Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολιασμός αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΕΔΕΤ για την αναπηρία Αθήνα, 30.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολιασμός αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΕΔΕΤ για την αναπηρία Αθήνα, 30.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολιασμός αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΕΔΕΤ για την αναπηρία Αθήνα, 30.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας, συνεργάτης Ε.Σ.Α.μεΑ. Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»)

2

3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου 4 Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. Ειδικότερα όσον αφορά στη μη διάκριση λόγω της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να εξετάζεται εάν π.χ.: (α) οι διαδικασίες υποβολής αίτησης είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία (β) προβλέπονται θετικά μέτρα προς όφελος των ατόμων με αναπηρία (π.χ. αυξημένη μοριοδότηση) λόγω της ανισότητας που προκαλεί η αναπηρία (γ) προβλέπεται η υλοποίηση εύλογων προσαρμογών για την ικανοποίηση των αναγκών ατόμων με αναπηρία κ.λπ.

4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου 5 Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/δράση διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό παράρτημα ΙΙ Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το βασικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ταυτόχρονα με τυχόν ισχύον ειδικό θεσμικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική νομοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).. Το κριτήριο είναι δυαδικό (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

5 ΠερίπτωσηΕξειδίκευση κριτηρίου (Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανόμεν ων αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ. (1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.) (2) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.) (3) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) (Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων (1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος, προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) (2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.) (3) πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής (4) πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου (5) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) (6) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)

6 (Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές (1) πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”) (2) πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι χώροι εστίασης κ.λπ.) (3) πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.) (4) πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων μειωμένης κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.) (Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες (1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να διανύσουν μικρές μόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης εμπορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e- mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών ατόμων κ.λπ.) (2) πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.).

7 (Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (1) συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ” (2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C (3) σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) του W3C (4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C (5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» (6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης).

8 (ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση (1) πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών πληροφόρησης (προσβάσιμες ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.) (2) πρόβλεψη προσβασιμότητας εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, προσβάσιμων εντύπων, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.) Ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης Πράξης, οι παραπάνω περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) μπορούν να εφαρμόζονται συνδυαστικά Στο Παράρτημα περιέχεται και η αντίστοιχη βασική νομοθεσία ανά περίπτωση

9 Παραδείγματα

10

11 Καθολική προσβασιμότητα Μελέτη προσβασιμότητας (βλ. Ν.4030/2011) Τεχνικές προδιαγραφές (βλ.διακηρύξεις) ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 2014/24 από 18.04.2016 ΠΔ60/2007

12

13 με δεσμευτικό τρόπο και όχι προαιρετικά …οι δικαιούχοι να διαθέτουν ή να δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σ’ αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.) Αποδεδειγμένη αδυναμία βελτίωσης πρόσβασης υποδομών = πρόβλεψη εναλλακτικής εξυπηρέτησης

14 Συχνά αναφέρεται «….σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου» Προτεινόμενη προσθήκη Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού με αναπηρία, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται κατά 5 επιπλέον μονάδες μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου

15 …  ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων προσαρμογών και παρεμβάσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό (συμβατικό και ηλεκτρονικό), ιστοσελίδες κ.λπ.  τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, εύλογες προσαρμογές για την υποστήριξη ΑμεΑ σε αυτές κ.α.)

16 Να προβλέπεται πριμοδότηση ως ακολούθως:  για δικαιούχο με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω (Βλ. Ν.2643/1998),  για δικαιούχο που είναι γονέας ή δικαστικός συμπαραστάτης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άν,  για δικαιούχο που είτε έχει ήδη προσλάβει άτομο με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω είτε πρόκειται να το πράξει. Από εισοδηματικά κριτήρια να εξαιρούνται  δικαιούχοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω  γονείς ή δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμου με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω Η πριμοδότηση να είναι κλιμακούμενη ώστε η περίπτωση (α) να λαμβάνει τα περισσότερα μόρια συγκριτικά με τις άλλες δύο. Το ελληνικό κράτος δεν έχει υπολογίσει το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η αναπηρία στη ζωή ενός ατόμου

17 Όπου οι ωφελούμενοι των πράξεων είναι άνεργοι, διευκρίνιση ότι άνεργοι θεωρούνται και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

18

19 Βλ. Πρόσκληση EETAA 16.07.2015 Υποχρέωση: η απαίτηση προσβασιμότητας! Οι απαιτήσεις των Κανονισμών ΕΔΕΤ υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας

20 Να εξαιρούνται  δικαιούχοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω  γονείς ή δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμου με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω Σε κάθε περίπτωση “…από το συνολικό ετήσιο εισόδημα να μην λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα (παρα/τετρα-πληγίας), το διατροφικό επίδομα και κάθε είδους προνοιακό επίδομα, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης” Το ελληνικό κράτος δεν έχει υπολογίσει το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η αναπηρία στη ζωή ενός ατόμου

