο Ρ Ο Σ Β’ Τετράμηνο 2015-16 Α3

2 Ο χορός ιστορικά. Ζησάκου Αντωνία ΔασκαλάκηΚων/να Στάγκου Όλγα Κύρτσιου Φαίη

3 Η ιστορία του χορού Ο χορός είναι ο παλαιότερος τρόπος έκφρασης των συναισθηµάτων του ανθρώπου και θεωρείται, ότι είναι η πρώτη µορφή τέχνης, που εµφανίστηκε πάνω στον πλανήτη µας. Υπήρξε µια κύρια µορφή κοινωνικής έκφρασης και θρησκευτικής λατρείας και ήταν τόσο σηµαντικός στην ζωή του πρωτόγονου ανθρώπου, ώστε κατέληξε να είναι το πρωταρχικό µέσο κοινωνικής ταυτότητας. Ο χορός είναι µια από τις πιο σπάνιες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπου ο άνθρωπος δίνεται ολόκληρος, σώµα, καρδιά και πνεύµα. Πρωτοπαρουσιάστηκε όταν ο πρωτόγονος άνθρωπος εκδηλώθηκε συναισθηµατικά και τελειοποιήθηκε στο πέρασµα του χρόνου. Όλοι οι λαοί καλλιέργησαν το χορό, αλλά καθένας τον προσάρµοσε στα ήθη, στα έθιµα κι στις ιδιοµορφίες του.

4 Η έννοια του χορού Ο χορός αναφέρεται στην ανθρώπινη κίνηση που χρησιµοποιείται ως µορφή έκφρασης που παρουσιάζεται ως µια κοινωνική, πνευµατική είτε ρυθµική απόδοση του ανθρώπινου σώµατος. Κατά τους αρχαίους χρόνους, χορός λεγόταν ο χώρος όπου χόρευαν και τραγουδούσαν οι αρχαίοι.

5 Τι είναι χορός; Το χορό τον συναντούµε στις πιο σηµαντικές στιγµές της ανθρώπινης ζωής, από την γέννηση ως τον θάνατο. Ο άνθρωπος αφήνεται ελεύθερος να εκφράσει µε τον χορό την λυπηµένη ή χαρούµενη διάθεσή του. Ο χορός όπως και το παιχνίδι έχουν αρχαιότατη προέλευση. Έκανε την εµφάνιση του όταν ο πρωτόγονος άνθρωπος για πρώτη φόρα άρχισε να εκφράζεται συναισθηµατικά και τελειοποιήθηκε στο πέρασµα του χρόνου. Από την πλευρά της φιλοσοφίας έχει διαπιστωθεί, ότι ο χορός αναπτύσσει και εξελίσσει τον άνθρωπο, τον φέρνει κοντά στον εαυτό του, στην αυτογνωσία. Ο χορός κλείνει σαν µονάδα µέσα του την επιστήµη και την τέχνη. Είναι το τέλειο άθληµα µε οποιαδήποτε έννοια και αν δοθεί η λέξη. Σχετικά λοιπόν, µε την προέλευση της λέξης χορός υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι η λέξη χορός προήλθε από τη χαρά, γιατί συνήθως χορεύουµε από τη χαρά. Άλλη εκδοχή, όµως, είναι ότι προήλθε από τη λέξη ‘‘χορονός’’ που σηµαίνει εγκύκλιο κίνηση (κύκλο). Τέλος, άλλοι υποστηρίζουν ότι προήλθε από την λέξη ‘‘χώρος’’ τον κατάλληλο δηλαδή τόπο ( χώρο) για την εκτέλεση των χορών.

6 Στόχοι του χορού 1. Είναι ένα µέσο θρησκευτικής λατρείας, ως µορφή ιεροτελεστίας και άµεσου τρόπου επικοινωνίας µε τον θεό. 2. Είναι ένα µέσο έκφρασης της εθνικής ή φυλετικής αφοσίωσης και δύναµης. 3. Είναι µια µορφή τέχνης, µια εκδήλωση της αυτοέκφρασης και της προσωπικής δηµιουργίας.

7 4. Μπορεί επίσης να είναι µια µορφή διασκέδασης ικανής να προσελκύσει ένα κοινό µεγαλύτερο από εκείνο που θα έλκυε µια µορφή τέχνης µε αισθητική αξία υψηλού επιπέδου. 5. Ο χορός µπορεί να χρησιµεύει σαν µέσο έκφρασης της φυσικής διαχυτικότητας, της δύναµης και της ευκαµψίας. 6. Προσφέρει ένα σηµαντικό κοινωνικό και ψυχαγωγικό διέξοδο, όχι µόνο σαν µέσο σωµατικής αναζωογόνησης, αλλά ακόµη επειδή το άτοµο αισθάνεται κοινωνικά αποδεκτό συµµετέχοντας στην χορευτική οµάδα. 7.Εξασφαλίζει το ερωτικό πλησίασµα, την έλξη ανάµεσα στα δυο φύλα.

8 8.Ο χορός µπορεί να νοηθεί ως µέσο εκπαίδευσης, µε την έννοια ότι διδάσκεται για να συµβάλλει στη πραγµάτωση των στόχων της εκπαίδευσης µιας δεδοµένης κοινωνίας. 9.Ο χορός χρησιµεύει σήµερα και σαν επαγγελµατική απασχόληση. 10.Ο χορός µπορεί να είναι και θεραπεία.

9 Ο χορός στην Αρχαία Ελλάδα. Κανένας άλλος λαός δεν έδωσε µεγαλύτερη αξία στον χορό όσο οι αρχαίοι Έλληνες. Ο χορός για πρώτη φορά στην ελληνική ζωή παρουσιάζεται στους αγώνες σαν αγώνισµα µε κριτές που επιλέγονται από τον λαό. Από τους Αρχαίους Έλληνες γινόταν η χρήση των όρων, ορχούµαι: ρήµα που έχει παρόµοια έννοια µε την σηµερινή του ρήµατος χορεύω και χορεύω: ρήµα που σηµαίνει ότι εκτελώ ρυθµικές κινήσεις σύµφωνα µε την µουσική και τους στίχους. Στο µυαλό του Έλληνα, ο χορός δεν ήταν αυτοτελής τέχνη, αλλά συνδυαζόταν απαραίτητα µε τη µουσική και την ποίηση. Αυτά τα τρία στοιχεία αποτελούσαν όψεις του ίδιου πράγµατος, της τέχνης που ονοµαζόταν «µουσική», της τέχνης των Μουσών.

10 Ο χορός, µολονότι είναι φυσική ροπή όλων των λαών, µόνο που στην αρχαία Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε ως παιδαγωγικό µέσο και µάλιστα σε πολύ ευρεία κλίµακα για τα δύο φύλα, ακόµα και ως κύρια στρατιωτική γυµναστική για την προετοιµασία εύψυχων και ευέλικτων πολεµιστών. Οι χοροί εκείνοι βέβαια, ήταν πολύ περισσότερο γυµναστικοί από τους σηµερινούς. Οι αρχαίοι χοροί καλλιεργούσαν µια τελειότητα των γραµµών του σώµατος, την οποία θαυµάζουµε σε παραστάσεις, αγάλµατα και αγαλµατίδια.

11 Ψυχή και σώμα. Με λίγα λόγια θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο χορός είναι µια έκφραση συναισθηµάτων που δεν περιγράφεται µε λόγια αλλά µε κινήσεις, µια απόδραση από τον υπόλοιπο κόσµο. Ακόµα ο χορός δεν είναι απλά µόνο οι κινήσεις και η µουσική αλλά ένα σύνολο συναισθηµάτων και φαντασίας που µέσω αυτών το σώµα ξεσπά, αναζωογονείται και αφήνει µόνο την µουσική να κατακλύσει το σώµα του και την ψυχή του να µιλήσει µέσα από τα κινήσεις του. Μάλιστα ο χορός έχει θεωρηθεί από πολλούς ως µια πρωταρχική ανθρώπινη έκφραση. O χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης συναισθηµάτων, ισορροπεί την ψυχή και δυναµώνει το σώµα µια διέξοδος από την καθηµερινότητα και το στρες. "Η αρµονία και ο ρυθµός της κίνησης του, η αρχέγονη τέχνη του της ανθρωπότητας. Η νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο.

12 Η παράδοση ντυµένη µε τα πιο ακριβά ενδύµατα. Τελικά η ωραιότητα εν κινήσει. Το όργανο λοιπόν, που χρησιµοποιεί για να εκφρασθεί ο χορός είναι το ανθρώπινο σώµα. Μέσω του χορού και έχοντας ως όχηµα το σώµα οι άνθρωποι εκφράζουν όλα τα συναισθήµατά τους. Ακόµα χορεύουν όταν "περισσεύουν" οι δυνάµεις µέσα τους ή όταν χαρίζουν στον εαυτό τους την "πολυτέλεια" της διασκέδασης - ψυχαγωγίας. “Ο χορός, λοιπόν, υπήρξε, είναι και θα παραµείνει η αγαπηµένη τέχνη των µεγάλων και του ανώνυµου πλήθους, συγχρόνως όµως και των λίγων, των εκλεκτών και των απαιτητικών”.O χορός εξευγενίζει την ψυχή είναι µια τέχνη που εξυψώνει τον άνθρωπο, τον καλλιεργεί. Προσφέρει ευεξία και συγχρόνως ισορροπεί το πνεύµα. Σε συνδυασµό µε τη µουσική ο χορός είναι η απόλυτη έκφραση συναισθηµάτων..

13 Γεννήθηκε από πολλές και διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου: να εξευµενίσει τους θεούς, να εκφράσει τον έρωτα και κυρίως να επικοινωνήσει. Καλλιεργεί τη φαντασία, τον αυθορµητισµό, και την κοινωνικότητα. ∆ίνει δυνατότητα έκφρασης που τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόµου. Ο χορός είναι ο πιο άµεσος τρόπος έκφρασης των συναισθηµάτων, ενώ η µουσική ασκεί πάνω µας µία ακατανίκητη έλξη. Κάποιες φορές µας είναι αδύνατο να αντισταθούµε σ´ ένα ρυθµό [11] και επειδή δεν µπορούµε να λικνιστούµε ελεύθερα αρκούµαστε στο χτύπηµα των δακτύλων. Μας είναι αδύνατο να µείνουµε ακίνητοι στο άκουσµα µιας ρυθµικής µουσικής και αυτό οφείλεται πολύ απλά στους φυσιολογικούς µηχανισµούς της αντίδρασης σε ηχητικά ερεθίσµατα.

14 Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό που ωθεί τους ανθρώπους να χορεύουν σε χώρους, όπου η µουσική είναι εκκωφαντική, αποτελεί αντανακλαστικό: απλώς µας είναι αδύνατο να µείνουµε ακίνητοι! Η επιθυµία µας για χορό έχει φυσιολογική προέλευση, αφού σχετίζεται µε την εσωτερική δοµή του ανθρώπινου αφτιού.