21  συμπερίληψη στην Πρόσκληση του Προγράμματος ρητής αναφοράς ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω (βλ.ν.2643/1998). Εάν σε μία οικογένεια - στόχο υπάρχουν δύο ή και περισσότερα μέλη εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο ανέργων ατόμων με αναπηρία του ΟΑΕΔ, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας.  πρόβλεψη για συμμετοχή στο Πρόγραμμα συγγενών ατόμων με αναπηρία - ήτοι τέκνου, γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα, αδελφής/αδελφού, συζύγου, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία.  συμπερίληψη σχετικής πρόνοιας που να εξαιρεί τα κωφά και βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω από την εκπλήρωση του κριτηρίου επιλογής «γνώση ξένης γλώσσας»  μη διακοπή των πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων από όποιο φορέα και εάν αυτά χορηγούνται (προνοιακό ή ασφαλιστικό). Το επίδομα αναπηρίας να μην εξισώνεται με το επίδομα ανεργίας. Επ ιλέξιμες δαπάνες: Υλοποίηση εύλογων προσαρμογών όπου απαιτηθεί

22 Στο υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα πρέπει να αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων: ο τρόπος κάλυψης των αναγκών εισηγητών και εκπαιδευόμενων με αναπηρία (π.χ. κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, κατά την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, κατά την αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, ως προς την πρόσβαση των ωφελούμενων με αναπηρία στο σύνολο των υποδομών και υπηρεσιών κ.λπ.) Επ ι λέξιμες δαπάνες: Κάλυψη εξόδων συνοδού ΑμεΑ όπου απαιτηθεί Κάλυψη εξόδων διερμηνείας όπου απαιτηθεί Κάλυψη δαπάνης εύλογων προσαρμογών όπου απαιτηθεί Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης όπου απαιτηθεί

23

24 Ως απλούστευση διαδικασιών νοείται η συνεχής και συστηματική αναθεώρηση των νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και των διοικητικών πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας ενός φορέα, που καθορίζουν διοικητικές διαδικασίες, ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές αποτελεσματικής νομοθέτησης και της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με βάση τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. Βασικά κριτήρια που πρέπει να πληροί μια «απλουστευμένη διαδικασία» είναι η φιλικότητα, η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία [να προστεθεί], η οικονομικότητα, η αναγκαιότητα, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, η ποιότητα, η εφαρμοσιμότητα και η διαφάνεια. Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2882/30.10.2015 Πρόσκληση με τίτλο: «Δράσεις Εφαρμογής Αναδιοργάνωσης και Απλοποίησης Διοικητικών Διαδικασιών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα – Α Φάση Εξειδίκευσης»

25 Στο υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα πρέπει να αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων: 1) η πρόταση εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 2) η μεθοδολογία επιλογής των εισηγητών και η αναβάθμιση της λειτουργίας του μητρώου εκπαιδευτών, 3) η διαδικασία ανίχνευσης και αποτύπωσης των εκπαιδευτικών αναγκών με παράλληλη περαιτέρω ενεργοποίηση της συνεργασίας με τους φορείς άσκησης πολιτικής, 4) οι διαδικασίες πιστοποίησης, αξιολόγησης και αποτίμησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 5) να τεκμαίρεται ο τρόπος διασύνδεσης και συνέργειας όλων των ανωτέρω, με γνώμονα πάντα την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στις θέσεις εργασίας τους για την προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων 6) ο τρόπος κάλυψης των αναγκών εισηγητών και εκπαιδευόμενων με αναπηρία (π.χ. κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, κατά την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, κατά την αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, ως προς την πρόσβαση των ωφελούμενων με αναπηρία στο σύνολο των υποδομών και υπηρεσιών κ.λπ.) Επ ιλέξιμες δαπάνες: Κάλυψη εξόδων συνοδού ΑμεΑ όπου απαιτηθεί Κάλυψη εξόδων διερμηνείας όπου απαιτηθεί Κάλυψη δαπάνης εύλογων προσαρμογών όπου απαιτηθεί Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης όπου απαιτηθεί Βλ. 2753/16.10.2015 Πρόσκληση με τίτλο: «Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων»

26

27 Πλήρης συμμόρφωση των ιστοσελίδων,στις οποίες θα δημοσιευτούν οι Προσκλήσεις των Προγραμμάτων και θα υποβληθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων, με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (βλ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης») Ειδικά για τους ωφελούμενους με τύφλωση ή προβλήματα όρασης να προβλέπεται η παροχή ενημερωτικού έντυπου υλικού (π.χ. αιτήσεις οδηγίες κ.λπ.) και σε προσβάσιμες μορφές (CDs, DVs, εκτυπώσεις σε γραφή Braille) εφόσον ζητηθεί.

28

29 Σχεδιάζουμε το μέλλον, ας το κάνουμε σωστά! 2014-2020


Κατέβασμα ppt "Σχολιασμός αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΕΔΕΤ για την αναπηρία Αθήνα, 30.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google