15 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρώτη µορφή επικοινωνίας του ανθρώπου δεν είναι λεκτική αλλά κινητική! Τις πρώτες µέρες της ζωής τους τα νεογέννητα, όταν τους µιλά ένας ενήλικος, κάνουν µια σειρά από ρυθµικές κινήσεις που είναι συγχρονισµένες µε τους ήχους που ακούν. Η πρώτη µορφή επικοινωνίας λοιπόν, δεν είναι λεκτική αλλά κινητική, παρόλο που και οι δύο ελέγχονται από την ίδια εγκεφαλική περιοχή. Με λίγα λόγια, ο χορός είναι µια µορφή επικοινωνίας πιο άµεση από το λόγο και ίσως γι´ αυτό πιο πλήρης.

16

17 Τι μας προσφέρει ο χορός Δεν είναι τυχαίο που οι χορευτές έχουν σώματα άξια θαυμασμού. Αυξάνει το ρυθμό του μεταβολισμού, βοηθάει στις καύσεις του οργανισμού και επομένως συμβάλλει στην απώλεια κιλών. Έχει μάλιστα υπολογιστεί ότι 90" χορογραφίας διαγωνιστικού τύπου (υψηλού δηλαδή επιπέδου) ισοδυναμεί με 800 μέτρα σπριντ! Αν πιστεύετε ότι χορεύοντας γυμνάζονται μόνο τα πόδια, καιρός να αναθεωρήσετε. Όσο εσείς απολαμβάνετε το ρυθμό της μουσικής, όλες οι μυϊκές ομάδες του σώματός σας καταβάλλουν τη δική τους προσπάθεια. Ένας χρόνος συστηματικής ενασχόλησης με το χορό βοηθά στη σύσφιγξη των κοιλιακών, δυναμώνει τον κορμό και γυμνάζει τα άκρα, ενώ παράλληλα χαρίζει ευλυγισία.

18 O μαθητής διδάσκεται να συντονίζει τα διάφορα μέλη του σώματός του, αποκτώντας αρμονία στην κίνηση. Επίσης, μέσα από το χορό, διδάσκεται κανείς να στέκεται και να περπατάει σωστά, ελέγχοντας το σώμα του. Όλα αυτά επιτυγχάνονται και με τη βοήθεια της διαφραγματική αναπνοής, που ισχυροποιεί την καρδιά και διευρύνει την ελαστικότητα των πνευμόνων.

19 Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους χορευτές, ο χορός δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο έκφρασης γι’ αυτούς αλλά και έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους αλλά και μεταξύ αυτών και των ανθρώπων που τους παρακολουθούν Επιπλέον δίνεται και σε αυτούς η ευκαιρία να κάνουν νέες γνωριμίες, αυτήν τη φορά με ανθρώπους των ίδιων ενδιαφερόντων. Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός του χορού ως μορφή μίμησης για σοβαρούς θρησκευτικούς και ηθικούς σκοπούς.

20 Επίσης, μέσα από τον χορό, οι άνθρωποι γνωρίζουν και αποκτούν νέα συναισθήματα και αγαθά, όπως τη χαρά, τη συγκίνηση, την ελευθερία, καθώς και την ολοκλήρωση τους, σωματική και πνευματική. Τα οφέλη, όμως, δεν είναι μόνο σωματικά. Η μουσική συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία και ο χορός είναι μια δυνατότητα έκφρασης, μια διέξοδος από την καθημερινότητα και το στρες. Κάθε χορός γεννήθηκε εξάλλου για να υπηρετήσει μια κοινωνική ανάγκη. Μακριά από την έννοια του «μοναχικού σπορ»

21 Όπως και με κάθε άλλη έντονη σωματική δραστηριότητα, ο χορός αυξάνει τη σεροτονίνη και ενδορφίνη στον εγκέφαλο σας Οι ουσίες αυτές, είναι γνωστές ως νευροδιαβιβαστές και επηρεάζουν τη διάθεση και τα επίπεδα ενέργειας σας. Όταν χορεύετε το σώμα σας απελευθερώνει φυσικά νευροδιαβιβαστές, μειώνοντας το στρες και την κατάθλιψη. Βελτιώνει τις γνωστικές δεξιότητες σας και προετοιμάζει το μυαλό σας για μάθηση. Καθώς χορεύετε, το σώμα σας στέλνει αίμα στον εγκέφαλό σας, το οποίο τον τροφοδοτεί με τη γλυκόζη και το οξυγόνο που χρειάζεται για να λειτουργήσει καλά

22  Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση, ο χορός προκαλεί τον ιππόκαμπο και τον εγκεφαλικό φλοιό του εγκεφάλου σας να λειτουργούν καλύτερα. Καθώς σκέφτεστε τι βήμα θα πρέπει να κάνετε μετά, δημιουργούνται στον εγκέφαλο νέα νευρωνικά μονοπάτια και βελτιώνουν την μετάδοση των πληροφοριών. Ο χορός ασκεί τις γνωστικές λειτουργίες σας με πολλούς τρόπους και βελτιώνει την ψυχική υγεία.

23 Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τα 4 οφέλη για την υγεία από τον χορό. 1. Ευκαμψία Η ευελιξία είναι ένα σημαντικό μέρος του να είσαι υγιής. Ο χορός απαιτεί ένα μεγάλο ποσό της ευελιξίας. Τα περισσότερα μαθήματα χορού αρχίζουν με ζέσταμα και ασκήσεις με εκτάσεις. Οι χορευτές πρέπει να προσπαθήσουν για να επιτύχουν το πλήρες εύρος της κίνησης για όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες. Το μεγαλύτερο είναι το εύρος της κίνησης, οι περισσότεροι από τους μύες μπορούν να κάμπτονται και να επεκτείνονται. Οι περισσότερες μορφές του χορού απαιτούν οι χορευτές να εκτελούν κινήσεις που απαιτούν λύγισμα και τέντωμα, έτσι χορευτές αποκτούν ευλυγισία.

24  2. Δύναμη  Ο χορός χτίζει τη δύναμη υποχρεώνοντας τους μύες να αντισταθούν εναντίον του σωματικού βάρους ενός χορευτή.  Τα άλματα απαιτούν τεράστια δύναμη των μεγάλων μυών των ποδιών.

25 3. Αντοχή Ο χορός είναι σωματική άσκηση. Ο χορός βοηθά στην βελτίωση της αντοχής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έντονο χορό.

26  4. Αίσθηση της ευημερίας  Ο χορός είναι επίσης και μια κοινωνική δραστηριότητα.

27 1. Είναι ένα µέσο θρησκευτικής λατρείας, ως µορφή ιεροτελεστίας και άµεσου τρόπου επικοινωνίας µε τον θεό. 2. Είναι ένα µέσο έκφρασης της εθνικής ή φυλετικής αφοσίωσης και δύναµης. 3. Είναι µια µορφή τέχνης, µια εκδήλωση της αυτοέκφρασης και της προσωπικής δηµιουργίας. 4. Είναι ένα µέσο έκφρασης της εθνικής ή φυλετικής αφοσίωσης και δύναµης.

28 5. Μπορεί επίσης να είναι µ ια µορφή διασκέδασης ικανής να προσελκύσει ένα κοινό µ εγαλύτερο από εκείνο που θα έλκυε µ ια µ ορφή τέχνης µ ε αισθητική άξια υψηλού επιπέδου. 6. Ο χορός µ πορεί να χρησι µ εύει σαν µ έσο έκφρασης της φυσικής διαχυτικότητας, της δύνα µ ης και της ευκαμψίας.

29

30 7. Προσφέρει ένα ση µ αντικό κοινωνικό και ψυχαγωγικό διέξοδο, όχι µόνο σαν µ έσο σω µ ατικής αναζωογόνησης, αλλά ακό µ η επειδή το άτο µ ο αισθάνεται κοινωνικά αποδεκτό συ µµ ετέχοντας στην χορευτική ο µ άδα. 8.Εξασφαλίζει το ερωτικό πλησίασ µ α την έλξη ανά µ εσα στα δυο φύλα. 9.Ο χορός µ πορεί να νοηθεί ως µ έσο εκπαίδευσης, µ ε την έννοια ότι διδάσκεται για να συ µ βάλλει στη πραγ µ άτωση των στόχων της εκπαίδευσης µ ιας δεδο µ ένης κοινωνίας. 10.Ο χορός χρησι µ εύει σή µ ερα και σαν επαγγελ µ ατική απασχόληση. 11.Ο χορός µ πορεί να είναι και θεραπεία.

31

32

33 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

34 ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Ζερβός Ζερβοδέξιος Τρίστα Ζωναράδικος (ντούζκος ή τσέστος ανάλογα με τα βήματα) Κατσρινός Μπαϊντούσκα Σφαρλής Συρτός Συγκαθιστός Τροΐρο

35 ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μακεδονία ξακουστή Χασάπικο Γκάιντα Ζάικο Κόρη Ελένη Λεβέντικος Πατρουνίνο ή Ρουγκατσάρικο

36 ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πουσινίτσα ή Γονατιστός Ράικος Σταμούλω Συρτός Μακεδονίας Τρεχάτος Τρί Πάτ

37 ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Βασίλ' αρχόντισσα Γιατρός Ζαγορίσιος Καλαματιανός Κλέφτικος Κάτσα Κουτσάδικος Ο Μενούσης

38 ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Παραμυθιώτικος Συρτός Συρτό στα τρία Τσάμικος Τσακώνικος Φυσούνι Φορός του ΑΪ Γιώργη Συρτό στα 2

39 ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Διπάτ Κοτσαρι Τικ Ομαλ Τριπατ Σερενίτσα Μιλήτσα Κοτς Γένουρα

40 ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Τριγώνα Παπόρ Έτερεν Καλόν κορίτς Χιτόν Ατσαπάτ Ανεφορίτσα Από παν και κα Αρματσούκ

41 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Βλάχα Ικαριώτικος Σούστα Μπάλος Πεντοζάλης Λέρικος Μαλεβιζιώτης Συρτός Σιγανός

42 ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Το πεντοζάλι Ο σιγανός Η σούστα Λαζώτης Κατσιμπαδιανος Μικρό μικράκι Αράπικος Πηδηχτός Σικ Τριζάλης Αγκαλιαστός Γλυκομιλίτσα

43 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

44 Βασιλειάδου Κατερίνα Γκορόγια Ελένη-Μαρία Σαρηγιαννοπούλου Ευθυμία Ταχτίνης Ιορδάνης Τεκταμελίδου Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

45 Ελληνικές Φορεσιές Κάθε ελληνική φορεσιά ή καλύτερα ελληνική τοπική φορεσιά είναι ένα σύνολο ενδυμάτων, που χαρακτηρίζει μια ομάδα ανθρώπων που ζουν μέσα στον ελληνικό χώρο. Λειτουργεί όπως κάθε ενδυμασία: ντύνει και στολίζει το κορμί, και παρουσιάζει την όψη που επιθυμεί να δώσει εκείνος που την φορά στους τρίτους, παρέχοντας στον εαυτό του σιγουριά και άνεση. Μέσα στη συντηρητική και αυστηρή κοινωνία του χωριού και της μικρής πόλης, η σιγουριά και η άνεση πετυχαίνονται με την ομοιομορφία που προσφέρει μια στολή.

46 Η ΕΞΕΛΙΞΗ Oι τοπικές φορεσιές όπως εξελίχθηκαν από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και πέρα, δεν έχουν καμιά σχέση με τα αρχαιοελληνικά ενδύματα. Η ουσιαστική διαφορά από το αρχαιοελληνικό, με δωρική την προέλευση, ένδυμα στο μεταβυζαντινό δημιουργείται από τη φορά του στημονιού του υφάσματος πάνω στο κορμί. Τα ενδύματα αυτά είχαν το φάρδος του υφάσματος για μάκρος και, κατά βάση, ήταν άκοπα (φαρδύς όρθιος αργαλειός), ενώ τα μεταβυζαντινά ενδύματα έχουν το μήκος του υφάσματος για μάκρος και σχηματίζονται από τη συρραφή πολλών κομματιών υφάσματος (στενός πλαγιαστός αργαλειός).

47 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑΟΥΣΑ Η γυναικεία φορεσιά αποτελείται από τα εξής μέρη: Το πουκάμισο, το νυφικό, υφαινόταν στον αργαλειό και ο διάκοσμός του γινόταν με χρυσό κέντημα και μπιμπίλα. Το φουστάνι, είναι το βασικό κομμάτι της τοπικής γυναικείας φορεσιάς. Είναι κοντόμεσο, με εφαρμοστό μπούστο και φαρδιά φούστα, με καλοσιδερωμένες πιέτες.

48 KOZANH Η γυναικεία ενδυμασία αποτελείται από φανέλα μάλλινη υφαντή που φοριόταν κατάσαρκα, πουκάμισο βαμβακερό λευκό με δαντέλα στο λαιμό και στα μανίκια που φοριόταν πάνω από τη φανέλα, φουστάνι βαμβακερό με χρυσίζουσες αποχρώσεις που φέρει κόψες στο στήθος, μαύρο, μακρύ, χρυσοκέντητο λιμπαντέ (είδος γιλέκου) με μακριά μανίκια, φύρτα (επίσημη ποδιά) που φοριόταν πάνω από το φουστάνι και ήταν κομμένη από το ίδιο ύφασμα του φουστανιού, ζώνη με συρματερή πόρπη, σκφούνια (μάλλινες κάλτσες)

49 ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΚΛΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Η γυναικεία ενδυμασία χαρακτηρίζεται από το γαλάζιο - το χρώμα του καλωσορίσματος - την κομψότητα και το σύνθετο διακοσμητικό πλούτο. Η εναλλαγή χρωμάτων μαρτυρά την αστική καταγωγή της φορεσιάς. Παραδοσιακά σύμβολα κεντημένα με μεταξωτές κλωστές, σχεδόν παντού σε όλο το εμπρόσθιο μέρος.

50 ΑΝΔΡΙΚΗ Το έντονο καφετί γήινο χρώμα δηλοί την άρρηκτη σχέση αυτού που το φορεί με τη γη και τα γεννήματα. Στο κεφάλι μαύρος σκούφος. Υποκάμισο με γιακαδάκι, που μόλις εξέχει. Το ποτούρι, που χαρακτηρίζει την ανδρική θρακιώτικη φορεσιά, ένα είδος σαλβαριού (βρακοπαντέλονου), όλα σε καφετί. Στη μέση φαρδύ ζουνάρι.

51 ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ Χαρακτηριστικό της γυναικείας ενδυμασίας των Μεταξάδων είναι τα λεπτά μεταξωτά υφάσματα που χρησιμοποιούσαν στη ραφή των φουστανιών τους. Στο κεφάλι φορούσαν τετράγωνο τσεβρέ (μαντίλι) κεντημένο στις γωνίες-σημάδι αρραβώνα, σύμβολο αφοσίωσης. Τα μοτίβα στους τσεβρέδες των χωριών της Θράκης ήταν απλά σχέδια: φυτικός διάκοσμος με έντονα χρώματα και λίγες χρυσοκλωστές ανάμεσα. Ο κεφαλόδεσμος των Μεταξάδων είναι περίτεχνος. Φαρδύ χειροποίητο – κυρίως χάντρινο – περιλαίμιο, το γκερντάν.

52 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑ γυναικεία τσακώνικη φορεσιά είναι πανέμορφη και πολυσύνθετη, αποτελούμενη από βαρύτιμα υφάσματα χρυσοϋφαντα, μεταξωτά. Οι Τσακώνισσες στο κεφάλι φορούν κόκκινο φέσι. Από τη μέση της κορυφής του ξεκινά κοντό κορδονάκι, που καταλήγει σε φούντα ή μπλε μεταξωτές κλωστές. Μακρύ φόρεμα, ανοιχτό στο μπούστο. Στη μέση η χρυσοκέντητη ζώστρα.

53 ΜΑΝΗ Σεμνές και αυστηρές οι γυναίκες της Μάνης. Τσεμπέρι ή τσεμπέρα δένει κάτω από το σαγόνι και κατεβαίνει έως το στήθος. Το χρώμα της τσεμπέρας ήταν ανάλογο της ηλικίας. Οι μικρότερες φορούσαν άσπρο ή κίτρινο ή ανοιχτό καφετί. Σκεπάζει το κεφάλι και το ειδικό θαλασσί κάλυμμα της κεφαλής. Υποκάμισο φαρδύ και κεντημένο στα άκρα. Φουστάνι σκούρο μπλε, μακρύ, ανοιχτό στο στήθος. Στο κατωκόρμι του το φόρεμα έχει ραμμένη μια φαρδιά κατακόκκινη φάσα.

54 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΔΡΙΚΗ Η ανδρική κερκυραϊκή φορεσιά ξεκινάει από το κεφάλι, το οποίο προστατεύει ένα ψάθινο καπέλο. Λευκό βαμβακερό υποκάμισο με πέτο γιακά. Μαύρο τσόχινο γιλέκο, ανοιχτό κάτω. Πολύπτυχη βράκα από βαμβακερό ή λινό ύφασμα, που κάνει μύτη στο μέσον, μεταξύ των ποδιών. Λευκά βαμβακερά σκαλτσούνια (κάλτσες), έως το γόνατο.

55 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΣ Την παριανή γυναικεία φορεσιά αποτελούσαν πολλά εσώρουχα και φούστες. Μαντίλα στο κεφάλι, πολύ μακριά, που τυλιγόταν στο λαιμό. Το ένα σκέλος της έπεφτε εμπρός αριστερά και το άλλο πίσω. Υποκάμισο, που καταλήγει σε μικρές μανσέτες με λίγο κεντηματάκι. Μεσάτο φόρεμα, κοντά μανίκια που καταλήγουν στους ώμους με μεταξωτούς φιόγκους.

56 ΣΚΙΑΘΟΣ Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά της Σκιάθου απαρτίζεται από φαρδομάνικο υποκάμισο. Ζακέτο, κοντομάνικο, ανοιχτό στον όρμο. Στην κεφαλή πέπλο, λευκό, ψιλό, βαμβακερό.

57 Σύγχρονος Xορός Ο σύγχρονος χορός προέκυψε ως μία μορφή «επανάστασης» ενάντια στις αυστηρές αρχές του μπαλέτου. Επικεντρώνεται στην προσωπική ερμηνεία του χορευτή και όχι σε βήματα με συγκεκριμένη δομή όπως συμβαίνει στο μπαλέτο. Οι χορευτές του σύγχρονου απορρίπτουν τους περιορισμούς που επιβάλει το κλασσικό μπαλέτο και, αντίθετα, ευνοούν κινήσεις που απορρέουν από τα εσωτερικά τους συναισθήματα.

58  Ο σύγχρονος χορός εναντιώνεται στην αυστηρά δομημένη τεχνική και στην στολή και τα παπούτσια μπαλέτου, γι' αυτό και οι χορευτές αυτού του στυλ εκτελούν κινήσεις με μεγαλύτερη ελευθερία, ρούχα που τους εκφράζουν και συχνά χωρίς παπούτσια. Βασικά χαρακτηριστικά του χορού είναι η ελευθερία και η έντονη εκφραστικότητα που χαρακτηρίζει τις κινήσεις των χορευτών. Κάθε χορευτής σχεδιάζει ο ίδιος τις χορογραφίες του και συχνά επινοεί βήματα τα οποία χρησιμοποιεί στις ρουτίνες του.

59  Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό του μοντέρνου, που τον διαφοροποιεί από το μπαλέτο, είναι η σκόπιμη χρήση της βαρύτητας. Σε αντίθεση με τους χορευτές του μπαλέτου που προσπαθούν να φαίνονται διαρκώς άνετοι και ελαφριοί πάνω στις μύτες των ποδιών τους, οι χορευτές του σύγχρονου χρησιμοποιούν το βάρος του σώματός τους για να ενισχύσουν τις κινήσεις τους, και οι χορογραφίες τους συχνά περιλαμβάνουν «πτώσεις» στο έδαφος και φιγούρες στο πάτωμα.

60  Οι χορευτές του σύγχρονου χρησιμοποιούν τον χορό ως μέσο έκφρασης των προσωπικών τους συναισθημάτων. Συνήθως, πριν ξεκινήσουν την χορογράφηση μιας ρουτίνας, αποφασίζουν τι είδους συναισθήματα θέλουν να μεταδώσουν στο κοινό, επιλέγοντας θέματα που τους εκφράζουν περισσότερο, όπως ο έρωτας ή η αποτυχία κλπ. Ο χορευτής επιλέγει ρούχα που ταιριάζουν καλύτερα στο θέμα που παρουσιάζει. Αναλόγως θα γίνει και η επιλογή της μουσικής, ή μπορεί και να μην υπάρχει μουσική συνοδεία.

61  Για τους χορευτές του σύγχρονου, ο χορός είναι μια εκδήλωση έκφρασης και δεν υπάρχει συναίσθημα που δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα από τον χορό. Ο χορός μπορεί να εκφράσει την χαρά, την ευτυχία, την λύπη, την οργή, το πάθος, την απογοήτευση, και κάθε έκφανση της ζωής του ανθρώπου. Ο σύγχρονος χορός επιτρέπει στους χορευτές να κινούνται ελεύθερα, χωρίς να θέτει κανόνες και περιορισμούς, γι' αυτό και αποτελεί την απόλυτα ελεύθερη έκφραση κάθε χορευτή.

62

63  Το μπαλέτο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ως ξεχωριστό είδος χορού στην Ιταλία, όσο παράξενο κι αν φαίνεται. Η ονομασία του προέρχεται από την ιταλική λέξη ballare (ballet), που σημαίνει «χορεύω». Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 15ου αιώνα στην περίοδο της ιταλικής Αναγέννησης και αργότερα διαδόθηκε στην Γαλλία, όπου εξελίχθηκε ως χορευτικό είδος. Τον 17ο αιώνα, στην εποχή του Louis XIV, το μπαλέτο γνώρισε μεγάλη άνθιση, ως ψυχαγωγικό μέσο της Αυλής. Δεν είναι λοιπόν παράξενο το ότι οι πλειοψηφία της ορολογίας του χορού αποτελείται από γαλλικές λέξεις. Όλοι οι ρόλοι ερμηνεύονταν από άνδρες χορευτές, οι οποίοι μεταμφιέζονταν σε γυναίκες για την ενσάρκωση των γυναικείων ρόλων.

64  Μετά το 1708 το μπαλέτο έγινε προσιτό και στο ευρύτερο κοινό με παραστάσεις που δίνονταν σε θέατρα από άντρες και γυναίκες χορευτές. Η «απελευθέρωση» του μπαλέτου από την Αυλή σηματοδότησε ριζικές αλλαγές στον χορό. Καθιερώθηκαν οι πέντε κλασσικές θέσεις των πελμάτων, που θέτουν τα θεμέλια για την στάση του σώματος και τις κινήσεις του χορευτή και οι χορευτικές στολές οι οποίες μέχρι τότε ήταν υπερφορτωμένες με διακοσμήσεις, μακριές φούστες και ψηλοτάκουνα παπούτσια, σχεδιάστηκαν από την αρχή έτσι ώστε να επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

65  Οι άντρες άρχισαν να φορούν κολάν, ενώ οι γυναίκες φορούσαν φούστες με μήκος κάτω από το γόνατο και κολάν. Τα ψηλοτάκουνα παπούτσια αντικαταστάθηκαν από παπούτσια χωρίς τακούνι, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τα πρώτα παπούτσια «μπαλαρίνες». Τον 18ο αιώνα τέθηκαν για πρώτη φορά οι βασικές αρχές του ballet d'action, από τον Jean Georges Noverre. Έτσι οι παραστάσεις άρχισαν να θυμίζουν θεατρικά έργα, με τους χορευτές να ερμηνεύουν ρόλους παρουσιάζοντας μία ιστορία (συνήθως από την μυθολογία), με μουσική συνοδεία και σκηνικά.

66  Ακολούθησε η «Ρομαντική περίοδος» του μπαλέτου, κατά την οποία διέπρεψαν κυρίως γυναίκες χορεύτριες (prima ballerina), ενώ οι άντρες αναλάμβαναν «βοηθητικό» ρόλο. Τα μυθολογικά θέματα αντικαταστάθηκαν από ιστορίες αγάπης και παραμύθια, ενώ οι χορευτές άρχισαν να χορεύουν για πρώτη φορά sur les pointes (στις μύτες). Εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν και οι πρώτες tutu (κοντές φούστες από τούλι) που ελευθέρωναν ολόκληρα τα πόδια.

67  Μετά το 1850 το μπαλέτο άρχισε να φθίνει με τα κοστούμια και τις χορογραφίες να έχουν γίνει στερεότυπα και αδιάφορα. Η αναγέννηση του μπαλέτου ξεκίνησε στην Ρωσία 25 χρόνια αργότερα με την παραγωγή αθάνατων θεατρικών παραστάσεων, όπως «Η Λίμνη των Κύκνων» και «ο Καρυοθραύστης» και την εμφάνιση καινούριων ταλέντων. Σύντομα, το μπαλέτο εξαπλώθηκε στην Αγγλία και στην Αμερική και σε άλλες χώρες, όπου εξελίχθηκε περαιτέρω, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι 8 γνωστές σχολές ή μέθοδοι τεχνικής του μπαλέτου.

68

69 Αλέξης Παρασκευίδης Βαλάντης Όρκας Γιώργος Τροχίδης

70 .ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΩΡΟΙ.

71 Μεραχτσή Βασιλική Κοσιτζίδης Κωνσταντίνος Λάσκαρης Νικόλαος

72 H ιστορία του μοντέρνου χορού Στην Ελλάδα, ο όρος «μοντέρνος χορός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα χορών που χορεύονται ατομικά (solo) ή σε ομάδες (group dances), και περιλαμβάνει το hip-hop, το break dance, το rn'b, το funky, τη jazz και άλλα χορευτικά είδη. Παρ' όλο που οι χοροί αυτοί διακρίνονται από σημαντικές διαφορές, παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, μπορούν να ερμηνευτούν ελεύθερα ανάλογα με την κρίση και τη διάθεση του εκάστοτε χορευτή.

73 H ιστορία του μοντέρνου χορού Γι' αυτό το λόγο, σε αντίθεση με άλλα είδη χορού, για αυτά τα είδη δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα, συγκεκριμένα βηματολόγια ή αυστηρή τεχνική. Ομαδικά τμήματα μοντέρνων χορών λειτουργούν στις περισσότερες σχολές χορού και μπαλέτου. Ένα τυπικό ομαδικό μάθημα είναι δομημένο σε τρία σκέλη, όπως τα περισσότερα μαθήματα (ατομικά ή ομαδικά).

74 H ιστορία του μοντέρνου χορού Το πρώτο σκέλος αποτελείται από την προθέρμανση ή αλλιώς το «ζέσταμα». Οι μαθητές, με την βοήθεια της δασκάλας ή του δασκάλου τους, εκτελούν μία ακολουθία ασκήσεων και χορευτικών κινήσεων διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Με τις ασκήσεις αυτές θερμαίνονται οι μύες του σώματος και έτσι ο μαθητής προστατεύεται από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εντατικής χορευτικής άσκησης. Μετά την προθέρμανση, ακολουθεί το κύριο μέρος του μαθήματος κατά το οποίο οι μαθητές διδάσκονται καινούρια βήματα τα οποία ενώνουν μεταξύ τους σε συνδυασμούς κινήσεων οχτώ χτύπων (οχτάρια).

75 H ιστορία του μοντέρνου χορού Ο/Η δάσκαλος/δασκάλα δημιουργεί σταδιακά μία χορογραφία, χρησιμοποιώντας τους συνδυασμούς που έχουν διδαχθεί οι μαθητές. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να καταφέρουν οι μαθητές να χορεύουν όμορφα και με άνεση τον χορό που έχουν επιλέξει να διδαχθούν και μετά από κάποια μαθήματα (ο χρόνος εξαρτάται από την επίδοση του κάθε μαθητή) να μπορούν να συνδυάσουν οι ίδιοι διάφορες κινήσεις μεταξύ τους και να αυτοσχεδιάζουν.

76 Είδη μοντέρνου χορού Οι φόρμες (δηλαδή οι στάσεις του σώματος) του μοντέρνου χορού είναι πιο ελεύθερες από αυτές του κλασικού, παρόλο που τις χρησιμοποιεί ως βάση, γι’ αυτό και είναι πιο οικείος στους περισσότερους. Υπάρχουν πολλά είδη μοντέρνου χορού, όπως για παράδειγμα το hip hop, το street dance κ.ά. με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί κανείς σε οποιαδήποτε ηλικία –εφόσον δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας– αφού η ένταση της προπόνησης προσαρμόζεται στις ανάγκες του χορευτή.

77 Τα οφέλη του μοντέρνου χορού Τα οφέλη είναι πολλά, καθώς ο χορός γυμνάζει όλο το σώμα προσφέροντας άνεση στην κίνηση και ευελιξία, ενώ επιπλέον μας βοηθά να καταπολεμήσουμε το άγχος και να εκτονωθούμε. Ένα κορμάκι και ένα κολάν είναι τα απαραίτητα αξεσουάρ. Οι χορευτές ασκούνται ξυπόλητοι, καθώς ο μοντέρνος χορός θεωρείται γήινος και η επαφή με το πάτωμα αναγκαία, σε αντίθεση με τον κλασικό, που ο χορευτής πατάει στις μύτες. Μαθήματα μοντέρνου χορού γίνονται σε όλες σχεδόν τις σχολές χορού στην Ελλάδα.

78 Πηγές http://gym- sourp.mag.sch.gr/xor os/project_xoros.pdf

79 https://el. wikipedia.org/ gnominews.gr gym-eleous.ioa.sch.gr

80 ΠΗΓΕΣ : ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

81 ΠΗΓΕΣ https://el.wikipedia.org/ http://www.ellinikesendymasies.gr/ Εικόνες Google http://odysseus.culture.gr

82 Πηγές  Anderson, Jack (1992). Ballet & Modern Dance: A Concise History (2nd ed. έκδοση). Princeton, NJ: Princeton Book Company, Publishers. ISBN 0-87127- 172-9.ISBN0-87127- 172-9  Au, Susan (2002). Ballet & Modern Dance (2nd ed. έκδοση). London: Thames & Hudson world of art. ISBN 0-500-20352-0.ISBN0-500-20352-0  Bland, Alexander (1976). A History of Ballet and Dance in the Western World. New York: Praeger Publishers. ISBN 0-275-53740-4. Bland, AlexanderISBN0-275-53740-4  Chantrell, Glynnis, επιμ. (2002). The Oxford Essential Dictionary of Word Histories. New York: Berkley Books. ISBN0-425-19098-6.ISBN0-425-19098-6  Darius, Adam (2007). Arabesques Through Time. Harlequinade Books, Helsinki. ISBN 951-98232- 4-7 Darius, AdamISBN 951-98232- 4-7  Gordon, Suzanne (1984). Off Balance: The Real World of Ballet. McGraw-Hill. ISBN 0-07-023770-0. Gordon, SuzanneISBN0-07-023770-0  Kirstein, Lincoln; Stuart, Muriel (1952). The Classic Ballet. New York: Alfred A Knopf. Kirstein, LincolnStuart, Muriel  Lee, Carol (2002). Ballet In Western Culture: A History of its Origins and Evolution. New York: Routledge. ISBN 0-415-94256X. Lee, CarolISBN0-415-94256X

83 ΠΗΓΕΣ Pro_dance.gr dance_school.gr Σχολές χορού: EURODANCE.gr Σχολή χορού: 4ty.gr !ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !


Κατέβασμα ppt "Χ Ο Ρ Ο Σ Β’ Τετράμηνο 2015-16 Α3. Ο χορός ιστορικά. Ζησάκου Αντωνία ΔασκαλάκηΚων/να Στάγκου Όλγα Κύρτσιου Φαίη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google